Jump to content
grecko

Poreza na promet nekretnina - apsolutna zastara

Preporučene objave

Poštovani,

Sredinom 2012. kupio sam nekretninu i nadležnoj PU sam u zakonskom roku od 30 dana prijavio nastanak porezne obveze.

U lipnju 2014. PU donosi rješenje kojim mi razrezuje porez. Na predmetno porezno rješenje u zakonskom roku podnosim žalbu.

Početkom 2015. PU donosi novo rješenje kojim usvaja moju žalbu i smanjuje razrez poreza. U zakonskom roku podnosim novu žalbu.

Sredinom 2018. PU donosi novo rješenje kojim odbija moju zadnju žalbu iz 2015. godine.

Krajem siječnja ove godine (2019.) dobivam opomenu pred ovrhu u kojoj se od mene traži da u roku od 8 (osam) dana podmirim svoje dugovanje ili ću u suprotnom biti ovršen.

Moje pitanje je da li PU ima zakonskog osnova provesti ovrhu, budući je od nastanka porezne obveze prošlo više od 6 godina (01.01.2013. do 31.12.2018.) i da li je u konkretnom slučaju nastupila apsolutna zastara.

 

Hvala na dogovoru i lijepi pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

U Članku 108., Stavak 4. Općeg poreznog zakona (NN 106/18) stoji:

"Zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili istekom godine u kojoj je postalo izvršno rješenje kojim je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate odnosno istekom godine u kojoj je porezna obveza dospjela."

Prema ovoj odredbi, u mojem slučaju rok za apsolutnu zastara bi trebala teći od 01.01.2013. godine budući sam kupnju nekretnine prijavio PU sredinom 2012. Ne znam da li sam to krivo protumačio ili još nešto drugo utječe na početak roka apsolutne zastare.

Nadalje u istom članku, Stavak 1. stoji:

"Pravo i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći."

Iz toga sam izveo zaključak da bi apsolutna zastara trebala nastupiti 01.01.2019.

U člancima na koje ste me uputili nisam našao sadržaj koji bi osporio moje tvrdnje. U temi ste dana 28.02.2018. između ostalog napisali:

Citiraj

Malo ste pobrkali relativnu i apsolutnu zastaru prema prošlom Općem poreznom zakonu. Relativna zastara od tri godine je rok u kojem je porezno tijelo trebalo utvrditi poreznu obvezu (donijeti rješenje). Kako je isto tijelo rješenje donijelo (na koje ste se žalili) relativni zastarni rok više nema nikakove veze, te za eventualnu zastaru naplate poreza računao bi se apsolutni zastarni rok od 6 godina. Dakle, zastara naplate poreza, ako ste poreznu obvezu prijavili u 2015-oj bi nastupila 01.01.2022.

Po meni je ključan dio vašeg teksta koji kaže: "Dakle, zastara naplate poreza, ako ste poreznu obvezu prijavili u 2015-oj bi nastupila 01.01.2022."

Ja sam poreznu obvezu prijavio 2012. i prema toj računici apsloutna zastara bi nastupila 01.01.2019. Jedino što bi po mojem mišljenju moglo utjecati na rok zastare je to da se na porezne obveze prijavljene prije određenog datuma ne primjenjuje novi Opći porezni zakon, ali nisam uspio naći članak koji bi na to ukazivao.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 11 sati , grecko je napisao:

Jedino što bi po mojem mišljenju moglo utjecati na rok zastare je to da se na porezne obveze prijavljene prije određenog datuma ne primjenjuje novi Opći porezni zakon, ali nisam uspio naći članak koji bi na to ukazivao.

čl.197 Općeg poreznog zakona (NN 115/16, 106/18).

 

Da se razumijemo, kao što je konačno jasno napisano u tome novom zakonu ja bih vam rado napisao, da, dug je u zastari, no iako je i bivši zakon imao sličnu odredbu, imao je i članak o prekidanju zastare te je raznim izmjenama i dopunama ispadalo da PU može taj zakon tumačiti kako joj odgovara i da doslovno zastare nikako ni nema.

Nažalost nije još pročlo ni 4 godine od eventualne apsolutne zastare da bi ste čelniku tijela podnijeli zahtjev za otpisom poradi zastare.

No, u svakom slučaju ukoliko stigne ovršni prijedlog možete se prigovorom pozvati na zastaru temeljem čl.197 novog i čl.96 bivšeg Općeg poreznog zakona. Što će se dalje događati  u parnici povodom prigovora na platni nalog ja  ne mogu predvidjeti.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,
molim Vaše mišljenje o mom slučaju apsolutne zastare.

07.07.2005. potpisao sam Ugovor o kupnji stana po programu poticajne stanogradnje POS.
20.06.2007. podnio sam zahtjev za utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na prvu nekretninu.
29.11.2010. dobio sam Rješenje da mi se zahtjev za oslobođenje plaćanja poreza odbija temeljem članka 11. točka 9.5. Zakona o porezu na promet nekretnina, te zajedno s njim dobio Porezno Rješenje za kupljeni stan. (Naime dobio sam u nasljedstvo staru ruševnu kuću koja nema uvjete za život.)

