Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  412
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je krester objavio

 1. komunalne naknade se smatraju povremenim tražbinama (dospijevaju do godinu dana ili kraće) i primjenuje se odredba članka 226. Zakona o obveznim odnosima. To znači da svaka tražbina po osnovi komunalne naknade zasebno zastarijeva u roku od 3 godine od dospijeća.
 2. podmirenje duga obračunskim plaćanjem u situaciji kada je blokiran račun je pravovaljano (zakon o obveznim odnosima) samo što se time krši zakon o platnom prometu u zemlji i moguća je prekršajna kazna u eventualnom nadzoru
 3. kao fizička osoba koja se ne bavi samostalnom djelatnošću temeljem koje plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak ako otuđuješ nekretninu koju si stekao prije godinu dana dužan si platiti porez na dohodak od imovine i imovinski prava sukladno odredbi članka 27. stavak 6. Zakona o porezu na dohodak osim ako nije riječ o stambenom prostoru koji je služio za tvoje stanovanje. Porezna osonovica je razlika između sadašnje tržišne vrijednosti i nabavne vrijednosti prije godinu dana uvećane za rast proizvođačih cijena industrijskih proizvoda (inflacija)- članak 27. stavak 5. Zakona. Ugovori ortačkim ugovorom da ako se prema eloboratu o etažiranju npr. bude gradilo 10 građevnih jedinica jednake veličine(stanovi i poslo. prostori), a ti dobivaš 4 da ćeš ortacima prodati temeljem kupoprodajnog ugovora samo 6/10 zemljišta. Kada budu tvoje 4/10 sagrađene, ortaci će tebi prodati stanove i posl. prostore s PDV-om ali bez naknade za zemljište. U suprotnom ćeš još jednom ponovno platiti 5% poreza na promet nekretnina.
 4. neovisno o tomu je li posrijedi naknada temeljem ugovora o djelu ili ugovora o radu, primitak naknade ostvarene inozemstvu primatelj je dužan u roku od 8 dana od dana primitka neovisno je li novac primljen u inozemstvu ili doznakom u tuzemstvu prijaviti poreznoj upravi, sam obračunati predujam poreza na dohodak i doprinose i uplatiti na račun državnog proračuna. Iznimno se na naknade za autorske honorare ne plaćaju doprinosi. To proizlazi iz odredbe članka 45. stavak 8. Zakona o porezu na dohodak (plaća temeljem ugovora o radu) i članka 48. stavak 3. Zakona (naknada temeljem ugovor o djelu ili ugovora o autorskom djelu). Također, primatelj je dužan platiti i posebni porez ako neto dohodak umanjen za porez na dohodak i prirez prelazi 3.000 kuna nakon 1.8.2009. primatelj je dužan dostaviti ID ili IDD obrazac, IPP obrazac i RSm obrazac (mirovinsko) mjesečno. Na kraju godine ID-1 ili IP. Ako si redovan student i ako kako ukupna bruto naknada prelazi 10.800,0 kuna ne možeš se smatrati uzdržavanim djetetom kod roditelja ako te drži na PK kartici. Roditelj je dužan podnijeti poreznu prijavu (DOH) bez navođenja tvog koeficijenta osobnog odbitka iz članka 36. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak.
 5. Smatram da ova konstatacija nije točna. Isplatitelj naknade temeljem ugovora o autorskom djelu je dužan obustaviti porez na dohodak po odbitku svim fizičkim osobama bez obzira jesu li zaposlene ili nisu, jesu li poduzetnici koji vode poslovne knjige temeljem odredbi članka 19.- 21. Zakona o porezu na dohodak. To proizlazi iz odredbe članka 48. stavak 2. Zakona. Iznimno,u slučaju da je naknada temeljem ugovora o autorskom djelu ostvarena u inozemstvu.
 6. Tko se smatra odraslim članom domaćinstva sukladno odredbi članka 84. stavak 1. Zakona o općem zpravnom postupku? Imam podatak da se pod pojmom "odrasli član domaćinstva" smatra i osoba sa navršenih 14 godina. Je li to točno? I odakle to koji propis ili sudska praksa? Hvala
 7. relativni rok zastare 3 godine a apsolutni 6 godina za javna davanja (porezi, doprinosi). Vidi stari i novi Opći porezi zakon. Za doprinos i članarinu HGK (Odluka o financiranju HGK?!), spomeničku rentu (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara), članarina TZ (Zakon o članarinama TZ - OPZ).
 8. moguće je ako sklopljen ugovor o financijskom najmu (tzv. financijski leasing) sukladno Zakonu o leasingu (najmu)- leasingg društvo zadržava vlasništvo nad predmetom najma (leasinga) a korisnik najma (obrtnik) ga ekonomski troši ne razloga zašto ne bi mogao priznavati ispravka vrijednosti i obračunavati trošak amortizacije - pogotovo u slučaju kada je obrtnik obveznik poreza na dobit kad primjenuje standarde financijskog izvještavanja (HSFI-6 i MRS-17).
 9. Trebaš zaključiti ugovor o podzakupu (podnajmu) poslovnog prostora u pisanom obliku kada ga daješ u podnajam sukladno odredbama članka 4. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Nar. nov., br. 91/96., 124/97., 174/04. i 38/09.).
 10. Znam da je drugostupanjski postupak okončan. Trošak letaka smatra se troškom prodane trgovačke robe i proizvoda i nema obveze zaračunavanja PDV-a jer se nesmatra isporukom bez naknade. Je li moguće doći do tog drugostupanjskog rješenja i sudske prakse?
×
×
 • Napravi novi...