Jump to content
ElleBall

Savjet u vezi utvrđivanja očinstva i skrbništva

Preporučene objave

Trebam pravni savjet.. 

Ostala sam trudna u vezi sa dečkom, koji je nakon toga prekinuo i rekao da pobacim, ali ako odlučim roditi biti ce tu jer je njegovo, no bas i nije tu, u 7mj je bio 2x. Također je kroz mjesece znao reci da moguće da dijete nije njegovo i da će tražiti test očinstva. Znaci “gospodin” uopce ne zna sto bi te malo govori da želi da ima njegovo prezime, zatim da želi test, da nema šanse da on ne vida dijete, iako se do sada nije dokazao. Također sve do sada sam financirala sama. 

Eh sada, trenutno se ne zamaram s time i ne pokušavam izazvati stres jer samo utječe na bebu, ali želim biti pripremljena sto me čeka.  

Situacija 1. - Ako on ne želi priznati očinstvo prije testa, da li odmah sve ide sudskim putem ? Također, ako ide, da li se odmah utvrđuje alimentacija nakon sto test pokaže da on je otac ? I kakva su tada njegova prava na viđanje dijeteta ? Ili bi samo plaćao alimentaciju bez da ima pravo na viđanje dijeteta ? 

Situacija 2. - Ako on prizna dijete od prvog dana, a nismo zajedno, kako se onda utvrđuje alimentacija i viđanje dijeteta i da li se on može protiviti tome ako ja ne želim da dijete ima njegovo prezime? 

 

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

 

Ajde da probamo pojasniti ako sam dobro shvatio pitanje:

prije 19 sati , ElleBall je napisao:

.....Situacija 1. - Ako on ne želi priznati očinstvo prije testa, da li odmah sve ide sudskim putem ? Također, ako ide, da li se odmah utvrđuje alimentacija nakon sto test pokaže da on je otac ? I kakva su tada njegova prava na viđanje dijeteta ? Ili bi samo plaćao alimentaciju bez da ima pravo na viđanje dijeteta ? .

Nejde odmah na sud, sve počinje od matičara, citiram:

Članak 67.

(1) Ako prigodom upisa djeteta u maticu rođenih nema podataka o djetetovu ocu, matičar će upoznati majku s pravom djeteta da zna tko mu je otac i s postupcima koji se mogu poduzeti radi ostvarivanja toga prava.

(2) Majka može matičaru izjaviti na zapisnik koga smatra djetetovim ocem. Ova se izjava smatra pristankom na priznanje očinstva.

(3) Ako je matičar upisao dijete u maticu rođenih bez podataka o djetetovu ocu, o tome će odmah obavijestiti centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu majke i dostaviti primjerak zapisnika o majčinoj izjavi iz stavka 2. ovoga članka.

Dakle, na Vas bi se primjenjivao st. 2. (poboldano), ako sam dobro shvatio Vaš upit, znači Vi kod matičara na zapisnik dajete podatke o ocu, tj. osobe koju navodite u početku svog posta (s kojim ste bili u vezi i koga smatrate ocem),

No, ako Vi pred matičarem nedate izjavu i podatke o ocu djeteta (da neznate ko je otac) st. 3. (poboldano), matičar odmah o tome izvještava nadležni CZSS koji će Vas, u roku od petnaest (15) dana, pozvati....

Nadalje se primjenjuje čl. 68. ObZ citiram:

 

Članak 68.

(1) Centar za socijalnu skrb će u roku od petnaest dana od primitka obavijesti iz članka 67. stavka 3. ovoga Zakona pozvati majku da izjavi koga smatra djetetovim ocem, osim ako je to učinila pred matičarom.

(2) Majka će se upozoriti da bi radi dobrobiti djeteta trebala imenovati osobu koju smatra ocem te će joj se ponuditi pomoć u ostvarivanju djetetovih prava. Ako majka djeteta da pisanu suglasnost, centar za socijalnu skrb će kao zastupnik djeteta pokrenuti postupak radi utvrđivanja očinstva.

