Jump to content

ultra

Korisnik
 • Broj objava

  1854
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  2

ultra je zadnji put osvojio dan rujan 1 2016

ultra objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O ultra

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Pri unosu temeljnog uloga u stvarima potrebno je obaviti sljedeće radnje: - u Izjavi o osnivanju ili Društvenom ugovoru (ako je više osnivača) mora se navesti detaljan opis stvari,njihova vrijednost, te osoba od koje društvo stječe stvar. - potrebno je sklopiti ugovor o prijenosu stvari na društvo - potrebno je obaviti reviziju putem ovlaštenog sudskog revizora - potrebno je prijavi za upis priložiti ugovore kojima se utvrđuje i provodi ulaganje odnosno preuzimanje stvari,dokaz o unosu stvari i dokaz o tome da društvo može s njima slobodno raspolagati, te izvješće o provedenom osnivanju i reviziji Naravno,stvari možete unijeti samo do visine polovice zakonski utvrđenih temeljnih uloga (znači,10.000,00 kn mora biti u novcu). Bitno je i to da se mogu uložiti samo stvari kojima se može utvrditi gospodarska vrijednost.
 2. Poštovani, budući da se punomoć odnosi samo na kupnju navedene opreme i pretplatničkog ugovora, Vi osobno ne odgovarate za eventualni nastali dug po neplaćenim računima.Odgovara tvrtka.
 3. Da, naravno da može, direktor je odgovorna osoba. To što je zaposlen kod drugog poslodavca samo mu osigurava status osiguranika po obveznim doprinosima ali on je i dalje ovlaštena osoba za poslovanje svog poduzeća (naravno,ukoliko nije zaposlio drugu osobu sa sličnim ovlaštenjima:direktora,prokuristu i sl.).
 4. ultra

  Nova firma - stari dug

  Poštovani, Članak 40.a koji navodite dio je Pravilnika koji se nadovezuje na Zakon o sudskom registru. Stoga, treba krenuti od samog Zakona a on navodi u čl.43. da je prijava za upis subjekta dopuštena ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 3., točke 1.-8. (što je potrebno priložiti,koje isprave...) Dakle,krenuvši od Zakona o sudskom registru do Pravilnika (čl.40a) nedvojbeno je da se u sudski registar (Trgovački sud) mogu upisati (tj.osnovati trgovačko društvo) osobe koje su priložile navedenu Izjavu o nepostojanju poreznog duga (jer ako dug postoji tada se Izjava i ne može priložiti pa samim tim ne postoji kompletna dokumentacija temeljem koje se može izvršiti registracija društva). To kaže Zakon,Pravilnik i mišljenja MINGORP-a. Praksa: Od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika osnovana su trgovačka društva (izdano rješenje nadležnog trgovačkog suda) bez navedene Izjave. Naravno da mi poslovni kodeks ne dozvoljava više reći ali odgovorno Vam tvrdim da poduzeća jesu registrirana, da nije tražen niti dostavljen navedeni dokument i da se pri tom ne radi o osnivanju uz pomoć nečije "protekcije".
 5. Poštovana, Vaš primjer je jedan od mnogih kada osobe kojima je neophodno informirati se u svezi svog statusa (boravišnog,poslovnog,statusa osiguranja...) to ne učine. 1. Vaš suprug je potpisao ugovor s klubom.U ugovoru nije definirano osiguranje (mirovinsko/zdravstveno).Kako nije? Što bi se dogodilo da je Vaš suprug pretrpio sportsku ozljedu? Krivac je klub. Klub je "rekao" da će uplaćivati mirovinsko i zdravstveno.Pa temeljem čega će vršiti uplate ako to nije definirano ugovorom? Krivac je Vaš suprug.Potpisao je ugovor u kojemu isto ne stoji.Kriv je što nije tražio osiguranje od kluba. Klub je znao da je on strani državljanin.Dakle, trebali su mu naglasiti da strani državljani koji imaju boravišnu i radnu dozvolu a nisu osigurani temeljem radnog odnosa sami sebi uplaćuju zdravstveno osiguranje.Kriv je klub što nije sugerirao navedeno, krivi ste vi što se niste raspitali.Na kraju krajeva i prilikom prijave boravka i odobravanja radne dozvole MUP traži isto. 2. Obrt? Obrt se može otvoriti na adresi prebivališta/boravišta stranca, s tim da vlasnik nekretnine na čijoj se adresi obrt otvara mora sklopiti ugovor o najmu s obrtnikom.Osoba koja otvara obrt mora dostaviti Uredu državne uprave ugovor o najmu,osobnu,svjedodžbu o završenoj školi,potvrdu suda da se nad njim ne vodi kazneni postupak,radnu knjižicu, obrasce potrebne za otvaranje obrta (koje sam potpisuje)... pa dakle, kako je moguće da je netko drugi otvorio obrt za račun Vašeg supruga.Nemoguće. Ukoliko je to ipak nekako urađeno (provjerite na internetu u registru obrtnika da li postoji obrt kojemu je supug vlasnik), tada se radi o teškom kaznenom djelu.
 6. Poštovana, najprije Vam odgovaram u svezi Vašeg upita za putne troškove: Budući da obrt posluje po principu blagajne, da bi ste putne troškove zaista i priznali kao izdatak oni moraju biti i plaćeni (gotovinom iz blagajne ili akontacijom gotovine sa žiro računa ili prijenosom sa žiro na Vaš tekući.) Za isplatu putnih troškova temeljem mjesečne karte dovoljno je da donesete internu odluku (u slobodnoj formi) da Vi,kao vlasnica obrta odobravate isplatu troškova prijevoza na posao/s posla u visini iznosa mjesečne karte. Što se tiče pozajmica, napravite ugovor o kratkoročnoj,beskamatnoj pozajmici koju vlasnica obrta daje svom obrtu u svezi poslovanja. Svakako rekapitulaciju pozajmica i izvatke žiro računa na kojima su navedene uplate vidljive, morate kopirati i priložiti uz DOH (u suprotnom, Porezna uprava koja ima uvid u Vaše priljeve novca na žiro ali "ne vidi" od koga su, smatra te uplate oporezivim primitkom iz poslovanja).
 7. ultra

  Internet prodaja u inozemstvu

  Ovisno o ugovoru između Vas i kupca,definirate račun. Ukoliko ste Vi naručilac i plaćate dobavljaču,tada fakturirate (izdajete račun kupcu) na kojemu je jasno razrađena cijena robe i cijena Vaše provizije. Ukoliko ste ugovorili samo posredništvo,tada fakturirate usluge posredovanja a kupac plaća dobavljača. Ovisno o tome kakav porezni status ima Vaš obrt,ovisi i koje poslovne knjige vodite. Ukoliko ste paušalac (paušalno oporezivanje dohotka), tada vodite samo Knjigu prometa. Ukoliko porez na dohodak obračunavate temeljem poslovnih knjiga tada Vam treba: Knjiga ulaznih računa,Knjiga izlaznih računa i Knjiga primitaka i izdataka.
 8. ultra

  slobodni obrt

  Možete preadresirati na obrte koji se bave djelatnošću 96.09 ili na bilo koji obrt koji ima registriranu djelatnost trgovine ili posredovanja u trgovini.
 9. ultra

  sukob interesa?

  Niste u sukobu interesa ukoliko Vaš poslodavac u ugovoru o radu ne navede ugovornu zabranu natjecanja. Ako u vrijeme zasnivanja radnog odnosa poslodavac zna da se bavite određenim poslovima iz djelatnosti koju i sam obavlja a ne traži da se time prestanete baviti,smatra se da Vam je dao odobrenje za bavljenje takvim poslovima. Pogledajte Članak 93. do Članka 98. Zakona o radu (Narodne novine br.149/09).
 10. Ukoliko postavljate znak na privatnom posjedu tada Vam je potrebno jedino odobrenje vlasnika posjeda.
 11. Poštovani, šaljem Vam link stranica HZZ-a na kojima se nalazi detaljan opis potpora za zapošljavanje za 2011. godinu. Radnike koje želite uzeti na ime navedenih potpora NE SMIJETE zaposliti prije nego Vam HZZ odobri Mjere po kojima ih koristite tj. ne smiju biti zaposleni prije nego potpišete ugovor sa HZZ-om. http://www.hzz.hr/default.aspx?id=5968
 12. Najprije se obratiti dužniku a ukoliko se isti ogluši na Vaš zahtjev za isplatom duga, pokrenuti ovrhu na dužnikov poslovni žiro račun. Prijedlog za ovrhu sastavlja Vam odvjetnik.
 13. Da, možete, provjerim Vam točno djelatnosti po NKD (ima ih više u svezi s tehničkom zaštitom) ali ono što pouzdano znam jest da najprije morate ishodovati dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite zaštitara-tehničara i to pri Odjelu upravnih,inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja pri nadležnoj policijskoj upravi. Tek kad položite stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom MUP-a tj ispunite uvjete iz čl.24.Zakona o privatnoj zaštiti (NN 68/03) možete dobiti navedeno dopuštenje.
 14. Odgovor za @anita55 : Tako je, isplaćene plaće i uplaćeni doprinosi za nove zaposlenike koji su već prema načelu blagajne evidentirani kao izdatci u KPI u razdoblju kada su isplaćeni, još se jednom evidentiraju kao porezna olakšica pri godišnjoj poreznoj prijavi ili kako ste rekli, udvostručuju se.
 15. Bez obzira od kojeg je datuma obrt počeo poslovati, svi obrtnici ,temeljem ostvarenog dohotka obračunavaju :porez na dohodak, poseban porez (do 31.12.2010.), članarinu HOK-u, doprinos HOK-u, Članarinu turističkoj zajednici i spomeničku rentu (samo ako su po šifri djelatnosti obvezni obračunavati zadnja dva doprinosa). Plaćeni obvezni,obrtnički doprinosi jesu izdatak obrta a akontacije dohotka nisu (obrtnik nema plaću). Putni troškovi se priznaju samo za vlasnika obrta i njegove zaposlenike. Za sve zaposlenike u RH, bez obzira na stručnu spremu, minimalna plaća je 2.814,00 kn (bruto). Ukoliko želite svom radniku isplaćivati plaću vezanu uz stručnu spremu, tada je za SSS taj iznos:3.568,44 kn (bruto), ali ne morate je pratiti, bitno je da nije ispod gore navedene minimalne plaće RH. Molim Vas da sve upite vezane uz Vaš obrt postavljate u jednoj temi jer mi je teško pratiti Vas kroz više tema.
×
×
 • Napravi novi...