Jump to content

abiba

Korisnik
 • Broj objava

  55
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O abiba

 • Rang
  Iskusan

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Poštovani, molim Vas hitan odgovor na pitanje što u slučaju da je moj otac prepisao kuću u Zagrebu na sina te mu je Starigrad Paklenica na moru jedina nekretnina u vlasništvu u kojoj živi? I da je tamo prijavljen pri PU Zadarskoj kao prebivalište? Znači da je predmet civilne diobe u kojoj živi jedan od suvlasnika (moj otac) jedina nekretnina u vlasništvu.Prema novom Ovršnom zakonu koji navodno stupa na snagu s 01.07.2020.g. i prijedlogu istog Zakona neće se moći ovršiti jedina nekretnina u kojoj obitelj živi. Može li se takva nekretnina prodati na dražbi, naime da li civilna dioba ima veze s Ovršnim zakonom ili ne? Molim Vas,jako jako je hitno jer Sud još nije donio rješenje o dražbi i mislimo je tako spriječiti jer nismo za prodaju kuće u Starigradu Paklenici, a brat i sestra se ne mogu na Sudu nikako dogovoriti i Sud je odlučio civilnu diobu?
 2. A apsolutna zastara ne postoji. Da li mi možete odgovoriti kada astupa apsolutna zastara-zašto u ZOO piše da nakon 10 godina nenaplativosti dolazi do apsolutne zastare.Znači, ako se u 10 godina nije vjerovnik naplatio po nijednoj osnovi, to može ići u nedogled?Kada nastupa apsolutna zastara,pa ima je koliko hoćete samo kod većih dužnika, a kod nas malih ona ne vrijedi?Pa je li to moguće?Svako malo čitamo -otišao dug u zastaru, pa dajte nam pomognite i nama malima da ne plaćamo sve za ove velike dužnike?
 3. Poštovani, iz FIN-e u Očevidniku o redoslijedu plaćanja sa obračunatom kamatom, Ovrha je iz 2001.g.(dug je iz 1998.g.) pokrenuta i blokiran je račun.Nakon isteka 10 godina, ponovljena je Ovrha 2011.g.znači prije isteka 10 godina zastare,dostavljena je na FIN-u nova Ovrha. I sada će opet nakon 10 godina biti nova???? Znači,račun je blokiran 16 godina, na njega ne sjeda nikakav novac jer je osoba nezaposleni hrvatski branitelj od 2008.godine,ovrha se mogla smatrati nenaplativom Budući nema nikakvu imovinu, ovrha se ne bi mogla nastaviti, da li je Sud mogao i morao ovrhu obustaviti?'? Da li u ovom slučaju da se od Suda zatraži obustava i što to onda znači? Ako Sud donese odluku o obustavi ovrhe jer postoji nemogućnost naplate s bilo koje osnove, da li se može opet pokretati ovrha ako dužnik počne raditi i ostvari novčana primanja ili obustava ovrhe je obustava za sva vremena? Ovo podcrtano pitala sam već ali pod drugom temom i nakon mišljenja koje sam dobila, 12.6.2018.g. pisala sam Općinskom građanskom sudu Prigovor protiv Rj. po toj Ovrsi, ali do dan danas nismo dobili nikakavo očitovanje. Pozvala sam se i na apsolutnu zastaru jer ništa nije naplaćeno preko 15 godina. I danas dobivamo zabilježbu po toj Ovrsi na zemljištu,zanima me da li može sada ići ovrha i na novčanim sredstvima istovremeno ili ne?! I kako to da nismo dobili Rješenje o ovrsi od 30.09.2019. temeljem koje je provedena sada zabilježba? Da li da Sudu opet pišemo prigovor i zar nema zastare potraživanja zbog nenaplativosti?
