Jump to content

Najaktivniji članovi

Popularni sadržaj

Prikazuje se sadržaj s najvišom reputacijom, počevši od 03.08.2012 u Dokumenti

 1. Version 1.0.1

  1224 preuzimanja

  Primjer prigovora protiv rješenja o ovrsi. Primjer se odnosi na tražbine koje zastarjevaju za jednu godinu prema članku 232 Zakona o obveznim odnosima (računi za struju, plin, vodu, dimnjačarske usluge, čistoću, radio i tv, telefon...). U ovom primjeru se radi o računu za telefon-mobitel, za ostalo se samo prilagodi odredbe čl.232. Napomena, primjer je koristan ukoliko ste sigurni da niste priznali dug, bilo usmeno, pismeno ili plačanjem dijela duga, kamata i sl. u zastarnom roku. Napomena za HRVI, izmjenom Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18) sada se navodi čl.11 st. 1 tč.5, no
  4 reputacija
 2. Version 1.0.0

  455 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  3 reputacija
 3. Version 1.0.0

  68 preuzimanja

  Predložak prijedloga kojim se inicira postupak za raspoređivanje naknadno pronađene imovine. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  3 reputacija
 4. Version 1.0.0

  1668 preuzimanja

  Predložak tužbe radi utvrđenja i diobe bračne stečevine koja se može podnijeti kako nakon razvoda tako i tijekom braka. Da nebi bilo zabune,u predlošku je kao predmet utvrđenja i diobe navedena jedna nekretnina,što neznači da se jednom tužbom nemože obuhvatiti sva pokretna i nepokretna imovina koja predstavlja bračnu stečevinu naprotiv,svu takvu imovinu obuhvatiti tužbom uz činjenice i dokaze te precizno postaviti tužbeni zahtjev. Ako određene nekretnine nije moguće fizički razvrgnuti,zahtjev bi trebao biti usmjeren isključivo na upis suvlasničkog omjera,slijedom čega bi stranke nako
  2 reputacija
 5. Version 1.0.0

  156 preuzimanja

  Koristan predložak za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji ugovorne stranke mogu izmijeniti prema svojim potrebama u granicama zakona. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  2 reputacija
 6. Version 1.0.0

  223 preuzimanja

  Prijedlog kojim se na temelju ovršne isprave pred nadležnim sudom pokreće ovrha radi ispražnjenja nekretnine i predaje posjeda. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  2 reputacija
 7. Version 1.0.0

  67 preuzimanja

  Koristan predložak prijedloga kojim se inicira pojedinačno ispravni postupak. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  2 reputacija
 8. Matrix

  Ugovor o darovanju stana

  Version 1.0.0

  1312 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 9. Version 1.0.0

  158 preuzimanja

  Primjer prijedloga za zabilježbu prava iz ugovora o doživotnom uzdržavanju
  1 reputacija
 10. Matrix

  Tužba radi vraćanja zajma

  Version 1.0.0

  115 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška
  1 reputacija
 11. Version 1.0.0

  72 preuzimanja

  Primjer zahtjeva o očitovanju o pravu prvokupa s ponudom. Temeljem čl.37 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan ga je najprije istodobno ponuditi RH, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi. Kako je predloženi zahtjev potrebno dostaviti svim navedenim pravnim osobama (da vas ne zbunjuje, Gradu Zagrebu ako se nalazi na njegovom području ili drugom gradu/općini), potrebno je samo izmjeniti naslov kome se dostavlja. Navedeni članak zakona propisuje što se treba navesti u zahtjevu/ponudi te je
  1 reputacija
 12. Version 1.0.0

  4298 preuzimanja

  Predložak jednostavnog prigovora na prekršajni nalog za upravljanje vozilom u prometu pod utjecajem alkohola. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup te je stoga korištenje ovog predloška isključivo na vlastitu odgovornost. Izdavač
  1 reputacija
 13. Matrix

  Ugovor o diobi zemljišta

  Version 1.0.0

  603 preuzimanja

  Predložak ugovora kojim suvlasnici sporazumno vrše diobu zemljišta određene katastarske čestice(sporazumno razvrgnuče),u kojem postupku je neizostavni dio i parcelacija zemljišta. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška
  1 reputacija
 14. Matrix

  Isplata dvostruke kapare

  Version 1.0.0

  59 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška
  1 reputacija
 15. Matrix

  Ovrha na pokretninama

  Version 1.0.0

  69 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 16. Matrix

  Brisanje zabilježbe spora

  Version 1.0.0

  76 preuzimanja

  Predložak prijedloga za brisanje zabilježbe spora u situaciji kad je tužitelj u parnici pravomočno odbijen sa tužbenim zahtjevom. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 17. Version 1.0.0

  69 preuzimanja

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak radi predaje poslovnog prostora u posjed. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 18. Matrix

  Tužba radi iseljenja iz kuče

  Version 1.0.0

  77 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 19. Version 1.0.0

  70 preuzimanja

  Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate duga utvrđenim pravomoćnom i ovršnom odlukom suda(ovršna isprava). Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 20. Version 1.0.0

  45 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 21. Matrix

  Lišenje poslovne sposobnosti

  Version 1.0.0

  40 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 22. Version 1.0.0

  87 preuzimanja

  Ako su zemljište ili neko knjižno pravo preneseni izvanknjižno na više osoba uzastopno, može posljednji stjecatelj zahtijevati da se knjižni prijenos provede neposredno na njega, ako dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja od knjižnoga prednika do sebe. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 23. Version 1.0.0

  151 preuzimanja

  Po ispunjenju uvjeta za pokretanje postupka za proglašenje nestale osobe umrlom, nadležni sud će donijeti oglas u kojem navodi sve bitne okolnosti predmeta i ujedno pozivati nestalu osobu da se javi, kao i svaku drugu osobu koja o tome nešto zna. Oglas se objavljuje u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči suda. Po isteku roka koji je naveden u oglasu, sud će saslušati predlagatelja, a potom donijeti odluku o prijedlogu u kojem navodi mjesec i godinu koji se smatraju vremenom nestanka smrti. Temeljem te sudske odluke (nakon pravomoćnosti) činjenica smrti se upisuje u maticu umrlih za
  1 reputacija
 24. Version 1.0.0

  88 preuzimanja

  Predložak punomoći odvjetniku za zastupanje u parnici. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 reputacija
 25. Version 1.0.0

  1455 preuzimanja

  Predložak prigovora na prekršajni nalog za prekršaj za koji se može izreći novčana kazna do 2000 kuna, tj. u konkretnom slučaju, za korištenje mobitela u vožnji. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup te je stoga korištenje ovog p
  1 reputacija
 26. Version 1.0.0

  3539 preuzimanja

  Predložak prigovora na prekršajni nalog za prekršaj za koji se može izreći novčana kazna više od 2000 kuna, tj. u konkretnom slučaju, za upravljanje vozilom u prometu pod utjecajem alkohola. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup
  1 reputacija
 27. Version 1.0.0

  1143 preuzimanja

  Predložak prigovora na prekršajni nalog za prekršaj za koji se može izreći novčana kazna više od 2000 kuna, tj. u konkretnom slučaju, za suprotni smjer. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup te je stoga korištenje ovog predloška
  1 reputacija
 28. Spitfire

  Punomoć za motorno vozilo

  Version 1.0.0

  483 preuzimanja

  Primjer punomoći za motorno vozilo temeljem Predugovora.
  1 reputacija
 29. Spitfire

  Tabularna izjava

  Version 1.0.0

  6631 preuzimanja

  Primjer Tabularne izjave
  1 reputacija
 30. Version 1.0.0

  1071 preuzimanja

  Opširniji Predugovor o kupoprodaji nekretnine
  1 reputacija
 31. Version 1.0.0

  10724 preuzimanja

  Jednostavniji primjer Predugovora o kupoprodaji nekretnine
  1 reputacija
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×
×
 • Napravi novi...