Jump to content

abiba

Korisnik
 • Broj objava

  55
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je abiba objavio

 1. Poštovani, molim Vas hitan odgovor na pitanje što u slučaju da je moj otac prepisao kuću u Zagrebu na sina te mu je Starigrad Paklenica na moru jedina nekretnina u vlasništvu u kojoj živi? I da je tamo prijavljen pri PU Zadarskoj kao prebivalište? Znači da je predmet civilne diobe u kojoj živi jedan od suvlasnika (moj otac) jedina nekretnina u vlasništvu.Prema novom Ovršnom zakonu koji navodno stupa na snagu s 01.07.2020.g. i prijedlogu istog Zakona neće se moći ovršiti jedina nekretnina u kojoj obitelj živi. Može li se takva nekretnina prodati na dražbi, naime da li civilna dio
 2. A apsolutna zastara ne postoji. Da li mi možete odgovoriti kada astupa apsolutna zastara-zašto u ZOO piše da nakon 10 godina nenaplativosti dolazi do apsolutne zastare.Znači, ako se u 10 godina nije vjerovnik naplatio po nijednoj osnovi, to može ići u nedogled?Kada nastupa apsolutna zastara,pa ima je koliko hoćete samo kod većih dužnika, a kod nas malih ona ne vrijedi?Pa je li to moguće?Svako malo čitamo -otišao dug u zastaru, pa dajte nam pomognite i nama malima da ne plaćamo sve za ove velike dužnike?
 3. Poštovani, iz FIN-e u Očevidniku o redoslijedu plaćanja sa obračunatom kamatom, Ovrha je iz 2001.g.(dug je iz 1998.g.) pokrenuta i blokiran je račun.Nakon isteka 10 godina, ponovljena je Ovrha 2011.g.znači prije isteka 10 godina zastare,dostavljena je na FIN-u nova Ovrha. I sada će opet nakon 10 godina biti nova???? Znači,račun je blokiran 16 godina, na njega ne sjeda nikakav novac jer je osoba nezaposleni hrvatski branitelj od 2008.godine,ovrha se mogla smatrati nenaplativom Budući nema nikakvu imovinu, ovrha se ne bi mogla nastaviti, da li je Sud mogao i morao ovrhu obustaviti?'? D
 4. Danas,u plavoj koverti na kojoj piše U VLASTITE RUKE, u poštanskom kasliću nađem od Općinskog suda Sesvete Rješenje o zabilježbi pokrenutog ovršnog postupka na zemljište mog supruga, a na temelju Rješenja Općinskog građanskog suda od 30.09.2019. Kao prvo, Rješenje od 30.09.2019.g. nije primio. Današnje Rješenje nije opet dostavljeno na ruke tj. poštar ga je očito potpisao i bacio u kaslić. Što nam je sada raditi,divna čestitka za Novu godinu,otvorila sam ga,možda nisam trabala, ne znam ni sama, što sada??? Da li može ići Ovršni postupak i na nekretnine i na plaću? Za sada n
 5. To bi značilo da se izvansudska nagodba ne mora produžiti tj. produljiti rok otplate samim time što dužnik plaća i dalje bez obzira na istek roka...i tako u nedogled tj. dok se ne podmiri dug u cijelosti?! Zar ipak nema neko slovo Zakona da je ona ništavna ako nije produžena jer do zastare neće doći jer vjerovnik šalje opomene ako se ne plati dva mjeseca ,bez obzira na istek roka nagodbe? Ako je u međuvremenu postojala i predstečajna nagodba, zar on nije poništila izvansudsku nagodbu?U međuvremenu je Trgovački sud brisao pravnu osobu iz registra,proveo je stečaj, a vjerovnik odmah šalje o
 6. Izvansudska nagodba sklopljena je sa fizičkom osobom i ugovoreni rok otplate je 60 mjeseci,znači 5 godina da se otplati dug. Budući je istekao taj rok, znači, već dvije godine (od 2017) dug nije podmiren, plaća se u malim iznosima i dalje, ali Izvansudska nagodba nije produžena ni aneksom ni ničim drugim. Da li se mogu pozvati na koji član Zakona da izvansudska nagodba više nije na snazi tj. da se više ne mora otplaćivati dug, budući nije potpisan nastavak nagodbe??Molim Vas, jako mi je važno!!!!
 7. Trgovački sud brisao je poduzeće iz sudskog registra 16.10.2018.g.nakon provedenog skraćenog stečajnog postupka:sam Sud je proveo taj postupak.Da li to znači da dug ostaje u cijelosti fizičkoj osobi na temelju izvansudske nagodbe koja je potpisana sa vjerovnikom prije predstečajne nagodbe(izvansudska je potpisana 2012.g a predstečajna 2014.g.) Znači,prvo 2012.izvansudska sa jamcem platcem, pa 2014.g.predstečajna sa pravnom osobom, pa 2018.Sud provodi skraćeni stečajni postupak i briše pravnu osobu iz registra. Dug na temelju izvansudske nagodbe iz 2012. da li se ikako može otpisati ili ne
