Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation on 07.05.2020 u svim područjima

 1. 1 bod
  Mislim da bi prošlo na sudu ali da će porezna raditi probleme. Forsiraju najam prostora. Čak i za djelatnosti koje su pretežito terenske. Nije mi jasno samo kako onda prolaze ugovori koje izdaju firme koje se bave "virtualnim najmom prostora", a isti takav ugovor ne može kad je riječ o običnoj fizičkoj osobi
 2. 1 bod
  vuma0

  potpisi za ugradnju video nadzora

  Ovo je krivo, ne treba 100% već 2/3 https://www.tehnoplast-split.hr/o-video-nadzoru/
 3. 1 bod
  Na ovako postavljeno pitanje jedini bi odgovor bio, ne treba im sudsko rješenje. No, što bi im trebalo za to, Zakon o cestama i čl.59, pride nekakov pravilnik i opći akt HC, rješenje nadležnog ministarstva ili nadležne inspekcije, rješenje nadležne uprave za ceste ili im ništa ne treba temeljem navedenog članka, trenutno ne mogu reći jer nisu dostupni svi propisi što se tiče infrastrukture.
 4. 1 bod
  Borbena7

  Placanje alimentacije

  Sudska odluka je ovršna isprava i s njim se možete prisilno naplatiti. Bitno je da ima iskazanu klauzulu pravomoćnosti i ovršnosti, a onda je dalje izbor na Vama preko kojega predmeta ovrhe ćete pokušati naplatu npr. preko Fine, poslodavca, pokretnina...
 5. 1 bod
  Očito sam brzinski krivo izračunao godine ali ništa ne mjenja na stvari.Za početak,bodovi se nikad ne pišu u nalogu i optužbom prijedlogu a niti ih sud piše u svojoj presudi/rješenju nego ih sam MUP upisuje automatizmom kad nalog ili presuda/rješenje postanu pravomoćni. Glava ZSPC-a u kojem je članak po kojem si kažnjen zove se "stjecanje prava na upravljanje vozilom".Nadalje,u čl.216 st.1 toč.3 lijepo piše "položila vozački ispit za upravljanje vozilom određene kategorije" a ti ga nisi položio. Da si imao onu potvrdu za koju si im tvrdio da imaš a nisi upisao kategoriju tj.promjenio vozačku išao bi onaj čl.223. Oduvijek se pisao prekršaj po čl.216 onima koji nemaju uopće vozačku ili voze a nemaju određenu kategoriju. Odvjetnici ne znaju što će iz razloga što ne mogu ništa.
 6. 1 bod
  Denver41

  Rad od kuće

  Evo možda vam pomogne, citiram u cijelosti stručni članak objavljen na tu temu neki dan na jednom našem poznatom pravnom portalu, pa si pročitajte: Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19 te zaštite radnika i sprečavanja širenja zaraze na radnom mjestu mnogi poslodavci odlučili su sa svojim zaposlenicima dogovoriti rad od kuće. U nastavku ovoga članka donosimo pregled organizacije rada na izdvojenom mjestu rada za vrijeme pandemije bolesti COVID–19 i u redovitim uvjetima poslovanja. Zakon o radu Institut rada od kuće Zakon o radu, NN 93/2014., 127/2017., 98/2019., (dalje u tekstu: ZOR) definira kao rad na izdvojenom mjestu rada. Konkretno članak 17. ZOR-a definira rad na izdvojenom mjestu rada kao obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. Člankom 17. ZOR-a uređuje se oblik i bitni sastojci ugovora o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika. Iznimno, u slučajevima bitno promijenjenih okolnosti, koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, a kakva se situacija ostvarila u uvjetima širenja bolesti COVID – 19, poslodavac bi mogao donijeti posebnu pisanu odluku o radu kod kuće radnika, na temelju članka 7. st. 2. ZOR-a. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada Za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca sklapa se ugovor o radu u skladu s odredbom članka 17. ZOR-a kojim se, osim uobičajenih podataka koje sadržava svaki ugovor o radu (članak 15. st. 1.), treba odrediti ugovoreno mjesto rada koje predstavlja obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu. Nadalje, navedeni ugovor o radu mora sadržavati i dodatne podatke, i to o radnom vremenu; strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati; uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u svezi s time; naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova; način osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika. Iznimno, navedeni se ugovor ne može sklopiti za obavljanje poslova u skraćenom radnom vremenu te drugih poslova za koje je to utvrđeno ZOR-om ili drugim zakonom. Jednaki uvjeti rada na izdvojenom mjestu rada Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada u svim pravima treba biti izjednačen s radnicima koji rade u prostorima poslodavca. S tim u vezi njegova plaća ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostorijama istog poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima (članak 17. st. 3. ZOR-a), a količina poslova i rokovi izvršenja poslova na izdvojenom mjestu rada ne smiju radnika onemogućiti u korištenju prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor (članak 17. st. 7. ZOR-a). Zakon o radu u stavku 6. članka 17. propisuje da se odredbe Zakona o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci primjenjuju i na rad na izdvojenom mjestu, ako to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Nadalje, sukladno člancima 11. i 12. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017.), poslodavac je obvezan voditi točnu evidenciju o radnom vremenu radnika, bez obzira na to gdje obavlja svoje ugovorene poslove, odnosno dužan je voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike koji rade od kuće. Pritom, nema zapreke da evidenciju vodi i sam radnik, no kontrola za točno vođenje evidencije je odgovornost poslodavca. Zaštita na radu Odredbom članka 17. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/2014., 118/2014., 94/2018. i 96/2018.) propisano je da je poslodavac svim radnicima a s tim u vezi i radnicima na izdvojenom mjestu rada, obvezan osigurati sigurne uvjete rada. Drugim riječima stan, kuća ili drugi prostor u kojem radnik obavlja poslove, nije objekt namijenjen za rad već stambeni objekt, stoga nije razumno zahtijevati ispunjenje svih sigurnosnih zahtjeva za mjesto rada u smislu propisa zaštite na radu pa će se odredbe propisa zaštite na radu primjenjivati u mjeri u kojoj je to moguće, uz brigu o tome da sigurnost i zdravlje radnika i njegovih ukućana ne budu ugroženi (članak 90. st. 3.). Iznimno, prema odredbi članka 36. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu na izdvojenom mjestu rada ne mogu se obavljati poslovi s posebnim uvjetima rada. Prednosti rada od kuće Mnogi poslodavci sada imaju priliku prepoznati rad na izdvojenom mjestu rada kao mogućnost za drukčiju organizaciju rada u smislu mješovitog načina rada između onih koji rade u uredima i onih koji rade kod kuće te na taj način uštediti i povećati vlastitu produktivnost s obzirom na to da takav rad poslodavcima pruža mogućnost biranja između većeg broja potencijalnih radnika i znatne uštede u troškovima kupnje, iznajmljivanja i održavanja poslovnog prostora, troškovima naknade prijevoza do radnog mjesta i sl. Konačno i poslodavac danas može putem suvremenih tehnologija osigurati prostor za svoje djelatnike gdje oni mogu dijeliti svoja iskustva, dobiti sve potrebne informacije i podršku te tako poticati zdrave i motivirajuće odnose sa i među zaposlenicima
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00


×
×
 • Napravi novi...