Jump to content

little-sue

Korisnik
 • Broj objava

  16
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Uprava i Radno Markovic 1.N. slobodne ocjene dokaza 2. Samostalnost u rjesavanju 3. Tko vodi upravni postupak 4.O čemu odlučuje tijekom postupka ovlaštena službena osoba 5. Što je ivjerenje? (nije U.A.) 6. Što ako tijelo ne izda uvjerenje? (Rj. da odbija izdati uvjerenje) 7. Koje je Rj. konačno u upravnom postupku? 8. Kojim datumom prvostupanjsko Rj postaje konačno? 9. N. saslušanja stranaka 10. Može li se donijeti Rj. bez saslušanja stranaka? U kojoj vrsti postupka? (u skr. postupku) 11. Kad se provodi skr. postupak? 12. Kad se provodi posebni ispitni postupak? 13. Kako se pokreće upravni postupak? (po sl. d. ili na zahtjev stranke) 14. Što kad tijelo utvrdi da enma uvjeta za vođenje postupka? (donosi zaklj.) 15. Koje akte se donosi u upr. postupku? (rj. i zaklj.) 16. Jel protiv zaklj. dopuštena žalba? Kad je dopuštena? (kad je to izričito zakonom propisano) 17. Kako se pobija zaključak protiv kojeg nema mjesta žalbi u upr. post. (žalbom protiv Rješenja) 18. Tko može biti punomoćnik u upr. post.? 19. KOje osobe ne mogu biti punomoćnici? (one koje se bave nadripisarstvom) 20 Što ako službena osoba otkrije da se osoba bavi nadripisarstvom? Hoće li poništiti radnje koje je donio nadripisar? (neće) Što donosi da ne može nadripisar raditi? Jel može žalba (da- ne odlaže izvršenje) 21. Do kad može stranka izmijeniti svoj zahtjev? (do donošenja rješenja) 22. Jel mora biti isti činjenicčni (da) i pravni (ne) osonov? 23. Ako ne dopusti izmjenu što tad tijelo donosi? (Zaključak) 24. Jel protiv zaključka dopuštena žalba? (da) 25. Može li stranka odustati od zahtjeva? Što se donosi (zaključak o obustavi Ž) 26. Što e prethodno pitanje? 27. Kakvo je privremeno rješenje? 28. Kad se dešava privremeno rješenje? (npr. mirovina) 29. Što biva s privremenim rješenjem kad se pribave svi podaci? (privremeno rješenje se stavlja izvan snage) 30.Razlozi za žalbu u pravnom postupku? U kojem se roku Žalba podnosi? Kome se šalje, na koga se naslovljava? 31. Može li se isključiti žalba u upravnom postupku? 32. Postoje li rješenja protiv kojih nije dopuštena žalba? (da ako je zakonom izričito propisano- tad se pokreće upravni spor) 33. Kako se pokreće upravni spor? 34. Što se mora navesti u tužbi? 35. Što tražimo petitom tužbe u upravnom sporu? (da se tužba uvaži/usvoji, da se rješenje poništi) 36. U kojem sastavu rješava upravni sud? 3 suca) 37. Koji još sastav postoji? kod prijedloga za ponavljanje postupka? 38. Što će sud učiniti kad primi tužbu? (zatražit će spise predmeta) 39. Što ako tijelo ne dostavi spis? (ponovno zatražiti, ako ne - riješiti bez spisa) 40. Kad stranka ne priloži osporeni U.A što onda? Pozvati ju; odbaciti 41. Kad inače odbacuje tužbu upravni sud? 42. Može li tužba u upravnom sporu biti podnesena prijevremeno? (DA- šutnja administracije) 43. Predmet ocjene u upr. sporu? 44. Jel vezan razlozima tužbe? 45. Na što pazi? (na ništavost) 46. Što ocjenjuje? (zakonitost upr. akta) 47. Što je upravni akt? 48. Tko je zainteresirana osoba u upravnom sporu? 49. Što traži tužitelj? (da se akt poništi) 50. Može li tužitelj odustati od tužbe? Sud tad što donosi? (rješenje o obustavi) 51. Tko snosi troškove upravnog spora? (čl. 61 Svaka stranka svoje troškove) 52. Kako se može pobijati presuda u. suda? (zzz, pr. za ponavljanje postupka, Ustavna tužba) RADNO 1. Kako se zasniva radni odnos 2. Što se mora navesti u ugovoru o radu? 3. Kako se zasniva r. odnos na određeno vrijeme? 4. Što je pravilo po ZOR-u? (rad na neodr) 5. Pretpostavke za zakoniti štrajk? 