Jump to content

13 dokumenata

 1. Tužba radi vraćanja zajma

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška

  128 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Objavljeno

 2. Isplata dvostruke kapare

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška

  63 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 3. Utvrđenje i dioba bračne stečevine

  Predložak tužbe radi utvrđenja i diobe bračne stečevine koja se može podnijeti kako nakon razvoda tako i tijekom braka.
  Da nebi bilo zabune,u predlošku je kao predmet utvrđenja i diobe navedena jedna nekretnina,što neznači da se jednom tužbom nemože obuhvatiti sva pokretna i nepokretna imovina koja predstavlja bračnu stečevinu naprotiv,svu takvu imovinu obuhvatiti tužbom uz činjenice i dokaze te precizno postaviti tužbeni zahtjev.
  Ako određene nekretnine nije moguće fizički razvrgnuti,zahtjev bi trebao biti usmjeren isključivo na upis suvlasničkog omjera,slijedom čega bi stranke nakon pravomočnog okončanja parnice imale na raspolaganju pokrenuti postupak razvrgnuča suvlasništva na jedan od mogućih i dopuštenih načina (isplata,dražba)uređenim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
  Obzirom da se radi o složenim postupcima,pomoč   stručne osobe se preporučuje.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  1734 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 4. Utvrđenje ništavosti kupoprodajnog ugovora i uspostave prijašnjeg Z.K. stanja

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak kumulacijom tužbenih zahtjeva radi utvrđenja ništavosti kupoprodaje nekretnine i brisanja upisa prava vlasništva temeljenom na ništavom pravnom poslu.
  U predlošku tužbe je dat prijedlog za zabilježbu spora koji se može podnijeti i samostalno prema z.k.uredu uz dokaz o podnesenoj tužbi.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  207 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 5. Predaja poslovnog prostora u posjed

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak radi  predaje poslovnog prostora u posjed.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  76 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 6. Tužba radi iseljenja iz kuče

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  84 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Objavljeno

 7. Tužba radi otklanjanja nedostataka na građevini

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  63 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 8. Tužba radi razvoda braka

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak radi razvoda braka.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  146 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 9. Tužba radi ukidanja prava služnosti

  Predložak tužbe kojom se zahtijeva ukidanje služnosti prolaza pješice i progona stoke putem,obzirom na novonastalu situaciju zbog koje služnost gubi razumnu svrhu.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  71 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 10. Kaznena prijava

  Kaznena prijava je obavijest državnom odvjetniku o postojanju osnovane sumnje da je određena osoba počinila u zakonu propisano kazneno djelo.
  Svaka pravna i fizička osoba koja ima ozbiljna i određena saznanja o kaznenom djelu i počinitelju odnosno koja je oštećena počinjenim kaznenim djelom, može o tome izvijestiti policiju, odnosno podnijeti na zapisnik prijavu u državnom odvjetništvu ili policiji.
  Lažno prijavljivanje kaznenog djela predstavlja kazneno djelo.
   Zakon o kaznenom postupku ne propisuje formu kaznene prijave, ali da bi državni odvjetnik mogao postupati, prijava protiv poznate osobe trebala bi sadržavati:
  - ime i prezime počinitelja i adresu, a ako su nam poznati i podatke o starosti počinitelja, imenima njegovih roditelja, zanimanju te druge podatke za lakšu identifikaciju počinitelja
  - što detaljniji opis događaja i obavezno mjesto i vrijeme počinjenja kao i druge okolnosti koje mogu pomoći policiji i državnom odvjetništvu u daljnjem radu
  - po mogućnosti naziv i zakonski članak određenog kaznenog djela iz Kaznenog zakona, ali nije nužno - na osnovu kojih dokaza i činjenica proizlazi da je prijava osnovana: imena osoba koje imaju saznanja o počinjenom kaznenom djelu (ako imamo te podatke), treba priložiti sve dokaze kojima raspolažemo, pismena koja mogu pomoći državnom odvjetniku i policiji u provođenju izvida
  - ime i prezime oštećene osobe i njegova adresa - podatke o podnositelju kaznene prijave (ime i prezime adresa).
  Ako je kaznenu prijavu podnijela određena osoba, državni odvjetnik mora tu prijavu riješiti uz obavijest oštećenoj osobi. Državni odvjetnik i policija postupaju i na osnovu anonimne prijave. Državno odvjetništvo u pravilu postupa samo po onim anonimnim kaznenim prijavama iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo odnosno razumna vjerojatnost da će se izvidima o tome i prikupiti potrebni podaci. U pravilu to je ona anonimna prijava koja sadrži relevantne podatke o osobama i činjenicama na temelju kojih se prijavljeno kazneno djelo može dokazati.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  101 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 11. Tužba radi smanjenja uzdržavanja(alimentacije)

  Predložak tužbe kojom osoba obvezana na uzdržavanje djeteta a zbog nastale određene situacije zahtjeva smanjenje visine mjesečne alimentacije/uzdržavanja.
  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.

  446 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u

 12. Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji

  Primjer Tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji-actio pauliana

  389 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Objavljeno

 13. Tužba radi smetanja posjeda

  Za preuzimanje dokumenta klikne se na Preuzmi ovu datoteku

  125 preuzimanja

     (0 osvrta)

  0 komentara

  Ažurirano u
×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija