Jump to content

Luzer

Korisnik
 • Broj objava

  24
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Pa u kpu doslovno piše: Prvi odjeljak Stambena zgrada PASARIĆEVA 12, ZAGREB sagrađena na čest. br. 4973/10idr, po novoj izmjeri čest. br. 1025/1 k.o. TREŠNJEVKA Drugi odjeljak stan na I (prvom) katu koji se sastoji od dvije sobe, sobice, kuhinje, kupaonice, WC-a, predsoblja, hodnika i lođe u površini od 62.28 čm Pretpostavljam da Prvi odjeljak nemoram unositi u ugovor?
 2. Šta se smatra dokazom o isplati? Izvod iz banke ili nešto drugo? I moje sljedeće pitanje je za članak 2. u ugovoru. Ako nekretnina nije etažirana da li može članak 2. ostati takav u kojem je navedeno štase prodaje iz KPU?
 3. Hvala na odgovoru. Uspio sam danas saznati da stan nije etažiran, ali u samoj kpu ne piše da se rad o postotnom suvlasništvu u zgradi već je naveden stan kako je i naznačeno u članku 2. Da li tabularna izjava koja je ovako uglavljena u sam ugovor može imati u tekstu da je uvjetovana isplatom? Da li takva tabularna vrijedi kod upisa u zemljišne knjige?
 4. Kao prvo, puno hvala na odgovoru. Sad vidim prvi problem, a to je da neznam da li se radi o etažnom vlasništvu. Ja pretpostavljam da da ali ne znam kako to znati (da li to piše u knjizi položenih ugovora?)? Poslao sam Vam zk uložak u poruci pa ako Vam se da pogledati i reći mi da li je iz toga jasno. Nadalje, imate jedan problem oko Tabularne izjave, u čl.6 je naznačeno da će je prodavatelj izdati kupcu po konačnoj isplati ugovorene cijene, a onda je u čl.11.1 već imate sadržanu u ugovoru. Moja inicijalna namjera stavljanja tabularne izjave u ugovor je da je nemoram zasebno raditi i ovjeravati već da sve bude riješeno odjednom kod bilježnika. Da onda najjednostavnije izbacim članak 6. i to riješava taj problem?
 5. Kao što naslov kaže, kupujem 1/2 nekretnine (stana) pa trebam sastaviti kupoprodajni ugovor. Obzirom da je nekretnina u obiteljskom vlasništvu sve bi trebalo ići glatko pa mislim da nema potrebe za angažiranjem odvjetnika za sastavljanje ugovora, ali neki ugovor ipak moram sastaviti. Ukratko, ako ima netko od volje ovdje tko se razumije u to pa da samo baci pogled na ugovor i kaže mi da li to izgleda ok. Unaprijed hvala --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Pero Perić, OIB: XXXXXXXXX, Ulica XXXXXXX, Zagreb (u nastavku: prodavatelj) i 2. Hrvoje Horvat, OIB: XXXXXXXX, Ulica XXXXXXXX, Zagreb (u nastavku: kupac) zaključili su sljedeći UGOVOR O KUPOPRODAJI POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE (stan) Predmet ugovora Članak 1. Ovim Ugovorom o kupoprodaji posebnog dijela nekretnine (dalje u tekstu: Ugovor), ugovorne strane, suglasno i dragovoljno uređuju međusobne pravne odnose u svezi kupoprodaje posebnog dijela nekretnine. Članak 2. Kupac kupuje, a prodavatelj prodaje cijeli svoj suvlasnički dio (1/2 vlasništva) nekretnine: STAN na I (prvom) katu koji se sastoji od dvije sobe, sobice, kuhinje, kupaonice, WC-a, predsoblja, hodnika i lođe u površini od 62.28 m2, zajedno sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, a nalazi se u stambenoj zgradi, Jukićeva 12 u Zagrebu, izgrađen na k.č. br. 1078/1, upisan u k.o. Trešnjevka, zk. ul. 16333 (br. poduloška 22888), Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Članak 3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju kupoprodajnu cijenu za suvlasnički dio nekretnine i vlasništvo posebnog dijela nekretnina iz članka 2. ovog Ugovora u ukupnom iznosu od: 86.710,00 EUR (četrdeset šest tisuća sedamsto deset eura i nula centi). Članak 4. Kupac će ugovorenu kupoprodajnu cijenu iz članka 3 ovog ugovora isplatiti prodavatelju na njegov račun broj: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji se vodi kod XXXX Banke d.d. Članak 5. Prodavatelj jamči da je njegov suvlasnički dio predmetne nekretnine iz članka 2 njegovo isključivo vlasništvo i da nije opterećeno nikakvim dodatnim uknjiženim niti neuknjiženim teretima. Članak 6. Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati valjanu i podobnu ispravu pomoću koje može u zemljišnim knjigama ili u drugim očevidnicima izvršiti uknjižbu prava vlasništva kao vlasnik nekretnine iz čl.2 ovog Ugovora na svoje ime temeljem ovog Ugovora, a po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene. Članak 7. Sve troškove u svezi s ovim Ugovorom, te s prijenosom prava vlasništva i porezom na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti. Članak 8. U posjed kupljene nekretnine kupac stupa po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene. Članak 9. Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da na sklapanje i potpisivanje istog nisu bile niti od koga prisiljene niti nagovorene. Članak 10. Za ostale odredbe koje nisu uređene ovim Ugovorom, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima. Tabularna izjava Članak 11. 11.1. Prodavatelj ovlašćuje Kupca da temeljem ovog kupoprodajnog ugovora ishodi u zemljišnoj knjizi nadležnog suda i u drugim javnim knjigama ili zbirkama u kojima se upisuje ili evidentira pravo vlasništva, kakvo drugo stvarno pravo ili posjedovno stanje na nekretninama, uknjižbu prava vlasništva na suvlasničkom udjelu 1/2 u nekretnini iz članka 2. ovog ugovora odnosno činjenicu posjedovanja na suvlasničkom udjelu 1/2 nekretnine od strane kupca, i to na ime i u korist kupca. 11.2. Ovime se Ugovorne strane obvezuju da daju svoju neopozivu i bezuvjetnu suglasnost da se njihovi osobni identifikacijski brojevi građana, a koji će se nalaziti navedeni u ovom kupoprodajnom ugovoru, koriste od drugih Ugovornih strana ili nadležnih tijela ili koga drugoga koji će po službenoj dužnosti postupati temeljem ovog kupoprodajnog ugovora, i to u svrhu ostvarivanja prava iz ovog kupoprodajnog ugovora ili ispunjavanja obveza iz istoga. Zaključne odredbe Članak 12. 12.1. Ugovorne strane su suglasne da će sve međusobne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 12.2.Ovaj ugovor je sastavljen u 3 (slovima: tri) primjerka izvornika, od kojih 1 (slovima: jedan) zadržava javni bilježnik, kupac zadržava 1 (slovima: jedan) primjerak izvornika i prodavatelj zadržava 1 (slovima: jedan) primjerak, dok će po potrebi biti izrađene ovjerene preslike ovog ugovora u broju primjeraka po vlastitom nahođenju. 12.3. Stranke primaju prava i obveze iz ovog ugovora, te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuju.
 6. Hvala na odgovoru. Ipak htio bih napomenuti da nisam 100% vlasnik stana. Odnosno Država Hrvatska je 15% vlasnik mog stana. Što će reći da sam ja vlasnik 85% stana. Pa iz toga slijedi moje pitanje da li ja mogu iznajmiti stan ili ne, odnosno da li moram pitati državu da li mogu iznajmiti stan ili mogu iznajmiti samo 85% svoga stana (valjda onda iznajmit sve osim šupe)?
 7. Pozdrav još jednom, i hvala na odgovorima. Vidim da nisam najbolje objasnio situaciju. Znači posjedujem stan u zgradi sa otprilike 10 stanova. Država je u vlasništvu zgrade i zemljišta 15%, ostali postotak smo vlasnici mi, ostali stanari. Znači, u kontekstu ovakvog vlasništva zanima me da li ja mogu iznajmljivati svoj stan?
 8. Dobar dan, i ovako, ako netko zna. Vlasnik sam nekretnine (stana) kojoj je država Hrvatska suvlasnik u 15% udjelu. Odnosno država je suvlasnik cijele zgrade 15%. Zanima me da li ja svoj stan mogu iznajmljivati ili koristiti za turistički najam? Ako da, šta onda, moram djelit dobit sa državom i njima dat njihovih 15%? Eto...ukratko, hvala
 9. Hvala Vam na odgovorima. Ako sam dobro shvatio trebam izmjeriti površine u stanu koje su niže od 2,6m zbog kosine i pomnožiti ih sa pripadajućim koeficijentima kako bih dobio odgovarajući NKP. Moj stan je u potkrovlju sa kosim krovom, a iznad mene nema ničeg osim kosog krova ali većinu stana imam sa ravnim stropom koji je postavljen na nekih standardnih 2,4m visine. Da li to znači da visinu mojeg stambenog prostora računam do mojeg ravnog dijela stropa ili do same kosine krova?
 10. Molim nekoga, ako zna, da mi pokuša odgovoriti na pitanje. Kupio sam stan u potkrovlju koji nije etažiran ali je manje-više uredno proveden u zemljišnim knjigama, odnosno upisan sam kao suvlasnik 1/8 zgrade od 709m2, gdje mi pripada jedini stan u potkrovlju. E sad, prilikom prijave poreznoj za kupnju stana tražili su me da im napišem kvadraturu. Stan je cca 70m2 ali se nalazi u potkrovlju, a ja sam u poreznoj prijavi i tako napisao "stan u potkrovlju od cca 70m2". Stiglo mi je porezno riješenje u kojem, obzirom da mi je prva nekretnina, nemoram platiti porez za 50m2 stana, ali moram platiti za preostalih 20m2 u punoj cijeni. Moje pitanje je da li imam osnovu za žalbu i da li da to radim? Obzirom da je stan u potkrovlju i ima dijelomično kosi krov po meni se koeficijent kvadrature smanjuje (nisam siguran da li se cijela kvadratura stana množi sa 0,75 ili samo dio koji je ispod 2m visine). S druge strane 1/8 zgrade je 88,6m2 pa sam možda sa tih 70m2 i dobro prošao????
 11. Dobar dan, U prilici sam kupiti stan koji je u manjem postotku (oko 20%) u suvlasništvu države. Zanima me mišljenje nekoga sa iskustvom koliko bi procedura otkupa državnog dijela mogla potrajati ukoliko kupim taj stan? Hvala
 12. Zanima me da li u doo sa vise suvlasnika, koji su usli u posao sa temeljnim kapitalom te pozajmicama za pokretanje posla, svaki od suvlasnika moze (ima pravo) u bilo kojem trenutku podici dio ili cijelu pozajmnicu sa ziro racuna firme? Odnosno da li ne treba za to traziti suglasnost ostalih osnivaca ako to nije definirano u ugovoru o osnivanju drustva?
 13. Hvala na brzom odgovoru. Jos jedna stvar....da li novac stecen osobnim dohotkom spada pod zajednicku imovinu?
 14. Ako netko ima informacije o toj temi... Naime zanima me nakon koliko provedenog zajednickog zivota bez djece se to smatra kao izvanbracna zajednica? U slucaju raspada zajednice kako se dijeli imovina i koji dio imovine se dijeli? Da li se dijele samo nekretnine ili i pokretnine odnosno sta sve spada pod "zajednickom imovinom" te kako se dijele? Hvala :tuzan:
 15. Dakle pitanje se odnosi na isplatu godisnjeg bonusa na placu za prethodno odradjenu radnu godinu. Situacija je slijedeca. Tijekom 2008 godine sam radio u firmi koja godisnje isplacuje bonuse zaposlenicima od ostvarenog viska za odradjenu godinu. Krajem 2008 sam dao otkaz u firmi i sa pocetkom 2009 mi je ugovor o radu istekao. Bonus za 2008 je isplacen zaposlenicima koji su i dalje u radnom odnosu no meni nije. Obzirom da ugovorom nigdje nije definirano da zaposlenik mora biti i dalje u radnom odnosu za isplatu bonusa protekle odradjene godine u kojoj je ostvaren visak, da li ja imam pravo na potrazivanje tog bonusa? Ako netko nesta zna o ovome unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
×
×
 • Napravi novi...