Jump to content

Spitfire

  • članaka
    14
  • komentara
    0
  • čitanja članka
    2710

Zakon o upravnim sporovima u sudskoj praksi II


Spitfire

137 puta pročitano

 Dijeli

Prvi dio

Glava II

Nadležnost upravnog suda-tuža protiv pojedinačne odluke upravnog tijela

"Tužiteljica je ovome Sudu dana 3. svibnja 2013. podnijela tužbu, pogrešno naslovljenu kao >žalba na rješenje<, protiv uvodno citiranog rješenja tuženog tijela, kojim je uvažena njezina žalba, iz drugih razloga, i poništeno rješenje Područne službe u S. broj spisa..., te je predmet vraćen tijelu prvog stupnja radi donošenja novog rješenja...

Sukladno odredbi članka 12. stavka 2. točke 1. Zakona za odlučivanje o tužbi izjavljenoj protiv rješenja tuženog tijela od 27. rujna 2011., kao pojedinačne odluke javnopravnog tijela protiv koje nije dopušteno izjaviti redovni pravni lijek, stvarno je nadležan upravni sud." Vus RH, Uss-154/2013 od 13. lipnja 2013.

 

Mjesna nadležnost-prebivalište tužitelja

"Upravni sud u Zagrebu je pravilno ocijenio da se u predmetnom slučaju ne radi o nekom pravnom pitanju koje je povezano s mjestom, u kojem slučaju je mjesna nadležnostodređena odredbom članka 13. stavka 3 ZUS-a, već je predmet spora utvrđivanje predujma poreza na dohodak od otuđenja nekretnina i i movinskih prava u kojemu je slučaju za određivanje mjesne nadležnosti treba primjeniti opći kriterij prema mjestu prebivališta tužitelja. Kako u predmetnom slučaju tužitelj ima prebivalište u Splitu, to je u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. ZUS-a i odredbom članka 6. Zakona o područjima i sjedištima sudova za rješavanje u sporu mjesno nadležan Upravni sud u Splitu. Stoga nije bilo osnove da se taj sud oglasi mjesno nenadležnim." Vus RH, Usll-36/14-2 od 2. travnja 2014.

 

Mjesna nadležnost-tužitelj nema prebivalište ni boravište u RH

"U predmetnom slučaju tužitelj nema prebivalište ni boravište u Republici Hrvatskoj, a tuženik ima sjedište na području mjesne nadležnosti Upravnog suda u Zagreu, stoga nije bilo osnove da se taj sud oglasi mjesno nenadležnimi tužbu ustupi Upravnom sudu u Osijeku." Vus RH, Usll-86/2013-2 od 22 kolovoza 2013.

 

Prijedlog za određivanje drugog suda-tužiteljica službenica suda

"Predsjednik Upravnog suda u Splitu predložio je da se u ovoj pravnoj stvari odredi drugi stvarno nadležni sud, umjesto stvarno i mjesno nadležnog Upravnog suda u Splitu, jer je tužiteljica službenica tog suda , a tužbom se traži i poništenje odluke predsjednika tog suda...

Po ocjeni ovoga Suda, činjenica da je stranka zaposlena kao službenica u nadležnom upravnom sudu, koji ima mali broj sudaca i službenika, važan je ralogz koji opravdava delegaciju drugog suda." Vus RH, Usll-89/2104-2 od 16. listopada 2014.

 

Glava III

Stranke u postupku-Policijska uprava

"U ovoj upravnoj stvari tužitelj je Policijska uprava P. g., zastupana po načelnici koja je kao nadležni rukovoditelj pokrenula postupak disciplinske odgovornosti protiv policijskog službenika D.D. na temelju ovlaštenja iz članka 104. stavka 2. Zakona o policiji. S obzirom da je tužitelj kao stranka sudjelovao u disciplinskom postupku jer je pokrenuo predmetni postupak, ovlašten je u ovom slučaju podnijeti i tužbu protiv rješenja tijela koje je postupalo kao drugostupanjsko tijelo sukladno članku 108. stavku 3. ZOP-a. Stoga ovaj Sud smatra pogrešnim stav prvostupanjskog suda da je upravni spor pokrenulo isto javnopravno tijelo koje je i donijelo osporeno rješenje već se može zaključiti da se drugostupanjskim rješenjem tuženika dira u pravo odnosno pravni interes tužitelja, a što je uvjet za postojanje aktivne legitimacije za podnošenje tužbe u upravnom sporu sukladno članku 17. Zakona o upravnim sporovima." Vus RH, Usž-1264/16-2 od 6. svibnja 2016.

 

Tuženik-zastupanje

"Međutim, u predmetnom upravnom sporu tuženik nije javnopravno tijelo. Ovdje se radi o nadležnosti upravnih sudova propisanoj člankom 12. stavkom 2. točkom 5. ZUS-a, dakle o odlučivanju u drugim zakonom propisanim slučajevima...

Sindikat policije je prema statutu SPH od 15. rujna 2011. nezavisna, samostalna, dobrovoljna interesna i nestranačka udruga zaposlenika u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima. Dakle, radi se o situaciji u kojoj tuženik nije javnopravno tijelo već udruga, kako to pravilno tvrdi i tuženik u žalbi, stoga nema zapreke da tuženika u predmetnom upravnom sporu zastupa opunomoćeni odvjetnik." Vus RH, Usž.1125/15-2 od 11. veljače 2016.

 

Zainteresirana osoba-općina

"Međutim, imajući u vidu da je odredbom članka 19. stavka 4. citiranog Zakona propisano da se zainteresirana osoba moće uključiti u spor u svakom trenutku, u konkretnom slučaju za interesirana osoba Općina L. ukjlučena je u upravni spor u žalbenom postupku, dakle nema zapreke da se zainteresirana osoba uključi u spor u drugostupanjskom upravnom sporu, odnosno u postupku povodom žalbe, slijedom čega je njezina žalba u konkretnom slučaju dopuštena." Vus RH, Usž-176/13-6 od 21. svibnja 2015.

 

Zastupanje tuženika-odvjetnik

"Rješenjem Upravnog suda u Osijeku, poslovni broj... od 24. rujna 2015, odbačena je žalbba odvjetnika I.T. protiv rješenja poslovni broj... od 7. rujna 2015. kojim je uskračeno zastupanje tuženika I.T., odvjetniku iz Đ, u skaldu s odredbom članka 20. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima.

Odredbom članka 71. stavka 1. ZUS-a propisano je da će nepravodobnu žalbu, nedopuštenu žalbu ili žalbu podnesenu od neovlaštene osobe upravni sud odbaciti rješenjem u roku 15 dana od njezina primitka. Iz podataka u spisu pedmeta proizlazi da je odvjetnik I.T. podnio žalbu protiv rješenja prvostupanjskog suda od 17. rujna 2015. kojim mu je uskraćeno zastupanje tuženika u ovom upravnom sporu na temelju odredbe članka 20. stavka 3. ZUS-a...

Slijedom navedenog, valjalo je pozivom na odredbu članka 74. stavka 1. u vezi s člankom 67. stavkom3. ZUS-a, žalbu odbiti i odlučiti kao u izreci ove presude." Vus RH, Usž-1811/15-2 od 25. studenoga 2015. 

 Dijeli

0 komentara


Preporučeni komentari

Još nema komentara.

Posjetitelj
Dodaj komentar...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija