Jump to content

krester

Korisnik
 • Broj objava

  412
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Aktivnosti reputacije

 1. haha
  krester je dobio reakciju od an-arhos u uplata na krivi žiro račun   
  vidi Zakon o platnom prometu u zemlji
   
  Odgovornost za izvršenje plaćanja (članak 42. i 43.)
  Narodne novine
   
  vidi Zakon o obveznim odnosima
   
  nastanak obveze (članak 20.)
  stjecanje bez osnove (članak 1111.- 1120.)
 2. haha
  krester je dobio reakciju od networker u pitanje vezano za kamte, zastaru itd.   
  za glavnice dugova javnih davanja (porezi i doprinosi) koje su nastala prije 01.01.2009. godine primjenjuju se odrebde starog Općeg poreznog zakona i Zakona o obveznim odnosima (satrog i novog od 01.01.2006.). U tom razdoblju, do 01.01.2009. godine, porezi i doprinosi smatrali su se povremenim davanjima. Zakon o obveznim odnosima priječi da se uknjiži založno pravo nad imovinom dužnika po osnovi povremenih davanja. Dakle, uknjižba založbog prava PU za porez i doprinose nastalih prije 01.01.2009. godine ne nevažeća sukladno sudskoj praksi Upravnog suda. Kako je uknjižba nevažeća ne prekida se rok zastare prava PU na naplatu javnih davanja. Dužnik ili njegov pravni sljednik treba uputiti zahtjev PU za utvrđivanjem nastupa zastare prava PU na naplatu i zahtjevati brisanje uknjiženog založnog prava (ako postoji).
   
  relativna zastara za poreze je 3 godine od isteka godine kada se prvi puta trebao porez utvrditi, a apsolutna je 6 godina.
   
  relativna zastara za doprinose je 5 godine od isteka godine kada se prvi puta trebao porez utvrditi, a apsolutna je 10 godina.
   
  npr. 2002. godina
  porez na dohodak se utvrđuje 28.02.2003. godine => 31.12.2003. + 3 god = 31.12.2006. odnosno + 6 = 31.12.2009.
  PDV se utvrđuje 31.12.2002. => 31.12.2002. + 3 = 31.12.2005. odnosno + 6 = 31.12.2008.
  doprinosi se utvrđuju 31.12.2002. => 31.12.2002. + 5 = 31.12.2007. odnosno + 10 = 31.12.2012.
 3. haha
  krester je dobio reakciju od tsereg u opg i fiskalizacija   
  Kao paušalist koji nije trgovac i ugostitelj trebate od 01.07.2013. izdavati račune iz knjige ovjerenih računa. To je kada prodajete samo svoje vlastite proizvode. Pored toga, pružate uslugu smještaja sukladno odredbama članka 38. i 38.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i podzakonskim aktima kao seosko domaćinstvo. Vi niste obrtnik koji ima obrt uz radni odnos obavljanjem ugostiteljske djelatnosti. Zato se i dosad mogli smatrati paušalistom, a sukladno odredbama članka 2. stavak 1. i stavak 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, a slično kao da imate dohodak od imovine od iznajmiljivanja soba i apartmana turistima (čl. 27 st.1. Zakona o porezu na dohodak).
   
  vidi te brošuru PU
  http://www.porezna-uprava.hr/contentData/PDF%20Datoteke/Bro%C5%A1ure/Oporezivanje%20djelatnosti%20poljoprivrede%20i%20sumarstva.pdf
 4. haha
  krester je dobio reakciju od artemus u uzdrzavana osoba, racuni i godisnji limit pitanje   
  da. to je moguće i dopušteno je.
  1. treba anex-om ugovora umanjiti naknadu koje je isplaćena tijekom 2012. godine
  2. trebate razliku neto iznosa vratiti nazad isplatitelju
  3. isplatitelj treba predati PU ispravljeni obrazac IDD za mjesec kada je došlo do isplate naknade
  4. isplatitelj može prepaćeni iznos na ime poreza na dohodak i doprinosa iskoristiti za povrat ili plaćanje obveza u budućnosti
 5. haha
  krester je dobio reakciju od Snortz u Pravila oko izrade R1 racuna?   
  Zakon o računovodstvu - čl. 5 i čl. 6.
  R-1 račun mora sadržavati potpis ili faksimil potpisa osobe ovlaštene za izdavanje računa. Pritom, čim se račun odštampa na papiru ne smatra se računom u obliku elektroničkog zapisa. Česti tekst: "Račun je izdan elektroničkim putem i vjerodostojan je bez pečata i potpisa" je pogrešan i nezakonit.
  Račun ne treba sadražavati otisnuti pečat izdavatelja
  Opći porezni zakon - čl. 56. stavak 1. i stavak 2.
  Zakon o PDV-u - čl, 15. st. 3.
  Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom - čl.9. st 1. točka 1,2,3 i čl. 11.
  Zakon o trgovačkim društvima - čl. 21.
   
