Jump to content

Najaktivniji članovi

Popularni sadržaj

Showing content with the highest reputation since 21.11.2020 u svim područjima

 1. sivko

  alkotestiran pred kućom

  Rekli su ti prijatelji da si nepropisno zaustavljen.Nema rotirki,nema stop tablicae.Drot ti je objasnio ostalo.Vozio jesi,a na kraju ipak sudac odlučuje.
  2 bodova
 2. sivko

  Sudar bicikla i auta

  Naravno da je ozljeda a sudac će bit blag pošto si sam kriv a i nije neka jača ozljeda.
  2 bodova
 3. sivko

  Sudar bicikla i auta

  Ako je bilo kakvih ozljeda onda ide st.2.Sudski troškovi su oko 200 kn.I nešto će ti i sud smanjit pa od toga opet plaćaš 2/3 a možeš tražit i na rate.
  2 bodova
 4. sivko

  Oduzimanje oružja

  Može kad dobije rješenje o oduzimanju.Sin ili ta druga osoba moraju imati dozvolu za nabavu oružja."Vratit" od MUP-a ali ne sebi u ruke.
  2 bodova
 5. Zakonu o gradnji, Zakonu o prostrornom uređenju, odredbama za provođenje prostornih planova i odlukama JLS. Za sada ne. Odluke JLS. Upravnom odjelu JLS nadležnom za poslove prost.uređenja i gradnju. Prije upuštanja u izradu bilo kakove dokumentacije mogli bi ste se informirati kod njih što i kako. Samo onaj tko zna za to na način da prijavi građ. inspekciji. Ili u slučaju eventualne prodaje, kupac ili banka. Ne. Sama garaža je pomoćni objekat i trenutno se može graditi do 50 m2 bez građ.dozvole uz glavni projekt na čestici postojeće stamben
  1 bod
 6. U dijelu u kojem ste kuću kupili novcem od prodaje stana, kuća je Vaša vlastita imovina (jer potječe iz vlastite imovine). U dijelu u kojem je kupljena sredstvima kredita, bračna je stečevina i dijeli se na pola.
  1 bod
 7. Čl. 120. st. 4. Obiteljskog zakona - djedovi i bake nemaju pravo na viđanje unuka/unuke ako bi to bilo u suprotnosti s djetetovom dobrobiti. Imam dvije opcije - ili prilikom rođenja ne prijaviti matičnom uredu oca djeteta kao oca djeteta, ali tada formalno dijete lišavate oca, i to nije u skladu s dobrobiti djeteta, nećete moći tražiti uzdržavanje, dijete neće nasljeđivati (ali logika je sljedeća: ako on nije otac, ni oni nisu baka i djed). To je lošija opcija. Bolja je u eventualnom postupku radi viđanja isticati sve postupke koji su se vodili protiv njih (nametljivo ponašanje, rem
  1 bod
 8. 1. Da, 12% poreza na dohodak plus pripadajući prirez (od 1.1. 10%) 2. Da, ista stopa kao broj dva 3. Ovo je neka greška. Prema pragu bi rekao da se odnosi na firme koje plaćaju porez na dobit, a 7,5 milijuna je granica koja određuje po kojoj stopi plaćaju porez (tako da stavite link da vidimo o čemu se radi) Nemoguće je da nema poreza jer prihod od dividendi upada u poreze od kapitala, a pogotovo za dividende iz SAD-a s kojim nemamo ugovor o sprječavanju dvostrukog oporezivanja tako da se mora platiti njihov porez i uz to još i naš
  1 bod
 9. Točno tako je na papiru a stvarnost je malo drugačija.Ovi što ubacuju početak zabrane nešto su sporiji ali je njihovo mjerodavno, zato treba non stop provjeravati.
  1 bod
 10. Sve i da postoji slika pročelja to ne znaci da su ozakonjenje i prozori jer se prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito uzgrađenim zgradama ne može ozakoniti građevina koja se nalazi unutar kulturno povijesne cjeline koja je upisana u Registar KD ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u Registar, osim ako nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine ne izda potvrdu da je izgrađena u skladu sa posebnim uvjetima. Shodno tome bi i u rješenju o izvedenom stanju izrijekom stajalo da se ozakonjuju i sporni prozori.
  1 bod
 11. Spitfire

  Prodaja nekretnine

  Radilo bi se o porezu na dohodak kojeg bi ste bili obveznik plaćanja da ste nekretninu stekli darovanjem i otuđili u roku dvije godine. No to ne vrijedi ako je nekretnina stečena nasljeđivanjem (čl.58 st.4 Zakona o porezu na dohodak).
  1 bod
 12. Vjerovatno, ako zadovoljava prvi i najvažniji uvjet, da to što je "otišlo" nije u suprotnosti sa prostornim planom. Trebat ćete arhitektonski snimak izvedenog stanja, kao i geodetski snimak ako građevina nije evidentirana u katastarskom planu. Doprinose bi trebali platiti za m3 izgrađene mimo građ.dozvole kao i kaznu za zadržavanje nelegalno izgrađene građevine čije visine propisuje JLS, a znatno su nepovoljnije od onih koje su propisane za legalizaciju po povoljnijem zakonu (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama). Što se tiče garaže, ne bi je trebalo biti problem evidentirati u
  1 bod
 13. Da, temeljem čl.11. Zakona o sudskim pristojbama.
  1 bod
 14. Dok niste rastavljeni i dok se ne donese odluka o roditeljskoj skrbi netreba Vam ništa, jer se u tom slučaju nebi podrazumijevalo kao neka otmica djeteta.. Kad se rastanete i ako bude donesena odluka da dijete živi sa Vama, a Vi morate otići iz kuće, naravno da će i dijete ići sa Vama... Ako otac djeteta ne pristane na promjenu adrese stanovanja djeteta, njegov pristanak zamjenjuje sudska odluka u izvanparničnom postupku.. No, kažem, sve bi to trebali definirati u Planu o roditeljskoj skrbi, ali ako isti ne uspijete sastaviti, postići dogovor, sud će donijeti, u postupku razvo
  1 bod
 15. virtalni

  Prodaja nekretnine

  ne
  1 bod
 16. Doda to u pravilnik ali će bit oporezivo.
  1 bod
 17. Ne moraš uopće prijavit boravište jer nećeš boraviti 3 mjeseca u kontinuitetu.
  1 bod
 18. Kod pravosuđa će se brisati nakon 3 godine pa ćeš moći reći da si nekažnjavan a kod policije nikad.
  1 bod
 19. Nekretnina može biti predmet ovrhe, ali samo Vaš suvlasnički dio te nekretnine i to samo ako se vjerovnik ne može namiriti putem plaće ili novčanih sredstava.
  1 bod
 20. 1. Ne ako je riječ o boravištu. 2. Izabrani doktor opće prakse se ne veže uz adresu prebivališta/boravišta tako da možete
  1 bod
 21. Znam da nije ali koliko mi je poznato da bi se dobila uporabna mora se imati građevinski dnevnik, atesti, ugovor o nadzoru te nadzornog inženjera skupa sa njegovim izvješćem da je sve izgrađeno po projektu i oni izvještaji od geodeta i to su sve sastavni dijelovi dokumentacije na temelju koje se traži uporabna, nisam još nikad čuo da netko na temelju izjave geodeta poslije 2007. dobio uporabnu na tu foru. Igrom slučaja radim u građevinskoj firmi i kolege su mi rekli da se bez prijave gradilišta i one gore popratne dokumentacije da se ne može dobiti uporabna. Ovo što je tu navedeno u vaše
  1 bod
 22. Vjerojatno ne, ali mislim da bi trebalo izvršiti uvid u činjenice u spisu prije nego što bi se moglo na jednom forumu odgovoriti na ovo pitanje, jer je, ponavljam, komplicirano.
  1 bod
 23. sivko

  Sudar bicikla i auta

  Pošto si odvezen sa hitnom policija je kontaktirala sa bolnicom u vezi ozljeda.To rade uvijek da znaju kako e dalje tj.koji postupak ide,prekršajni ili kazneni i na osnovu toga su i stavili st.2.Nije bitno da li si imao posljedica poslije nego da li je bilo bilo kakvih ozljeda.
  1 bod
 24. Na temelju čega se ovo temelji (baš me zanima članak ZOG-a)
  1 bod
 25. Samo dignete novce, nema potrebe posebno objašnjavati jer je riječ o paušalnom obrtu. Možete dići na bankomatu novce ili prebaciti na svoj račun (s time da ne morate ali možete staviti pod opis plaćanja povrat pozajmice ili isplata vlasniku). Nadam se da niste samo uplatili novce na račun bez da ste stavili u opis pozajmica obrtu jer se to tretira onda kao da ste ostvarili primitak i kao takav se unosi u PO-SD
  1 bod
 26. Sve što navodiš i što god ti padne na pamet (npr. nekažnjavanost, uzdržavanje članova obitelji, bolest...), a da, ako navodiš, dobro bi bilo imati i neki dokaz.
  1 bod
 27. Ovo je vrlo komplicirano pitanje. Činjenica je da se, osim ako se radilo o prioritetnoj (radničko potraživanje) ili razlučnoj tražbini, potraživanje prema predstečajnom ili stečajnom subjektu može ostvarivati samo u predstečajnom postupku. Međutim, predstečajni subjekt je trebao sam istinito prikazati sva svoja dugovanja prema svima, te ako to nije učinio, možete "rušiti" predstečajnu nagodbu, neovisno o tome je li ili nije Vaš odvjetnik prijavio tražbinu u predstečajnu nagodbu ili nije.
  1 bod
 28. Ruby_Danderfluff

