Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation on 16.06.2019 u svim područjima

 1. 1 bod
  Ovo je informativni izracun „starosne mirovine za dugogodisnjeg osiguranika“, u ovom slucaju u tablici su prikazani informativni izracuni za slucajeve da mu „prosjecni vrijednosni bod“ - PVB koji je uz godine radnog staza znacajan faktor u formuli kod izracuna mirovine iznosi; 0,8; 0,9; 1,0 i 1,2. Iz tablice je vidljivo da: - Kod 0,8 PVB, opca mirovina po ZOMO-u bi mu iznosila 2865,93 kn, redovna braniteljska 3023,90 kn a najpovoljnija bi mu bila „najniza braniteljska mirovina“ 3156,93 kn. - Kod 0,9 PVB, opca mirovina po ZOMO-u bi mu iznosila 3224,18 kn, redovna braniteljska 3401,88 kn, a „najniza braniteljska mirovina“ 3156,93 kn. U ovom slucaju dobio bi redovnu braniteljski mirovinu. - Kod 1,0 PVB, opca mirovina po ZOMO-u bi mu iznosila 3582,42 kn, redovna braniteljska 3779,87 kn, a „najniza braniteljska mirovina“ 3156,93 kn, kako se po Kosoricinom zakonu od braniteljske oduzima 10% najpovoljnija bi mu bila opca po ZOMO-u. - Kod 1,2 PVB, opca mirovina po ZOMO-u bi mu iznosila 4298,90 kn, redovna braniteljska 4535,85 kn, a „najniza braniteljska mirovina“ 3156,93 kn, kako se po Kosoricinom zakonu od braniteljske oduzima 10% najpovoljnija bi mu bila opca po ZOMO-u.
 2. 1 bod
  G-man

  Teže tjelesne ozljede

  Izvanraspravno vijeće županijskog suda. U ovom slučaju propisanog roka za odluku po žalbi nema, no svi predmeti sa istražnim zatvorom su hitni i imaju prioritet. I jedna bitna stvar - žalba nema suspenzivan karaktewr, što znači da ukoliko je sudac istrage prihvatio zahtjev DO za određivanjem istražnog zatvora, vaš suprug ostaje u njemu najmanje do odluke vijeća po žalbi. Tada će istražni zatvor definitivno biti zamijenjen mjerama opreza (zabranom približavanja), ako to prekrši, opet ide u zatvor. Postupak se dalje normalno provodi, tu nema straha, a obzirom na okolnosti slučaja, postupak će imati prioritet. O tome se u kaznenom postupku neće odlučivati, morat ćete pokrenuti parnicu radi naknade štete (no definitivno možete unutar kaznenog postupka staviti prijedlog za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva usmjerenog na naknadu štete).
 3. 1 bod
  Borbena7

  Alimentacija - dvoje djece

  Supruga može tražiti što god poželi, to je njeno pravo, međutim sud donosi konačnu odluku. Pri odlučivanju osnovne smjernice suda su važeće odluke o minimalnim iznosima i prosječnim potrebama djece, te stvarno utvrđene činjenice u svakom pojedinom postupku. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_03_32_674.html http://digured.srce.hr/arhiva/263/165507/narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_41_889.html Ako pogledate ove naprijed navedene linkove, jasno je da supruga traži maksimalni iznos, a sada je na sudu da procijeni da li su ti iznosi uistinu potrebni, te ostale ukupne okolnosti kao što su podstanarstvo i krediti. Mišljenja sam da alimentacija u Vašem slučaju ne bi trebala biti iznad 1.800,00 kn po djetetu i pod tim mislim na maksimalni iznos koji bi trebali očekivati.
 4. 1 bod
  Čim dobije boravak zbog spajanja obitelji može se zaposlit gdje želi tj.kod bilo kojeg poslodavca koji je hoće zaposlit.Takav odobren boravak je automatski i dozvola za rad.
 5. 1 bod
  sivko

  dva prebivališta

  Mup to ne kontrolira tako da ćeš napravit novu osobnu bez problema.A oni drugi znaju da ti je ovdje izvršena zamjena vozačke pa problem može bit samo tamo.
 6. 1 bod
  sivko

  Što u slučaju lažne prijave

  Ako prijavi doći će pregledat auto i obavit razgovor pa će ustanovit da ničega nema od njegove "prijave".
 7. 1 bod
  LjuboZG

  Isplata plaća zbog nezakonitog odnosa

  1) Da, neisplaćene plaće se utužuju u bruto iznosu, dakle obračunavaju se i doprinosi i porez, a neto iznos vam se isplaćuje 2) Ovisi što ste ugovorili s odvjetnikom u ugovoru o zastupanju. Ako je navedeno samo 10% od uspjeha u sporu, računa se 10% od ukupnog (bruto) iznosa, budući da taj bruto iznos predstavlja uspjeh u sporu.
 8. 1 bod
  LjuboZG

  Predugovor-definiranje isplate

  Ukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 340.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na sljedeći način i u sljedećim rokovima: a) kaparu, koja se uračunava u kupoprodajnu cijenu, u iznosu od 18.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja ovog Predugovora i to na tekući račun prodavatelja IBAN: xxxxxxxxxxx koji se vodi kod xxx banka d.d. sa sjedištem u xxxx; b) dio kupoprodajne cijene u iznosu od 22.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine i to na tekući račun prodavatelja specificiran u alineji a) ovog stavka; c) ostatak kupoprodajne cijene u iznosu od 300.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na tekući račun specificiran u alineji a) ovog stavka iz sredstava kredita koji će kupac realizirati kod kreditora po svojem izboru nakon sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine (te nakon uknjižbe založnog prava u korist kreditora, a kojim založnim pravom se osigurava tražbina kreditora prema kupcu temeljem kredita iz ove alineje) Dio koji je u zagradi ide samo ako dižete stambeni kredit koji će biti osiguran hipotekom na nekretnini koju kupujete. Skrećem pažnju i na to da u alineji c) nema roka isplate, a ako ćete unositi rok, to morate provjeriti sa svojom bankom. Također, svaki pravni posao ima svoje specifičnosti, tako da odredbe koje sam napisao možete uzeti u obzir kao nekakav okvir prema kojemu ćete sastaviti te odredbe u predugovoru, ne morate ih nužno prepisati u točno ovakvom obliku.
 9. 1 bod
  Crna_Guja

