Jump to content

kira

Korisnik
 • Broj objava

  834
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je kira objavio

 1. Unatoč tome što postupak vodi ODO, u kojem predmetu sam oštećen od strane optuženoga, hvala
 2. Poštovani Dali je dopušteno podnijeti zahtjev za naknadu za ne suđenje u razumnom roku, naime u jednom kaznenom postupku oštećena sam strana, postupak se vodi od 2013.g, do sada nije donijeta ni prvostupanjska sudska odluka, Hvala
 3. kira

  vlasništvo dosjelošću

  Hvala lijepa, Primjerice,: koji osnov,(bio bih zahvalan,
 4. Poštovani Prije izvjesnog vremena kupio sam suvlasnički dio na jednoj k.č., kasnije sam uočio da je razlika vlasništva k.č. u zemljišnoj knjizi u odnosu na katastar, cjelokupnu česticu koristim preko dvadeset godina na istoj sam postavio i jednu malu drvarnicu, ostali suvlasnici/posjednici su u Kanadi, koji nisu u zadnjih dvadeset i više godina dolazili RH niti se interesirali za k.č.,, Dali se na cijeloj čestici može upisati vlasništvo dosjelošću, korištenjem preko dvadeset godina ili pak pokretanjem ispravnog knjižnog postupka upisa, ili na koji drugi način, adresa vlasnika je nep
 5. Dali inozemni vlasnici (DIREKTORI)domaćih pravnih osoba s adresom u inozemstvu imaju obvezu prijave u sustav MIO/ZO, koju ispravu trebaju predočiti ako su prijavljeni u inozemstvu, dali u tom slučaju moraju zasnivati radni odnos s ishodom radne dozvole i boravka,. lp
 6. Da HZZO mi je isplatio razliku plaće tijekom bolovanja sve do odlaska u mirovinu, no poslodavac je mirovinskom dostavio umanjenu mirovinsku osnovicu, dakle umanjenu budući HZZO nije u tom vremenu priznao 100 % bolovanje, isto tako zbog ne definiranja postupka HZZO je isti odugovlačio deset godina, Dakle ja sam postupak priznavanja prava 100% bolovanja vodio deset godina, a to znači da moj postupak ne može biti u zastari, budući sam postupak putem upravnih organa vodio neprekidno bez zastoja,.. lp
 7. Hvala lijepa no od kada se račune vrijeme od 5 godina, dali od dana kada sam dobio pravomoćno rješenje od HZZO, ili od dana kad sam otišao na bolovanje zapravo od dana kada mi je umanjena plaća, s tim da je HZZO sam isplatio razliku do pune plaće, Ovdje ističem i sljedeće,: tijekom umanjenja plaće(osnovice), otišao sam u invalidsku mirovinu, s tim da je rješenju HZZO o priznavanju bolesti 100%, mirovinska osnovica umanjena, ali od dana kada je poslodavac poslao novu plaću(osnovicu), dakle ne unatrag.
 8. Dali se zastara računa ako je djelatnik bio na bolovanju(ozljeda na radu)koja je utvrđena nakon niza godina, dakle bolest nastala na radnom mjestu, to dali dakle od dana odlaska na bolovanje ili nakon što je bolovanje utvrđeno kao 100 % ozljeda na radu, dakle plaća je umanjivana tijekom postupka za utvrđivanje okolnosti bolesti to jest bolovanja, lp
 9. kira

  ugovor o postanarstvu

  Da ne štima u najmanju ruku sa strane pravne osobe, naša posla rad na crno, bez prijave prihoda, to mi se čini "izuzimanje" od pravne osobe što se oporezuje, usput je najmoprimcu nametnuo i plaćanje komunalne naknade, zatim povećao zakupninu bez da je potpisao anx ugovora, Ali što zapravo sada napraviti,..
 10. kira

