Jump to content
Sign in to follow this  
igor.carmak@gmail.com

REVIZIJA NAJNIŽE MIROVINE (ZOMO)

Preporučene objave

Poštovani,

Budući da sam „novi“ na ovom portalu, a nemam puno vremena pročitati sve ono što se do sada raspravljalo, molio bih nekog od „veterana“ da pomogne našem kolegi Nenu u rasvjetljavanju njegovog slučaja. Hrvatski branitelj, Neno, jutros mi je dostavio sljedeće podatke.

Dakle, Neno je umirovljen 1.12.2008., kada je navršio 60 godina života. Tada mu je priznato pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u svoti od 1442,74 kn mjesečno (sukladno ZOMO). Međutim, umjesto ove mirovine  Nenu je određena NAJNIŽA MIROVINA u svoti od 2286,26 kn mjesečno.

U trenutku umirovljenja Neno je imao ukupan staž osiguranja 45 god., 10 mj. 0 dana. U ovaj mirovinski staž uračunata su i razdoblja posebnog staža osiguranja koja se računaju u dvostrukom trajanju – sudjelovanje u Domovinskom ratu (pridodano je ukupno 9 god 3mj 10 dana). Neno je sudjelovao u Domovinskom ratu od 27.10.1991. do 19.06.1996., i to stalno u borbenom sektoru.

U postupku izračuna mirovine (opće odredbe ZOMO), utvrđeni su najpovoljniji prosječni vrijednosni bodovi 0,6144.

Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine iznosi 0,9100.

Ukupni mirovinski staž iskazan u obliku decimalnog broja 45,8340.

Aktualna vrijednost mirovine tada je bila 56,30.

Mirovinski faktor iznosi 1,000.

Osobni bodovi za određivanje prijevremene starosne mirovine, na temelju navedenih podataka, iznose 25,6260.

Na osnovu ovih podataka izračunata je svota prijevremene starosne mirovine od 1442,74 kn, umjesto koje je određena NAJNIŽA MIROVINA u svoti od 2286,26 kn.

Danas, Neno prima mirovinu u iznosu od 2607,00 kn.

Mislim da sam naveo sve podatke. Neno se u obranu Domovine javio kao dragovoljac (27.10. 1991.), ali ne znam ima li reguliran taj status.

Ima li Neno pravo na reviziju ove mirovine i koje korake treba poduzeti?

Hvala unaprijed na odgovoru, Neno nestrpljivo čeka .......

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Igore,

Nažalost naš Neno uzalud čeka, nema revizije njegove mirovine niti razloga (pravnih) za promjenu iznosa njegove prijevremene starosne braniteljske minimalne mirovine.
lijep pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Igore,

Postoji samo jedna mogućnost, novim Zakonom o braniteljima regulirana.

Naš Neno mora se zaposliti na pola radnog vremena (4.sata dnevno), primati pola plaće i cijeli iznos mirovine.

Nakon dvije godine takvog rada ima pravo zatražiti priznavanje minimalne starosne braniteljske mirovine, iznos u tablici u prilogu.

Također zakon je predvidio da može raditi i puno radno vrijeme (8.sati dnevno), primati punu plaću ali mirovinu tada mora zamrznuti.

Nakon jedne godine takvog rada ima pravo zatražiti priznavanje minimalne starosne braniteljske mirovine, iznos u tablici u prilogu.

Vidite uz ostale probleme da se njegov polazni faktor od 0,9100 u starosnoj mirovini nije promijenio.

Lijep pozdrav

Neno mirovine.jpg

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 1 sat , prof je napisao:

Poštovani Igore,

Nažalost naš Neno uzalud čeka, nema revizije njegove mirovine niti razloga (pravnih) za promjenu iznosa njegove prijevremene starosne braniteljske minimalne mirovine.
lijep pozdrav

Oprostite, njegove prijevremene starosne minimalne mirovine po ZOMO.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani prof,

Hvala lijepa na odgovoru, nisu neke baš dobre vijesti. Neno sada ima 70 godina i ne vjerujem da ima volje, niti mogućnosti, negdje se zaposliti. Vjerojatno bi on imao pravo na povećanje osobnih bodova sukladno vremenu provedenom u borbenom sektoru, da je korisnik najniže mirovine po ZOPHBDR. Ovako, ispada od svega ništa.

Puno pozdrava

 

 

Poštovani prof,

Samo jedna opaska. U Vašem odgovoru naveli  ste pogrešno "prijevremene starosne braniteljske minimalne mirovine". Neno je zapravo korisnik NAJNIŽE MIROVINE po općim odredbama ZOMO (Čl. 82. ZOMO), a koja se isplaćuje umjesto prijevremene starosne mirovine, jer je od iste veća (tako piše u Rješenju HZMO-a od 26.03.2009.).

Hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 10 sati , prof je napisao:

Poštovani Igore,

Nažalost naš Neno uzalud čeka, nema revizije njegove mirovine niti razloga (pravnih) za promjenu iznosa njegove prijevremene starosne braniteljske minimalne mirovine.
lijep pozdrav

Oprostite, njegove prijevremene starosne minimalne mirovine po ZOMO.

Već sam se ispravio.

 

prije 7 sati , igor.carmak@gmail.com je napisao:

Poštovani prof,

Hvala lijepa na odgovoru, nisu neke baš dobre vijesti. Neno sada ima 70 godina i ne vjerujem da ima volje, niti mogućnosti, negdje se zaposliti. Vjerojatno bi on imao pravo na povećanje osobnih bodova sukladno vremenu provedenom u borbenom sektoru, da je korisnik najniže mirovine po ZOPHBDR. Ovako, ispada od svega ništa.

Puno pozdrava

 

Jeste li pogledali iznos minimalne braniteljske mirovine u mojoj tablici.

Taj iznos on sada ne prima kao hrvatski branitelj zato što svjesno ili iz neznanja nije istovremeno zatražio priznavanje i prijevremene starosne braniteljske mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja a isplatu povoljnije mirovine.

Da je onda tako postupio primao bi do 01.03.2018.g. minimalnu prijevremenu starosnu mirovinu po ZOMO u iznosu od 2.607 kn a nakon toga mogao je zatražiti isplatu povoljnije braniteljske minimalne prijevremene starosne mirovine u iznosu od 3.096,17 kn.

Lijep pozdrav

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Izgubiti nema što a mislim ni dobiti ali da sam ja u njegovoj poziciji probao bi nadležnom uredu HZMO nasloviti i dostaviti uz obaveznu ovjeru prijema svog primjerka dopisa.

 

Ivan Ivić 

godina rođenja

adresa

                                                                                                                     Područni ured HZMO

                                                                                                                      Zagreb ili Split ili Osijek

Predmet: Priznavanje prava i na prijevremenu starosnu braniteljsku mirovinu

 

Poštovana gospodo,

Koristim prijevremenu starosnu mirovinu po općem propisu ZOMO od umirovljenja 1.12.2008.g.

Sudjelovao sam u Domovinskom ratu od 27.10.1991. do 19.06.1996., i to stalno u borbenom sektoru, te smatram da me temeljem toga pripada pravo i na priznavanje prijevremene starosne braniteljske mirovine.

Molim Vas da mi se to pravo prizna i vrši isplata povoljnije mirovine.

Unaprijed zahvaljujem

                                                                                                                Ivan Ivić

Prilog:

- Rješenje o priznavanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu po ZOMO.

 

 

 

To je samo jedan list papira i jedna kopija i njegova dva potpisa i APP.

Uređeno od prof

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Postovani prof, kad je gospodin Neno isao u "prijevremenu starosnu mirovinu" u 2008 godini prema postojecem ZOPHBDR-u clanak 31., nazalost nije imao pravo na najnizu braniteljsku mirovinu, citiram taj clanak:

"Najniža mirovina

Članak 31.

(1) Korisniku invalidske ili obiteljske mirovine koji je dijelom ili u cijelosti ostvario mirovinu prema odredbama ovoga Zakona, a mirovina je manja od najniže mirovine odredit će se najniža mirovina prema stavku 4. ovoga članka.

(2) Korisniku starosne ili invalidske mirovine, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kao i korisniku obiteljske mirovine iza smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je ostvario mirovinu prema općem propisu, a mirovina je manja od najniže mirovine odredit će se najniža mirovina prema stavku 4. ovoga članka.

(3) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji je navršio 65 godina starosti (muškarac), odnosno 60 godina starosti (žena), a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, izuzetno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, pripada pravo na mirovinu u visini najniže mirovine određene prema odredbi stavka 4. ovoga članka.

(4) Najniža mirovina pripada korisniku mirovine iz stavka 1. i 5. ovoga članaka, osobama iz stavka 2. ovoga članka i hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata iz stavka 3. ovoga članka ako oni, odnosno osobe na temelju kojih izvode pravo na najnižu mirovinu imaju priznato sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u najmanjem trajanju od 100 dana, a određuje se od osnovice koja iznosi 45% prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

(5) Najniža mirovina određena prema stavku 1. ovoga članka korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti priznate prema članku 15. ovoga Zakona određuje se uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80. Zakona o mirovinskom osiguranju.

