Jump to content

Matrix

  • članaka
    54
  • komentara
    0
  • čitanja članka
    5173

Zaštita prava vlasništva u sudskoj praksi


Matrix

592 puta pročitano

 Dijeli

Ne predmnijeva se da je osoba upisana u zemljišnoj knjizi kao vlasnik nekretnine ujedno i njen posjednik.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1446/2008-2 od 11.3.2009.

 ***********************

Tuženik koji je stvar posjedovao pa je posjed napustio nakon dostavljanja tužbe treba je o svome trošku predati tužitelju ako tužitelj nije tražio prodaju od pravog posjednika.

Županijski sud u Zagrebu Gž 4738/2010-2 od 31.8.2010.

**********************

U sporu radi predaje stvari vlasniku u posjed, sud je dužan raspraviti prigovor posjednika o njegovom pravu na posjed, na temelju vlasništva stečenog dosjelošću, jer osnovanost takvog prigovora čini neosnovanim zahtjev na predaju u posjed.

Županijski sud u Zlataru Gž 1648/2009-2 od 10.2.2010.

************************

Pravo vlasništva stečeno na temelju rješenja suda o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina, stječe se u trenutku pravomoćnosti sudske odluke.

Županijski sud u Varaždinu Gž 514/2008-2 od 12.5.2008.

********************

Građevinska dozvola nije valjana osnova stjecanja stvarnih prava pa niti prava stvarne   služnosti.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 803/2007-2 od 19.2.2008.

********************

Zaštitu od uznemiravanja može tražiti samo vlasnik posjednik stvari kojega treća    osoba uznemirava u izvršavanju njegovih vlasničkih prava na stvari.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 754/2011-2 od 28.9.2011.

**********************

Vlasnik koji kondemnatornom tužbom želi postići da osoba koja ga ometa u ostvarenju njegovih vlasničko pravnih ovlaštenja to prestane činiti u sudskom postupku mora dokazati svoje vlasništvo i konkretnu činjenicu uznemiravanja.

Vlasnik nekretnine ne može osnovano zahtijevati zaštitu od uznemiravanja ako osoba za koju tvrdi da ga uznemirava u ostvarenju njegovih vlasničko pravnih ovlaštenja to čini na način da prodaje vlastitu nekretninu.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Pž 7367/05 od 7.10.2008.

********************

Pokretanje parnice ili bilo kojeg drugog sudskog postupka ne može se smatrati činom uznemiravanja vlasništva.

Županijski sud u Šibeniku Gž 317/00 od 29.5.2000.

*************************

Kad je o valjanosti ugovora kao osnove stjecanja vlasništva pravomoćno odlučeno , sud nije ovlašten o tome ponovno raspravljati u parnici povodom tužbe zbog uznemiravanja vlasnika.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev x 9/2009-2 od 29.4.2009

*************************

Zahtijeva li vlasnik da mu posjednik preda stvar, pošteni posjednik može tražiti naknadu za nužne i korisne troškove koje je imao, te stvar zadržati dok mu ti troškovi  ne budu naknađeni.

Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 835/2009-2 od 25.5.2011.

*******************

Osoba koja je upisana u zemljišnu knjigu kao vlasnik nekretnine, aktivno je legitimirana na podnošenje tužbe kojom traži zaštitu prava vlasništva od štetnih imisija, bez obzira što je predmetnu nekretninu pravnim poslom prenijela na treću osobu.

Županijski sud u Varaždinu, Gž.815/08-2 od 14.IV.2008.

***********************

Pravo služnosti puta ne može se ukinuti ako postoji prikladniji prolaz preko nekretnina koje su u vlasništvu treće osobe, bez obzira na činjenicu što predmetna nekretnina u naravi predstavlja asfaltirani put koji koristi veći broj osoba.

Županijski sud u Varaždinu, Gž. 229/08-2 od 28.II.2008.

**********************

Tužitelj nije ovlašten podnijeti tužbu zbog   uznemiravanja  kojom traži uklanjanje bespravne gradnje, budući je isto predmet upravnog postupka. 

Županijski sud u Varaždinu, Gž. 809/06-2 od 05.IX.2006.

******************

Vlasnik nekretnine ovlašten je podnijeti tužbu radi zaštite od uznemiravanja protiv svake osobe koja ga bespravno  uznemirava, a ne samo protiv osobe po čijem nalogu i u čiju korist je takvo uznemiravanje izvršeno.

Županijski sud u Varaždinu, Gž.3133/11-2 od 14. svibnja 2013.

******************

Vlasnik nekretnine ima pravo tražiti zaštitu od  uznemiravanja sadnjom čempresa po tuženiku na nekretnini koja je u njegovom vlasništvu te istovremeno zatražiti odstranjenje tih  čempresa s nekretnine uz istovremenu zabranu takvog daljnjeg uznemiravanja ali samo u razdoblju kada ti čempresi puštanjem 
korijenja u njegovu nekretninu još nisu prirasli i postali dio njegove nekretnine. 

Iz obrazloženja:
 „Valja tužitelje upozoriti bez obzira na okolnost što vlasničke tužbe, kakva je i tužba radi zaštite od uznemiravanja ne zastarijevaju, da su imali pravo zatražiti zaštitu od uznemiravanja sadnjom čempresa po tuženiku u njihovom pravu vlasništva i od tuženika istovremeno zatražiti odstranjenje, uklanjanje čempresa s nekretnine koja je u njihovom 
vlasništvu uz istovremenu zabranu takvog daljnjeg uznemiravanja no samo u razdoblju kada predmetni čempresi još nisu puštanjem korijenja u njihovoj nekretnini prirasli i postali dio te njihove nekretnine dakle, prije nego što li su isti postali njihovo vlasništvo.“ 

Županijski sud u Varaždinu, Gž.4084/11-2 od 11. prosinca 2012.

******************

Ukoliko tužitelj traži zabranu «ispuštanja odnosno otjecanja otpadnih voda sa nekretnine tuženice na   njegovu nekretninu» tada se tužba tužitelja temelji na odredbi čl. 167 ZV-a (actio negatoria), a to iz razloga što 
tužitelj tužbenim zahtjevom traži zaštitu od uznemiravanja (uznemiravanje može biti počinjeno određenim radnjama koje predstavljaju čin smetanja, odnosno radnjama koje predstavljaju štetne imisije).

Županijski sud u Varaždinu, Gž. 768/05-2 od 23.V.2005.

*********************

 

 

 Dijeli

0 komentara


Preporučeni komentari

Još nema komentara.

Posjetitelj
This blog entry is now closed to further comments.
×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija