Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Sign in to follow this  

Dopuštenost upisa prava vlasništva na nekretnini pod hipotekom


Matrix

 

<p>U članku se dotićemo pitanja,dali je moguć prenos prava vlasništva na nekretnini opterećenoj hipotekom.</p>

<p>Upis promjene vlasnika u zemljišnoj knjizi na nekretnini pod hipotekom je moguć,za što je najbolji primjer stambenog kredita,budući da u tim situacijama banka sklapa ugovor o kreditu sa kupcem,pri čemu se povrat kredita osigurava upisom hipoteke na nekretnini,no banka doznačuje sredstva iz kredita tek onda kad se na nekretnini koja je predmet kupoprodaje upiše hipoteka u korist banke, kao osiguranje povrata kredita,što će reći da je tada kao vlasnik nekretnine još uvijek upisan prodavatelj,a dok se upis prava vlasništva na kupca obavlja nakon što je hipoteka upisana,no između ostalog treba istaknuti da upis promjene vlasnika nekretnine uopće nemože naštetiti hipotekarnom vjerovniku,budući da upisana hipoteka ima učinak i nakon promjene vlasnika,odnosno je hipotekarni</p>

<p>vjerovnik ovlašten izvršiti naplatu osiguranog potraživanja iz vrijednosti</p>

<p>založene nekretnine neovisno o tome tko je trenutni vlasnik nekretnine.</p>

 

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×