  Ročište

  Odvjetnik priča, Vi odgovarate samo na upit suda. Ponesite masku, osobnu iskaznicu i to je to. Morate se odjenuti primjereno državnoj instituciji (ne prekratke suknje, ne preveliki dekolte, ne cipele otvorenih prstiju, neki suci traže i ne traperice ili trenirke, ali većina ipak nije tako formalna. Kad uđete, prvo se ustanovi tko je pristupio (Vi, protivna strana, predstavnik centra za socijalnu skrb, posebni skrbnik za dijete) i onda prvo govori tužitelj, a onda tuženik. Rade se prekidi da bi sudac izdiktirao ono što su stranke rekle, u zapisnik. Pripremno ročište znači da Vi nikakav plan ust
  1 bod
 29. Prvo treba podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se vodi postupak, pa ako se rješenjem odredi rok u kojem se treba riješiti predmet, a ne riješi se u tome roku, tek onda se ima pravo tražiti naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
  1 bod
 30. Borbena7

  Oporuka

  Možete to i ovako sročiti.
  1 bod
 31. MIšljenja sam da se ima smatrati plaćom.
  1 bod
 32. Takve situacije se nerijetko dešavaju u slučajevima gdje je dijete samo objekat odnosa roditelja, a pojedini roditelji znaju biti vrlo, vrlo maštoviti. Problem možete donekle riješiti tako da sud odredi koju vrstu skrbi oko djeteta povjerava vama: izvanškolske aktivnosti, brigu o djetetovom zdravlju, obrazovanje ... i sl. Postoje vrlo detaljne presude u tom smislu.
  1 bod
 33. Po mom mišljenju, izmjena datuma nije bitan sastojak ugovora i sam po sebi ne bi trebao dovoditi u pitanje njegovu vjerodostojnost. Je li izvršena ovjera potpisa stranaka. Protek vremena ne može osnažiti ugovor koji je eventualno ništetan ili nevjerodostojan, ili ne stvara pravne učinke, osim u situaciji u kojoj je ništetnost manjeg značenja, a ugovor je proveden u cijelosti.
  1 bod
 34. sivko

  zalog

  Ako je budu pritvarali do dovođenja na sud taj će novac bit privremeno oduzeti ali će moći raspolagati s njim.Štetu bi trebalo podmiriti prije nego dođe do izručenja tako da odmah sudu može dokazat da je šteta podmirena.
  1 bod
 35. Ne, jer vjerovnici biraju preko čega će se namiriti. Ovo nije točno i bilo bi dobro pokrenuti ovu ostavinsku raspravu i suočiti se sa dugom, jer s vremenom ćete imati dodatni problem, a to su velike kamate. Nema razloga da podmiruje njegove dugove, a ukoliko i bude pokrenuta ovrha na toj 1/4 suvlasničkog dijela nekretnine, teško da će se taj dio u ovakvom omjeru prodati na dražbi, mada bi svakako u odnosu na ovakvo rješenje o ovrsi na nekretnini trebalo pravovremeno uložiti žalbu.
  1 bod
 36. Prije nego odgovorim na ostatak koji ste napisali imam samo par pitanja. Dakle, po Vama je sasvim u redu da država krši kupoprodajne ugovore, te je također u redu da obitelji kojima se povećao broj članova kućanstva tijekom 10 godina žive u neadekvatnim uvjetima, jer ukoliko isele iz stana i isti prodaju ili daju u najam moraju državi platiti razliku cijenu. Uz sve troškove i trud da se djeci omoguće bolji uvjeti stanovanja, jer se možda inače guraju u garsonijeri sad bi trebali državi još platiti i recimo 15 tisuća eura umjesto da to ulože u svoju djecu? To je pravično i pravedno samo zbog
  1 bod
 37. Version 1.0.0

  313 preuzimanja

  Napomena:Izdavači i autori ne snose nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati zbog uporabe ovog predloška.
  1 bod
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00


×
×
 • Napravi novi...