(3) Majčina izjava pred centrom za socijalnu skrb o tome koga smatra djetetovim ocem ima značenje njezina pristanka na priznanje očinstva.

Sad slijedi postupanje CZSS po Vašoj izjavi primjenom čl. 69. ObZ, pa ga opet citiram odrednice koje bi se odnosile na Vas:

čanak 69.

(1) Kad primi majčinu izjavu o ocu djeteta, centar za socijalnu skrb će u roku od petnaest dana, sukladno pravilima o osobnoj dostavi, pozvati imenovanu osobu.

(2) Ako se pozvani odazove, centar za socijalnu skrb predočit će mu izjavu majke da njega smatra djetetovim ocem i upoznati ga sa zakonskim odredbama o utvrđivanju očinstva.

(3) Ako pozvani prizna očinstvo, centar za socijalnu skrb odmah će primjerak zapisnika o majčinoj izjavi koga smatra djetetovim ocem i primjerak zapisnika o priznanju očinstva dostaviti matičaru radi upisa očinstva u maticu rođenih.

(4) Kad su za utvrđivanje očinstva priznanjem potrebne suglasnosti zakonskih zastupnika iz članaka 63. i 64. ovoga Zakona, centar za socijalnu skrb je dužan zakonskim zastupnicima uputiti poziv sukladno stavku 1. ovoga članka i tražiti propisane suglasnosti.

(5) Ako se očinstvo djeteta ne utvrdi priznanjem, centar za socijalnu skrb o tome obavješćuje majku, a ako je majka maloljetna ili lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja, tada nju upoznaje s mogućnošću utvrđivanja očinstva sudskom odlukom...

Tada Vi, kao majka, sukladno čl. 71. st. 2. ObZ imate pravo pokrenuti sudski postupak Tužbom radi utvrđivanja očinstva..

 

 - Najprije se vrši utvrđivanje očinstva, te, ako mu se utvrdi da je on stvarno otac, kod CZSS pokrećete postupak radi provođenja medijacije, te možebitnog potpisivanja Plana o roditeljskoj skrbi, a ako to ne uspijete u CZSS, pokrećete sudski postupak u kojem sud donosi odluku s kojim roditeljem će dijete dalje živjeti, te plaćanje uzdržavanja s kojim neće živjeti (čl. 310. ObZ), kao i pravo na viđanje i druženje s djetetom i obratno, što je obostrano pravo, poglavoto pravo djeteta da ima (zna) obadva roditelja

prije 19 sati , ElleBall je napisao:

....Situacija 2. - Ako on prizna dijete od prvog dana, a nismo zajedno, kako se onda utvrđuje alimentacija i viđanje dijeteta i da li se on može protiviti tome ako ja ne želim da dijete ima njegovo prezime?....

Isto kao i u slučaju kad ne prizna i kad mu se sudskim putem dokaže da je on otac, no puno lakše, jer se ne moraju provoditi svi postupci radi utvrđivanja očinstva, već samo radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi što možete učiniti i sporazumno potpisivanjem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 106. ObZ) kojeg u izvanparničnom postupku dostavljate sudu radi provjere sadržaja i odobravanja kako bi stekao svojstvo ovršne isprave...

E sada neznam koliko ste me shvatili, pokušao sam biti što precizniji, a Vi, što god Vam nije jasno, navedite pa ćemo probati razjasniti, jer baš i nije toliko jednostavno koliko se čini...

 

 

 

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Probati ću Vam malo pojednostavljeno opisati sam postupak kod  "situacije1."  kako navodite:

Znači, koliko sam shvatio, sumnjate da je otac djeteta čovjek s kojom ste bili u vezi:

Po rođenju djeteta, odlazite matičaru, te tamo dajete izjavu na zapisnik da sumnjate da je on otac djeteta (čl. 67. st. 2. ObZ.)....matičar proslijeđuje Vašu izjavu nadležnom CZSS koji u roku od 15 dana poziva tog čovjeka, te će mu, ako se pojavi, predočiti Vašu izjavu kojom njega smatrate kao oca djeteta i upoznati ga sa zakonskim odredbama o utvrđivanju očinstva.....on može priznati očinstvo, u kojem slučaju CZSS proslijeđuje primjerak zapisnika o njegovom priznanju, zajedno sa Vašom izjavom, natrag matičaru radi upisa istog, kao oca djeteta, u maticu rođenih (sve opisano u čl. 68. i 69. ObZ), te dalje Vi pokrećete postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi ili potpisujete, naravno ako se možete dogovoriti, Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi....