 4. Danas,u plavoj koverti na kojoj piše U VLASTITE RUKE, u poštanskom kasliću nađem od Općinskog suda Sesvete Rješenje o zabilježbi pokrenutog ovršnog postupka na zemljište mog supruga, a na temelju Rješenja Općinskog građanskog suda od 30.09.2019. Kao prvo, Rješenje od 30.09.2019.g. nije primio. Današnje Rješenje nije opet dostavljeno na ruke tj. poštar ga je očito potpisao i bacio u kaslić. Što nam je sada raditi,divna čestitka za Novu godinu,otvorila sam ga,možda nisam trabala, ne znam ni sama, što sada??? Da li može ići Ovršni postupak i na nekretnine i na plaću? Za sada nije blokiran mu račun, zato vas molim što nam je činiti???
 5. To bi značilo da se izvansudska nagodba ne mora produžiti tj. produljiti rok otplate samim time što dužnik plaća i dalje bez obzira na istek roka...i tako u nedogled tj. dok se ne podmiri dug u cijelosti?! Zar ipak nema neko slovo Zakona da je ona ništavna ako nije produžena jer do zastare neće doći jer vjerovnik šalje opomene ako se ne plati dva mjeseca ,bez obzira na istek roka nagodbe? Ako je u međuvremenu postojala i predstečajna nagodba, zar on nije poništila izvansudsku nagodbu?U međuvremenu je Trgovački sud brisao pravnu osobu iz registra,proveo je stečaj, a vjerovnik odmah šalje opomenu za neplaćanje po izvansudskoj nagodbi,odmah se s pravne osobe prebacuje na fizičku s kojom je izvansudska sklopljena prije predstečajne nagodbe?
 6. Izvansudska nagodba sklopljena je sa fizičkom osobom i ugovoreni rok otplate je 60 mjeseci,znači 5 godina da se otplati dug. Budući je istekao taj rok, znači, već dvije godine (od 2017) dug nije podmiren, plaća se u malim iznosima i dalje, ali Izvansudska nagodba nije produžena ni aneksom ni ničim drugim. Da li se mogu pozvati na koji član Zakona da izvansudska nagodba više nije na snazi tj. da se više ne mora otplaćivati dug, budući nije potpisan nastavak nagodbe??Molim Vas, jako mi je važno!!!!
 7. Trgovački sud brisao je poduzeće iz sudskog registra 16.10.2018.g.nakon provedenog skraćenog stečajnog postupka:sam Sud je proveo taj postupak.Da li to znači da dug ostaje u cijelosti fizičkoj osobi na temelju izvansudske nagodbe koja je potpisana sa vjerovnikom prije predstečajne nagodbe(izvansudska je potpisana 2012.g a predstečajna 2014.g.) Znači,prvo 2012.izvansudska sa jamcem platcem, pa 2014.g.predstečajna sa pravnom osobom, pa 2018.Sud provodi skraćeni stečajni postupak i briše pravnu osobu iz registra. Dug na temelju izvansudske nagodbe iz 2012. da li se ikako može otpisati ili negirati? Od srca,hvala vam
 8. Hvala Vam puno na pojašnjenju,ali,odgovor nisam u potpunosti dobila..naime, ponavljam, da li je vjerovnik smio sklopiti predstečajnu nagodbu sa dužnikom(poduzećem-pravna osoba)ako je već imao Izvansudsku nagodbu sa fizičkom osobom(direktorom poduzeća)? Da li po sklapanju predstečajne nagodbe, izvansudska prestaje važiti za sva vremena,tj.da li je vjerovnik smio imati istovremeno dvije nagodbe,da li se mogu pozvati na neki član Zakona?
 9. Hvala vam puno,od srca. Slijedeće pitanje je,poduzeće je brisano iz sudskog registra u 2018.g (od prestečajne je prošlo 3 godine)a samim time prestaje i predstečajna nagodba, zar ne?Da li sada opet važi izvansudska nagodba ili je ona stavljena van snage zauvijek sklapanjem vjerovnika predstečajnom?Još jednom ,od srca hvala na pomoći).