(6) Najniža mirovina određena prema stavku 2. ovoga članka određuje se uz primjenu polaznog faktora iz članka 78. i mirovinskog faktora iz članka 80. Zakona o mirovinskom osiguranju.

(7) HRVI iz Domovinskog rata, hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i drugim osobama iz ovoga članka ne pripada pravo na najnižu mirovinu ako su oni, odnosno osobe na temelju kojih izvode pravo na najnižu mirovinu u Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata evidentirani kao pripadnici neborbenog sektora.

(8) Najniža mirovina određena prema stavku 1. i 2. ovoga članka kao i mirovina priznata prema stavku 3. ovoga članka ne pripada korisniku mirovine za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti. "

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani malicovjek,

I ovo sam napisao.

Prije 35 minuta, prof je napisao:

Izgubiti nema što a mislim ni dobiti ali da sam ja u njegovoj poziciji probao bi nadležnom uredu HZMO nasloviti i dostaviti uz obaveznu ovjeru prijema svog primjerka dopisa.

To je samo jedan list papira i jedna kopija i njegova dva potpisa i APP.

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Koji sam zakon citirao (na njega se pozvao) pa da nema zakonske osnove.

Već smo raspravljali, vidio sam svašta u posljednjih 20.g. napisano iz HZMO pa i prijevremenih braniteljskih mirovina baš po Vama citiranom članku zakona.

Uređeno od prof

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 2 minuta, malicovjek je napisao:

Pa ja sam citirao clanak 31., koji govori o "najnizoj mirovini" i napisao da po njemu nema pravo (zakonsku osnovu) na najnizu braniteljsku mirovinu, a APP macku o rep.

Od koje godine je taj članak na snazi.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Isto tako i hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne ili invalidske mirovine, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja, koji su ostvarivali pravo na mirovinu prema općem propisu od 1. siječnja 2005. ili kasnije, a mirovina im je manja od najniže mirovine, ovisno o vrsti mirovine ostvarene prema općem propisu (starosna mirovina, invalidska mirovina, obiteljska mirovina, prijevremena mirovina) odredit će im se najniža mirovina, uz primjenu odgovarajućeg polaznog faktora iz članka 78. ZOMO-a i mirovinskog faktora iz članka 80. ZOMO-a.

Oprostite nisam siguran što ovo boldano znači iz  linka kojeg ste Vi postavili ?

Uređeno od prof

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

U odluci u clanku 4. lijepo navodi kome:

Članak 4.

Najniža mirovina hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne ili invalidske i obiteljske mirovine, članu obitelji nakon smrti hrvatskog branitelja, kojima je mirovina priznata prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, određuje se uz primjenu polaznog faktora iz članka 78. i mirovinskog faktora iz članka 80. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Ostali branitelji samo ovi navedeni u clanku 2.:

Članak 2.

Mirovina u visini najniže mirovine, koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada navrši 65 godina starosti (muškarac), odnosno 60 godina starosti (žena), a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje prava na starosnu mirovinu, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Iznimno od navedenog, nezaposlenom korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ostvarene nakon 1. siječnja 2005. prema članku 15. Zakona zbog uzroka nastalog u cijelosti ili djelomično kao posljedica obrane suvereniteta Republike Hrvatske, odredit će se, ako je to za njega povoljnije, od pripadajuće mirovine najniža mirovina u visini 45% od prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj iz godine koja prethodi godini ostvarivanja prava na mirovinu, ali uz primjenu mirovinskog faktora iz članka 80. stavka 1. točke 4. ZOMO-a, koji iznosi 0,80, što znači u visini 1575,36 kn mjesečno.

Isto tako i hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne ili invalidske mirovine, kao i korisniku obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja, koji su ostvarivali pravo na mirovinu prema općem propisu od 1. siječnja 2005. ili kasnije, a mirovina im je manja od najniže mirovine, ovisno o vrsti mirovine ostvarene prema općem propisu (starosna mirovina, invalidska mirovina, obiteljska mirovina, prijevremena mirovina) odredit će im se najniža mirovina, uz primjenu odgovarajućeg polaznog faktora iz članka 78. ZOMO-a i mirovinskog faktora iz članka 80. ZOMO-a.

