Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation on 25.03.2020 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Da, to bi bilo točno jer je propisano, Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14), Čl.13 st.2 pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11, 51/13, 76/14, 147/14, 18/15, 106/18) čl.6 Građani koji steknu pravo vlasništva na nekretnini koja se nalazi na područjima posebne državne skrbi do 31. prosinca 2013. i ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11. i 51/13.) ne plaćaju porez na promet nekretnina. čl.7 (1) Građani koji su ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno s člankom 21. stavkom 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11. i 51/13.), taj porez će biti u obvezi platiti ako u roku od 10 godina od dana stjecanja nekretninu otuđe ili promijene prebivalište izvan područja posebne državne skrbi ili stvarno ne borave na području posebne državne skrbi. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina postoji i kazna ako se ne prijavi promjena nadležnoj PU, u što spada i promjena prebivališta ili ako osoba oslobođena ne stvarno ne boravi na prijavljenom prebivalištu no to koliko je meni poznato dešava rijetko, dakle sigurno će vam naplatiti porez na vaš suvlasnički udio u iznosu po tadašnjoj stopi od 5 %.
 2. 2 bodova
  G-man

  sudjenje bez osnove

  Prvi korak je da se obratite Građansko-upravnom odjelu nadležnog Državnog odvjetništva sa zahtjevom za mirno rješenje spora u kojem ćete precizirati narav i predmet tužbe koju namjeravate podići. Bez tog koraka, svaka tužba koja bi došla na sud, istog trena bila bi odbačena, jer prethodni pokušaj mirnog rješavanja spora je preduvjet dopustivosti podizanja tužbe. Ako u roku 3 mjeseca ne uspijete mirnim putem riješiti spor, možete ići sa tužbom sudu.
 3. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Podstanarstvo

  I da dodam još i to, da su ovoj situaciji s koronavirusom, sve deložacije, odnosno sudska iseljenja, odgođena do smirivanja situacije, što znači da najmodavka, sve i da takav sudski postupak i pokrene, do okončanja ove situacije neće moći ishoditi provedbu tog postupka.
 4. 1 bod
  U tom slučaju se možete oglušiti na opomenu, postoji mogućnost da samo love u mutnom. Ako ipak dobijete tužbu, u ovom smislu ćete dati odgovor na tužbu, jer se ni meni ne čini da se radi: a) o šteti visine koju bi trebalo utuživati, b) uopće o šteti, nego o normalnom trošku poslovanja.
 5. 1 bod
  Mogu se složiti s ovime, jer iz isto tako obrnuto analogne sudske prakse koju sam nedavno čitala, čak i ako je odluka poslodavca (npr. o otkazu, suspenziji i sl.) bila usmena, radnik je imao pravo protiv iste uložiti zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa i poslije tražiti sudsku zaštitu, jer kasnije nije bio sporan sadržaj odluke poslodavca čak ni s poslodavčeve strane, slijedom čega pretpostavljam da je obrnuto isto: ako je poslodavac imao bilo kakvu indikaciju da je radnik dao otkaz (i na temelju tog otkaza radnika npr. odjavio), onda se forma zbilja ne bi trebala dovoditi u pitanje.
 6. 1 bod
  Porez ćete vjerovatno morati platiti no to nema utjecaja na gubljenje prava na nekretnini, tj. suvlasništva.
 7. 1 bod
  G-man