No, ako on ne prizna očinstvo, tj. opovrgava Vašu izjavu, CZSS poziva Vas i upućuje na pokretanje sudskog postupka radi utvrđivanja očinstva primjenom čl. 71. st. 2. ObZ...

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 21 sati , Željac047 je napisao:

Probati ću Vam malo pojednostavljeno opisati sam postupak kod  "situacije1."  kako navodite:

Znači, koliko sam shvatio, sumnjate da je otac djeteta čovjek s kojom ste bili u vezi:

Po rođenju djeteta, odlazite matičaru, te tamo dajete izjavu na zapisnik da sumnjate da je on otac djeteta (čl. 67. st. 2. ObZ.)....matičar proslijeđuje Vašu izjavu nadležnom CZSS koji u roku od 15 dana poziva tog čovjeka, te će mu, ako se pojavi, predočiti Vašu izjavu kojom njega smatrate kao oca djeteta i upoznati ga sa zakonskim odredbama o utvrđivanju očinstva.....on može priznati očinstvo, u kojem slučaju CZSS proslijeđuje primjerak zapisnika o njegovom priznanju, zajedno sa Vašom izjavom, natrag matičaru radi upisa istog, kao oca djeteta, u maticu rođenih (sve opisano u čl. 68. i 69. ObZ), te dalje Vi pokrećete postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi ili potpisujete, naravno ako se možete dogovoriti, Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi....

No, ako on ne prizna očinstvo, tj. opovrgava Vašu izjavu, CZSS poziva Vas i upućuje na pokretanje sudskog postupka radi utvrđivanja očinstva primjenom čl. 71. st. 2. ObZ...

Shvatila sam dosta, štoviše sve što me zanimalo, ali još pokoje pitanje.  On je 100% otac djeteta, jer ja nisam u nikakvim odnosima bila van veze.. Znači, kada nakon poroda idem upisati dijete kod matičara i njega navedem kao oca, da li dijete automatski ima moje prezime jer otac trenutno nije sa mnom kod matičara i “ne želi priznati” ili se to tek kasnije nakon priznanja ili testa utvrđuje? 

 

Takoder, ovo što ste napisali; Ako on CZSS-u prizna da je otac djeteta nakon njihovog poziva, “Vi pokrećete postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi..”. Da li se “vi” odnosi na mene, ili nas -mene i njega? I što u slučaju ako se ne možemo dogovoriti? 

 

Puno Vam hvala na odgovorima i na vremenu kojeg utrošite! 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 7 sati , ElleBall je napisao:

Shvatila sam dosta, štoviše sve što me zanimalo, ali još pokoje pitanje.  On je 100% otac djeteta, jer ja nisam u nikakvim odnosima bila van veze.. Znači, kada nakon poroda idem upisati dijete kod matičara i njega navedem kao oca, da li dijete automatski ima moje prezime jer otac trenutno nije sa mnom kod matičara i “ne želi priznati” ili se to tek kasnije nakon priznanja ili testa utvrđuje? 

 

Takoder, ovo što ste napisali; Ako on CZSS-u prizna da je otac djeteta nakon njihovog poziva, “Vi pokrećete postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi..”. Da li se “vi” odnosi na mene, ili nas -mene i njega? I što u slučaju ako se ne možemo dogovoriti? 

 

Puno Vam hvala na odgovorima i na vremenu kojeg utrošite! 