 

Kako tumačite ovo što sam boldao iz linka kojeg ste Vi postavili  a vezano za Vašu prethodnu objavu kao iznimno od navedenog?

 

Prema postavljenom linku polazni faktor za izračun njegove minimalne prijevremene starosne braniteljske mirovine iznosio bi  0,9100.

 

Uređeno od prof

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 9 sati , igor.carmak@gmail.com je napisao:

Dakle, Neno je umirovljen 1.12.2008., kada je navršio 60 godina života. Tada mu je priznato pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u svoti od 1442,74 kn mjesečno (sukladno ZOMO). Međutim, umjesto ove mirovine  Nenu je određena NAJNIŽA MIROVINA u svoti od 2286,26 kn mjesečno.

Hvala unaprijed na odgovoru, Neno nestrpljivo čeka .......

 

Nema kaj cekati dobio je "najnizu mirovinu" po opcim propisima ZOMO-a koja mu je bila veca nego "najniza braniteljska" u 2008.god.

http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/upravnovijece/sjednice/40_25022008/OdlukaovisininajnizemirovinehrvatskombraniteljuizDomovinskogratazagodinu2008.pdf

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uh, uh, teži dio posla je gotov kad je poštovani malicovjek dao suglasnost, ali ipak ostaje HZMO od koga nikad ne znaš što ćeš dobiti, njih odgovor je  još pod upitnikom ??

Hvala poštovani malicovjek.

Uređeno od prof

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ali to ne znaci da vam dajem za pravo, ionako taj zakon vise nije na snazi pa tako ni taj clanak 31., i nema vise njegove primjene, a o njemu sam svojevremeno vodio rasperave i sa tetama i teticama u HZMO-u i bilo je svakakvih tumacenja, po meni "prijevremene starosne mirovine" u tome dijelu ZOPHBDR-a nema, i fertik.

Uređeno od malicovjek

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani,

Hvala obojici na uloženom trudu. Ipak ću ja Nenu savjetovati da napiše jedan zahtjev HZMO po "prof" uputama, pa ako prođe - prođe. Tko je mogao biti "vrač" u ono doba, pa predvidjeti da će najniža braniteljska mirovina steći ovakvu prednost u odnosu na onu po ZOMO? Znači, onoliko godina borbenog sektora i povećanje osobnih bodova "prohujalo s vihorom"!!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Znam ja što je na snazi, koji zakon i od  kada čak je sada povoljniji polazni faktor, iznosio bi  0.9400 ali praksa je pokazala, nema promjene polaznog faktora.

Zato se u predloženom dopisu nisam namjerno pozivao na neki članak, niti na jedan zakon.

 

Potpisnik ovog uratka je vrač od 2007.g. koji sve u osobnom kontaktu ili pišući, moli za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na mirovine po svim zakonima na koji podnositelj zahtjeva ima pravo u tom trenutku.

Tko je poslušao moje vračanje nikad nije imao ovakvih problema, nasuprot tome imao je samo benefite.

Zbog tih ostvarenih značajnih benefita Vlade su u nekoliko navrata uredbama ili promjenama zakona  djelovale na štetu nas korisnika mirovina.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, igor.carmak@gmail.com je napisao:

Poštovani,

Hvala obojici na uloženom trudu. Ipak ću ja Nenu savjetovati da napiše jedan zahtjev HZMO po "prof" uputama, pa ako prođe - prođe. Tko je mogao biti "vrač" u ono doba, pa predvidjeti da će najniža braniteljska mirovina steći ovakvu prednost u odnosu na onu po ZOMO? Znači, onoliko godina borbenog sektora i povećanje osobnih bodova "prohujalo s vihorom"!!

Ali ne vidim svrhu sadasenjeg pisanja zahtjeva, cemu, najniza mirovina koju je Nenek dobio 2008.god po ZOMO-u 2286,26 kn je veca nego najniza braniteljska po ZOPHBDR-u 2008.god. ako bi ju uopce i imao pravo dobiti 2178,45 najniza mirovina x 0,9100 njegov polazni faktor = 1982,39 kn njegova najniza braniteljska mirovina 2008.god.

Ionako nema retroaktivnog izracuna mirovine po novom ZOMO-u i po novom ZOHBDR-u za one koji su u mirovini prije 01.01.2019.god.

