Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation on 21.05.2020 u svim područjima

 1. 2 bodova
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Poštovani malicovjek, ne, radi se o zaista živoj osobi koja mora odgovoriti HZMO želi li starosnu mirovinu temeljem njihovog izračuna po: - ZOMO u bruto iznosu od 14.064,57 kn samo iz I mirovinskog stupa ili - Zakonu o braniteljima iz Domovinskog rata u bruto iznosu od 21.500 kn Lijep pozdrav PS Posebnost ovog predmeta je u tome što je iznose dobio napismeno iz HZMO i mora se opredjeliti koja mu je starosna mirovina povoljnija a sumnja u ispravnost iznosa i od mene traži savjet.
 2. 1 bod
  Svakako ću javiti! Pozdrav!
 3. 1 bod
  anonimniy

  Covid i izvanredni otkaz

  Hvala na brzom odgovoru.
 4. 1 bod
  Borbena7

  Covid i izvanredni otkaz

  Tako je, jer ovo nije plaća već naknada iz paketa Vladinih mjera. Poslodavac ovisi o radu Vlade, tako da ovdje nema njegove krivnje.
 5. 1 bod
  Borbena7

  Covid i izvanredni otkaz

  Ovdje nije u pitanju plaća. Vaš poslodavaca koristi Vladinu mjeru za očuvanje radnih mjesta tj. isplatu naknade od 4000 kuna mjesečno za svakog radnika.
 6. 1 bod
  Dvojni objekt je po definiciji poluotvoreni tip izgradnje, građevina čija se jedna strana nalazi na međi građevne čestice i na toj strani se naslanja na susjednu građevinu a s ostalih strana ima neizgrađen prostor. Prema tome svaka ima svoju kat.čest. i svoj način su/vlasništva što bi značilo da se odnosi uređuju za svaku zasebno, pa se tako etažira jedna i/ili druga zasebno. Shodno tome ne vidim zašto bi vlasnik građevine na kat.čest. B morao etažirati tu građevinu ili se spajao s česticom vaše građevine i učestvovao u etažiranju iste kada vaša čini zasebnu nekretninu i možete je etažirati ako su se tako dogovorili sva tri suvlasnika.
 7. 1 bod
  To ćete tek vidjeti u sudskom postupku, odnosno u odgovoru na tužbu.
 8. 1 bod
  LucyB

  Isplata godišnjeg odmora

  Što kod mene nije slučaj. Hvala Vam na odgovoru.
 9. 1 bod
  Matrix

  Identifikacija parcele

  Iz sudske prakse: Ako u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju nije identificirana jedna od nekretnina koja predstavlja ostavinsku imovinu, već je navedena samo opisno, bez oznake katastarskog broja i općine, sud prvog stupnja dužan je na zahtjev nasljednika provesti identifikaciju te nekretnine, te po potrebi angažirati vještaka ili zatražiti izjašnjenje nadležnog katastarskog ureda i pribaviti zemljišnoknjižne podatke za tu nekretninu, te za tu nekretninu donijeti dopunsko rješenje u kojem će točno odrediti broj čestice i katastarske općine u kojoj se nalazi nekretnina te će ujedno naložiti provedbu istog u zemljišne knjige. Kratki tekst odluke: “Naime, jedan od nasljednika podnio je sudu prijedlog radi ispravka pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iz 1987., a u smislu da se nekretnina koja je u tom rješenju navedena opisno - samo nazivom nekretnine, sada točno označava brojem katastarske općine i čestice. Sud prvog stupnja pritom valja upozoriti da se odluke u ostavinskom postupku donose u obliku rješenja, i to rješenja o nasljeđivanju, rješenja o naknadno pronađenoj ostavinskoj imovini, rješenja o obustavi postupka zbog nepostojanja ostavinske imovine ili pak rješenja o upućivanju nasljednika na parnicu radi spora iz ostavinske imovine. Isto tako može se donijeti i dopunsko rješenje, odnosno može se ispraviti rješenje u skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP). Identifikacija nekretnine nije sastavni dio sudske odluke u ostavinskom postupku, to nije dio o čemu bi se trebalo odlučivati u izreci rješenja, već je identifikacija nekretnine procesna radnja koja prethodi donošenju jednog od gore navedenih rješenja.Osim toga, radnja identifikacije ostavinske imovine je radnja koju provodi ostavinski sud, a ne stranka u postupku, pri čemu iz samog predmeta nije uopće vidljivo na temelju čega je to nasljednik K. I. proveo tu navodnu identifikaciju nekretnine koja bi bila predmet nasljeđivanja.O ispravljanju presude i rješenja u smislu odredbe radi se o u slučaju kada u smislu čl. 342. st. 1. ZPP-a dođe do pogreške u imenima i brojevima, te druge očite pogreške u pisanju i računanju, nedostatka u obliku i nesuglasnost prijepisa presude ili rješenja s izvornikom, a o čemu se u konkretnom slučaju očito nije radilo, iako je podnositelj prijedloga predložio upravo ispravak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. U nastavku postupka sud prvog stupnja otklonit će počinjenu bitnu povredu odredaba parničnog postupka, pozvati sve nasljednike i raspraviti zahtjev za dopunu pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju točnim oznakama nekretnine, a ne za ispravak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Posebno kod toga sud prvoga stupnja vodit će računa da je identifikacija ostavinske imovine radnja koju provodi upravo ostavinski sud, te će u tu svrhu po potrebi angažirati i odgovarajućeg vještaka ili pak zatražiti izjašnjenje nadležnog katastarskog ureda, te pribaviti i zemljišnoknjižne podatke za predmetne nekretnine, a kako bi se u eventualnoj dopuni rješenja ujedno mogla i naložiti provedba istog u zemljišnoj knjizi.” Županijski sud u Varaždinu, Gž-702/06-2, od 10. VIII. 2006.
 10. 1 bod
  BRKICA00

  Dizanje potkrovlja

  Morate uzeti firmu koja će vam izvesti radove i zatražiti građevinsku.
 11. 1 bod
  sivko

  Prigovor odbijen

  Ima pravo na 2/3 u zadanom roku.
 12. 1 bod
  Znakovi se stavljaju sukladno prometnom projektu i moraju se poštivati Policija kažnjava redovito.
 13. 1 bod
  To mnogi misle ali ne možete utjecati na vozače oko sebe niti uvjete. Onaj dečko koji je poginuo u Vrgorcu isto nije tražio vraga (igrom slučaja ga znam odnosno znao sam ga) pa je svejedno nastradao. prekrsajna@pravosudje.hr. pošaljite mail da vam se odobri plaćanje na rate. pitanja@mup.hr policija@mup.hr za još detaljniji postupak Malo je subjektivno ovo reći. Svi imaju nekoga/nešto što nas mrzi (nekoga porezna, nekoga škola). Policija mrzi sve koji voze pijani, nevezani i slično. Poslodavac je bome u pravu tu. Njemu treba radnik koji ima zadovoljene minimalne uvjete, a vi to nemate. Nitko neće držati radnika koji mu je samo trošak. Pa sad ako hoćete biti tvrdoglavi bit ćete nezaposleni u ovo vrijeme kad svatko nastoji zadržati svoj posao. S razlogom je tamo stavljen znak 50. S obzirom da tvrdite da ste dobar vozač onda bi trebali znati i propise i držati se istih, a ne ja sam dobar vozač mogu šta hoću. Krivi ste što vozite sa 0,7 kad znate da se tolerira do 0,5 i da se izvan naselja smije voziti 90 samo ako nema znaka. Tamo ga je bilo, vi se niste držali i krivi ste amen. Ispričavam se na off topicu ali me je razljutila ova količina samouvjerenosti.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00


×
×
 • Napravi novi...