  ugovor o postanarstvu

  Šta ako predstavnik direktor poduzeća to ne želi dati, na naše uporno traženje,
 11. Poštovani Zaključen je ugovor o podstanarstvu (najam), između fizičke i pravne osobe, fizička osoba je najmoprimac ,ugovor je na neodređeno vrijeme, uplata je naznačena na račun pravne osobe, no nakon izvjesnog vremena,, zapravo nakon prvog plaćanja, pravna osoba njen zastupnik, traži da se uplata vrši na ruke, što sada zapravo napraviti,. Hvala
 12. Sud je uvažio mišljenje vještaka i donio negativnu odluku zapravo odbio tužbu,. na sudsku odluku uložio sam žalbu i sada čekam odluku Visokog upravnog suda, u kom roku će sud donijeti odluku ne znam, čekam, s pripomenom da postupak vodim još od 2004.g, lp
 13. Vještak je izradio nalaz, nalaz temelji samo na liječničkoj dokumentaciji, dakle,bez moga pregleda,.(tako je valjda sud naložio), selektivan pregled dokumentacije,šturi nalaz, ne znam dali je to u skladu s propisanom metodologijom na koju se vještak poziva i općenito po pravilima struke, dakle negativa, sada čekam sudsku odluku, zapravo ispitivanje vještaka prije sudske odluke,. molim za vaša iskustva,
 14. Ne ovo je vještak sa liste vještaka medicinske struke nema nikakve veze s HZMO, dakle vještači samostalno po nalogu suda, pregledavajući medicinsku dokumentaciju, po ovom nalazu sud će rješenjem priznati status ili ne,
 15. Ne US je naložio vještačenje po vještaku medicinske struke, nakon što sam pokrenuo spor tužbom na US, a po negativnom drugostupanjskom rješenju iz ZG po vještacima HZMO,dakle postupak za priznavanje statusa, HRVI,
 16. Po odluci US traženo je vještačenje po ovlaštenom vještaku medicinske struke, dali netko ima ovo iskustvo,.(riječ je postupku koji je na US po tužbi za priznavanje statusa HRVI a po negativnom drugostupanjskom rješenju), lp
 17. Isprika na kasnom javljanju na gore naznačenu temu,, Naime nadzor je negdje u proljeće zaključen sa dvije utvrđene nepravilnosti, temeljem kojih se traži povećanje poreznih obveza a to je: 1.porez na dobit na ime kratkoročnih pozajmica koje nisu iskazane u prihodima budući nisu vraćene u ugovorenom roku, HSFI 15, (u kratko: pozajmice vlasnika prema ugovorima trebali su biti vraćeni do 31.12.2013.g, a nisu pa su s tim u zastari i i trebalo ih prikazati u prihodu, unatoč tome što su pozajmice od vlasnika i on odlučuje o zastari za koju se može i odreći, isto tako mi mislimo da porezna
 18. Lijepo molim za informaciju, gdje se može naći objedinjena sudska praksa Hrvatskih sudova, uključivo i Evropskih, i dali netko objavljuje tiskana izdanja, lp
 19. kira

  Darovni ugovor osporavnje

  Hvala lijepa, nisam vidio prvi dio Vašeg odgovora,(jasno), mislim općenito na rokove, dali su dakle određeni u odnosu na pokretanje parnice u ovom slučaju, kako sam na početku pitao, dakle,ako je nešto darivano prije pet, deset ili više godina, pa je primjerice, obdarenik darovanu imovinu darovao trećem i sl..
 20. kira

  Darovni ugovor osporavnje

  Hvala lijepa, no zašto služi "upis spora", koju u pravilu radi tužitelj, i nije mi jasno da ovdje rokovi nisu definirani, dakle nekretnina je na neki način zamrznuta, i ne može sa njom raspolgati, ili je definirno u kojoj mjeri,
 21. kira

  Darovni ugovor osporavnje

  Hvala lijepo, to zapravo znači da se sa imovinom ne može raspolagati(prodati,darivati), unatoč tome da postupak traje desetljećima, ili pak što onda znači zabilježba spora, ili rokova općenito,
 22. kira

  Darovni ugovor osporavnje

  Majka je kćerki darivala nekretninu kojoj je bila vlasnik 1/1, s tim da se za istu zapravo dio vodi sudski postupak, dakle protiv majka, mada tužitelj nije nikada stavio službenu zabilježbu spora, postupak se vodi preko deset godina, nekretnina je darovana prije pet godina.
 23. Poštovani, lijepo molim za pomoć i informaciju, Dali je zakonom određen rok u kojem se može osporavati darovni ugovor,primjerice,tužbom, Hvala
 24. kira

  obavijest o gradilištu

  Dali se ovo nezakonito postupanje investitora može još nekome prijaviti osim komunalnom redarstvu ili građevinskoj inspekciji, lp
 25. kira

  prostorni plan

  Dali se u ovom postupku, u tijeku izrade plana i nakon njegovog usvajanja može voditi upravni postupak po istom,, lp
×
×
 • Napravi novi...