 10. Poduzeće d.o.o. prestalo je poslovati,jamac-platac sklapa izvansudsku nagodbu i preuzima otplaćivati dug. Nakon toga, poduzeće otvara predstečajnu nagodbu, na koju dolazi vjerovnik s kojim ima izvansudsku nagodbu i prijavljuje svoje potraživanje spram poduzeća i prihvaća predstečajnu nagodbu za poduzeće dužnika.Budući je jamac platac i vlasnik poduzeća, sada ima obvezu i po predstečajnoj nagodbi i po izvansudskoj nagodbi. Da li jedno pobija drugo i da li je vjerovnik morao raskinuti izvansudsku nagodbu prije prijave tražbine u predstečajnoj masi. Da li jamac platac može nešto učiniti, da li je učinjena šteta spram jamca platca odnosno vlasnika poduzeća i da li se samim postojanjem dvije nagodbe može možda riešiti duga na način da se poništi dug jer postoje obje nagodbe istovremeno? Molim za pomoć.
 11. Poštovani, iz FIN-e u Očevidniku o redoslijedu plaćanja sa obračunatom kamatom, Ovrha je iz 2001.g.(dug je iz 1998.g.) pokrenuta i blokiran je račun.Nakon isteka 10 godina, ponovljena je Ovrha 2011.g.znači prije isteka 10 godina zastare,dostavljena je na FIN-u nova Ovrha. I sada će opet nakon 10 godina biti nova???? Znači,račun je blokiran 16 godina, na njega ne sjeda nikakav novac jer je osoba nezaposleni hrvatski branitelj od 2008.godine,ovrha se mogla smatrati nenaplativom Budući nema nikakvu imovinu, ovrha se ne bi mogla nastaviti, da li je Sud mogao i morao ovrhu obustaviti?'? Da li u ovom slučaju da se od Suda zatraži obustava i što to onda znači? Ako Sud donese odluku o obustavi ovrhe jer postoji nemogućnost naplate s bilo koje osnove, da li se može opet pokretati ovrha ako dužnik počne raditi i ostvari novčana primanja ili obustava ovrhe je obustava za sva vremena? Da li se Sudu može priložiti porezna kartica gdje je vidljivo za sva tri člana obitelji gdje se vidi da samo jedan radi? Da li bi to olakšalo odluku suda?
 12. Molim za hitnu pomoć.Naime,kredit kod Kreditne unije realiziran je 2009.godine uz nominalnu kamatnu stopu 12,99% godišnje,promjenjiva.Postotna godišnja stopa 25,69, a EFEKTIVNA jamatna stopa 30,22. U 03/ 2012.g.dobiva se novi otplatni plan sa istom nominalnom kamatnom stopom 12,99%, Postotna godišnja stopa 23,97%, a EFEKTIVNA kamatna stopa 26,51%- s time da se rata kredita ne mijenja U 10/2012.g. ponovno novi otplatni plan sa istom kamatnom stopom,Postotna godišnja stopa 22,69% EFEKTIVNA kamatna stopa 24,99%-otplatna rata opet ostaje ista. U 2013.g.novi otplatni plan sa istom nominalnom kamatnom stopom 12,99% Postotna godišnja stopa 21,49% EFEKTIVNA kamatna stopa 23,58% - rata ista. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju u čl.20a Gornja granica EKS-a piše da EKS sukladno ovome Zakonu ne može prijeći ograničenja visine kamatnih stopa utvrđena Zakonom o obveznim odnosima. Moje pitanje glasi; Kolika je ta gornja granica EKS-a i ako Kreditna unija nakon tog Zakona u 2012.g. snizi kamatnu stopu na 9% za nove kredite-da ki mora koregirati i postojeće kredite iz 2009. i da li uopće smije biti takva EKS preko 20% HITNO MOLIM POMOĆ i kome da se još obratim ili na koji Zakon da se pozovem
 13. Poduzeće brisano iz sudskog registra - da li se dugovi baš svi brišu? Naime postoji dug poreznoj, da li će i on biti storniran - da li će se teretiti fizička osoba za taj dug tj, vlasnik d.. ili će dug biti otpisan? Lijepo molim hitan odgovor?
 14. Jako važno - DA LI SE STAN UOPĆE SMATRA BRAČNOM STEČEVINOM AKO JE KUPLJEN U BRAKU ALI PRIJE BRAKA STANARSKO PRAVO GLASILO JE NA JEDNOG OD SUPRUŽNIKA?
 15. Molim Vas, da li mogu dobiti adresu odvjetnika i da li znate okvirno cijenu ovakve tužbe.? Da li se s odvjetnikom možemo dogovoriti u postotku od vrijednosti stana po dobivenom sporu?Molim Vas hitno mi je, jako jako!!
×
×
 • Napravi novi...