Vi birate djetetu ime i prezime, Vi osobno, kod matičara.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 9 sati , ElleBall je napisao:

..Takoder, ovo što ste napisali; Ako on CZSS-u prizna da je otac djeteta nakon njihovog poziva, “Vi pokrećete postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi..”. Da li se “vi” odnosi na mene, ili nas -mene i njega? I što u slučaju ako se ne možemo dogovoriti?....

Poštovana Ruby Vam je odgovorila u svezi imena djeteta radi čega joj se zahvaljujem, ja ću Vam još samo na ovo Vaše, drugo, pitanje..

Vi, ne oboje nego Vi osobno, pokrećete postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi, tj. radi ostvarivanja prava djeteta na uzdržavanje, to činite pri nadležnom CZSS koji poziva oca djeteta radi možebitnog dogovora, provodi medijaciju, no, ako ipak dogovor nije moguć, CZZS Vam izdaje zapisnik koji Vam je temelj za pokretanje sudskog postupka radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi što morate učiniti najkasnije u roku od šest mjeseci po završetku postupka pri CZSS...

A ako se u CZSS dogovorite, potpisujete Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 106. ObZ), te ga dostavljate sudu na provjeru sadržaja i odobravanje kako bi isti stekao svojstvo ovršne isprave (najbolji i najidealniji scenarij, a i najbrže gotovo)...

Sretno...!

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molim Vas odgovor. Još uvijek po zakonu supruga, iako ne živimo zajedno više od tri godine, živi u izvanbračnoj zajednici s drugim čovjekom i uskoro treba roditi. Po zakonu vidim da ću ja biti upisan kao otac. Mi nemamo nikakvu komunikaciju i bez obzira kako izgledalo kruto, ja kod matičara nemogu otići niti potpisati kao otac. U sudskoj presudi koju posjedujem ona sama navodi da je taj čovjek otac još ne rođenog djeteta. Kako i na koji način i što da uradim da osporim očinstvo i da to nevino dijete ima oca i majku. I ako možete mi reci cca koliko ta procedura košta i koliko traje. I koji je moj rok za osporavanje očinstva. Ma žalost znam da oni to neće uraditi zbog meni poznatih razloga što je najveća tragedija u svemu tome, ni luk jeo niti mirisao kako kažu naši stari. Hvala na odgovoru!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da, jer se, presumpcijom (čl. 61. st. 1. ObZ), djetetovim ocem smatra majčin muž ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka....

No, primjenom istog čl. 61. u st. 3. se navodi da muškarac koji se smatra ocem djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili u razdoblju do tristo dana od prestanka braka razvodom ili poništajem može, uz pristanak majke i majčina muža, priznati dijete. dakle možda bi bilo dobro da idete na tu varijantu, naravno, ako se supruga i taj čovjek s kojim ona živi, slože, i da on prizna dijete, a to možete učiniti i dok dijete nije rođeno, jer priznanje očinstva još nerođenog djeteta ima sve pravne učinke kada se dijete rodi...

No ako ona ipak Vas navede kao oca, primjenom čl. 61. st. 2., morati ćete, sudskim putem (primjenom čl. 79. i čl. 401.st. 1.  ObZ), osporavati očinstvo i to, najkasnije, do sedam godina starosti djeteta, kako je i propisano u čl. 401. st. 1. Obiteljskog zakona...

Inače, sam postupak utvrđivanja, priznavanja ili osporavanja očinstva nebi smio trajati dugo, jer se u takvim postupcima ne primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim se uređuje parnični postupak, a koje se odnose na odgovor na tužbu i pripremno ročište..

Što se tiče koštanja procedure (postupka) iskreno, što god bi Vam napisao, lagao bi, iskreno neznam, možda netko drugi zna pa se neka nadoveže..