  način navođenja obveznih podataka na R-1 računu nije bitan (ručno u npr. MS Execl-u i/ili vlastitom rukom)
 6. haha
  krester je dobio reakciju od paramount u prekršajna kazna za članove uprave ugašene firme i zastara?   
  ako je prekršajni događaj nastao prije pet godina - 2012-5=2007. ili 2008. godine. Tada je na snazi bio stari OPZ <= čl. 3. st. 1. Prekršajnog zakona. Pravo poreznog tijela na pokretanje prekršajnog postupka zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara prava na pokretanje prekršajnog postupka počinje teći nakon isteka godine u kojoj je počinjen prekršaj. čl. 90. st. 1. i st 2. starog OPZ-a
 7. haha
  krester je dobio reakciju od Dundo Maroje u Plaćane poreza na autorski honorar u inozemstvu   
  Prema odredbama čl. 62. Pravilnika o porezu na dohodak Federacije BiH, isplatitelj je dužan obustaviti 10% poreza od ukupne naknade. Obustavljeni porez smatra se konačnim porezom.
   
  http://www.pufbih.ba/ba/propisi/zakoni/zakon-o-porezu-na-dohodak/pravilnici
   
  Prema odredbi članka 22. st. 1. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i BiH, ostvareni primitak rezidenta se oporezuje samo u Hrvatskoj.
   
  Zato je potrebno prije isplate isplatitelju iz BiH dostaviti potvrdu hrvatske PU da ste rezident i obveznik poreza na dohodak u Hrvatskoj.
   
  U Hrvatskoj ste dužni sami obračunati i platiti predujam poreza na dohodak i možebitnog prireza po osnovi drugog dohotka od autorske naknade u roku od 8 dana od isplate primitka neovisno gdje je isplaćeno. Osim toga, dužni ste dostaviti mjesečni IDD obrazac i godišnji ID-1 obrazac. Dužni ste podnijeti godišnju poreznu prijavu sukladno odredbi čl. 39. st. 2. Zakona o porezu na dohodak. Dužni ste prijaviti inozemni dohodak i dohodak od nesamostalnog rada (čl. 39. st. 5.)
 8. haha
  krester je dobio reakciju od Mrljavac u Rad kao student   
  ostvarivati ćete drugi dohodak izravno iz inozemstva. Neovisno mogućem plaćanju poreza po odbitku na izvoru, u Americi, imate obvezu da sami obračunate i platite predujmove poreza na dohodak i prireza u roku od 8 dana od primitka novca. Morate PU predati i mjesečni IDD obrazac. Ako tako šinite nećete imati obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak. Ako američki isplatitelji ipak u vaše ime i račun plaćaju porez po odbitku u Americi, možete temeljem potvrda IRS-a ili poreznih agenata uračunati dio plaćenog poreza u dragovoljno podnesenoj prijavi i možda ostvariti povrat poreza.
   
  Ako ostvarite primitke ukupnog iznos preko 11.000 kuna u 2012. godini, tada vas roditelj mora maknuti s svoje porezne prijave kao uzdržavanog člana obitelji. To za posljedicu ima da će po godišnjoj prijavi platiti porez.
 9. Zbunjen
  krester je dobio reakciju od Deenn u Rad kao student   
  ako bi netko otkupio vaša prava flash igrice i prodavao kao svoj priozvod, tada je primjereno da sklopite ugovor o autorskom djelu jer je flash igrica jedinstveno orginalno samostalno autorsko djelo. Moguće je da se vaša naknada utvrđuje u fiksom i varijabilnom iznosu. Varijabilni iznos bi se utvrđivao ovisno o broju prodanih licenci potrošačima. Trebate otvoriti žiro-račun u banci - ako se redovan student već ga možda imate ako ste radili preko studentskog servisa. Isplatitelj je dužan u vašem ime i račun uplatiti porez na dohodak i prirez. Na račun dobivate neto iznos. Oprez - ako ste tijekom godine uzdržavani član obitelji ili dijete na PK jednog od roditelja možete ostvariti najviše 11.000 kuna bruto primitaka tijekom 2012. godine, a da ne nastaje obveza vašem roditelju da mora podnijeti poreznu prijavu bez iskazivanja vašeg koeficijenta osobnog odbitka.
 10. haha
  krester je dobio reakciju od Zex u Povezane osobe - Članak 41.   
  Odredbe čl. 41. OPZ-a određuju koje se osobe u svrhe oporezivanja, općenito, smatraju povezanim osobama. Suština je da porezni obveznici koji se smatraju povezanim osobama stavlja na teret dokazivanja da su njihovi ugovorni odnosi zaključeni pod istim uvjetima koje bi inače u uobičajenom prometu postigle nepovezane osobe (čl. 41. st. 3.). Dosad je defincija povezanih osoba, po OPZ-u, bila vrlo uska. Sada, od stupanja odredbi zadnje novele OPZ-a na snagu pojam povezanih osoba je znajčajno proširen. Međutim, to nema nikakve veze s plaćanjem poreza određenog poreznog obveznika. Porez plaća on, porezni jamac, solidarni dužnik ili porezni sljednik - nikako osobe koje su samo s njime, po definiciji, povezane osobe.
×
×
 • Napravi novi...