  Ustavno pravo

  Teško je na to ovako paušalno odgovoriti, jer svaki slučaj zahtijeva individualni pristup. Odokativno, možemo poći od tri stvari - 1. sam Ustav, 2. kazneno-pravna sfera i 3. građansko-pravna sfera. Možemo reći da slučajevi pod 2. i 3., na neki način, deriviraju iz 1. 1. Ustav RH u čl. 39. kaže da je zabranjeno bilo kakvo pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu, vjersku mržnju ili bilo koji drugi oblik nesnošljivosti. Dakle, citirana norma predstavlja svojevrsno ograničenje slobode izražavanja, jer se ne možete izražavati na opisani način, a onda po kažnjavanju ići "žaliti" se Ustavnom sudu sa ustavnom tužbom tvrdeći da vam je povrijeđena sloboda izražavanja. Tu su Ustav i Ustavni sud vrlo rezolutni. 2. Postoji niz kaznenih djela, gdje se kažnjava pojedince za njhovo vlastito izražavanje, bilo da se radi o verbalnim deliktima bilo recimo prijetnje raznorazne naravi ili pak aktualno - lažne uzbune. Dakle, opet imamo ograničenje, ovaj puta zakonsko, ali koje je u skladu sa testom proporcionalnosti, koji je u ovakvim slučajevima osnovno načelo procjene možebitne povrede nekog Ustavom zajamčenog prava. Znači, ograničenje ovdje bi se očitovalo u kaznenoj osudi i sankciji zbog počinjenog kaznenog djela, a koje je plod izražavanja, jer postoje vrlo jasni zakonom definirani zaštitni objekti, koji nadilaze slobodu izražavanja u opisanim protupravnim radnjama. 3. Odnosilo bi se, primarno, na slučajeve tzv. povrede prava osobnosti odnosno neimovinske štete. Vrlo često je posljedica slučaja pod 2., ali i ne mora - primjerice, osoba koja vas je uvrijedila ima kazneno-procesnopravni imunitet, pa ne možete inicirati kazneni postupak protiv nje privatnom tužbom, no nema ama baš nikakve zapreke da pokrenete tužbu parničnom sudu radi naknade neimovinske štete. Ograničenje ovdje bi se očitovalo u obvezi naknade štete, koja je u izravnoj vezi sa izražavanjem, kojim se povrijedilo određeno pravo osobnosti pojedinca (ugled, čast, dostojanstvo, privatnost osobnog ili obiteljskog života i sl.). Poanta svega jest da se možete izražavati kako god želite, no za određene načine izražavanja postoje odgovarajuće posljedice (ili ako hoćete baš - sankcije), a to svakako jeste određeni vid ograničenja. Ostale situacije, dakle neke novonastale, uvijek bi se procjenjivale u skladu s načelom razmjernosti, odnosno proporcionalnosti, gdje Ustavni sud, s jedne strane važe korist koja se nastoji postići ograničenjem jednog vida prava, a s druge strane štetu, koja se tim ograničenjem nanosi samom pravu koje se ograničava, pri čemu korist mora biti debelo iznad štete. Osobno smatram da sloboda izražavanja uvijek ima granice u povredi (ali pritom mislim na stvarnu povredu, ne onu imaginarnu) temeljnih ljudskih prava drugih ljudi, jer pravo koje povređuje drugo pravo - za mene nije pravo već više privilegij, koji imajući na umu ljudsku narav - vrlo često biva zlupotrijebljen.
 8. 1 bod
  Pretpostavljam da mislite na jednostavni postupak stečaj potrošača. Ukoliko je tako, svakako se očitujte da prihvaćate, jer nemate što izgubiti. Evo Vam link koji dosta detaljno pojašnjava cijeli postupak, ako i nakon toga budete imali nejasnoća, slobodno pitajte. https://pravosudje.gov.hr/jednostavni-postupak-stecaja-potrosaca-21240/21240
 9. 1 bod
  sivko

  Zatvorska kazna

  Jedno je imat pravo na žalbu a drugo da li će se žalba ne prihvatit.Žalbe se prihvaćaju ako ima osnova. Kazneni postupak je završio a sad ide zastara izvršenja kazne u roku od 6 godina od te pravomoćne presude (tek je počeo teći taj rok).
 10. 1 bod
  G-man

  Podstanarstvo

  U tom slučaju, mišljenja sam da, unatoč činjenici da nemate sklopljen pisani ugovor o najmu, svejedno ste zasnovali odnos najma stana sukladno pravnom shvaćanju VSRH-a (odluka broj Rev 659/08-2), jer dosad ste uredno ispunjavali svoje obveze prema stanodavcu. Kako ne postoji pisani oblik vrijedi i presumpcija da je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. Samim time, na vas se ima primijeniti Zakon o najmu stanova, koji stanodavcu daje mogućnost otkaza ugovora o najmu poradi useljavanja u isti, međutim uz dvije bitne stvari, koje su regulirane odredbama čl. 21. st. 2. i čl. 22. st. 2. Zakona o najmu stanova. Dakle, stanodavac vam je dužan osigurati zamjenski stan, a otkazni rok iznosi 6 mjeseci. Povrh svega navedenog, vi trenutno uživate i posjedovnu (stvarnopravnu) zaštitu sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jer ste faktički u posjedu stana. Uz sve ovo navedeno, imajte na umu kako vas se, u konačnici, može iseliti sudskim putem (posebice ako nećete podmirivati svoje obveze iz najma), da ne govorim o nepovratnom uništenju međusobnog odnosa sa stanodavcem, stoga, iako razumijem tešku situaciju u kojoj se nalazite, u najboljem interesu sviju jeste da pokušate naći zajednički jezik ili neko drugo rješenje, jer ovakve stvari ponekad znaju završiti i u crnoj kronici, a vjerujem da vam to ne treba, posebice ne u ovakvoj situaciji, koja je pogodila cijelu državu, a posebice Zagreb.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00


×
×
 • Napravi novi...