6. Što je lock out? 7. Što može biti posljedica sudjelovanja u nezakonitom štrajku? 8. Što se moŽe smanjiti? (doprinosi) Plaća može? 9. Radno vrijeme? 10. Kakvo je skraćeno? 11. Vrste otkaza ugovora o radu? 12. Forma otkaza 13. Kako se određuje plaća ako nije određena ugovorom o radu? ZN O IVLAŠTENJU 1. kakvo može biti izvlaštenje 2. Što je izvlaštenje ZN o naknadi... 1. Što se mora navesti u zahtjevu za povrat imovine? ZN o drž služb 1. Koje osobe ne mogu biti primljene u drž. službu? 2. Povreda službene dužnosti po zakonu o državnim službenicima (teška i laka) 3. Tko odlučuje? A tko u 2. stupnju? 4. Što se može protiv odluke višeg službeničkog suda? (upr. spor) 5. Koji se propisi primjenjuju u služb. postupku? (ZUP, ZKP)
 2. little-sue

  Rok u lipnju

  Evo ja sam imala u subotu usmeni. To sam i htjela jer sam se vodila logikom da mi mozak puno bolje radi u 10 ujutro, nego u 8. navecer. Razmisljala sam si i da je manja sansa od promijene komisije, jer nece nekom ispitivacu subotom uletiti neki sastanal ili sl.- ipak je vikend (mada to nikad ne znas) I najvaznije- do sada su se subotom vrtile uvijek iste face, a neke nikad nisu bile- tako da je puno izvjesnije tko ce biti u komisiji, a i tko ce mu biti eventualna zamjena. Iz ustava i org. u 90 % slucajeva Palaric, eventualno Gagro (pitaju gotovo identicni dio gradiva) iz gradjanskog u velikoj vecini slucajeva subotom budu ili Miletic ili Sucevic; iz uprave -Vlahinja ili Komadina. Subotom npr. koliko god sam rokova unazad pregledala nisam vidjela da ispituje Novosel, Klier... obicno su se iz kaznenog izmjenjivali Miljevic i Garacicka. Uz tu svoju mini analizu, "pogodila" sam 3 ispitivaca i prije nego je komisija objavljena. Kako je 6 mjesec izvanredan rok, nemam pojma hoce li to biti primjenjivo
 3. KPP I KP BARANOVIĆ 1. uvjetna osuda (kz do 5g, iznimno 10 g, ako su primjenjene odredbe o zakonskom ublažavanju kazne- prije 01.102006. blaže bilo) 2. Uvjetna osuda, od čega se sastoji? 3. Opoziv uvjetne osude- kad je obvezatan? 4. Novčana kazna kako se izriče? (u dnevnim dohocima) 5. ako ne plati? (Ako se može izreći samo novčana kazna- onda prisilno) 6. Opći minimum k. zatvora? 30 dana 7. Dugotrajni zatvor /20-40 g) Specifičnost kazne dug. zatvora 8. Kazna zatvora kako se izriče? (na god i mjesece, na dane do 3 mjeseca 9. Dali se k. zatvotra do 6 mjeseci može zamijeniti? (DA,radom za opće dobro na slobodi) 10. Pokušaj k.djela? (kad počinitelj s namjerom pokuša k.d.) 11. Zakonodavac kaže da se može osloboditi od k.d.? Što sud može? Kada? 12. Sudionici u počinjenu k.d. 13. Stjecaj,; Kako sud postupa? 14. Teška tri ubojstva, svako 25 g. zatvora- koju mu mora izreći kaznu? (40 g) 15. Supočinitelji? Kako se kažnjavaju? 16. Pomagači (može blaže) Što su? Koje su radnje? 17. Što je to nužna obrana? (nije kd.) Prekoračenje nužne obrane? (ako ga odluči kazniti nije se dužan držati odredbi o ublažavanju kazne) 18. Sastojci krivnje? 19. Ubrojivost? (Biti sposoban za krivnju; Zakonodavac određuje pojam neubrojivosti) 20 Protiv neubrojivih (- zakon za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, - optužnica, - prisilan smještaj) 21. Nadležnost Vrhovnog suda u 2 stupnju, u 3. sstupnju 22. Kad stranka ima pravo žalbe na 2 stupanjske presude (3 slučaja) 23. Kad je pritvor obvezan? 24. Koliko može pritvor trajati do donošenja presude? 25. Prenošenje mjesne nadležnosti- odlučuje zajednički neposredno viši sud 26. kad je obrana obvezna 27. A što ako nije bilo branitelja ,a orana obvezna? (Nedostatak- apsolutno bitna povreda- ukida se) 28. Čime se ukida Presuda? (rješenjem- ukida i odbacuje, Presudom -preinačuje i potvrđuje odluka) 29. Vrste presuda 30. Kad će sud donijeti odbijajuću Presudu? 31. Na koje povrede sud 2. stupnja pazi po službenoj dužnostu? 32. Prigovor na optužnicu? na koje nema pravo prigovora? (na izmijenjenu i proširenu) 33. Pritvor- trajanje u skraćenom postupku 34. Nezakoniti dokazi 35. Izvanredni pravni lijekovi 26. Rok za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude? Protiv koga se ne može provesti? 27. ZZZ Bilješka koja mi stoji: ne navodi na pogrešno, neda joj se slušati nabrajanja. UPRAVA I RADNO - KNEŽEVIĆ 1. Primarna načela za zaštitu procesnih prava stranke? 2. Skraćeni postupak - kad se može voditi? 3. Hitne mjere(žalba ne odgađa izvršenje; kako rješenje mora izgledati? (mora se navesti u izreci rješenja= 4. Jel žalba devolutivan pravni lijek' DA 5. Kad 1. stupanjsko tijelo odlučuje o žalbi? (u jednostranačkim stvarima) 6. Pretpostavke za podnošenje žalbe 7. Što radi tijelo 2 stupnja, a ko stranka nije osporavala nenadležnost, a nenadležan je? ukinut će ga i ustupiti nadležnom 8. Zabrana reformatio in peius- ograničeno vrijedi 9. Reformatio im melius (mimo žalbe,a li u okviru zahtjeva u 1 stupanjskom postupku) 10. Konačnost 11. Na koji način više rijelo intervenira na konačni akt? 12. Što znači poništiti Rješenje? 13. Što znači ukinuti Rješenje? 14. Razlog za ukidanje Rješenja po pravu nadzora? Rok? 15. Mora li biti dostavljhen stranci, ili je dovoljno da je otpremljen? (dostavljen- stav Ustavnog suda, otpremljen- dugogodišnja praksa) 16. Postupak izvlaštenja- iznimka- (upravni sud ne može ispitivati) 17. Ovlaštenici za tražiti naknadu za oduzetu imovinu 18. Da li je u upr. sporu moguća žalba? (ne, moguća 2 izv. PL) 19. Što ako zakon nije sukladan Ustavu? (zastat će s postupkom) što ako podzakonski akt nije? ( riješit će zakonom u konkretnom slučaju; Zahtjev Ustavnom sudu) 20.
 4. Rok 27.09.2008. GP I TRG- Damjanović ZV 1. Stvar izvan prometa, a objekt prava vlasništva? (Javno dobro) 2. Kako može prestati pravo vlasništva? Forma odreknuća? 3. Kako se može odreći pokretne stvari? (Napuštanje) 4. Prestanak na temelju posebnog zakona? (Zakon o izvlaštenju) 5. Prestanak vlasništva na posebnom dijelu nekretnine? Kako na zahtjev manjine i primjer? 6. Prihvaćanje međe građenja. Odnos vlasnika i graditelja. Do kad je graditelj dužan plaćati vlasniku? Što kad prekorači među, koje pravo ima vlasnik? (naknadu štete, da otkupi, uspostavu prijašnjeg stanja) 7. Kad nema pravo tražiti uspostavu prijašnjeg stanja vlasnik? (kad je graditelj pošten, vlasnik napošten, a uspostava ekonomskog stanja nije ekonomski opravdana) 8. Služnosti nabrojati 9. Što je pravo plodouživanja? 10. Čime se uspostavlja nužni prolaz? (sudskom odlukom) ZZK 1. ZK upisi 2. Što je uknjižba, predbilježba, zabilježba? 3. Čime moraju biti propisani pravni učinsci? ZOO 1. Predugovor ; 2. Kad će se predugovor smatrati ugovorom? (kad ima sve bitne elemente ugovora) 3. Kad neće važiti (kad se okolnosti promijene) 4. Načini prestanka obveza (raskid, otkaz, smrt, novacija) 5. Novacija 6. U kom roku je dužnik dužan ispuniti obvezu? 6a. ako nije ugovoreno ni propisano (odmah, osim ako narav obveze ne zahtjeva drugo) 7. Trgovački ugovori- rok za ispunjenje? (max 30 dana od primitka računa,a ako se ne zna kad je primio račun, kad vjerovnik izvrši svoju obvezu) 8. Dulji rok ispunjenja od propisanog jel može? Kad ne može? (Kad je nepravedno za vjerovnika) 9. plaćanej putem banke, kad je plaćanje izvršeno? (kad je novac stigao banci) 10. Putem pošte? 11. Učinci raskida ugovora ZN 1. Kad je nasljednik nedostojan za nasljeđivanje? 