 

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala Vam na odgovoru. Mislim da me neće navesti kao oca siguran sam u to, jedino ako u matičnom uredu to ne naprave pošto smo još u formalnom braku, očito neće proći jednostavno na žalost. Što se mene tiče nikakvih problema nema u vezi toga, ja znam da nisam otac i to bih volio ako postoji način da uputim pismeno ali ne znam gdje i kome. Ako ništa onda na sud. Hvala još jednom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Probajte stupiti u kontakt sa njom, naravno, ako je to ikako moguće i dogovroriti se da postupite sukladno navedenom čl. 61. st. 2., tj. da taj čovjek, uz njezinu i Vašu suglasnost, prizna očinstvo, pa to bi trebalo biti i njoj u interesu kad već, u sudskoj presudi koju navodite, ona priznaje da Vi niste otac djeteta, to bi bilo najbolje i najbezbolnije riješenje za sve Vas..

Sretno Vam i držite se..! 

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Na žalost nije moguće, možda preko posrednika jedino, vidjeti ćemo što će biti. Ja sam za lakši način i radi bolje djeteta. Hvala Vam!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 3 minuta, miro11 je napisao:

Na žalost nije moguće, možda preko posrednika jedino, vidjeti ćemo što će biti. Ja sam za lakši način i radi bolje djeteta. Hvala Vam!

Ako nije moguće, nažalost, biti ćete prisiljeni sudskim putem osporavati očinstvo na način kako sam Vam u prethodnim postovima opisao, ja Vam želim da čim prije to riješite, jer suosjećam sa Vama kako se osjećate. 

Još jednom sretno..!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav!

Molila bih pomoć... imam dijete od 2 godine, otac ga nije priznao odn već neko vrijeme obećava da hoće, uvijek nešto odugovlači, ali se ništa ne dešava - vjerojatno iz razloga što je on oženjen i ima dvoje djece (njegova supruga je prije cca 7 dana saznala da on ima i ovo dijete).

Imam nekoliko pitanja...

Danas sam u CZSS pokrenula postupak priznavanja / utvrđivanja očinstva. Ako on prizna očinstvo, to mi je jasno.

1) E sad, ako on odbije priznati dijete, da li ja privatno pokrećem sudski spor za priznavanje / utvrđivanje očinstva ili to radi CZSS?

I onda se riješi očinstvo, upiše se u rodni list...

2) Na koji način sada pokrećem postupak za alimentaciju?

Savjetina pravobraniteljice mi je danas telefonski rekla da se može tražiti alimentacija do 5 god. retroaktivno i da imam pravo tražiti utvrđivanje iznosa za opremu, te da mi on dio tog iznosa plati.

3) Pokrećem li to sve zajedno, tj istovremeno sa alimentacijom ili je to opet poseban sudski postupak?

Njegov otac ima nekretnine 1/1, te sam jučer saznala da ih sve prepisuje (darovni ugovor) na svoju ženu, kako ovo dijete ne bi ništa dobilo.

4) Da li i na koji način mogu stopirati to?

5) Ako joj daruje sve nekretnine, da li bez obzira na to ovo dijete kad bude punoljetan ili ja sada kao njegov skrbnik mogu osporiti to, budući da su nekretnine bile sve na njemu do sada, tj. više od 2 godine od kako se dijete rodilo, te ih sada prenosi na ženu?

Rečeno mi je u CZSS, u slučaju nemogućnosti naplate alimentacije od oca, da se obveza plaćanja prenosi onda na njegove roditelje ako su živi ili na njegovu ženu.

6) Ako se mora prenijeti obveza plaćanja, da li mogu odbiti da se ona prenese na roditelje i tražiti da to bude od žene?

7) Što ako se alimentacija uopće ne može naplatiti?

8) Ako se odredi plaćanje svih alimentacija ove zadnje dvije godine, da li on ima zakonski rok do kada to mora isplatiti?

9) Da li u bilo čemu što sud odredi može nakon nekog vremena nastupiti zastara? Ako da, u čemu i nakon koliko vremena?

10) Da li ima nešto na što bi trebala paziti za vrijeme postupka?

 

Hvala unaprijed!

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da li ste njega u CZSS naveli kao oca?

Ako jeste onda slijedi sljedeća procedura:

1. - CZSS će u roku od petnaest dana, sukladno pravilima o osobnoj dostavi, pozvati navedenu osobu, te, ako se pozvani odazove, CZSS skrb će mu predočit Vašu izjavu da njega smatrate djetetovim ocem i upoznati ga sa zakonskim odredbama o utvrđivanju očinstva (čl. 69. st. 1. i 2. ObZ)...