  Dance

  Dečki, jedni i drugi plešu ( prva liga) , a kome se ne sviđa, neka pokuša zaplesati...
 10. 1 bod
  pravnikdva

  pravo na razmjerni dio GO

  Neka me ispravi netko tko ima više znanja i iskustva. Po mom sudu, s obzirom na trajanje ugovora o radu (a to je 6 mj.) zaista imate pravo na 6/12 GO-a. Međutim, to pravo stječete 15.06. (zašto 15.06. pogledati čl.79.st.4. Zakona o radu), i prije tog dana poslodavac vam nije dužan omogućiti korištenje GO-a za 6. mjesec. Naime kada bi vam poslodavac omogućio korištenje GO-a u razmjernom dijelu od 6/12, a radni odnos vam recimo otkazom prestane 11.06., poslodavac ne bi imao pravo tražiti povrat naknade za korištenje GO-a za 6. mjesec (čl.78.st.3. ZOR-a). Poslodavac se u toj situaciji ne bi mogao pravdati da vam je omogućio korištenje GO-a u trajanju dužem od onoga koje vam je pripadalo u trenutku odlaska na GO. Ako vam poslodavac ne omogući korištenje ostatka GO-a (u ovom slučaju još za 6.mj.) nakon 15.06., a do kraja 6.mjeseca, onda vam je je dužan za taj mjesec isplatiti naknadu za neiskorišteni dio GO (čl.82.ZOR-a). Ako ne isplati ni naknadu onda istu možete potraživati sudskim putem.
 11. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Izgubljene uplatnice

  U najgorem slučaju možete od strane bivše firme biti optuženi za pronevjeru, da ste za sebe zadržali novac koji Vam je povjeren na radu. Ako niste ranije osuđivani, vjerojatno možete biti osuđeni na uvjetnu osudu ili rad za opće dobro na slobodi, i vjerojatno da vratite novac za koji je utvrđeno da ste zadržali. Naravno, prethodno možete s bivšom firmom dogovoriti vraćanje novca tako da uopće ne dođe do kaznene prijave.
 12. 1 bod
  pravnikdva

  Godišnji odmor

  Niti jedna odredba Zakona o radu ne nalaže da se GO mora iskoristiti tijekom ljeta, međutim to može biti predviđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Radnik si ne može sam rasporediti korištenje GO, već je to pravo poslodavca, koji raspored korištenja GO donosi u skladu s kolektivnim, ugovorom o radu ili pravilnikom o radu. GO koristite kako želite. Što se tiče prava na studiranje odnosno dužnosti poslodavca da vam to omogući, regulirano je čl.54. Zakona o radu: (1) Poslodavac je dužan omogućiti radniku, u skladu s mogućnostima i potrebama rada, školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje. (2) Radnik je dužan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, školovati se, obrazovati, osposobljavati i usavršavati se za rad. (3) Prilikom promjene ili uvođenja novog načina ili organizacije rada, poslodavac je dužan, u skladu s potrebama i mogućnostima rada, omogućiti radniku osposobljavanje ili usavršavanje za rad.
 13. 1 bod
  G-man

  Kaznena prijava za silovanje

  Pozdrav Walenikino... Drago mi je da su se stvari uspjele riješiti povoljno po vas i da ste ovdje našli neke korisne savjete/sugestije. Što se vaših daljnjih pitanja tiče, ukoliko su vezana uz ovaj predmet, možete slobodno nastaviti ovdje, ukoliko nemaju veze s time, onda izaberite podforum za kojeg smatrate da mu pripadaju, a mi moderi lako ćemo ga premjestiti, ako fulate. Lp
 14. 1 bod
  pravnikdva

  godišnji odmor

  Uglavnom točno. 1. situacija - stari poslodavac vam je dužan omogućiti korištenje g.o. ili isplatiti naknadu za neiskorišteni u razmjernom dijelu od 6/12, a isto toliko stječete kod novog poslodavca. 2. situacija - stari poslodavac vam je dužan omogućiti korištenje g.o. ili isplatiti naknadu za neiskorišteni u razmjernom dijelu od 6/12, a kod novog poslodavca stječete pravo na puni g.o. 20.12. Apsurdno, ali istinito. Međutim, ako bi vam krajem godine prestao radni odnos imali bi ste kod novog poslodavca pravo na razmjerni g.o. 6/12, a ne puni.
 15. 1 bod
  1.Ne morate (osim ako ste to obvezu obavjescivanja odredili ugovorom). 2. Ne. Radni odnos vam prestaje istekom roka. Kad bi ste potpisali sporazumni, izgubili bi ste pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti. 3. Ne mogu. 4. Mislite na naknadu za vrijeme nezaposlenosti? Da imate (ako ste prijavljeni na HZZ).
 16. 1 bod
  stradivari

  Nepreuzimanje pošte od policije

  ponovno nazovi, reci kad ćeš biti dostupan kako bi ti to uručili , jer riskiraš nalog za prisilnu naplatu preko fine.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00


×
×
 • Napravi novi...