Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation since 03.08.2012 u Dokumenti

 1. 4 bodova

  Version 1.0.1

  623 preuzimanja

  Primjer prigovora protiv rješenja o ovrsi. Primjer se odnosi na tražbine koje zastarjevaju za jednu godinu prema članku 232 Zakona o obveznim odnosima (računi za struju, plin, vodu, dimnjačarske usluge, čistoću, radio i tv, telefon...). U ovom primjeru se radi o računu za telefon-mobitel, za ostalo se samo prilagodi odredbe čl.232. Napomena, primjer je koristan ukoliko ste sigurni da niste priznali dug, bilo usmeno, pismeno ili plačanjem dijela duga, kamata i sl. u zastarnom roku. Napomena za HRVI, izmjenom Zakona o sudskim pristojbama (NN 118/18) sada se navodi čl.11 st. 1 tč.5, no valjalo bi da i ostali pogledaju navedeni članak, možda se pronađu u njemu.
 2. 2 bodova

  Version 1.0.0

  1266 preuzimanja

  Predložak tužbe radi utvrđenja i diobe bračne stečevine koja se može podnijeti kako nakon razvoda tako i tijekom braka. Da nebi bilo zabune,u predlošku je kao predmet utvrđenja i diobe navedena jedna nekretnina,što neznači da se jednom tužbom nemože obuhvatiti sva pokretna i nepokretna imovina koja predstavlja bračnu stečevinu naprotiv,svu takvu imovinu obuhvatiti tužbom uz činjenice i dokaze te precizno postaviti tužbeni zahtjev. Ako određene nekretnine nije moguće fizički razvrgnuti,zahtjev bi trebao biti usmjeren isključivo na upis suvlasničkog omjera,slijedom čega bi stranke nakon pravomočnog okončanja parnice imale na raspolaganju pokrenuti postupak razvrgnuča suvlasništva na jedan od mogućih i dopuštenih načina (isplata,dražba)uređenim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Obzirom da se radi o složenim postupcima,pomoč stručne osobe se preporučuje. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 3. 2 bodova

  Version 1.0.0

  300 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 4. 2 bodova

  Version 1.0.0

  125 preuzimanja

  Koristan predložak za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji ugovorne stranke mogu izmijeniti prema svojim potrebama u granicama zakona. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 5. 2 bodova

  Version 1.0.0

  137 preuzimanja

  Prijedlog kojim se na temelju ovršne isprave pred nadležnim sudom pokreće ovrha radi ispražnjenja nekretnine i predaje posjeda. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 6. 2 bodova

  Version 1.0.0

  30 preuzimanja

  Predložak prijedloga kojim se inicira postupak za raspoređivanje naknadno pronađene imovine. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 7. 2 bodova

  Version 1.0.0

  49 preuzimanja

  Koristan predložak prijedloga kojim se inicira pojedinačno ispravni postupak. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 8. 1 bod

  Version 1.0.0

  2 preuzimanja

  Primjer prijedloga za zabilježbu prava iz ugovora o doživotnom uzdržavanju
 9. 1 bod
  Matrix

  Tužba radi vraćanja zajma

  Version 1.0.0

  45 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška
 10. 1 bod

  Version 1.0.0

  42 preuzimanja

  Primjer zahtjeva o očitovanju o pravu prvokupa s ponudom. Temeljem čl.37 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan ga je najprije istodobno ponuditi RH, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi. Kako je predloženi zahtjev potrebno dostaviti svim navedenim pravnim osobama (da vas ne zbunjuje, Gradu Zagrebu ako se nalazi na njegovom području ili drugom gradu/općini), potrebno je samo izmjeniti naslov kome se dostavlja. Navedeni članak zakona propisuje što se treba navesti u zahtjevu/ponudi te je prema tome isti sačinjen. Napomena: Prema čl.37 st.3 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara RH, župnija, grad ili općina moraju se očitovati o ponudi u roku 60 dana od dana primitka pisane ponude. Nakon isteka spomenutog roka vlasnik može kulturno dobro prodati drugoj osobi uz cijenu koja ne može biti niža od cijene navedene u ponudi, te pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta sadržanih u ponudi.
 11. 1 bod

  Version 1.0.0

  3135 preuzimanja

  Predložak jednostavnog prigovora na prekršajni nalog za upravljanje vozilom u prometu pod utjecajem alkohola. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup te je stoga korištenje ovog predloška isključivo na vlastitu odgovornost. Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 12. 1 bod
  Matrix

  Ugovor o diobi zemljišta

  Version 1.0.0

  344 preuzimanja

  Predložak ugovora kojim suvlasnici sporazumno vrše diobu zemljišta određene katastarske čestice(sporazumno razvrgnuče),u kojem postupku je neizostavni dio i parcelacija zemljišta. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška
 13. 1 bod
  Matrix