Ako on prizna da je otac djeteta, CZSS će odmah, primjerak zapisnika o Vašoj izjavi da njega smatrate ocem djeteta i zapisnik kojim on prizna da je otec dijeteta,  dostaviti matičaru radi upisa očinstva u maticu rođenih (čl. 69. st. 3.),

No, ako on ne prizna da je otac djeteta, dakle, očinstvo se ne utvrdi priznanjem, CZSS će pozvati, Vas kao majku, i o tome Vas izvjestiti, te Vas uputiti da, primjenom čl. 70. i  čl. 71. st. 2. Obiteljskog zakona imate pravo pokrenuti sudski postupak radi utvrđivanja očinstva.

2. - Kada se utvrdi očinstvo, Vi kao majka, pred nadležnim CZSS, pokrećete postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi djeteta, tj. radi ostvarivanja prava djeteta na uzdržavanje, CZSS poziva oca djeteta i provodi obvezno savjetovanje i medijaciju radi možebitnog dogovora i potpisivanja Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 106. ObZ), te ako se uspijete dogovoriti i sastaviti plan, isti dostavljate na provjeru i odobravanje sudu kako bi dobio svojstvo ovršne isprave...no, ako ipak dogovor nije moguć, CZZS Vam izdaje zapisnik koji Vam je temelj za pokretanje sudskog postupka radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi što morate učiniti najkasnije u roku od šest mjeseci po završetku postupka pri CZSS...

Da, Vi imate pravo tražiti, naravno, ako nije donesena sudska odluka o uzdržavanju djeteta, uzdržavanje za dijete unatrag pet godina, kako Vam je to i rekla Pravobraniteljica..

U sudskom postupku se utvrđuje plaćanje uzdržavanje roditelju s kojim dijete ne živi (čl.310. ObZ), iznos uzdržavanja, te iznos zaostataka (dospjelih, a neplaćenih obroka), koje je roditelj dužan platiti odjednom, dok sljedeće određene iznose uzdržavanja mora plaćati u mjesečnim obrocima...

Što se tiče terećenja njegovih roditelja, ako on nema dostatnih sredstava, njih nemožete teretiti za dugovanje nastalo neplaćenjem uzdržavanja, već samo za redovito, mjesečno, uzdržavanje, dok za dugovanje njega možete teretiti izravnom naplatom u FINI temeljem ovršne isprave, sudske presude koja je donesena u prethodnom postupku, ili pokretanjem Ovršnog postupka temeljem ovršne isprave (pravomoćne sudske presude-odluke)...

Zastara Vam može nastupiti po proteku 10 godina od dana donesene sudske odluke (presude)..

Poštovana, vidim da se ne snalazite najbolje u "svoj toj hrpi" problema i zakona i da ćete to jako teško sama riješiti, pa bi Vam moj, dobronamjerni, savjet bio da se obratite Uredu državne uprave u svojoj županiji radi dobivanja besplatne sekundarne pravne pomoći (besplatno zastupanje odvjetnika pri sudu, savjeta i pisanje pismena), zasigurno ćete je i ostvariti kad su prava djeteta u pitanju, te da to sve prepustite stručnoj osobi, odvjetniku koji će Vas dalje zastupati i voditi Vas kroz sve te "zavrzlame" pri ostvarivanju prava Vašeg djeteta, kao i Vaših prava, ovako, što mi ovdje pišemo, Vam neće biti od prevelike pomoći ma koliko se trudili...

Sretno..!

Uređeno od Željac047

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala Vam puno! Da, ne snalazim se, prvi put (nadamse i zadnji) susrecem s ovom situacijom, pa iz tog razloga pitam na sve strane, jer sam  danas od savjetnice Pravobraniteljice dobila jednu informaciju, a u CZSS drugu u svezi nekretnina njegovog oca, pa opet nista ne znam. 

