Jump to content

Najaktivniji članovi

Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation since 16.12.2020 u svim područjima

 1. Vjerujem da će vam poštovani prof odgovoriti, ali pošto sam i sam bio u situaciji da sam prije mirovine tražio, zamolio i ne znam što izračun u HZMO a u isto vrijeme mi je poštovani prof izračunao te me zamolio kad dobijem rješenje da usporedimo to sam i napravio. Izračun moje mirovine prema čl. 6 DVO I PS u HZMO onako nabrzinu da me se riješe je bilo nekih 400 kn manja a od profa 14 lipa manja ali je to zato što nisam baš u to vrijeme imao točan staž tj. nisam imao izračun stvarno stanje moga benificiranog staža. Tako smo s tom tablicom izračunali i za moje 2 kolega koji su bili u 50 kn točni
  3 bodova
 2. Poštovana Ruby, oprostite samo da nadopunim što se tiče roka uzdržavanja, točno tako kako navodite do godinu dana, no taj rok se može i produžiti ako nije došlo do promjene okolnosti temeljem kojih je donešena odluka o uzdržavanju, no primatelj, u konkretnom slučaju bivša supruga, je dužan zatražiti produljenje roka prije isteka postojeće odluke, tj. prije proteka godine dana ako je odluka donešena na rok od godinu dana.. Također, valja naglasiti, da sud može odbiti zahtjev za donošenjem odluke ako bi utvrdio da bi donošenje takve odluke predstavljalo očitu nepravdu za bivšeg supružnik
  3 bodova
 3. Je li izvedivo da se promijeni boja slova korisnika i datuma objave u plavoj traci iznad objava jer je teško čitljiva pogotovo za ljude koji slabije vide (taj sam). Ova kombinacija svijetlo sive i plave nikako nije dobra jer je nečitljiva. Bila bi dobra kombinacija bijele i plave ili crne i plave. Hvala
  3 bodova
 4. Poštovani, dosta osiguranika koristi usluge HZMO za izračun mirovina po općem propisu ZOMO (prijevremena starosna mirovina, starosna mirovina ili mirovina bez uvjeta), bilo korištenjem interneta preko egrađanin, besplatno ili predajom zahtjeva u nadležnom uredu HZMO uz plaćanje. Ostale izračune mirovina ne rade. Može se pouzdati u njihove izračune uz obavezu provjere svih unesenih podataka za svaku godinu rada.
  2 bodova
 5. Poštovani Snezzy, to ili se nekako zaposliti do 65- tog rođendana pa onda u punu starosnu. Lijep pozdrav
  2 bodova
 6. 1. nema, jer to nije bila izvanbračna zajednica. Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca. 2. po mom mišljenju, nažalost ne, jer čak i odluka o poništaju braka proizvodi pravne učinke tek od svog donošenja, ne retroaktivno, a i obrazloženje nema težinu, jer je bez obzira na nedostupnost mogla podnijeti tužbu za razvod te bi se dostava izvršavala putem oglasne ploče.
  2 bodova
 7. Dobio si prvo obavijest da javiš tko je vozio ili odmah prekršajni nalog? Ako je odmah došao nalog bez obavijesti a nisi zaustavljen me znaju tko je vozio pa nema ni kazne tj.žališ se da te nitko nije zaustavio ni utvrdio da si ti počinio prekršaj.Tražiš od suca suočenje je s policajcem.
  2 bodova
 8. sivko

  Test na droge

  Svaka za sebe.
  2 bodova
 9. Poštovana, ne može biti bračna stečevina kad brak i bračna zajednica, prema Vašim navodima, nije niti postajala, dakle, može se raditi samo o zajedničkoj imovini stečenoj za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice, očito su Vas krivo uputili......također, prema ovom Vašem navodu.... i primjenom odrednica ObZ, ne može biti niti zajednička imovina, jer je automobil stečen prije početka izvanbračne zajednice, kreditom koji Vi i dalje otplaćujete, već se tretira Vašom osobnom imovinom, tj. imovinom koju ste Vi, osobno, unijeli u izvanbračnu zajednicu... No, ako on na miran način neće
  2 bodova
 10. buda2

  Hrvi privremeno

  Nisam napisao da će biti preklapanja invalidnina što je po zakonu nemoguće.pri dobivanju invalidnine po zakonu CZSS izjavljujete po krivičnoj odgovornosti da ne primate invalidninu po nekom drugom pravu ( u ovom slučaju zakon o HB ).da li toga ima i u zakonu o HB ne bih znao reči ( u biti nisam niti pretraživao zakon naširoko ).uglavnom mora se nazvati pravnu službu ministarstva branitelja.
  2 bodova
 11. Zabilježba je napokon izbrisana.
  2 bodova
 12. Poštovani Franjo, kod Vas se malo zakompliciralo. Možete zatražiti priznavanje starosne mirovine po članku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS ali mislim da to morate napraviti žurno. Vidite o kojoj se razlici mirovine radi a mislim da je i velika razlika u otpremnini. Franjo starosna mirovina.makroenabled.xlsm
  2 bodova
 13. Miljko

  Povrat poreza za djecu

  Premalo informacija da bi se dalo nekakav suvisao odgovor.
  2 bodova
 14. Tabela prometnih prekršaja s novčanim iznosima.
  2 bodova
 15. Ugovorna kazna može biti ugovorena i bez isplate naknade. Ali, poslodavac tada može zahtijevati samo isplatu ugovorne kazne, a ne i neke druge koristi, naknade štete itd. Uvjet je da je plaća koja Vam je isplaćivana i ugovorena kod sklapanja ugovora o radu, bude veća od prosječne u RH, inače je ta odredba ugovora ništetna (čl. 106. Zakona o radu). Dakle, ugovorna kazna vrijedi, a poslodavac nije dužan nuditi naknadu u visini pola plaće. Neka Vas poslodavac odlukom o poslovno uvjetovanom otkazu, uz sve druge uvjete, izrijekom oslobodi i obveze po ugovornoj kazni. Po mom mišljen
  2 bodova
 16. Pravo na naknadu sa burze nemate jer ste samovoljno dali otkaz. Što se tiče doprinosa za nositelje OPG-a ne morate ih plaćati jer ste upisani u upisnik prije 1.11.2010 te kao takvi imate pravo biti na burzi kao nezaposlena osoba unatoč tome što imate OPG. Kao nezaposlena osoba imate pravo zdravstveno osiguranje ali ste se dužni u roku od 30 dana od dana kada ste dali otkaz javiti se nadležnom urezu HZZO-a da vas osiguraju kao nezaposlenu osobu, besplatno dopunsko imate ako su vam prihodi po članu manji od 1600 kn ili 2000 kn ako ste samac (nema veze to što ste branitelj) od HZZO-a. Imate
  2 bodova
 17. Ispričavam se što upadam, ali iz iskustva - kod mene računi za režije stižu na pokojnike već 10-15 godina - dok se redovito plaća nikog nije briga. No, mislim da čak i da želite što prebacivati, nećete moći prije ostavinske rasprave jer je potrebno rješenje nakon ostavinske iz kojeg se vidi tko je nasljednik (bar je u Elektri tako, pa pretpostavljam da je i kod ostalih).
  2 bodova
 18. prof

  Mirovina

  Poštovani prijatelju gonzo-stari, zahvaljujem na ispravci. Lako je tebi ispravljati kad si upravo ti napravio ovu tablicu za braniteljske mirovine. Hvala ti puno. 2. Norac usporedni izračun mirovina.makroenabled.xlsm
  2 bodova
 19. gonzo-stari

  Mirovina

  Prijatelju stari, polazni faktor nije 1 po ZOPHB. Tvoj previd. Ako uvrstiš 1,5 ili 1,85 onda to mijenja rezultat iako sve ovisi o krajnjem ishodu za koji nitko ne zna kakav će biti.
  2 bodova
 20. Smatram da ne. Članak 19. Zakona o radu propisuje jedino da se ne može zaposliti osoba mlađa od 15 godina ili osoba s 15 i starija od 15, a mlađa od 18 godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje. Kako ne pohađaš osnovno obrazovanje, a i punoljetni si, ne vidim na koji način bi to bila prepreka pri zaposlenju.
  2 bodova
 21. Spitfire

  Zatvor

  Prije za kazneno pravo jer će biti boje upoznat sa odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odredbama o odgodi te moguće kvalitetnije sročiti molbu.
  1 bod
 22. Pravnica u CZSS Centar tvrdi da se radi u predmetu manje vrijednosti i da "ovisi o stanici ako će mi priznati da auto vrijedi manje, ako ne onda mora Sud izdati odobrenje"... DODATAK: Stanica za teh. pregled vozila (na Vrbanima), gospođa mi je pročitala iz njihovog Pravilnika da je nužno prilikom kupoprodaje vozila koje glasi na mllj. dijete donijeti- ne običan kupoprodajni ugovor ovjeren od stranaka nego- javnobilježnički akt o kupoprodaji vozila a koji je pak nužno izrađen na temelju Rješenja suda i odnosi se na sva vozila bez obzira na vrijednost. DODATAK 2: Gospođa javni bilježni
  1 bod
 23. Poštovana, pretpostavljam da se, dok je trajalo kriminalističko istraživanje, spis vodio pod "KOV", a kad je završilo, podignuta i potvrđena optužnica, spis je dobio oznaku "K", neznam iz kojeg drugog razloga bi se mijenjala oznaka spisa, osim ako se ne radi o drugom kaznenom djelu
  1 bod
 24. Postoji mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u smislu tumačenja tih odredbi Obiteljskog zakona od 02.11.2012., primjenom drugih pozitivnih propisa, u ovom slučaju Zakona o parničnom postupku koji kaže da su sporovi male vrijednosti oni u kojima se tuženi zahtjev za potraživanja u novcu ne prelazi iznos od 10 000 kn. Stoga je ministarstvo mišljenja da roditelji bez odobrenja Centra mogu raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta u razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi 10 000 kn i to radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, o
  1 bod
 25. Skywalker007