  Isplata dvostruke kapare

  Version 1.0.0

  51 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška
 14. 1 bod
  Matrix

  Ovrha na pokretninama

  Version 1.0.0

  51 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 15. 1 bod
  Matrix

  Brisanje zabilježbe spora

  Version 1.0.0

  60 preuzimanja

  Predložak prijedloga za brisanje zabilježbe spora u situaciji kad je tužitelj u parnici pravomočno odbijen sa tužbenim zahtjevom. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 16. 1 bod

  Version 1.0.0

  54 preuzimanja

  Predložak tužbe kojom se pred nadležnim sudom pokreće postupak radi predaje poslovnog prostora u posjed. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 17. 1 bod
  Matrix

  Tužba radi iseljenja iz kuče

  Version 1.0.0

  53 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 18. 1 bod

  Version 1.0.0

  49 preuzimanja

  Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate duga utvrđenim pravomoćnom i ovršnom odlukom suda(ovršna isprava). Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 19. 1 bod

  Version 1.0.0

  31 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 20. 1 bod
  Matrix

  Lišenje poslovne sposobnosti

  Version 1.0.0

  30 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 21. 1 bod

  Version 1.0.0

  51 preuzimanja

  Ako su zemljište ili neko knjižno pravo preneseni izvanknjižno na više osoba uzastopno, može posljednji stjecatelj zahtijevati da se knjižni prijenos provede neposredno na njega, ako dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja od knjižnoga prednika do sebe. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 22. 1 bod
  Matrix

  Ugovor o darovanju stana

  Version 1.0.0

  918 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 23. 1 bod

  Version 1.0.0

  99 preuzimanja

  Po ispunjenju uvjeta za pokretanje postupka za proglašenje nestale osobe umrlom, nadležni sud će donijeti oglas u kojem navodi sve bitne okolnosti predmeta i ujedno pozivati nestalu osobu da se javi, kao i svaku drugu osobu koja o tome nešto zna. Oglas se objavljuje u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči suda. Po isteku roka koji je naveden u oglasu, sud će saslušati predlagatelja, a potom donijeti odluku o prijedlogu u kojem navodi mjesec i godinu koji se smatraju vremenom nestanka smrti. Temeljem te sudske odluke (nakon pravomoćnosti) činjenica smrti se upisuje u maticu umrlih za osobu radi koje je podnesen prijedlog sudu. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 24. 1 bod

  Version 1.0.0

  61 preuzimanja

  Predložak punomoći odvjetniku za zastupanje u parnici. Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 25. 1 bod

  Version 1.0.0

  995 preuzimanja

  Predložak prigovora na prekršajni nalog za prekršaj za koji se može izreći novčana kazna do 2000 kuna, tj. u konkretnom slučaju, za korištenje mobitela u vožnji. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup te je stoga korištenje ovog predloška isključivo na vlastitu odgovornost. Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 26. 1 bod

  Version 1.0.0

  2738 preuzimanja

  Predložak prigovora na prekršajni nalog za prekršaj za koji se može izreći novčana kazna više od 2000 kuna, tj. u konkretnom slučaju, za upravljanje vozilom u prometu pod utjecajem alkohola. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup te je stoga korištenje ovog predloška isključivo na vlastitu odgovornost. Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 27. 1 bod

  Version 1.0.0

  864 preuzimanja

  Predložak prigovora na prekršajni nalog za prekršaj za koji se može izreći novčana kazna više od 2000 kuna, tj. u konkretnom slučaju, za suprotni smjer. Prije korištenja predloška obavezno pročitajte temu ili članak s objašnjenjima te se dodatno informirajte o svom specifičnom problemu, a u svakom slučaju preporučeno je potražiti savjet odvjetnika. Predložak je samo primjer kako sastaviti određenu vrstu pravnog dokumenta, no nipošto se ne može shvatiti kao gotov model takvog dokumenta. Svaki pravni slučaj je specifičan i zahtjeva individualan pristup te je stoga korištenje ovog predloška isključivo na vlastitu odgovornost. Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
 28. 1 bod
  Spitfire

  Punomoć za motorno vozilo

  Version 1.0.0

  286 preuzimanja

  Primjer punomoći za motorno vozilo temeljem Predugovora.
 29. 1 bod
  Spitfire

  Tabularna izjava

  Version 1.0.0

  4602 preuzimanja

  Primjer Tabularne izjave
 30. 1 bod

  Version 1.0.0

  785 preuzimanja

  Opširniji Predugovor o kupoprodaji nekretnine
 31. 1 bod

  Version 1.0.0

  8268 preuzimanja

  Jednostavniji primjer Predugovora o kupoprodaji nekretnine
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×
×
 • Napravi novi...