Vidim da sve "krece" iz CZSS i da ce me oni dalje upucivati, a rekli su mi da cu biti pozvana na savjetovanje kod njihovog pravnika, koji ce mi sve objasniti.

Svakako cu se obratiti i Uredu drzavne uprave.

Hvala jos jednom na iscrpnom odgovoru.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovana, ništa od toga i savjetovanja pravnice CZSS, ona Vas može savjetovati kao i mi ovdje, ali Vas nemože zastupati u ostvarivanju prava djeteta i Vaših osobnih prava pri sudu, zato Vam ponavljam, u Uredu državne uprave svoje županije zatražite besplatnu sekundarnu pravnu pomoć koju ćete zasigurno i ostvariti, te će Vas, temeljem iste, dalje zastupati i savjetovati odvjetnik koji će sigurno štititi Vaše interese i interese Vašeg djeteta, kao i Vaša i prava Vašeg djeteta, bolje od bilo kojeg pravnika u CZSS...u određenim situacijama oni mogu još i zakomplicirati stvari...

No, Vaše je da odlučite, odluka je samo Vaša...

Sretno još jednom..!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala!

Danas sam bila u Uredu drzavne uprave i receno mi je da bi imala pravo na besplatno savjetovanje i zastupanje na sudu samo ako prihod po clanu ne prelazi 3.326,00 kn. Ja zivim kod roditelja i kad uzmem i njihove prihode, onda nas po clanu ispada nesto oko 3.650,00 kn, sto znaci da ne mogu dobiti ni djelomicno pokrivanje troska odvjetnika, a kamoli besplatno. Ima li jos neka mogucnost? Ja stvarno nemam novaca za platiti odvjetnika i sudske troskove, jer prihodi mojih roditelja nisu moji i ja s njima nemam nista.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kako cu morati sama placati odvjetnika za spor oko alimentacije (a mozda cak i za dokazovanje ocinstva), molila bih informaciju koliko kostaju odvjetnicke usluge za sastavljanje tuzbe, izlazak na sud i sve sto uz to sve ide (ne razumijem se u odvjetnicke poslove). 

I neka okvirna cijena bi mi puno pomogla.

Hvala!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Otiđite na stranicu Hrvatske odvjetničke komore, tamo imate stavku "Važeće odvjetničke tarife sa objašnjenjima" pa malo pogledajte, no, iskreno mi nije jasno da se to nebi. nekako, moglo riješiti u Uredu državne uprave, poglavito ako živite kod roditelja sa tako malim djetetom, a u pitanju su prava djeteta.... postoji mogućnost da se pokušate, dopisom u kojem ćete detaljno opistati situaciju u kojoj ste se našli, obratiti direktno Odvjetničkoj komori na adresu Koturaška 53, Zagreb, jer i oni pružaju besplatne odvjetničke usluge u određenim situacijama, ništa Vas ne košta, a možda "upali" (imate obrazac na njihovim stranicama za besplatno zastupanje)...inače, jednoj osobi, doduše malodobnoj, s istim problemima kao Vašima, sam to radio i od njih je dobila besplatno odjetničko zatupanje, tj. besplatnog odvjetnika...

Još jednom sretno...!

p.s. Oprostite, krivo sam napisao, ta osoba je bila mld. kad je zatrudnijela, inače je, kad sam joj slao dopis za besplatnu pravnu pomoć prema HOK-u, bila punoljetna i polaznica faxa (studirala je), moje isprike za nenamjerni lapsuz..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala Vam! Puno ste mi pomogli.

Ako preko HOK (ili Ureda državne uprave) dobijem besplatne odvjetničke usluge, da li mi oni određuju odvjetnika ili ga ja tražim? Da li me odvjetnik može odbiti zbog te potvrde / rješenja o besplatnim uslugama (rekli su mi iz Ureda ako dobijem potpuno ili djelomično pokivranje troškova država plaća dosta nižu tarifu odvjetniku, dok bi moj dio, u slučaju da dobijem djelomično pokrivanje troškova, bio po odvjetničkoj tarifi)? Ili bi možda već sada trebala naći odvjetnika koji pristane na eventualne besplatne odvjetničke usluge?