  Hrvi privremeno

  U pravu ste buda2, ne može biti preklapanja tako sam i rekao da ste rekli
  1 bod
 26. Prema navedenoj zabilježbi, vjerujem da je ovo u pitanju.
  1 bod
 27. Da bi bio valjan za upis u ZK, ugovorom se otuđuje ono što je navedeno u zemljišnim knjigama.
  1 bod
 28. Miljko

  Darovnica

  Na stranici gruntovnice i stanici vlade lijepo stoji da ako se ne uknjižite u roku od 60 dana od dana potpisivanja i ovjere ugovora da se plaća peterostruka naknada za uknjižbu, a vi ste probili taj rok. Morate platiti to Za svaki slučaj šta piše zbog čega morate platiti
  1 bod
 29. Može doći i tu kao turist i tu se oženiti i dati zahtjev za boravkom.Prije toga pripremit sve potrebne dokumente.Kad kod nas da zahtjev može nesmetano boraviti i više od 90 dana tj.dok zahtjev ne riješe. Zdravstveno se mora platit kod privremenog boravka.
  1 bod
 30. 1) Ako vam se isplaćuje plaća gore podnosi se JOPPD-nešto kod nas 2) Ne, dužni ste ispoštovati francuske propise vezane uz direktorsku plaću ako postoji, ne postoji obaveza plaćanja kod nas. Ako ste osigurani kod nas po nekoj osnovi, a direktor ste poduzeća gore koji ne boravi stalno uz predočenje potvrde da ste osigurani kod nas svakih 6 mjeseci francuskoj poreznoj možete se spasiti njihovih doprinosa 3) Koliko mi je poznato trebate se prijaviti u registar inozemnih obveznika (tako nešto se zove) i podnositi JOPPD obrazac kad vam se isplati dobit iz te firme, plaća i slično 4)
  1 bod
 31. plaćate fax? vi ste mladi ,živite kod roditelja? kolika su vam ukupna dugovnja (zbroj minusa kartica i preostalih kredita) i kolika je plaća
  1 bod
 32. Ne znam poslovni broj predmeta ali presuda je donesena na Općinskom sudu u Velikoj Gorici. Nadam se da ćete vidjeti link prije negoli i ovaj post bude izbrisan.
  1 bod
 33. Tužbom zahtijevati da po osnovu ugovora o doživotnom uzdržavanju upiše svoje pravo i protiv osobe koja je svoje pravo upisala nakon provedbe zabilježbe.
  1 bod
 34. sivko

  Christmas Wishes

  Blagoslovljen Božić svima.
  1 bod
 35. Spitfire

  Kaznena prijava

  Bi li se DO dogovaralo ili ne, to pravno stoji ovako. Prema ZKP-u je izrijekom propisano da stranke u postupku, DO i okrivljenik mogu pregovarati o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankcijama. Štoviše, čl. 38 st. 2 tč. 8 ZKP-a određeno je kako u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, DO ima pravo i dužnost pregovaranja i sporazumijevanja s okrivljenikom o priznanju krivice i sankciji. Pregovori mogu početi i prije formalnog pokretanja postupka ako za tim postoji interes, mogu započeti tijekom prethodnog kaznenog postupka ali i nakon početka kazne
  1 bod
 36. sivko

  Kaznena prijava

  Nisam baš siguran da bi se DO dogovaralo.
  1 bod
 37. sivko

  Test na drogu

  Neće te jašit svaki put jer je to gubitak vremena čak i na hitnoj u malom mjestu gdje nema gužvi.
  1 bod
 38. drot13

  Prijave građana MUPu

  Neće ti ništa doću, trebali su te zateći.
  1 bod
 39. drot13

  Kretanje?

