Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Sign in to follow this  

Odgovornost za dugove ostavitelja pri ustupu nasljednog dijela


Matrix

 

<p>Nemali je broj slučajeva da se u ostavinskom postupku nasljednik-ci odriču nasljedstva a sve kako bi izbjegli odgovornost za dugove umrle osobe,međutim se postavlja pitanje <strong>odgovara li nasljednik za dugove ostavitelja koji je svoj nasljedni dio ustupio drugom sunasljedniku</strong>.</p>

<p> </p>

<p>-<strong>odgovor je pozitivan</strong>.</p>

<p> </p>

<p>Naime,sukladno odredbama <strong>čl.139. st.3 i 4. Zakona o nasljeđivanju</strong>,nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, a kad ima više nasljednika, oni odgovaraju solidarno za ostaviteljeve dugove, i to svaki do visine vrijednosti svoga nasljednog dijela, bez obzira na to je li izvršena dioba nasljedstva,a prema stavku 2. istog članka, nasljednik koji se</p>

<p>odrekao nasljedstva ne odgovara za dugove ostavitelja.</p>

<p>Međutim ako se nasljednik izjasni da se odriče nasljednog dijela u korist drugog sunasljednika,to je jasno da se prethodno prihvatio nasljednog dijela,budući kako nebi bilo moguće ustupiti imovinu koja prethodno nije njegova,što daje za učinak da takvo odricanje nasljedstva u korist sunasljednika je ustupanje nasljedstva nakon što je takva osoba već postala nasljednik, pa takav nasljednik i uz čin ustupanja odgovara za dugove ostavitelja, onako kako bi odgovarao da svoj naslijeđeni dio nije ustupio.</p>

<p>Pravni izvori članka:</p>

<p>-Zakon o nasljeđivanju</p>

<p>-Sudska praksa</p>

 

Sign in to follow this  


User Feedback

Preporučeni komentari

Još nema komentara.Posjetitelj
This is now closed for further comments

×