2. kako se izračunava nužni dio? 3. Što se izdvaja? (ono što je ostavitelj privređivao s nasljednikom) 4. Kad je nužni dio povrijeđen što se mora vratiti? ZOO 1. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji 2. Pravo zadržanja? (samo za pokretne stvari) Za koje stvari nema prava zadržanja? (osobne stvari; ako je do stvari došao protiv njegove volje) 5. Pravo prvokupa? Mogu li ga stranke ugovoriti neograničeno? Kad bi moglo biti neograničeno? 6. Pravo trajnog prava prvokupa propisano posebnim zakonom (RH na zaštićenim dijelovima prirode) 1. Što se uređuje zakonom o šumama? Jesu li šume opće dobro? NE Može li biti u privatnom vlasništvu? DA 2. Što uređuje zakon o poljoprivrednom zemljištu? 3. Kako fizička osoba može raspolagati poljoprivrednim zemljištem? (država propisala način) TRGOVAČKO 1. Kakve imamo dionice? (na donositelja više ne mogu glasiti, SAMO na ime) (s nom, bez nom, vlastite, vinkulirane) 2. Povlaštene dionice, što su to? Kakve mogu biti povlaštene? (Kumulirane, Participativne) 3. Najveći dio kapitala koji može otpasti na dionice bez prava glasa? do 1/2 4. Udio u d..- koja je obveza udjelničara? (ispaltiti temeljni ulog) a ako ga ne uplati? Pravo društva prema njemu? (tražiti da isplati u roku ne kraćem od 1 mj. 5. Kad društvo izdaje vlastite dionice? Što ako društvo protivno zakonu izda vlastite dionice? (otuđiti u roku 1 godine) 6. Dionice najviše zastupljene u temeljnom kapitalu? 7. Dužnost čl. uprave d.d. - kakvom su pažnjom dužni postupati? savjesnog i dobrog gospodarstvenika) Kad se smatra da nisu postupali s dužnom pažnjom 8. Može li član uprave sudjelovati u dobiti ako je društvo imalo gubitak prethodnih godina? 9. Dobit u d.d. kako se rapoređuje? Što se mora najprije pokrivati? 10. Što je s rezervama? (Zakonske , statutarne) 11. Može li uprava odlučiti da se dobit ne podijeli? DA 12. Dobit podijeljena protivno zakonu o dioničarima- tko odgovara? 13. Može li uprava dobiti kredit od društva? (Može, treba mu odobrenje n.o.) 14. N.o. imenuje upravu- trenutak imenovanja 15. N.o. opoziva upravu- trenutak opoziva 16. Član uprave da ostavku (od trenutka davanja, a ne upisa u sudski registar) GPP I OBIT. JASENKOVIĆ 1. Načelo usmenosti u neposrednosti 2. Odluke bez primjene n. neposrednosti? (priznanje, odustanak) 3. N. javnosti? Kad je javnost uvijek isključena? 4. Nadležnost u bračnim sporovima? (izaberiva nadl) 5. Nadležnost u sporovima utvrđivanja i osporavanja očinstva? 6. Pripremanje GR? 7. Prethodno ispitivanje tužbe 8. Povlačenje tužbe? 9. Povlačenje tužbe u brakorazvodnoj parnici? 10 konstitutivna presuda? (pr. presuda o raazvodu braka) 11. Deklaratorna presuda (utvrđuje se) 12. Sadržaj tužbe? 13. Sadržaj žalbe protiv presude 14. Rok za žalbu protiv P? 15. Protiv kakve presude i u kom roku se izjavljuje revizija? 16. granice ispitivanje pr. presude protiv revizije? 17. Rješenje o obustavi postupka? 18. Revizija u izvanrednom postupku? U ovr. kad ju dopusti 2 stupajski sud 19. Predmet ostavinskog postupka 20. kako se pokreće ostavinski postupak? 21. Na što upozoriti naslj. ako se namjerava odreći nasljedstva 22. Naknadno pronađena imovina 23. koliko obitelji poznaje OZ 24. Izvanbračna zajednica 25. Brak 26. Pretpostavke za postojanje braka? Kad se sklapa u vjerskom obliku, što još treba? (potvrda od matičara) 27. pretpostavke za valjanost braka 28. Tužba za poništaj braka- tko je ovlašten? A kod maloljetnosti? 29. Kako prestaje brak? 30. Načini utvrđenaj očinstva? 31. Priznanje očinstva gdje se daje? Čiji pristanak je potreban? 