Jump to content

Matrix

  • članaka
    54
  • komentara
    0
  • čitanja članka
    9854

Izvanparnični postupak


Matrix

3085 puta pročitano

Izvanparnični postupak je posebna grana građanskog sudskog postupka koji se po svom predmetu i svojim načelima razlikuje od ostale dvije grane parničnog i ovršnog postupka.

Definira se negativno kao onaj postupak koji nije parnični, budući da u izvanparničnim stvarima spor ne postoji, što će reći da je ovaj postupak preventivan i vodi se u cilju da do spora ne dođe.

Nadalje se može reći da izvanparnični postupak služi uglavnom uređivanju odnosa a ne odlučivanju koje bi za cilj imalo rješavanje situacija u kojima je zbog povrede prava došlo do sukoba interesa. Postupovna načela se u ovom postupku razlikuju od načela parničnog postupka:

-veća elastičnost procesnih instituta, 

-smanjena strogost u formalnom smislu,

-otvorena mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti od strane suda,

- otvorena mogućnost postupanje samo s jednom strankom,

- orijentiranost na pomoć i dr.

Izvanparnični postupak je zajednički naziv za postupanje suda u nizu pravnih stvari koje se međusobno znatno razlikuju, u oblasti koja je vrlo opsežna. Tako bi ih mogli razvrstati u izvanparnične postupke u kojima se rješava o statusnim stvarima kao npr.

- postupak za lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti,

-postupak radi oduzimanja roditeljske skrbi, 

-postupak za davanje dopuštenja za sklapanje braka, 

-postupci za upis u sudski registar statusnih promjena (sukladno Obiteljskom zakonu, Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i dr.), i izvanparnične postupke u kojima se rješava u odnosima suvlasništva i susjedskim odnosima kao npr. 

-postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice, 

-postupak uređenje međa, 

-uređenje odnosa između vlasnika posebnih dijelova nekretnina, 

-zemljišnoknjižni postupak i dr. (prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima), te postupci u nasljednim stvarima kao npr.

-ostavinski postupak, 

-sastavljanje, čuvanje i opoziv sudske oporuke, 

-naknadno pronađena imovina, (prema Zakonu o nasljeđivanju), i isto tako izvanparnični postupci kod vrijednosnih papira kao npr. 

-protesti, 

-amortizacija isprava,

- kod nekih pitanja u svezi izvlaštenja (prema Zakonu o izvlaštenju). 

Kad pravila izvanparničnog procesnog prava ne reguliraju neko pitanje na poseban način, u svim izvanparničnim postupcima supsidijarno se primjenjuju odredbe parničnog procesnog prava. 

Republika Hrvatske nema Zakon o izvanparničnom postupku, dakle nema opći pravila koja bi vrijedila za sve osebne izvanparnične postupke, već su u primjeni pravna pravila o vanparničnom postupku iz 1934. godine koja se primjenjuju u ograničenom opsegu,a što se osobito odnosi na opća pravila zakona koja bi morala biti temelj i okvir svih posebnih izvanparničnih ostupaka, ali i niz zakona primarno materijalnopravnog karaktera koji sadržavaju i postupovne odredbe: 

- Obiteljski zakon, 

- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, 

- Zakon o nasljeđivanju, 

- Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti, 

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 

- Zakon o zemljišnim knjigama, 

- Ovršni zakon, 

- Zakonu o izvlaštenju, 

- Stečajni zakon, 

- Zakon o mjenici.

0 komentara


Preporučeni komentari

Još nema komentara.

Posjetitelj
This blog entry is now closed to further comments.
×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija