Jump to content

Najaktivniji članovi

Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation since 19.12.2020 u svim područjima

 1. Vjerujem da će vam poštovani prof odgovoriti, ali pošto sam i sam bio u situaciji da sam prije mirovine tražio, zamolio i ne znam što izračun u HZMO a u isto vrijeme mi je poštovani prof izračunao te me zamolio kad dobijem rješenje da usporedimo to sam i napravio. Izračun moje mirovine prema čl. 6 DVO I PS u HZMO onako nabrzinu da me se riješe je bilo nekih 400 kn manja a od profa 14 lipa manja ali je to zato što nisam baš u to vrijeme imao točan staž tj. nisam imao izračun stvarno stanje moga benificiranog staža. Tako smo s tom tablicom izračunali i za moje 2 kolega koji su bili u 50 kn točni
  3 bodova
 2. Poštovana Ruby, oprostite samo da nadopunim što se tiče roka uzdržavanja, točno tako kako navodite do godinu dana, no taj rok se može i produžiti ako nije došlo do promjene okolnosti temeljem kojih je donešena odluka o uzdržavanju, no primatelj, u konkretnom slučaju bivša supruga, je dužan zatražiti produljenje roka prije isteka postojeće odluke, tj. prije proteka godine dana ako je odluka donešena na rok od godinu dana.. Također, valja naglasiti, da sud može odbiti zahtjev za donošenjem odluke ako bi utvrdio da bi donošenje takve odluke predstavljalo očitu nepravdu za bivšeg supružnik
  3 bodova
 3. Upisano društveno vlasništvo znaći da je nekretnina, dakle zemljišna čestica sa zgradom vjerovatno vlasništvo JLS koje su po prijašnjim propisima morale nositeljima stanarskog prava na njihov zahtjev prodati stanove u takovim zgradama. Kako je kasnije uspostavljeno vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (etažirano) vlasnici tih posebnih dijelova su oni koji su upisani u ZK s neodređenim suvlasništvom u cijeloj građevini tj. zajedničkim dijelovima. Pošto je ista i zaštičeno kulturno dobro u teretovnici je upisana zabilježba u korist RH što znaći da je prodavatelj kulturnog dobra dužan najprije
  2 bodova
 4. G-man

  Kaznena prijava

  Vezano za opisane ozljede, po mom mišljenju, jedino potres mozga bi došao u obzir kao teška tjelesna ozljeda (TTO), jer nije svaki potres mozga TTO. U pravilu, gubitak svijesti te oštećenja moždanog tkiva kao posljedica potresa mozga definitivno ulaze u sferu TTO. Jako dobra je stvar da ste prijavu koncipirali kao pokušaj TTO i to bi, po mom mišljenju, DORH trebao uzeti u rad, jer cipelarenje osobe u nesvjesnom stanju jasno upućuje na namjeru teškog ozljeđivanja iste, da namjere nije bilo, stao bi nakon što vas je prvim udarcem bacio u nesvijest. U sklopu kaznene prijave možete stavi
  2 bodova
 5. Onda Vam je najbolje da nazovete osobu u MUP koja radi na izdavanju tih odobrenja u vašoj županiji.
  2 bodova
 6. Poštovanje, Zahvaljujem, Borbena 7 i Ruby Danderfluff na odgovorima. LP
  2 bodova
 7. Poštovani, dosta osiguranika koristi usluge HZMO za izračun mirovina po općem propisu ZOMO (prijevremena starosna mirovina, starosna mirovina ili mirovina bez uvjeta), bilo korištenjem interneta preko egrađanin, besplatno ili predajom zahtjeva u nadležnom uredu HZMO uz plaćanje. Ostale izračune mirovina ne rade. Može se pouzdati u njihove izračune uz obavezu provjere svih unesenih podataka za svaku godinu rada.
  2 bodova
 8. Poštovani Snezzy, to ili se nekako zaposliti do 65- tog rođendana pa onda u punu starosnu. Lijep pozdrav
  2 bodova
 9. 1. nema, jer to nije bila izvanbračna zajednica. Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca. 2. po mom mišljenju, nažalost ne, jer čak i odluka o poništaju braka proizvodi pravne učinke tek od svog donošenja, ne retroaktivno, a i obrazloženje nema težinu, jer je bez obzira na nedostupnost mogla podnijeti tužbu za razvod te bi se dostava izvršavala putem oglasne ploče.
  2 bodova
 10. Dobio si prvo obavijest da javiš tko je vozio ili odmah prekršajni nalog? Ako je odmah došao nalog bez obavijesti a nisi zaustavljen me znaju tko je vozio pa nema ni kazne tj.žališ se da te nitko nije zaustavio ni utvrdio da si ti počinio prekršaj.Tražiš od suca suočenje je s policajcem.
  2 bodova
 11. sivko

  Test na droge

  Svaka za sebe.
  2 bodova
 12. Poštovana, ne može biti bračna stečevina kad brak i bračna zajednica, prema Vašim navodima, nije niti postajala, dakle, može se raditi samo o zajedničkoj imovini stečenoj za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice, očito su Vas krivo uputili......također, prema ovom Vašem navodu.... i primjenom odrednica ObZ, ne može biti niti zajednička imovina, jer je automobil stečen prije početka izvanbračne zajednice, kreditom koji Vi i dalje otplaćujete, već se tretira Vašom osobnom imovinom, tj. imovinom koju ste Vi, osobno, unijeli u izvanbračnu zajednicu... No, ako on na miran način neće
  2 bodova
 13. buda2

  Hrvi privremeno

  Nisam napisao da će biti preklapanja invalidnina što je po zakonu nemoguće.pri dobivanju invalidnine po zakonu CZSS izjavljujete po krivičnoj odgovornosti da ne primate invalidninu po nekom drugom pravu ( u ovom slučaju zakon o HB ).da li toga ima i u zakonu o HB ne bih znao reči ( u biti nisam niti pretraživao zakon naširoko ).uglavnom mora se nazvati pravnu službu ministarstva branitelja.
  2 bodova
 14. Zabilježba je napokon izbrisana.
  2 bodova
 15. Poštovani Franjo, kod Vas se malo zakompliciralo. Možete zatražiti priznavanje starosne mirovine po članku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS ali mislim da to morate napraviti žurno. Vidite o kojoj se razlici mirovine radi a mislim da je i velika razlika u otpremnini. Franjo starosna mirovina.makroenabled.xlsm
  2 bodova
 16. Miljko

  Povrat poreza za djecu

  Premalo informacija da bi se dalo nekakav suvisao odgovor.
  2 bodova
 17. Tabela prometnih prekršaja s novčanim iznosima.
  2 bodova
 18. Ugovorna kazna može biti ugovorena i bez isplate naknade. Ali, poslodavac tada može zahtijevati samo isplatu ugovorne kazne, a ne i neke druge koristi, naknade štete itd. Uvjet je da je plaća koja Vam je isplaćivana i ugovorena kod sklapanja ugovora o radu, bude veća od prosječne u RH, inače je ta odredba ugovora ništetna (čl. 106. Zakona o radu). Dakle, ugovorna kazna vrijedi, a poslodavac nije dužan nuditi naknadu u visini pola plaće. Neka Vas poslodavac odlukom o poslovno uvjetovanom otkazu, uz sve druge uvjete, izrijekom oslobodi i obveze po ugovornoj kazni. Po mom mišljen
  2 bodova
 19. Pravo na naknadu sa burze nemate jer ste samovoljno dali otkaz. Što se tiče doprinosa za nositelje OPG-a ne morate ih plaćati jer ste upisani u upisnik prije 1.11.2010 te kao takvi imate pravo biti na burzi kao nezaposlena osoba unatoč tome što imate OPG. Kao nezaposlena osoba imate pravo zdravstveno osiguranje ali ste se dužni u roku od 30 dana od dana kada ste dali otkaz javiti se nadležnom urezu HZZO-a da vas osiguraju kao nezaposlenu osobu, besplatno dopunsko imate ako su vam prihodi po članu manji od 1600 kn ili 2000 kn ako ste samac (nema veze to što ste branitelj) od HZZO-a. Imate
  2 bodova
 20. Ispričavam se što upadam, ali iz iskustva - kod mene računi za režije stižu na pokojnike već 10-15 godina - dok se redovito plaća nikog nije briga. No, mislim da čak i da želite što prebacivati, nećete moći prije ostavinske rasprave jer je potrebno rješenje nakon ostavinske iz kojeg se vidi tko je nasljednik (bar je u Elektri tako, pa pretpostavljam da je i kod ostalih).
  2 bodova
 21. prof

  Mirovina

  Poštovani prijatelju gonzo-stari, zahvaljujem na ispravci. Lako je tebi ispravljati kad si upravo ti napravio ovu tablicu za braniteljske mirovine. Hvala ti puno. 2. Norac usporedni izračun mirovina.makroenabled.xlsm
  2 bodova
 22. gonzo-stari

  Mirovina

  Prijatelju stari, polazni faktor nije 1 po ZOPHB. Tvoj previd. Ako uvrstiš 1,5 ili 1,85 onda to mijenja rezultat iako sve ovisi o krajnjem ishodu za koji nitko ne zna kakav će biti.
  2 bodova
 23. Smatram da ne. Članak 19. Zakona o radu propisuje jedino da se ne može zaposliti osoba mlađa od 15 godina ili osoba s 15 i starija od 15, a mlađa od 18 godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje. Kako ne pohađaš osnovno obrazovanje, a i punoljetni si, ne vidim na koji način bi to bila prepreka pri zaposlenju.
  2 bodova
 24. Ugovor o najmu nema veze s boravištem, tako da treba sklopiti ugovor o najmu sada, a neka boravište regulira neovisno o tome. Promjenu vezano uz činjenicu koja je bitna za oporezivanje Vi morate prijaviti u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, a ako ste sklopili ugovor kod javnog bilježnika, onda on u roku od 30 dana od dana sklapanja i ovjere ugovora. https://www.porezna-uprava.hr/Gradani/Stranice/Nekretnine/Najmodavac-stambenog-prostora.aspx
  1 bod
 25. Borbena7

  Neke nejasnoće

  Sve je provedeno u skladu sa zakonom. Sud je povodom prigovora donio odluku, a daljnji postupak se vodi u parnici. Poziv tek slijedi.
  1 bod
 26. Vježbenik200

  Zatvor

  U Požegi je za punoljetne muške osobe poluotvorena, također važi za Lipovicu i Turopolje. Samo je Valtura otvorena. Valtura je od svih navedenih otvoreni tip te ima razne aktivnosti u kaznionici (proizvodnja mesa i mlijeka, autoservis, tehnički...)
  1 bod
 27. Koliko traje otkazni rok? Dakle, je li ugovoreno da odluka o otkazu stupa na snagu 31.01.2021., pa onda ima 60 dana otkaznog roka za vrijeme kojega najmoprimac može koristiti prostor, ili je ugovoreno da otkazni rok teče do 31.01.2021. i nakon tog datuma najmoprimac mora predati prostor natrag najmodavcu? U prvom slučaju, bit će iskorištene najamnine za vrijeme trajanja otkaznog roka, pa nema povrata, a u drugom slučaju bi se najamnine za 02. i 03. mjesec morale vratiti najmoprimcu, bilo u mirnom postupku, bilo tužbom radi stjecanja bez osnove.
  1 bod
 28. Poštovani Snezzy, prema dosadašnjem iskustvu, računaju se samo puni mjeseci tako da u starosnu mirovinu možete kad navršite 64. godine i 6. mjeseci. Imate li volje uplaćivati produženo mirovinsko osiguranje, cca 700 kn na mjesec ? Jeli Vam je poznat pvb (prosječni vrijednosni bod) za ukupni radni staž i jeste li dragovoljac ? Tako bi mogli usporediti iznose Vaših starosnih mirovina po općem propisu ZOMO (kad navršite 65.g.) i po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata kad navršite 64.g. i 6.mjeseci.
  1 bod
 29. Nije moguće da nemaju mogućnost zamjena ili povrata. Ili ponovite reklamaciju ili ih tužite iz navedenih razloga.
  1 bod
 30. vodovod1

  Otvaranje j.d.o.o.

  1. ne treba majstorski u j.d.o.o. to je samo za obrt 2. https://mup.gov.hr/privatna-zastita-i-detektivski-poslovi/683
  1 bod
 31. Pravnica u CZSS Centar tvrdi da se radi u predmetu manje vrijednosti i da "ovisi o stanici ako će mi priznati da auto vrijedi manje, ako ne onda mora Sud izdati odobrenje"... DODATAK: Stanica za teh. pregled vozila (na Vrbanima), gospođa mi je pročitala iz njihovog Pravilnika da je nužno prilikom kupoprodaje vozila koje glasi na mllj. dijete donijeti- ne običan kupoprodajni ugovor ovjeren od stranaka nego- javnobilježnički akt o kupoprodaji vozila a koji je pak nužno izrađen na temelju Rješenja suda i odnosi se na sva vozila bez obzira na vrijednost. DODATAK 2: Gospođa javni bilježni
  1 bod
 32. Ja sam također na svom prvom poslu savjetnika u osiguravajućem društvu predala bjanko zadužnicu, jer smo zaduživali dokumente stoge evidencije (police osiguranja, zelene kartone i sl.), čiji gubitak je društvo moralo prijaviti i vezano uz čiji je gubitak bilo određenih troškova, pa se ta bjanko zadužnica imala iskoristiti za slučaj takvog gubitka. Međutim, ova situacija u kojoj Vi primate edukaciju za posao, po meni nije uobičajena, jer Vi tada praktički nemate mogućnost osporiti trošak provođenja edukacije, činjenicu primitka edukacije i sl.
  1 bod
 33. Borbena7

  Ovrha nekretnine

  Možete prenijeti nekretninu na bilo koju treću osobu, ali vjerovnik ima pravo pobijati ovakvu pravnu radnju, jer je počinjena na njegovu štetu.
  1 bod
 34. Poštovana, pretpostavljam da se, dok je trajalo kriminalističko istraživanje, spis vodio pod "KOV", a kad je završilo, podignuta i potvrđena optužnica, spis je dobio oznaku "K", neznam iz kojeg drugog razloga bi se mijenjala oznaka spisa, osim ako se ne radi o drugom kaznenom djelu
  1 bod
 35. Postoji mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u smislu tumačenja tih odredbi Obiteljskog zakona od 02.11.2012., primjenom drugih pozitivnih propisa, u ovom slučaju Zakona o parničnom postupku koji kaže da su sporovi male vrijednosti oni u kojima se tuženi zahtjev za potraživanja u novcu ne prelazi iznos od 10 000 kn. Stoga je ministarstvo mišljenja da roditelji bez odobrenja Centra mogu raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta u razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi 10 000 kn i to radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, o
  1 bod
 36. Prema navedenoj zabilježbi, vjerujem da je ovo u pitanju.
  1 bod
 37. Bez nekakve konkretizacije nedostataka i kvarova, ja bih rekla da ne pristajete na raskid ugovora.
  1 bod
 38. Poštovani kolega, ja sam bio u istoj situaciji kao i vi. Za vas je najpovoljnija mirovina po čl. 6. DVO i PS i mislim da jedino za to i imate uvijete, i 60000kn otpremnine. Ako vas pošalju na PLK i mislite da će vas poslati u invalidsku onda nemate pravo na otpremninu i mirovina vam je manja za 20 % ako je profesionalna nesposobnost. Pridodani staž vam je poštovani prof stavio jer vas šalju na PLK pa postoji mogućnost da će vas poslati u invalidsku. Po meni bi trebali na PLK gdje će biti gospođa iz MUP reći da želite u mirovinu po čl. 6 pa da vam produže bolovanje do rješenja ministra. Naravno
  1 bod
 39. Svekar je neće ni prodavati, već se prodaje u sudskom postupku putem dražbe radni namirenja ovrhovoditelja. Pokrenuti sudski postupak diobe bračne stečevine.
  1 bod
 40. Ja sam poslao zahtjev, vratili su mi dopis da se strpim, te da ima više zahtjeva. Preporučam poslati neki dopis u vidu zahtjeva, neka stoji u evidenciji
  1 bod
 41. Spitfire

  Kaznena prijava

  Bi li se DO dogovaralo ili ne, to pravno stoji ovako. Prema ZKP-u je izrijekom propisano da stranke u postupku, DO i okrivljenik mogu pregovarati o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankcijama. Štoviše, čl. 38 st. 2 tč. 8 ZKP-a određeno je kako u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, DO ima pravo i dužnost pregovaranja i sporazumijevanja s okrivljenikom o priznanju krivice i sankciji. Pregovori mogu početi i prije formalnog pokretanja postupka ako za tim postoji interes, mogu započeti tijekom prethodnog kaznenog postupka ali i nakon početka kazne
  1 bod
 42. sivko

  Test na drogu

  Neće te jašit svaki put jer je to gubitak vremena čak i na hitnoj u malom mjestu gdje nema gužvi.
  1 bod
 43. EVO MALI UPDATE-ukinuta je zabrana i odredjena je kazna u visini od 1333kn umjesto 3000
  1 bod
 44. Mogu Vam darovati, plaćate porez na promet nekretnina 3% od vrijednosti.
  1 bod
 45. Poštovana mic-mic 234,kao što Vam je napisala i poštovana Ruby, sama suglasnost oca za prelazak granice Vam nije niti potrebna, Vama je potrebna suglasnost o promjeni prebivališta djeteta, no ako tu suglasnost, kao što navodite, nemožete dobiti od oca djeteta, njegovu suglasnost može zamjeniti sudska odluka u izvanparničnom postupku.. Dakle, pokrenite izvanparnični postupak u kojem zatražite donošenje sudske odluke koja će zamjeniti suglasnost oca o promjeni prebivališta djeteta, sve detaljno navedite kao što navodite i ovdje, a pošto se radi o izvanparničnom postupku, sama odluka će bit
  1 bod
 46. Upravo tako, može Vam dati poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu. Ukoliko do toga dođe imate pravo na otpremninu i na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.
  1 bod
 47. Borbena7

  Dug Visa

  Mislim da ne bi trebalo biti problema zbog iznosa o kojemu je riječ.
  1 bod
 48. Dakle, svaki put kad ne da dijete po presudi zvati policiju da evidentira krsenje presude i da se napravi zapisnik. Inzistirajte. Onda mozete podnijeti kaznenu prijavu Dorhu na osnovi tih zapisnika. Dalje, pismeno sve navesti Centru svaki put kad se krsi presuda. Posaljite im mail svaki put, pazite da pisete samo konkretne stvari, kratko i jasno. Da majka ne dobije zatvorsku kaznu zbog uvjetne i ponovljenih kaznenih djela, pokusajte ju urazumiti s objasnjenjem sto cete sve morati poduzeti i koje su moguce posljedice za nju i stres za dijete. Prva uvjetna presuda bi mogla biti dovoljna za traze
  1 bod
 49. S obzirom na navedeno postoji velika šansa da već i sam CZSS upozna oca sa mogućim ishodom, a to bi bilo da nema zapreka da dobijete sudsku odluku u svoju korist, naravno ukoliko on i dalje bude ustrajao u svom inatu.
  1 bod
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×
×
 • Napravi novi...