Jump to content

sevo

Korisnik
 • Broj objava

  221
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  5

Sve što je sevo objavio

 1. Poštovani, Sve se priomjenilo od onda tj. od 2014. Sad porezna zaista ima uvida u promet po svim našim računima bez izuzetka. Lp.
 2. Poštovana, Točno je da imam poteškoća razumijeti Vas. Neovisno o tome, sastavite dopis naslova "prigovor" u smislu Vaše prethodne objave, te u njemu spomenite Vaša potrošačka prava i jasno napišite koji je Vaš zahtjev. Neka to ide u službenu proceduru rješavanja kod trgovca, a ne preko telefona o čemu nemate nikakav dokaz, već samo suvišne, pravno potpuno irelevantne, rekla-kazala priče. Ovisno o pisanom odgovoru trgovca, ovisiti će Vaši danji postupci. Mišljenja sam da je u ovoj situaciji najbolje postupiti na navedeni način. Lp.
 3. Poštovana, Ako u ugovoru niste naveli otkazni rok u slučaju kršenja odredbi ugovora, tada biste trebala poštivati proceduru propisanu člancima 360. do 356. Zakona o obveznim odnosima koji se odnose na raskid ugovora zbog neispunjenja. Po člancima 363. i 365. možete otkazati ugovor odmah, bez ostavljanja ikakvog roka, ako su ispunjene pretpostavke za primjenu tih članaka. Međutim, kako u ugovoru imate odredbu da se ugovor može raskinuti bez objašnjenja i da je otkazni rok 1 mjesec, mišljenja sam da bi se taj otkazni rok mogao primijeniti i u Vašem slučaju. Evo, nadam se da sam Va
 4. Poštovana, Ako na ugovoru piše krivo ime te vjenčanice, odnosno piše ime upravo vjenčanice koju ste donijela doma, teško ćete uspjeti dokazati nevažeći ugovor. Po meni ugovor je valjan, a predana kapara potvrđuje da je isti sklopljen. Možete se pozvati na zabludu, tj. da ste sklopila ugovor misleći da uzimate željenu vjenčanicu, a u biti uzela ste neku drugu. No čini mi se da Vaš problem spada u domenu zaštite potrošača. U tom dijelu imate pravo u roku od 14 dana od ostvarene kupnje raskinuti ugovor bez davanja ikakvog obrazloženja, izvršiti povrat kupljene robe uz predočenje ra
 5. Poštovana, Ako je se radi o postojećoj cesti, nemate pravnih sredstava za osporavati takav upis i oduzimanje dijela Vaše čestice. Međutim, ako se UPU-om planira proširenje postojeće ceste, za to vrijede redovna pravila: lokacijska dozvola za tu cestu; parcelacijski elaborat; uris ceste u katastar; izvlaštenje privatnih vlasnika; glavni projekt/građevinska dozvola; gradnja. U tom dijelu, sukladno Zakonu o izvlaštenju oni ne mogu pristupiti nikakvim radovima, ako Vam nisu platili naknadu za oduzeto zemljište. Više o temi Zakona o cestama i nerazvrstanim cestama, gdje sam došao do konač
 6. sevo

  Darivanje stana

  Poštovani, Nije jasno od koga želite zaštititi suprugu? Od svog brata? Sukaldno Zakonu o nasljeđivanju ostavitelja nasljeđuju prvenstveno bračni drug i djeca. Ako njih nema, tada nasljeđuju roditelji ostavitelja, a braća i sestre dolaze tek u trećem nasljednom redu. Stoga sam mišljenja da možete to odraditi putem darovnog ugovora. Teško da bi treća osoba dokazala pobojnost tog pravnog posla. Nešto je čvršća opcija kupoprodajnog ugovora. No u svakom slučaju nakon proteka 3 godine od dana upisa u zemljišne knjige, pobijanje tog upisa više nije moguće. Glede etažiranja i koriš
 7. Poštovani, Navedeno ne predstavlja nikakav problem. Svakako je dobro da promjenite adresu upisanu u gruntovnici, ako ona više nije važeća. Izvadite povijesno uvjerenje o prebivalištu na MUP-u (kao razlog navedite prijavu poreza na dohodak pa ćete uštediti 40 kn biljega, uvjerenje ćete dobiti besplatno) i s njime u gruntovnicu predajte prijedlog za ispravak adrese stanovanja (50,00 kn biljega). Problem riješen i Vi ste na miru. Eto, nadam se da sam Vam pomogao. Lp.
 8. Poštovani, Nad Vašom firmom i njenom imovinom ne. No može se provoditi ovrha na Vašem poslovnom udjelu u toj firmi. Lp.
 9. Poštovana, Ako je firma u međuvremenu izbrisana, tada se prekršajni postupak protiv firme obustavlja, no nastavlja se protiv odgovorne osobe (direktora, člana uprave). Ne vjerujem da će doći prekršaj i za 2017. ako isti nije podnesen do trenutka brisanja firme iz sudskog registra, jer firma više ne postoji, pa se ista više ne pojavljuje u službenim evidencijama. Evo, nadam se da sam još malo pomogao. Lp.
 10. Poštovani, U tom slučaju treba zemljišnoknjižno stanje uskladiti sa stvarnim stanjem. Najprije je potrebno utvrditi što u posjedovnom listu katastra piše za tu česticu. Kakva je tu kultura, da li su dvije zgrade i garaža ili je stanje identično upisu u list A zk izvatka? Ako su u katastru upisane dvije zgrade i garaža, tada je potrebno utvrditi gdje je u katastru zapelo, tj. zašto nije išao prijavni list za gruntovnicu po službenoj dužnosti i zatražiti da se to dostavi ZK odjelu, radi upisa u list A. Ako je stanje u posjedovnom listu identično sa stanjem u listu A, tada je
 11. Poštovani, U Vašem slučaju ostavka na mjesto člana uprave ne bi dolazila u obzir. To igra samo ako su član društva (skupština) i član uprave dvije razliičite osobe. Lp.
 12. sevo

  Kampiranje

  Poštovani, Naravno da imate pravo. Lp.
 13. Poštovani, Tele operateri ne mogu raditi kako ih je volja i postavljati bazne stanice na tuđem zemljištu bez suglasnosti i dogovora s vlasnikom tog zemljišta. Spominjete da su čestice u suvlasništvu. Moguće je da su neki od vlasnika dali suglasnost da se postavi bazna stanica na takvom zemljištu i da su sklopili nekakav ugovor s tele operatorom, te da im tele operater u veličini njihovog suvlasničkog dijela isplaćuje naknadu/najamninu i sl. Imao sam takav slučaj s poslovnim prostorom koji je također bio u nesređenom suvlasništvu nasljednika. No dok se nasljednici nisu javili zakupnik
 14. Poštovani, Mišljenja sam da u vlasničkom listu (list A) ne treba pisati sve što je izgrađeno na čestici. Isto tako ne treba energetski certifikat za ono što nije upisano u listu A. Vi kupujete zemljišnu česticu koja je točno individualizirana brojem i katastarskom općinom u kojoj leži. Time ujedno kupujete i sve što je na čestici izgrađeno ili s istom trajno povezano. U tom dijelu bitno je da u ugovoru o kupoprodaji se napiše što se točno, u naravi, nalazi na čestici, da Vam se sve to prodaje i predaje u samostalan posjed neposredno nakon potpisa ugovora, te da ništa od navedeno
 15. Poštovani, Za Vaš slučaj vrijedi sve napisano u sljedećoj temi:
 16. Poštovana, Koliko sam shvatio Vaš potpis na zadužnici je ovjeren 09.06.2009 godine. Rok zastare zadužnice kao ovršne isprave iznosi 10 godina. To u Vašem slučaju znači da ako se predmetne zadužnice ne podnesu Fini na naplatu do 09.06.2019. godine, po istima naplata više ne bi bila moguća. Sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti, no čini mi se da Fina pazi i naplatu po takvoj zadužnici ne provodi. Doduše, postoji i drugo mišljenje, po kojem zastara ovakve zadužnice nastupa za 3 godine, jer da potpis na njoj nije solemniziran kako je to previđeno po izmjenama i dopunama Ovršn
 17. Poštovani, Predstečajna nagodba svakako ima jaču pravnu snagu od izvansudske. To zbog samih zakonskih okvira koji reguliraju istu, koja se sklapa pred sudom, nakon provedenog postupka pred Finom (nagodbenim vijećem). Ako je predstečajna nagodba sklopljena nakon izvansudske nagodbe, tada vrijedi predstečajna, a izvansudska je u cijelosti stavljena izvan snage. Ona više ne postoji. Stoga vjerovnik nije trebao poništiti izvansudsku nagodbu. Više info o predstečajnoj nagodbi možete pronaći u Zakonu u financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, ali Vam skrećem pažnju da su odred
 18. Poštovani, Odgovore na Vaša pitanja možete potražiti u niže navedenim temama: http://legalis.hr/topic/99056-zatvaranje-jdoo-bez-poslovnog-računa/ http://legalis.hr/topic/98527-fina-prekršajni-nalog-zbog-nepredavanja-gfi-hitno/ Lp.
 19. Poštovani, Također i ja kao i korisnica Addy555 svakako preporučam da se žalite protiv prekršajnih naloga koje stižu iz Fine. U prigovoru napišite da istog osporavate u cijelosti iz svih razloga navedenih u članku 237. st.1. prekršajnog zakona. Nadalje navedite da nisu uzete u obzir sve okolnosti slučaja ponajprije vaša dosadašnja nekažnjavanost za koju kao dokaz predlažete uvid u prekršajne evidencije. Dodajte i neke svoje razloge za koje smatrate da su relevantni (lošu poslovnu situaciju, loše imovinske prilike i sl.). Na kraju predložite sudu da izrečenu kaznu ublaži primjenom č
 20. Poštovani, Uvažavajući do sad istaknute odgovore, mogu reći da se ne slažem s postom cijenjenog korisnika frenki_zg, jer postoji jednostavniji i jeftiniji način brisanja d.o.o.-a koje traje maksimalno 6 mjeseci. Naime, Republika Hrvatska je država s jako mnogo propisa. Bitno je pozvati se na pravi. Članak o zatvaranju tvrtke je zaista zanimljiv, a tema vrlo aktualna, naročito nakon 01.01.2019. No slučajevi navedeni u istome zanemarili su bitnu činjenicu da je Republika Hrvatska također i država savršeno organiziranog nereda. Mogu reći da sam se susreo s više sluča
 21. Poštovani, Naravno da sud traži da se očitujete na navode iz podneska. Koliko znam njegovi troškovi osiguranja su svi plaćeni. Osporite sve navode iz podneska kao neosnovane. Osporite osnov i visinu njegovog traženja. Potvrda od Fine je relevantan dokaz i po tome se ima jedino i postupiti. Kao što i sami navedite pod tom ovrhom više nema duga. Stoga je sud dužan obustaviti postupak osiguranja i naložiti zk odjelu brisanje zabilježbi osiguranja. Odmah. Evo nadam se da sam Vam još malo pomogao. Lp.
 22. sevo

  Dioba čestice

  Poštovani, Moram odmah priznati da nisam naspretniji u ovim peripetijama s česticama u kastastru. Međutim, mišljenja sam da bi trebalo krenuti najprije od samog jasnog označavanja parkirnog mjesta na lisu mjesta (bojom, trajnim oznakama, betonskim stupićima i/ili sl.). Nakon toga angažirati geodeta koji će izraditi snimak stvarnog stanja na terenu i prijavni list (ili možda čak i parcelacijski elaborat) za katastar radi ucrta parkirnog mjesta, a zatim i odgovarajući prijavni list za gruntovnicu, radi evideniranja stvarnog stanja. Moguće je da će se sve to moći uraditi osnov
 23. sevo

  posjedovni list ?

  Poštovani, Suglasan sam s odgovorom uvaženog Moderatora. Predajte zahtjev za povijest promjena u katastru. Tamo će pisati sve promjene posjeda i osnovom čega su nastale. Ovako kako izlažete čini mi se malo "mutna" cijela stvar. Za istražiti. Lp.
 24. sevo

  Ključ od tavana

  Poštovani, Obrazloženje Vašeg susjeda je u cijelosti paušalno i prozirno, te Vas po mom mišljenju svih skupa zadirkuje. Kažete da je isti ujedno i predstavnik stanara. Pa s obzirom da nije u primjerenom roku ugradio vrata na ulazu u svoj stan, isti više nije dostojan obnašati dužnost predstavnika stanara, te ste ga dužni smjeniti. Za to Vam treba Vam 50%+1 suvlasnika površine zgrade (ne broja stanara). Nadalje, postavlja se pitanje kako je taj stan u potkrovlju izgledao prije nego što ga je ovaj kupio? Jel taj stan imao ulazna vrata? Također se postavlja pitanje kako se ranije,
 25. Odjavi se Poštovani, Za etažiranje Vam je potrabna suglasnost i drugog suvlasnika. Naime, etažitanje se uspostavlja upisom u zemljišnu knjigu posebnih dijelova nekretnine kao samostalnih cjelina (etaža). Za tu uspostavu nužno je potrebno da suvlasnici uzajamno jedni druge ovlaste da izvrše takav upisa u zemljišnu knjigu. U toj ispravi kojom se uspostavlja suvlasništvo na posebnim dijelovima nekretnine (međuvlasnički ugovor) moraju biti navedeni: ugovorne strane (vlasnik/suvlasnici) sa svom potrebnim podacima za identifikaciju osobe; nekretnina koja je predmet etažiranja p
×
×
 • Napravi novi...