U rješenju piše da treba iznos platiti u roku od 15 dana, i da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

22.12.2010. u roku sam podnio žalbu za drugostupanjski upravni postupak i nisam platio porez.
19.10.2018. (dostavljeno mi 29.01.2019.) dobijam Rjesenje da mi se žalba odbija.

Dakle, ključno je što čekam odgovor drugostupanjskog upravnog postupka 8 godina.
Jeli tu nastala apsolutna zastara od 6 godina?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

U članku 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 69/1997) stoji:

(1) Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora, odnosno drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina.

(2) Ako se stječe nekretnina na temelju odluke suda ili drugog tijela, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke.

Ovaj zakon ima brojen izmjene i dopune: NN 69/1997, NN 26/2000, NN 127/2000, NN 153/2002, NN 22/2011, NN 143/2014, ali nisam našao odredbu koja mijenja definiciju nastanka porezne obveze.

U Članku 94. Općeg poreznom zakonu (N.n. 147/2008) stoji:

(3) Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate.

(4) Zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe. U vašem slučaju po mojem tumačenju to bi bio 1.1.2006.

U Članku 96. stoji:

(1) Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći, a prema odredbama članka 94. stavka 3. 4. i 5. ovoga Zakona.

(2) Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na pokretanje prekršajnog postupka nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Nadalje, u Članku 5. Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (N.n. 18/2011) stoji:

U članku 120. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Čelnik poreznog tijela može donijeti odluku o otpisu poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa koji je ostao nenaplaćen nakon proteka roka od četiri godine od nastupanja aposlutnog roka zastare prava na naplatu poreznog duga. Odluka o otpisu poreznog duga obvezno sadrži oznaku poreznog duga i razdoblje na koje se odnosi otpis.

Opći porezni zakon (N.n. 147/2008) ima brojne izmjene i dopune: 18/2011, 78/2012, 136/2012, 73/2013, 26/2015, 44/2016. Nisam našao nešto što bi utjecalo na apsolutnu zastaru i nastanka porezne obveze.

Opći porezni zakon (115/16.) (Važeći zakon) u prijelaznim odredbama u Članku 197. navodi:

(1) Postupci pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15. i 44/16.), osim postupaka pokrenutih na temelju glave VIII. i IX. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13., 26/15. i 44/16., dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Prema mojem tumačenju za vaš slučaj, kao i za moj relevantni su zakoni koje sam prije naveo.

Ovo je moja analiza i budući nisam pravnik moje tumačenje morate uzeti s rezervom. Možda sam nešto ključno propustio što je možda navedeno u brojnim izmjenama i dopunama nvedenih zakona i bilo bi dobro da netko ako uoči takav propust o tome napiše svoj komentar. Možete pogledati i privitak u PDF-u.

Lijepi pozdrav

 

Apsolutna zastara.pdf

Uređeno od grecko

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Grecko,

zahvaljujem se na ovako iscrpnom odgovoru.

Ja ću podnijeti zahtjev za apsolutnu zastaru, pa šta bude.

Hvala i pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Sve ste ove zakonske odedbe u predzadnjoj objavi Grecko lijepo naveli, no niste obratili pozornost na ono bitno u temama koje sam naveo. A to je utvrđenje obveze i kada nastaje. Po tome tumačenju tada prvi puta počinje teći i apsolutni zastarni rok. Zbog takovih odredbi sam vas upozorio na ovo,

, Spitfire je napisao:

Da se razumijemo, kao što je konačno jasno napisano u tome novom zakonu ja bih vam rado napisao, da, dug je u zastari, no iako je i bivši zakon imao sličnu odredbu, imao je i članak o prekidanju zastare te je raznim izmjenama i dopunama ispadalo da PU može taj zakon tumačiti kako joj odgovara i da doslovno zastare nikako ni nema.

što je u jednom dijelu riješeno zadnjim OPZ, pa ne mogu raditi tolike pravne akrobacije.

Što se tiče korisnika Tomito, možda bi se i moglo pozvati na zastaru ako se radilo o skračenom postupku kada govori da je 29.11.2010 dobio rješenje kojim se utvrđuje porezna obveza te žalba ne odgađa izvršenje rješenja. U tome slučaju 01.01.2011 bi trebala početi teći zastara te s 02.01.2017 potraživanje ušlo u zastaru.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da, ključno u cijeloj stvari je utvrđenje obveze i kada nastaje. Da li je to od trenutku sklapanja ugovora kako stoji u u članku 14. Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 69/1997) ili od trenutka kada je doneseno izvršno porezno rješenje. U ovom drugom slučaju PU bi mogla razrezati porez i 10 godna nakon sklapanja ugovora, pa bi apsolutna zastara nastupila nakon 16 ili čak 17 godina od kupoprodaje nekretnine. Ne bi me čudilo da je bilo i takvih slučajeva.