 

Retroaktivna primjena braniteljskog zakona_.jpg

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani i dragi malicovjek,

1.Nadam se da ste pročitali moje prve objave u ovoj temi, sve su utemeljene na novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

2.Kad sam upozoren koliko godina ima gosp. Neno (71), te spoznaja kako temeljem važećeg zakona nema šanse ostvariti priznavanje prava niti na minimalnu braniteljsku prijevremenu starosnu mirovinu a ima 1692. dana borbenog sektora u Domovinskom ratu i 45.g. mirovinskog staža a kamoli minimalnu starosnu braniteljsku mirovinu, ponovo sam postavio pitanja:

3.Za koga je donesen ovakav Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata ?

4.Koji je cilj ovakve provedbe zakona ?

5.Koje su ciljane skupine korisnika ovog zakona kad isti nije ni za branitelje kao što je poštovani Neno ?

6.Što ja mogu napraviti u ovom predmetu ?

Rezultat mog trenutnog maksimalnog dometa Vam je poznat i dalje stojim u obrani tog bar pokušaja djelovanja prema HZMO. 

Trenutno Vama je lakše, svoje negativne stavove o mom prijedlogu tog pokušaja (bar nekog) djelovanja Vi osnažujete linkovima u kojima pronalazim argumente ZA, koje Vi niste odmah uočili ali ste i dalje protiv njih. Prilog o mirovinskim pravima se ne odnosi na našeg Nenu, trenutno on nije korisnik nikakvih prava po nekom starom Zakonu o hrvatskim braniteljima.

Taj odgovor u Vašem prilogu nije dovoljno kvalitetno napisan, zadnji pasus treba završiti, osim prava na minimalne braniteljske mirovine.

Poštovani Neno, star 71.g., 45.g. mirovinskog staža i 1692. dana borbenog sektora u Domovinskom ratu, sanja, želi i ja smatram da je zaslužio baš to, pravo na korištenje te skromne minimalne braniteljske prijevremene starosne mirovine.

Lijep pozdrav

Uređeno od prof

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani prof,

Neno je iako jako razočaran Vašim objašnjenjima, ipak, sukladno savjetu, napisao  zahtjev za priznavanje prava i na "prijevremenu starosnu braniteljsku mirovinu", te ga urudžbirao u lokanu podružnicu HZMO. Sada strpljivo čeka odgovor Središnjice....Zahvaljuje se na svemu.

Pozdrav iz DBK-a

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Igore,

Razumijem poštovanog Nenu i Vas ali to je najviše što sam mogao u zadanim uvjetima.

Lijep pozdrav iz Sukošana

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

POŠTOVANI PROF,

Jedno veliko "HVALA", a može i večera! Neno je uspio zahvaljujući Vašim savjetima. HZMO je pozitivno riješio Nenov zahtjev za priznavanje prava na "prijevremenu starosnu braniteljsku mirovinu". Rješenje je stiglo jučer, a stupilo je na snagu od 1.3.2019. Po novom Rješenju Nenova mirovina sada iznosi 3.320 kn, umjesto dosadašnjih 2.650 kn (zadnja isplaćena mirovina). Ovo za Nena znači jako puno i od srca Vam se zahvaljuje. Kada mi dostavi Rješenje na uvid, obavijestiti ću Vas o cijelom sadržaju istoga (na koje članke zakona se HZMO poziva i ostalo).

Usput rečeno na stranicama HZMO na pitanje: Tko ima pravo na najnižu mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata? navodi se odgovor:

Pravo na najnižu mirovinu ima hrvatski branitelj, korisnik starosne, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ......... Dali se možda u ovom odgovoru nalazi osnova za priznavanje Nenova zahtjeva?

Uglavnom, za Nena je najvažnije da je mirovina "poskočila" i to u prvom redu, još jednom napominjem, zahvaljujući Vašem savjetu!!!! Od svega srca veliko hvala, sretan i blagoslovljen Uskrs, Vama i svima na portalu.

Igor

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani Igore,

po mom dubokom uvjerenju naš Neno je odavno zaslužio braniteljsku mirovinu a ostvario ju je jer je imao Vas, svog anđela.

Sretan i blagoslovljen Uskrs, Vama, našem Neni kao i svim ljudima dobre volje.

Lijep pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Postovani Igore i postovani prof, svaka vam cast na upornosti (nisam imao vasu nadu), a svaka cast tetama i teticama po podrucnim uredima HZMO koje ponekad znaju ugodno i pozitivno iznenaditi.

Postiovani Neno uzivajte u dobivenoj mirovini sto duze, bilo bi dobro i poucno vidjeti to Nenino rjesenje,

postovani Igore imate PP.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

Sign in to follow this  ×