32. Uzdržavanje bračnog druga? Što treba utvrditi kod osoba od koje se uzdržavanje traži? 33. Uzdržavanje djece (malolj.), punoljetne do kada? USTAV I ORG. PR. KRILETIĆ 1. Što se regulira Ustavom RH? 2. kakvo je tijelo hrv. Sabor? Koje akte donosi? Kako se biraju zastupnici? Kojom većinom odlučuje hrv. Sabor? 3. Temeljna ljudska prava i slobode? 4. da li se jamči pr-o vlasništva? 5. Pravo nasljeđivanja- kakos e jamči? 6. Prethodna određenost kaznenih djela? Što to znači? 7. HNB- što je? 8. Ograničenje sloboda? Da li se mogu ograničiti? 9. Pitanje jezika u Hrvatskoj? Može li se u lok. jedinice uvesti 2. jezik 10. Pravo na štrajk? Ograničenja za neke službe? 11. Predsjednik RH koje ovlasti ima u odnosu na Vladu? 12. Što je državni proračun? 13. Da li Sabor može 2. tijela ovlastiti da donose uredbe sa zakonskom snagom? (Predsjednika RH, a Vladu na vrijeme od 1 g. ) 14. Ustavna odluka o suverenosti i samostanosti Hrvatske (25.6.91) 15. Odluka o raskidu SFRJ (8.10.1991) 16. Što regulira Ustavni zakon o Ustavnom sudu i na koji način? 17. Kakvo je tijelo Ustavni sud? O čemu odlučuje? 18. Postupak po Ustavnoj tužbi. U tom postupku kako postupa sud? Dali daje upute za postupanje? Može li sud razrješiti pravni odnos/meritorno riješiti stvar ili samo akt dali je u skladu s Ustavom? 19. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i tem. sloboda? (1950 donesena, po pr,. snazi ispod Ustava, iznad zakona) 20. Lj. pr-a i slob koje Konvencija štiti 21. E. sud za lj. pr-a kako djeluje? 22. Što znači da je iscrpljen cjelokupni pr. put u hrv. zakonoddavstvu? Do koje instance se može ići? (Ust. suda) 23. Što su sudovi? O čemu odlučuju? 24. Postoji li vojni sud u RH (vojno-sttegovni sudovi- izvan sudbene vlasti- oni spadaju u Upravu- kontrolira ih Vrhovni sud RH) 25. Dužnosti suca? (ne smije biti čl. n.o. ili čl. uprave) 26. Kome odgovaraju suci ako počine štetu? 27. postupak protiv suca, tko može pokrenuti? (min. pravosuđa, predsj Vrhovnog suda) 28. Što je odvjetništvo? 29. Gdje je regulirana nagrada odvjetnika za rad? 30. Tko donosi statut? 31. Državno odvjetništvo? Odgovornost za štetu (RH odgovara z aštetu koju počini d.o. -- regres)
 5. imam i ja dva pitanja, oba iz Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jug komunističke vladavine: 1. jel imaju stranci prema tom zakonu pravo na naknadu za oduzetu imovinu? jel to regulirano međunarodnim sporazumima ili? 2.dal su ovlaštenici naknade samo fizičke osobe i naljednici prvog nasljednog reda ili i pravne i njihovi pravni sljednici? Hvala! p.s. U glavi mi je kaos
 6. šaljem ti pozitivne vibracije! Javi kako je bilo... dojmove.
 7. Po forumu kola priča o toj skripti... Jel ju ima tko? Molim vas da mi je netko proslijedi na lhea123@gmail.com
 8. Jel ima netko skriptu za sucevica? navodno postoji, ali je ja ne uspijevam naci pliz pomagajte! ako tko ima molim da mi posalje na lhea123@gmail.com
 9. Tnx na savjetu za kalkulator i korektor- nema sanse da bi se toga sjetila Jel ztd, obiteljski, zn, zor, objektivno ne treba, ili tebi nije trebalo obzirom na predmet spora?
 10. dobila 28. 29 i 30.5. - te sam datume i trazila...
 11. ja još čekam poziv... valjda to znači da sam u drugom dijelu roka (nadam se )
 12. Ljudi koje propise planirate uzeti, ili ste uzeli na pisanje presuda? Zoo-stari, novi Zpp Kz- Zkp- tarife, pristojbe, orijentacijske kriterije... jel treba to sve? sto jos osim toga savjet plz
 13. korni kad si dobila poziv?
 14. Rok za travanj je objavljen 14.4. ako mozes doci do popisa komisije, cim bude gotov, plz javi.
 15. mirnab a kako znas kad pocinje? jel znas kad zavrsava? Frka meee
×
×
 • Napravi novi...