Apsurdna je i činjenica da prema Članaku 215. Stavak 1. Zakon o obveznim odnosima N.n. 35/05, zastara počinje teći prvog dana poslije dana kad je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano (npr početak iduće godine nakon nastanka obveze), a PU bez obzira na to početak zastarnog roka smatra godinu nakon pravomoćnog razreza poreza.

Na kraju svega, odlučio sam ne platiti porez i poslati prigovor na ovrhu, a ako me ovrše idem na nadležni upravni sud pa što bude.

Hvala na odgovrima i srdačan pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Danas sam bio u poreznoj upravu i dobio obrazloženje da ne postoji osnova za zastaru moje porezne obveze. Prema Općem poreznom zakonu N.n. 147/2008 Članak 94. postoji zastara prava na utvrđivanje porezne obveze (Stavak 3.) i zastara prava na naplatu poreza (Stavak 4.). Rok zastare za oba slučaja je 6 godina.

To u mojem slučaju znači (prema obrazloženju porezne uprave) da zastara prava na utvrđivanje porezne obveze (razreza poreza) počinje teći nakon isteka godine u kojoj sam poreznu obvezu prijavio, a zastara prava na naplatu poreza počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezna uprava utvrdila poreznu obvezu, odnosno donijela izvršno riješenje o razrezu poreza. Prema navedenom, izgleda da porezna uprava ima rok od 6 godina za razrez poreza i još 6 godina da razrezani porez i naplati.

Porez sam prijavio u 2012., a izvršno porezno rješenje o razrezu poreza na koje nemam pravo žalbe doneseno je 2018. dakle unutar roka zastare od 6 godina. Rok zastare za naplatu poreza prema ovom tumačenju počinje s 1.1.2019. i završava 1.1.2025.

To je tumačenje koje sam dobio u poreznoj, a njihov posao je da mi naplate porez, a ne da me pouče kako da to izbjegnem. Bez obzira na tu činjenicu zanima me da li njihovo objašnjenje ima osnova.

Hvala i srdačan pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , grecko je napisao:

Bez obzira na tu činjenicu zanima me da li njihovo objašnjenje ima osnova.

Da se ne ponavljam,

Citiraj

No, "utvrdilo" je boldano iz razloga što su utvrđivanje i naplata porezne obveze dvije etape porezno pravnog odnosa, te da naplata porezne obveze ne može ni započeti prije nego li se ista utvrdi. Pa tako ni tijek roka za naplatu ne može započeti prije nego li se porezna obveza utvrdi.

Kako su sva rješenja o porezu na promet nekretnina pisana tako da žalba odgađa izvršenje rješenja dolazimo do toga da je porezna obveza utvrđena izvršnošću rješenja, a kada je izvršno propisuje Zakon o općem upravnom postupku u čl.133 na kojeg Opći porezni zakon upućuje kao opći propis.

, Spitfire je napisao:

Sve ste ove zakonske odedbe u predzadnjoj objavi Grecko lijepo naveli, no niste obratili pozornost na ono bitno u temama koje sam naveo. A to je utvrđenje obveze i kada nastaje. Po tome tumačenju tada prvi puta počinje teći i apsolutni zastarni rok.

dolazimo do istog objašnjenja,

prije 2 sati , grecko je napisao:

To u mojem slučaju znači (prema obrazloženju porezne uprave) da zastara prava na utvrđivanje porezne obveze (razreza poreza) počinje teći nakon isteka godine u kojoj sam poreznu obvezu prijavio, a zastara prava na naplatu poreza počinje teći nakon isteka godine u kojoj je porezna uprava utvrdila poreznu obvezu, odnosno donijela izvršno riješenje o razrezu poreza.

Da ne bi ostalo visjeti u zraku, niti odredba ZOO koju ste citirali nije apsurdna jer jasno piše "ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano" (dakle, ne piše "ako ovim zakonom..."). A Općim poreznim zakonom je propisano nešto drugo.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

 

Dakle, porezna obveza utvrđena je izvršnošću rješenja, a apsolutni zastarni rok počinje teći nakon isteka godine utvrđenja porezne obveze. U mojem slučaju rješenje je postalo izvršno u 2108. i 1.1.2019. počinje teći apsolutni zastarni rok.

Ukratko, porez trebam platiti, jer osnova za apsolutnu zastaru nema.

Hvala vam na pojašnjenju cijele stvari.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Apsolutni za naplatu poreza, da.

Prije 43 minuta, grecko je napisao:

Hvala vam na pojašnjenju cijele stvari.

Nema na čemu, da sam vam mogao napisati nešto povoljnije za vas, rado bih a na žalost nisam naišao na bar neku sudsku odluku u kojoj je netko uspio osporiti tumačenje propisa takovih kakovi su bili.

Lijep pozdrav&svako dobro.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×