Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation on 10.07.2019 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Dug je ustupljen! USTUPITELJ duga ako ga i dalje naplaćuje je stjecatelj bez osnove! Ustupanjem je izgubio aktivnu legitimaciju!
 2. 2 bodova
  Borbena7, podmirivanje duga prisilnim putem (ovrhom) iako za to nemate aktivnu legitimaciju (jer ste cesijom ustupili dug) je u najmanju ruku stjecanje bez osnove! Pretpostavljam da ste pravnica i da znate što je aktivna legitimacija! Dakle vi tvrdite da originalni ovrhovoditelj ima pravo nastaviti ovrhu iako je prodajom (cesijom) duga ustupio i aktivnu legitimaciju za naplatu duga? Spominjanje slučaja franak ima veze sa modusom operandi banaka i povezanih satelita. SVE ovrhe koje se odnose na potraživanja banaka prije 2013. godine koje se odnose na kredite, kreditne kartice i račune provode se na osnovi neodredivih i ništetnih odredaba o kamatama u ugovorima pa čak i odredbama o zateznim kamatama PO ODLUCI BANKE a ne po zakonu! Zbog toga je velika većina tih dugova prodana naplatnim "agencijama" jer su sa pravnog stanovišta nepostojeći i neodredivi!
 3. 2 bodova
  Dakle, vi Borbena7 vrlo romantično gledate na problem. Broj protuovrha od strane ovršenika se zapravo broji doslovno u promilima i to iz dva razloga. Prvi je neukost ovršenika a drugi trošak pravne pomoći kod tog postupka budući da se uglavnom radi o financijski uništenim građanima! Ovrhovoditelji to znaju i debelo koriste takvu situaciju! Činjenica je da ovrhovoditelji računaju dvostruku kamatu i kamatu na kamatu i da pokušavaju naplatiti nezakonite dugove a za to postoje i sudske presude! Postoji i kolektivna presuda u "slučaju Franak" u kojem su banke PRAVOMOĆNO osuđene za nezakonito i jednostrano povećavanje kamatnih stopa i korištenje nepoštene valutne klauzule CHF pa su na taj način nezakonito stekle (opljačkale) potrošače za barem 10 milijardi kuna! Da li im je sad u interesu da se suočavaju sa potencijalnih 200 000 sudskih postupaka i pripadajućim sudskim troškovima a da ne govorim o gubitku reputacije! Mima77 takav postupak ovrhovoditelja i jednog i drugog nije legalan, ali radi se o situaciji u kojoj ovršenik sam mora reagirati da zaštiti svoj materijalni interes pred sudom! Prodajom (cesijom) banka je izgubila aktivnu legitimaciju za nastavak ovrhe i samim tim je trebala obustaviti ovrhu na Fini! Da ste platili bilo koji iznos, to bi i banka i EOS knjižili kao izvanredni prihod ili vašu dobrovoljnu uplatu. Takva prevara se može ustanoviti samo knjigovodstvenim vještačenjem dokumentacije jednog i drugog "vjerovnika"! Bez namjere potcjenjivanja, državna uprava je potkapacitirana i kadrovski i tehnološki za takve postupke!
 4. 2 bodova
  Mario137

  Rad iz HR za Američku tvrtku

  Klasična priča iz Silicijske doline. Ako se odlučite na manju plaću i equity, to je stjecanje udjela bez naknade i smatra se dohotkom u naravi iz inozemstva. Ukoliko dobijete taj equity i prodate ga po većoj cijeni u roku kraćem od dvije godine, to se smatra porezom na dohodak od kapitalne dobiti i oporezuje po 12% kod nas. Što se tiče plaćanje poreza na obje strane, već nekoliko godina je taj ugovor 'pred potpisivanjem', pa se možda u međuvremenu i potpiše. Po meni, veliki je grijeh naše vanjske politike da to nije uspjela učiniti do sada, ipak je SAD najjača ekonomija svijeta. Otvaranje i zatvaranje firme, te samo poslovanje nije tako strašno kompleksno kako se to kod nas popularno prikazuje, bitno je samo naći najpovoljniji poslovni model za ovaj pothvat. Nije ni zamišljeno da firma traje vječno. Konkretno, logično je da ćete vi kao osoba biti nositelj equitya, a ne firma. Firma bi eventualno služila kao optimalniji način oporezivanja brutto iznosa koji će vam biti isplaćen, barem dugoročno gledano. Autorsko djelo za vas nije dobra opcija dugoročno, odnosno 2 godine ili koliko već prognozirate da će startup trajati prije prodaje. Naime, već poslije nekoliko isplaćenih plaća ući ćete u sustav PDV-a (limit ukupno 300.000 kn) i onda ste dužni voditi poslovne knjige kao samostalna djelatnost i biti u PDV-u, a sve to možete i kao firma i to nešto povoljnije. Možete početi s autorskim iz inozemstva, ali morate paziti na limit. Isto tako postoji i opcija otvaranja paušalnog obrta koji je kratkoročno vjerojatno najpovoljniji oblik, ali i tu vrijedi da biste brzo 'probili' limit. Kada jednom pređete 300.000 kn brutto, onda je tretman sličan u svakoj opciji. Pokušajte izvući osnovne podatke i napraviti orijentacijski izračun što vam je povoljnije dugoročno i kolika je razlika u pitanju, imam dojam da nije zanemariva. Treba ispitati opcije paušalnog obrta, autorskog honorara i firme. Kada je u pitanju SAD mnogi koriste legalne, ali 'sive' metode 'rotacije' kako bi postigli što bolju poreznu optimizaciju.
 5. 1 bod
  Potraživanje je vrlo sumnjivo! Ovrhom se prema Zakonu o obveznim odnosima prvo naplaćuju troškovi, pa zatezna kamata i na kraju glavnica! Budući da je vaša glavnica 6000 kn a prosječna kamata zadnjih deset godina otprilike 10% godišnje (trenutno je 6,54) jednostavno je izračunati da je to zatezna kamata na taj iznos za 20 i više godina neplaćanja, a pretpostavljam da to nikako nije slučaj budući da ste plaćali zateznu kamatu cijelo vrijeme ovrhom! Dakle, u komunikaciji sa EOS-om budite oprezni! Tvrdite da je dug podmiren i da vam pošalju knjigovodstvenu karticu originalnog vjerovnika (banke) uključivo i obračun kamata na kojem je vidljiv i iznos koji su prisilno naplatili a sve u skladu sa člankom 84 stavak 1 Zakona o obveznim odnosima! Ne razgovarajte puno sa njima da ne priznate nehotice dug ili da se ne odreknete zastare. Uglavnom ukoliko ne žele poslati traženu dokumentaciju recite im da potraživanje naplate zakonskim putem, ovršnim postupkom! Budući da ovršnu ispravu nemaju morati će to napraviti JB ovrhom na koju možete prigovoriti! U prigovoru osporavajte dug i tvrdite da je naplaćen ovrhom a tražite i spomenutu knjigovodstvenu karticu originalnog vjerovnika (banke) kako bi se utvrdilo da je dug otplaćen! Bitno je što manje komunicirati s njima i ne nasjestii na njihovo zastrašivanje. Da mogu legalno naplatiti dug u cijelosti sigurno ne bi pregovarali s vama! Nemojte ih ni zvati, neka oni zovu vas. U pravilu kod traženja konkretne dokumentacije odustaju od sudskog postupka!
 6. 1 bod
  Troškove inicijalno snosite vi (dakle, inicijalno vi plaćate sudsku pristojbu, izlazak suda na lice mjesta i vještaka), a prije okončanja postupka možete tražiti naknadu tih troškova od ostalih stranaka u postupku te će vam naknada tih troškova biti dosuđena sudskim rješenjem o razvrgnuću, ali razmjerno suvlasničkim udjelima. Dakle, za nekretninu (zemljište) koje dijelite s jednim bratom bit će vam dosuđena samo 1/6 troškova, budući da ste vi suvlasnik u 5/6. Za kuću će vam biti dosuđene 4/5 troškova, budući da ste suvlasnik u 1/5. Ukoliko angažirate odvjetnika za zastupanje u tom postupku, trošak odvjetnika snosite u cijelosti sami.
 7. 1 bod
  Čekanje može trajati 4 godine. Čl.58 st 2 https://www.zakon.hr/z/52/Prekršajni-zakon Vrijedi trenutni zakon.
 8. 1 bod
  Navodite sasvim razumne sumnje, pokušat ćemo malo detaljnije analizirati. 1. Kada se pređe 300 000 kn počinju problemi i prava porezna presija. Dat ću vam konkretne izračune, ali recimo za sada da to jednostavno nije dobra opcija, iako sam uvijek za to da sve svi porezi plate, ova opcija je zapravo prženje kapitala 2. Paušalni obrt se lako zatvara, u 1-2 radna dana i za par stotina kuna. Firma se nešto sporije i skuplje likvidira, ali to je olakšano novim izmjenama ZTD-a 3. Preostali kapital vraća se vlasniku firme. Konkretno, kako su vas već savjetovali, paušalni obrt je daleko najbolja opcija. Koliko znam, to je jedan od najpovoljnijih i najjednostavnijih oblika oporezivanja samostalnih djelatnosti van poreznih oaza. Recimo, ako ostvarujete tek nešto manje od 300 000 kn, ukupni porezi, doprinosi i ostali nameti vam dođu negdje oko 22 000 kn, što je efektivno oporezivanje od oko 7.3%. Nadam se da dobro računam napamet, radi se o cca 500 kn mjesečno poreza i 1250 kn doprinosa mjesečno, plus poneka parafiskalna beznačajna sitnica. Od knjiga vodite samo KPR, a to je jednostavna tablica u excelu i podnosite samo 1 obrazac godišnje. I daleko najvažnije, novcem raspolažete odmah, da parafraziram, obrt - to ste vi. Nema podjele na imovinu firme i vašu kao kod drugih oblika. De facto, kada god naplatite nešto možete novac uzeti i trošiti. Naravno, postoji ograničenje jer to sve vrijedi do 25000 kn mjesečno, odnosno 300000 kn godišnje. Taj limit ne smijete nikako preći. Dakle, paušalni obrt svakako, "samo" treba naći model kako tretirati razliku između cca 25000 kn i ostatka koji iznosi još toliko ili više. Za to postoji jako puno metoda koje se koriste u praksi i koje prolaze u praksi, radi se o nekoj vrsti zakonite porezne evazije odnosno rupa u zakonu i postupovnim poreznim odredbama. Konkretno, ne volim savjetovati takve stvari, ali ovdje zaista postoji nerazmjer između opcije objedinjenog vođenja firme ili fiziče osobe u sustavu PDV-a (prženje kapitala i bacanje novca) i ove druge opcije koja je izrazito povoljna, ali samo do 300 000 kn godišnje. Ne znam koliko možete razumjeti ovo moje "skakanje" između pojedinih vrsta poreznog planiranja, pa slobodno pitajte dalje. Jedna moja starija kolegica je govorila da čovjek i magarac (u ovom slučaju ja) znaju zajedno više nego samo čovjek pa ćemo valjda razmišljajući doći do nečega. Mislim, vama bi se isplatilo da vam neki porezni savjetnik napravi sve opcije i kompletnu strategiju čak i da vam to papreno naplati, ali ne znam na koga bi vas uputio, jer će na kraju ispasti sa ste platili a da niste dobili što ste tražili. Porezni savjetnici vole dobro naplatiti samo svoje suhoparno mišljenje koje se sastoji ponajviše od citiranja zakona i mišljenja porezne uprave, krajnje općenito. Nisam baš viđao jasne elaborate sa brojevima, simulacijama, izračunima koji usput sadrže i porezne propise i njihova tumačenja. Na drugom forumu sam nedavno vidio da porezni savjetnik za odgovor na 2 elementarna pitanja o paušalnim obrtima traži cca 2000 kn, a osoba isto može naći na internetu za 5 min i u popularnom obliku i u samim zakonima. Što bi tek bilo sa poreznim i financijskim planiranjem za poslovni pothvat s kolegama iz Silicijske doline, neću ni razmišljati
 9. 1 bod
  Obiteljski zakon, čl. 170., piše: "u izvanparničnom postupku".
 10. 1 bod
  Zastarni rok bi bio 5 godina, tako da vjerujem da zastara nije nastupila, ali pokušajte ih kontaktirati, možda u dogovoru s njima možete navedeni dug otplatiti na rate.
 11. 1 bod
  Ovo što navodite je posve netočno, pa nisu dužnici toliko neupućeni da isti dug podmire dva puta i da to samo tako prođe. Također, nisu ni vjerovnici toliko neupućeni da bi se dvostruko naplaćivali, pa se dovodili u situaciju da im dužnik potražuje u protuovršnom postupku, osim nezakonito dvostruko naplaćene glavnice, troškova i kamata, još i nove zatezne kamate koje se računaju od dana nezakonite dvostruke naplate, kao i troškove koji svakako nastaju u protuovršnom postupku (što sudski, a što odvjetnika dužnika koji mogu biti poprilični ukoliko se radi o znatnijim vrijednostima predmeta spora). Da ste im prisilno platiti preko Fine, banka bi novce prenijela u korist novog ovrhovoditelja. Ili da ste dobrovoljno mimo Fine podmirili novog ovrhovoditelja, oni bi u dogovoru s bankom povukli ovršnu ispravu sa Fine. Ovakva blokada na ime prijašnjeg ovrhovoditelja je kod nas praksa (to ne znači da je zakonita), jer novi ovrhovoditelj na ovaj način zadržava red čekanja za naplatu. Međutim, itekako paze da ne dođe do dvostruke naplate, jer se ona bez problema vrati u protuovršnom postupku (radi se o hitnom sudskom postupku) zajedno sa pravom na zatezne kamate i sve troškove, tako da im se dvostruka naplata nikako ne isplati.
 12. 1 bod
  Kompa

  Ranjavani a bez hrvi-a

  Bit je u tome da je potrebno da usljed uzročno posljedične veze, nastupe trajne posljedice, fizičke ili psihičke. Tom ranjenom, kojemu nije priznat status hrvi na osnovu ranjavanja jer na istu osnovu NEMA, trajne posljedice, može mu biti priznat status hrvi na osnovu ptsp zbog istog ranjavanja JER su mu na psihičkoj osnovi nastale trajne posljedice, isto kao i možebitnim njegovim suborcima. Ima i ona druga skupina rvi kojima je priznat status hrvi više od 20% na osnovu ranjavanja, nekima čak i 100 % ali nemaju po osnovi toga psihičke TRAJNE posljedice i nemaju na osnovu toga priznat ptsp min 20%. Dok recimo netko tko je bio sa tim istim ranjenim, na osnovu tih trauma ima priznat ptsp vise od 20%. To znaci , da nismo svi isti. U biti to znaci da ne djeluje organizam svih na stres jednako. Netko je stijena, netko karton.
 13. 1 bod
  Matrix

  Sporna međa

  Da li će se postojeće stanje mijenjati ovisi o ponašanju stranaka, naime prema odredbama čl. 161 ZV, vlasnik ima pravo zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu ona preda svoj posjed te stvari, međutim prema odredbama čl. 163 st. 1 ZV, posjednik ima pravo odbiti predaju ako ima pravo koje ga ovlašćuje na posjedovanje te stvari, što bi u konkretnom slučaju značilo da ukoliko susjed krene sa tužbom radi predaje posjeda, vi bi trebali u odgovoru na tužbu isticati protutužbeni zahtjev na utvrđenje prava vlasništva dijela nekretnine čija se predaja posjeda zahtijeva, odnosno zahtjev da ste održajem (dosjedanjem) stekli pravo vlasništva (čl. 159 i 160 ZV), a što bi po eventualnoj utemeljenosti vašeg zahtjeva to proizvelo učinak neutemeljenosti susjedovog tužbenog zahtjeva, tj. vi bi imali utemeljen prigovor iz čl. 163 ZV.
 14. 1 bod
  Mario137

  Rad iz HR za Američku tvrtku

  Zašto vam je equity ulazak u rizik, jeste li poslovne udjele platiti ili ste ih stekli bez naknade? Stjecanje poslovnih udjela bez naknade je u RH dohodak od kapitala u naravi, a ako se stekli uz naknadu, onda se gleda hoćete li ih otuđiti unutar roka od 2 godine. Equity odgovara pojmu kapitala kod nas, to su zapravo poslovni udjeli u neto imovini firme temeljem kojih se može isplatiti dobit imateljima poslovnih udjela. U slučaju isplate dobiti iz SAD, taj iznos će prvo oporezivati SAD, a na kraju i RH, po 12%. Napominjem da je potrebno vidjeti točne propise u SAD koji variraju u odnosu na države i federalne poreze, sustav je bitno drugačiji nego kod nas. Što se tiče dileme da li otvoriti firmu može se izračunati što je povoljnije. Hrvatska i SAD nemaju ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja niti ugovor o izbjegavanju dvostrukog plaćanja socijalnog osiguranja. To znači da ćete vi, primajući plaću iz SAD, plaćati poreze i doprinose na plaću i u RH i u SAD, uz mogućnost da vam se naknadno kroz godišnju poreznu prijavu prizna iznos uplaćenog poreza iz SAD, prema potvrdi IRS. Doprinosi, odnosno njihov ekvivalent u SAD će se u tom slučaju plaćati na dva mjesta. Drugim riječima, vjerojatno ćete zakonito 'izvući' više novca ako budete fakturirali uslugu u SAD iz svoje firme, jer plaćanje doprinosa i poreza u RH ne možete izbjeći. Recimo da fakturirate svaki mjesec 50 k kn firmi u SAD. Kao direktor firme imate mogućnost isplaćivati i minimalnu plaću od cca 5.500 kn mjesečno, a ako nemate drugih značajnijih rashoda, ostatak od cca 500 000 kn možete isplatiti kroz dobit, gdje porez na dohodak od kapitala iznosi 'samo' 12%. Teško da u dvostrukom tretmanu plaće u SAD i kod nas možete izvući više. Naravno, u vašem slučaju se isplati bolje potruditi, ovo je situacija koja zahtijeva više pažnje od površnih odgovora s foruma, pa pokušajte s nekim ovlaštenim poreznim savjetnikom koji ima znanja i iskustva u području dvostrukog oporezivanja, posebno na relaciji SAD - RH.
 15. 1 bod
  Upravo tako, ovo je jedina opcija do cilja. Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj. Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika.
 16. 1 bod
  Prvo što trebate napraviti je otvoriti zaštićeni račun. Drugo bi bilo, da idete na sud (ne kod nikakvog Tele2) i da napravite uvid u spis, jer sud Vam vodi postupak i samo je on taj koji donosi odluku o obustavi. Po uvidu u spis ćete znati više o samom predmetu (što je ovršna isprava, da li su vraćene dostavnice na Vaše ime itd). Također, sve ovo trebate raditi žurno, jer imate rok od 60 dana računajući od dana kada je Fina primila rješenje o ovrsi, jer nakon ovog roka zaplijenjena sredstva se prebacuju na račun ovrhovoditelja.
 17. 1 bod
  Iz opisanoga baš i nije razvidno radi li se o bespravnoj gradnji, no ukoliko se radi o poslovima mimo odredbi Zkona o gradnji i/ili Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nadležna bi bila građ. inspekcija. Što se tiče potrebne suglasnosti ona bi spadala pod Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te ukoliko se krše odredbe toga zakona, upravitelja se uvije može promijeniti, ili drugim načinom koji zahtjeva vremena, te ovisi koliko je sve to (ne)utemeljeno u zakonu i sposobnosti osobe pravne struke koja bi vam svakako bila potrebna uspjeh u postupku tužbe za nanošenje štete takovim radnjama.
 18. 1 bod
  Nema na čemu.
 19. 1 bod
  Dakle, tu Zakon o vlasništvu propisuje u st.2 članka 87 da, iznimno nije potrebna suglasnost svih ukoliko će ta većina sama snositi troškove. Ili ih se može pokriti iz pričuve ako se ne ugrožava potreba podmirivanja redovnog održavanja, te ako te poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika. Pa prema navedenome bi se moglo to odraditi na način da se ne diraju postojeća sredstva za redovno održavanje, podigne kredit kojim bi se automatizmom povećala pričuva ali da se od toga povećanja izuzmu ta dva stana. Što se tiče Zakona o gradnji koji bi regulirao samo postavljanje omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade te prema Pravilniku izvedenom iz navedenog zakona za to bi vam trebao samo glavni projekt, no za i dozvola za rekonstrukciju.
 20. 1 bod
  Što se tiče fasade, ako bi je radili sami iz sredstava pričuve to bi bila poboljšica za koju je potreban pristanak svih suvlasnika, osim u slučaju ako bi se za to koristila sredstva prema posebnom zakonu (Zakon o energetskoj učinkovitosti), tada je dovoljna večina prema suvlasničkim dijelovima.
 21. 1 bod
  Borbena7

  eos matrix

  Eto Vam razlog da ih tražite da Vam ponovno dostave specificiran dug, te da ga pri tome obavezno umanje za troškove na koje nemaju pravo, jer su to troškovi na koje je imao pravo prvi ovrhovoditelj. Npr. da pokrenu sudski postupak temeljem ovršne isprave i ugovora o cesiji, sud im nikako ne bi odobrio pravo na troškove koje je u prethodnom postupku imao prvi ovrhovoditelj odnosno na sve troškove koji su nastali do sklapanja cesije 2.11.2018. Prema tome, iskoristite ovu informaciju u svoju korist.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×
×
 • Napravi novi...