 8. Hvala Vam puno na pojašnjenju,ali,odgovor nisam u potpunosti dobila..naime, ponavljam, da li je vjerovnik smio sklopiti predstečajnu nagodbu sa dužnikom(poduzećem-pravna osoba)ako je već imao Izvansudsku nagodbu sa fizičkom osobom(direktorom poduzeća)? Da li po sklapanju predstečajne nagodbe, izvansudska prestaje važiti za sva vremena,tj.da li je vjerovnik smio imati istovremeno dvije nagodbe,da li se mogu pozvati na neki član Zakona?
 9. Hvala vam puno,od srca. Slijedeće pitanje je,poduzeće je brisano iz sudskog registra u 2018.g (od prestečajne je prošlo 3 godine)a samim time prestaje i predstečajna nagodba, zar ne?Da li sada opet važi izvansudska nagodba ili je ona stavljena van snage zauvijek sklapanjem vjerovnika predstečajnom?Još jednom ,od srca hvala na pomoći).
 10. Poduzeće d.o.o. prestalo je poslovati,jamac-platac sklapa izvansudsku nagodbu i preuzima otplaćivati dug. Nakon toga, poduzeće otvara predstečajnu nagodbu, na koju dolazi vjerovnik s kojim ima izvansudsku nagodbu i prijavljuje svoje potraživanje spram poduzeća i prihvaća predstečajnu nagodbu za poduzeće dužnika.Budući je jamac platac i vlasnik poduzeća, sada ima obvezu i po predstečajnoj nagodbi i po izvansudskoj nagodbi. Da li jedno pobija drugo i da li je vjerovnik morao raskinuti izvansudsku nagodbu prije prijave tražbine u predstečajnoj masi. Da li jamac platac može nešto učiniti, da li je
 11. Poštovani, iz FIN-e u Očevidniku o redoslijedu plaćanja sa obračunatom kamatom, Ovrha je iz 2001.g.(dug je iz 1998.g.) pokrenuta i blokiran je račun.Nakon isteka 10 godina, ponovljena je Ovrha 2011.g.znači prije isteka 10 godina zastare,dostavljena je na FIN-u nova Ovrha. I sada će opet nakon 10 godina biti nova???? Znači,račun je blokiran 16 godina, na njega ne sjeda nikakav novac jer je osoba nezaposleni hrvatski branitelj od 2008.godine,ovrha se mogla smatrati nenaplativom Budući nema nikakvu imovinu, ovrha se ne bi mogla nastaviti, da li je Sud mogao i morao ovrhu obustaviti?'? D
 12. Molim za hitnu pomoć.Naime,kredit kod Kreditne unije realiziran je 2009.godine uz nominalnu kamatnu stopu 12,99% godišnje,promjenjiva.Postotna godišnja stopa 25,69, a EFEKTIVNA jamatna stopa 30,22. U 03/ 2012.g.dobiva se novi otplatni plan sa istom nominalnom kamatnom stopom 12,99%, Postotna godišnja stopa 23,97%, a EFEKTIVNA kamatna stopa 26,51%- s time da se rata kredita ne mijenja U 10/2012.g. ponovno novi otplatni plan sa istom kamatnom stopom,Postotna godišnja stopa 22,69% EFEKTIVNA kamatna stopa 24,99%-otplatna rata opet ostaje ista. U 2013.g.novi otplatni plan sa istom nominalnom k
 13. Poduzeće brisano iz sudskog registra - da li se dugovi baš svi brišu? Naime postoji dug poreznoj, da li će i on biti storniran - da li će se teretiti fizička osoba za taj dug tj, vlasnik d.. ili će dug biti otpisan? Lijepo molim hitan odgovor?
 14. Jako važno - DA LI SE STAN UOPĆE SMATRA BRAČNOM STEČEVINOM AKO JE KUPLJEN U BRAKU ALI PRIJE BRAKA STANARSKO PRAVO GLASILO JE NA JEDNOG OD SUPRUŽNIKA?
 15. Molim Vas, da li mogu dobiti adresu odvjetnika i da li znate okvirno cijenu ovakve tužbe.? Da li se s odvjetnikom možemo dogovoriti u postotku od vrijednosti stana po dobivenom sporu?Molim Vas hitno mi je, jako jako!!
 16. Molim jako hitno pomoć. Naime, stan je kupljen u braku 1999.godine na ime supruge, koja 2004. izbacuje supruga iz stana, sklapa Ugovor o doživotnom uzdržavanju sa kčerkom iz prvog braka i suprug ostaje na ulici (supruga nije imala nikakvih prihoda ali je imala punomoć na štednoj knjižici od supruga i od tuda su sredstva prebačena za kupnju stana na njeno ime - tada se suprug složio ne znajući što ga čeka). Supruga je sada umrla, stiže kčerka iz prvog braka i upisat će se kao vlasnik stana na temelju Ugovora o doživotnom uzdržavanju i prodat stan, najvjerojatnije. MOLIM VAS, DA LI POSTOJI IKAKV
 17. Dakle, TV kupljen u Pevecu Quadro-radio 8 mjeseci i pokvario se. Garancija je 2 godine. Morali smo ga mi sami otpremiti na popravak u servis jer iz Peveca čekaju da se pokvare TV i ostali uređaji pa ih furaju jednom jesečno(skupo im) a nama nije. Nakon par dana TV u servisu popravljen, ponovno idemo po njega u Jankomir-benzin kroz cijeli grad itd. TV radio doma cijeli jedan dan, bravo, drugi dan slika se pojavi pa je nema.Popravak zaista uspio djelomično.Uz to postolje TV izgrebano - prije nije bilo. Zovem servis , ponovno kažu donesite Tv k nama a mi ćemo ga vam dopremiti s popravka. Ponovn
 18. abiba

