Jump to content

bovu

Korisnik
 • Broj objava

  10842
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  53

Sve što je bovu objavio

 1. aukcija organizira banka? ili je u pitanju ovrha pa se nekretnina prodaje u sudskom postupku. ako se odlučiš za taku kupnju i stekneš vlasništvo korisnicima ponudi ugovor o najmu (pismeno preporučeno i sa povratnicom. dostavi im kopiju vlasničkog lista).ako odbiju sklopiti ugovor ili primiti posmeno traži isplatu najamnine (za vrijeme korištenja nekretnine) i deložaciju.
 2. ali ne diraju račun jade osim ako je ovrha za dug jade (j.d.o.o)
 3. susjedu ponudi sklapanje ugovora o najmu za zemljište na kom je parkiralište (poštom i preporučenom pošiljkom sa povratnicom ili po odvjetniku). dostavi mu kopiju vlasničkog lista. ako odbije sklopiti ugovor ili primiti pismeno tužbom traži isplatu najma za 5 godina unazad + zakonske kamate (slikaj parking i vozila kao dokaz) i vračanje zemljišta u prvobitno stanje.
 4. od fine traži podatke (na stiku ako je moguće pa ih isprintaš ). nadležnom sudu podnesi zahtjev za ukidanje klauzule pravomoćnosti sa obrazloženjem da nisi dobio rješenje o ovrsi od javnog bilježnika.
 5. iznosi za izdavanje apartmana nisu plaća. trebao si otvoriti j.d.o.o. i na račun primati najamninu za apartmane a iz tog računa sebi kao direktoru isplaćivati plaću. tada bi imao obvezu plaćanja miroviskog i zdravstvenog osiguranja. sa tog računa isplačuješ plaću za spremačicu i druge djelatnike.
 6. zastara za potraživanje duga nastupila je nakon 10 godina od pravomoćnosti ovršne isprave (rješenja o ovrsi ili presude). ako nude nagodbu tada je pretpostavljam nastupila zastara. da nije nastupila zastara promijenili bi sredstva ovrhe (ovrha na nekretnine ili pokretnine). ako sklopiš nagodbu priznaješ dug i nema više zastare za narednih 10 godina. ako ne platiš iznos iz nagodbe mogu pokreniti ovrhu na nekretnine ili pokretnine. ja im se nebi ni javio ako pošiljku nisu uputili preporučeno i sa povratnicom.
 7. https://www.egzemplar.com/kategorija/obiteljsko-pravo-11-2
 8. www.forum.hr/showthread.php?t=355657
 9. možete prodati svoj idealni dio ako ga neko hoće kupiti (što znači za manju cijenu). tada bi bio suvlasnik sa kupcem.
 10. kupac se u roku od godinu dana (od oduzimanja uređaj treba pismeno obratiti trgovcu zbog pravnih nedostataka. tražit drugi odgovarajuću uređaj ili povrat novca. bez pismenog zahtjeva (upućenog poštom preporučenom pošiljkom s povratnicom ili pečata i potpisa trgovca na zahtjevu) trgovac neće vratiti uređaj (dati drugi) ili novac. pročitaj odredbe Zakona o obveznim odnosima Pravni nedostaci Članak 430. (1) Prodavatelj odgovara ako na prodanoj stvari postoji neko pravo trećega koje isključuje, umanjuje ili ograničuje kupčevo pravo, a o čijem postojanju kupac nije obaviješten, niti je pristao uzeti stvar opterećenu tim pravom. nakon pismenog zahtjeva možeš kad prođe primjereno vrijeme ako trgovac ne vrati uređaj ili novac možeš podnijeti podnijeti tužbu za povrat novca uvećano za uakonske kamate.
 11. bovu

  Nesvjesnost odvjetnika

  rješenje o ovrsi donio Županijski sud u Zagrebu? rješenje o ovrsi donosi općinski sud . nakon žalbe to rješenje potvrdi ili odbije županijski sud. na odluku županijskog suda nema redovnog pravnog lijeka. pod zakonskim uvjetima može se izjaviti revizija (podnosi je odvjetnik kog opunomoći ovršenik ). ili ovršenik može podnijeti ustavnu tužbu protiv odluke županijskog suda
 12. obiteljska mirovina je zakonsko pravo a ne nasljedno pravo. odricanjem od nasljedstva odričete se i dugova. majka može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu ako podnese zahtjev nadležnom mirovinskom uredu i ako ispunjava zakonske uvjete.
 13. na svaki radio prijemnik koji posjeduje firma u svojim vozilima zakonska obveza je plaćanje pristojbe. koristite vozila bez radio uređaja. svaki vozač neka montira svoj radio uređaj ako mu je potrebno (ako je radio uređaj vlasništvo vozača koji plaća RTV pristojbu plać samj jednu pristojbu). nisi jedini koji smatra da je pristojba harač.
 14. kov je zajednička imovina kao i krovni prozori. https://www.jutarnji.hr/arhiva/kako-popraviti-krov-ako-suvlasnik-to-ne-zeli/3976758/
 15. ako nije nastupila zastara (10 godina) mogu pokrenuti ovrhu na imovinu. u slučaju prodaje mogu pokrenuti tužbu za pobijanje dužnikovih pravnih radnji. https://www.egzemplar.com/dokument/tuzba-radi-pobijanja-duznikovih-pravnih-radnji-actio-pauliana-2103-360
 16. bovu

  Eos matrix

  ako imaš dopis čuvaj ga. ako nemaš pribavi ga. dopis je dokaz da je dug plaćen prema ovrhovoditelju(ako u dopisu ne piše da je dug platio EOS).
 17. ako ima kupoprodajni ili darovni ugovor od knjižnog vlasnika. ako je plaćen porez.
 18. 4. javnom bilježniku koji vodi ostavinsku uputi pismeno/izjavu kojom se odričeš nasljedstva (ako neko pokrene ostavinsku). ostavinska se može pokrenuti na prijedlog vjerovnika / onih kojima je dužna. ali zašto bi pokretali ostavinsku ako nema imovine. upisani ste vlasnici stana pa ste dužni i dalje plaćati otkup (ili se ugovor raskida) i režije kao vlasnici stana . ako niste nasljednici (ništa ne nasljeđujete) niste dužni vračati dugove majke. dali je prošlo više od tri godine od darovanja stan. ili je u pitanju dosmrtno uzdržavanje.
 19. imate ugovor i vlasnički list prije sklapanja ugovora. ako u njima ne piše ograničenje za prodaju (zabrana prodaje) tad je vasnik mogao prodati stan. MORH pokušava naplatiti dug od bilo kog. nemogu naplatiti od onog kome su prodali stan a nisu upisai klauzulu o zabrani otuđenja od isplate ili hipoteku. upisom hipoteke znalo bi se za dug. kupac niste obvezni istraživati ako u vlasničkom listu nije upisna hipoteka ili zabrana otuđenja. 1. MORH nemože od Vas tražiti plaćanje duga. nisu vama prodali stan. ako je neko "propustio" upisati hipoteku ili zabranu otuđenja njihov problem. neka terete nekog iz MORH-a. 2. obavještavaju Vas da će pokrenuti tužbu ako na platite njihova potraživanja. (nadam se da im niste dali original kupoprodajni ugovor i da imate vlasnički list od prije sklapanja kupoprodajnog ugovora. ako stan niste kupili od MORH-a sa njima niste trebali komunicirati. uputite ih na svog odvjetnika. 3.sudski spor ali od toga ništa ako je sve čisto sa ugovorom. 4. nema a to znaju i oni. napravili su propust koji sad hoće ispraviti na ovaj način da neko nebi odgovarao. posavjetuj se sa odvjetnikom koji će te zastupati ako dođe do spora. originale dokumenata nemoj davati.
 20. bovu

  B2 kapital

  banka nije smjela izvršiti plaćanja duga na način da te tjera u minus. dozvoljeni minus je za ona plaćanja koja odobriš. banka je mogla isplatiti samo onu svotu koja se nalazila na računu (+). pozovi se na Zakon o zaštiti potrošača i navedi da nisi tražila kredit od banke. (dali su ti ga znači da su te počastili). u ovom slučaju smatram da bi bili dobro da te zastupa odvjetnik koji zna šta radi . s njim se dogovori o plaćanju po završetku spora. ako je dug prodan on je uvjeren sam u zastari.
 21. ko je vlasnik kuće? (ako je napravljen darovni ugovor prije 10 godina ili se radi o ugovoru o doživotnom uzdržavanju). unuka ne plaća porez ako se radi o darovanju bake ili ugovor o doživotnom uzdržavanju. brat plaća porez na dar sestre. ako se radi o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju isključeno je nužno nasljeđivanje. ako se radi o darovnom ugovoru nužni nasljednik (kći) može tražiti nužni dio ako nije nasljedila drugu imovinu u vrijednosti nužnog djela.
 22. bovu

  Rjesenjevo nasljed.

  auto je pokretnina. zašto nioje prpisan na majku?. jvni bilježnik može doći u stan. ali to košta (manje nego usluga odvjetnika).
 23. na ostavinskoj su se odrekli nasljedstva i kao jedini nasljednik je bio vanbračni suprug (očuh) pretpostavljam. sva imovina glasi na očuha a njega nasljeđuje njegov sin (i usvojena djeca ako takih ima). niste se trebali iza majke odreći nasljedstva. sad je gotovo.
 24. bovu

  HRT preptlata

  nemaš zakonsku obvezu sa inkasatorom razgovarati. ne moraš ga ni pozdraviti a kamoli mu dat podatke koje je tražio ili osobnu iskaznici ili drugi dokument. obavijest od HRT-a o pokretanju prekršajnog postupka (ako nisu naveli ime prekršajnog suda i broj predmeta je APP) ako platiš priznaješ potraživanje. ugovorom o najmu nije preuzeta obveza plaćanja HRT pristojbe. možda vlasnik stana plaća pristojbu? ako nemaš prijavu boravka ili prebivališta u iznajmljenom stanu HRT treba dokazati da si u tom stanu boravio i imao prijemnik. nisi trebala ni razgovarati sa njim. trebala si zatvoriti vrata. uređaje trebaš prijaviti. ono što prijaviš na to plaćaš pristojbu. inkasator treba dokazati da nešto posjeduješ. kako ako ne može uči u stan i nema, račune od uređaja, koji glase na tvoj ime.
 25. dali si sačuvao odgovor povjerenstva?
×
×
 • Napravi novi...