Oprostite što Vas gnjavim s ovim pitanjima, ali bi voljela znati što više, jer me očito čeka borba oko sveg, budući da njegov otac trenutno prebacuje svoje nekretnine na svoju suprugu, jer želi pokušati spriječiti eventualnu ovrhu na nekretnine (i ovako zbog visoke rate kredita i duga prema poreznoj upravi spaja kraj s krajem), a i spriječiti da moje dijete ima pravo jednog dana nasljediti nešto od tog. Mada su mi rekli da se taj Darovni ugovor tijekom postupka može osopriti i ako se dokaže da je on to sve radio u vrijeme kada sam ja već pokrenula postupak utvrđivanja očinstva, navedeni ugovor se poništava.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ma nema problema samo pitajte, HOK Vam određuje odvjetnika, dok u Uredu državne uprave postoji popis odvjetnika koji pružaju besplatne savjete (besplatne odvjetničke usluge), te Vi možete odabrati odvjetnika sa tog popisa ili Vam ga oni odrede, naravno, ako ga Vi sami ne odaberete... 

Odvjetnik koji se nalazi na popisu pružatelja besplatnih odvjetničkih usluga Vas ne može odbiti, osim u izuzetnim situacijama (ako je, kojim slučajem, odvjetnik protustranki u nekom drugom predmetu isl.), također i odvjetnik dodijeljen putem HOK-a, ali to mora detaljno obrazložiti HOK-u..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala Vam puno!

Od Ureda drž. uprave neću moći dobiti odvjetnika, jer po članu kućanstva prihod prelazi granicu, ali bi mogla od HOK-a.

Kako god bude, meni odvjetnik treba, pa i ako mi ne odobre pružanje besplatne odvjetničke usluge, ja ću ga platiti. Već sam razgovarala i s roditeljima, koji su mi rekli da će mi posuditi novac (nije mi baš drago što ću se još više zadužiti, ali nema veze), jer ja sve to ne mogu sama financirati, budući da moje dijete i ja živimo samo od moje plaće, koja baš i nije nešto, ali uspjevamo nekako.

Hvala još jednom na svim informacijama!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Samo još jedno pitanje: Vidjela sam da je odvjetnička tarifa izražena u bodovima. Na koji način se ona računa odn da li bod ima neku kunsku vrijednost?

 

Sada sam upravo našla podatak da vrijednost boda iznosi 10,00 Kn. Ovo je podatak iz 2012. godine. Da li se vrijednost u međuvremenu promjenila? Da li je ovo iznos sa ili bez PDV-a?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , bvranic je napisao:

Samo još jedno pitanje: Vidjela sam da je odvjetnička tarifa izražena u bodovima. Na koji način se ona računa odn da li bod ima neku kunsku vrijednost?

..Da li se vrijednost u međuvremenu promjenila? Da li je ovo iznos sa ili bez PDV-a?

Dakle, broj bodova se pomnoži sa vrijednosti boda (doduše ima tu još nekih stavki za pojedinu vrstu predmeta - VPS i sl.)..

Mislim da se vrijednost boda nije promjenila, da je ona i sada 10,00 kn, ako je neka me se ispravi...

Da, to je iznos bez PDV-a, dakle dodajete konačnom iznosu još 25% (PDV)..

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , Željac047 je napisao:

Dakle, broj bodova se pomnoži sa vrijednosti boda (doduše ima tu još nekih stavki za pojedinu vrstu predmeta - VPS i sl.)..

Mislim da se vrijednost boda nije promjenila, da je ona i sada 10,00 kn, ako je neka me se ispravi...

Da, to je iznos bez PDV-a, dakle dodajete konačnom iznosu još 25% (PDV)..

Hvala puno!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani g. Željac047,

samo da Vam javim da sam danas od HOK dobila obavijest da mi je odobrano besplatno pravno zastupanje.

Još jednom hvala puno na pomoći!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×