  Hitno

  Molim nekog tko zna nešto o ovoj temi da mi odgovori. Jako mi je hitno.Radi se o zastari. Zakon o obvezim odnosima. Napisala sam da poduzeće ima dug od 2007.godine, do danas nije podignut sudski postupak niti prijedlozi za ovrhu. Da li je moglo doći do zastare ili ne? Please, radi se o minutama.......
 19. Ponovno sam na forumu iako sam razočarana u ljude.Prije skoro 3 godine htjela sam pokrenuti nešto dobro za malog čovjeka vjerujući da ljudi žele pružiti pomoć jedni drugima. Na žalost, pokretanje udruge svelo se na prepucavanja i osuđivanje ljudi koji su se našli u teškim financijskim problemima. Sve to je tako tužno jer za ove 3 godine moglo se spasiti nekoliko ljudi, a nismo smogli snage (prva ja) da ne obzirući se na komentare, sastanemo se, upoznamo i krenemo u osnivanje Udruge. Zanimljivo je susretati se u tramvaju sa šarenim listićima na kojima nam nude kredite na u svim bankama bez obz
 20. Halo,halo meni je zaista h i t n o ?!!!! Da li netko zna odgovr na moja pitanja??
 21. Poduzeće d.. ima dug od 2008.godine, slana je zadužnica jamac-platac na naplatu, ali nije se imala od kuda naplatiti.Jamcu-platcu slane su obavijesti o dugu, ali do danas nije podignut ni prijedlog za ovrhu niti ništa sudskim putem. Sada se jamac platac poziva da sklopi izvansudsku nagodbu. Da li nije nastupila zastara-nije podignut nikakav sudski postupak, nije bilo nikakve naplate? Da li postoji bilo kakav način da se pozove jamac-platac na neki član ZOO? Hitno molim pomoć!
 22. Ponovno molim hitan savjet?!!! Halo, ima li koga?!!!! :tuzan:
 23. Ako je napravljen dug na Diners kartici još iz 1998.g. i do dan danas nije ništa naplaćeno,ovrhe su mijenjane (plaća,blokada računa itd.) da li se može pozvati na neku zastaru ili ne? Navodno, ako se u 10 godina nije uspjelo naplatiti potraživanje, trbao bi dug otići u zastaru. Da li je to točno?
 24. Hvala, da li se može etažirati samo kuća, što je sa zemljištem i dvorištem? Da li to prolazi u gruntovnici - etažacije kuće a dvorište-zemljište kako će se podijeliti na brat,sestru i majku ako nije parcelizirano?
 25. Kuća po smrti oca podijeljena na 3 dijela(svatko ima po 1/3)brat,sestra i majka. Brat je uz suglasnost sestre i majke digao hipoteku na kuću. Sada želi provesti etažiranje cijele kuće i jako mu se žuri(ne zna se razlog zašto.)Da li etažiranjem hipoteka ostaje na cijeloj kući ili se može tražiti da se hipoteka prebaci samo na njegov dio(naravno ako banka pristane).Brat i sestra nisu u dobrim odnosima.Što se može sada kriti iza tog brzog etažiranja-da li brat moež još nešto s time dobiti da zezne sestru? U etažiranje nije uključeno dvorište koje se nalazi u zemljišnim knjigama-da li je to kompl
×
×
 • Napravi novi...