  Zagreb i Zagrebačka županija su jedna cjelina što se tiče propusnica i možeš se normalno kretati.
  1 bod
 40. Oprostite, ali ovo nije točno, to sud ne odlučuje i uvažava, već je to zakonom zagarantirano pravo djeteta i obveza roditelja na plaćanje uzdržavanja djetetu i to pravo djetetu niko ne može oduzeti, pa ni sud, a također se roditelj nemože odreći te obveze, to je obveza svakog roditelja, pa i onog kome je oduzeto roditeljska skrb, propisana Obiteljskim zakonom, dakle, sud mu, može, u iznimno rijetkim slučajevima, oduzeti roditeljsku skrb, ali ga, samim tim, ne oslobađa plaćanja uzdržavanja djeteta, to je obveza svakog roditelja koje obveze se ne može odreći niti osloboditi..... Zašto V
  1 bod
 41. Mogu Vam darovati, plaćate porez na promet nekretnina 3% od vrijednosti.
  1 bod
 42. Poštovana mic-mic 234,kao što Vam je napisala i poštovana Ruby, sama suglasnost oca za prelazak granice Vam nije niti potrebna, Vama je potrebna suglasnost o promjeni prebivališta djeteta, no ako tu suglasnost, kao što navodite, nemožete dobiti od oca djeteta, njegovu suglasnost može zamjeniti sudska odluka u izvanparničnom postupku.. Dakle, pokrenite izvanparnični postupak u kojem zatražite donošenje sudske odluke koja će zamjeniti suglasnost oca o promjeni prebivališta djeteta, sve detaljno navedite kao što navodite i ovdje, a pošto se radi o izvanparničnom postupku, sama odluka će bit
  1 bod
 43. Sama suglasnost za prelazak državne granice Vam niti ne treba od oca, ono što Vam treba jest suglasnost za promjenu prebivališta djeci, a to Vam on uskraćuje.
  1 bod
 44. Kaznenu prijavu je bolje podnijeti u općinsko državno odvjetništvo. A tužba sudu, da. Preporuku možete tražiti putem našeg PF Tražim odvjetnika, ili usmenom predajom, pitanjima naplate bavi se većina odvjetnika u RH.
  1 bod
 45. U pravu ste. Moram naučiti živjeti sa tim.
  1 bod
 46. zis

  Omjer RAT-MIR

  Obzirom na ono što je zoranp naveo, a činjenica je da u vrijeme stradavanja nije imao status branitelja, moguće je da je status HRVI stekao kao osoba koja je sudjelovala u oružanoj akciji zaštite ustavnog poretka, ili obrane Republike Hrvatske, ili u povodu te akcije. Tome odgovara ranjavanje u NZ. Već dosta dugo je propisano da branitelj stradavanjem (ili oboljenjem) može ostvariti status HRVI, ili prava HRVI. Status HRVI imaju osobe sa statusom branitelja, a prava HRVI osobe koje u vrijeme stradavanja nisu imale status branitelja, ali su postupale po nalogu tijela državne vlasti
  1 bod
 47. prof

  Mirovina

  Poštovani Norac, imali ste dobrog savjetnika za odlazak u mirovinu po članku 6., što ako Vam daju profesionalnu invalidsku i 20 % vojni dio ? Norac usporedni izračun mirovina.makroenabled.xlsm
  1 bod
 48. prof

  Mirovina

  Hvala
  1 bod
 49. Skywalker007

  Omjer RAT-MIR

  Poštovani zorane, čitam cijelo vrijeme i moram priznati da mi vaš slučaj ništa nije jasan. Uglavnom da li ste bili kod pravnog savjetnika MO u Osijeku, po meni vama se promijenilo činjenično stanje i vi bi trebali podnijeti zahtjev za ponovno određivanje mirovine. Moj savjet vam je da odete u mirovinski sa svim tim rješenjima od mirovine i vještačenja i da se javite pravnoj savjetnici Jadranki Radojević koja dosta zna o pravima branitelja i a vidite s njom u kojem smjeru da idete jer ova mirovina od 1300 kn definitivno nema smisla s trajnim HRVI od 20%. Sretno.
  1 bod
 50. Iako se u ovom konkretnom slučaju niti rok ne mijenja jer se radi o teretnom raspolaganju među krvnim srodnicima. Jednogodišnji rok vrijedi samo za naplatno raspolaganje koje nije učinjeno među bliskim osobama iz čl. 67. st. 2. ZOO-a. Dakle, kod pobijanja pravne radnje dužnika - ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zaključenog između oca i sina - rok je tri godine. Oko tog roka je u praksi bilo dosta problema, ali se iskristaliziralo nakon odluka Vrhovnog suda Rev-1388/12 i Rev-324/08.
  1 bod
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×
×
 • Napravi novi...