Jump to content

Paracelsus

Korisnik
 • Broj objava

  99
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Za vašu utjehu, ovaj naš munjeni Zakon o vlasništvu razlikuje posjed i vlasništvo te je lako moguće izgubiti parnicu za smetanje posjeda iz razloga što se posjed stječe i gubi u roku od 30 dana odnosno 1 godinu ukoliko stranka nije znala. Za godinu dana je apsolutna zastara tužbe za smetanje posjeda. Kumeki i svekolika hrvatska kmetija to dobro znaju i to obilno koriste, a advokati se takovima u pravilu vesele. Međutim moj vam je savjet da čim prije tužite s naslova da ste vlasnik i to ste stekli s povjerenjem u z.k. stanje te da sud zabrani protivnoj strani svako daljenje ometanje odnsono podredno da odredi novčanu naknadu koju vam moraju platiti! To proceduralno mora biti posebna tužba ukoliko ste prethodno tuženi za smetanje posjeda niti niste bili s toga i takovoga naslova u mogućnosti uzvratiti protutužbom!
 2. Molim vas da mi netko odgovori da li je moguće u istoj parnici uz protutužbu prema tužitelju i istaknuti tužbeni zahtijev i protiv suparničara?
 3. Trebate otići u gruntovnicu i tražiti da vam daju na uvid za vašu gruntovnu česticu (z.k) zbirku isprava. Često susjedi prošire svoje parcele na štetu susjednih i to na neki način (može i kojekakovim kriminalnim rabotama!)ucrtaju u katastru. Treba sve istražiti. Dosta česo se podaci ne slažu iz razloga (npr. u Zagrebu)što su komunisti naložili tkzv. novu izmjeru 1966.g. koja je ucrtala nove međe koje su prethodno bili temeljene na uzurpaciji, međutim oštećeni su i tada imali pravo prigovora nakon javnoga uvida, ali čisto to nisu činili pa im se "odgrizlo" sa svih strana" i slč. Zašto kažem "komunisti", zato što su oni svjesno zanemarivali i zapuštali gruntovnicu, zbog toga se gruntovnica još uvijek temelji na starom austrugarskom katastru koji je rađen znatno manje precizno. Komunisti su razvili sofisticiranu pravnu doktrinu po kojem se zatiralo privatno vlasništvo. Za građevinsko zemljište su u Zagrebu izumili da je negdje 1984.g. postalo društveno vlasništvo i to svaki pedalj zemlje koje unutar obuhvata prostornoga plana Grada Zagreba! Svašta se tada moglo dogoditi ovisno tko je bio "drug" koji je tražio od općine pravo građenja. Kad su ti isti "drugovi" preko noći postali "gospoda" situacija je bila još i gora ... Zbog toga se svašta i događalo te se i dalje svakodnevno događa i događat će se i u buduće sve dok nas ovako fletno vode ova "gospoda". (http://www.washingtontimes.com/news/2011/mar/10/arab-revolts-spread-to-europe/ ) Vam je izgleda jedini pravni "lijek" taj da vam sudski geodetski vještak sačini elaborat po kome će vještačiti gdje bi se mogla nalaziti u prostoru (tj. na terenu) važa z.k. čestica i tada morate protiv onih koji su vam "maznuli" zemlju pokrenuti sudski postupak za utvrđenje. U istoj gruntovnici trebate vidjeti i zbirke isprava za vaše međašne čestice te tamo možda otkrijete kojim geodetskim elaboratom su vam možda "maznuli" te utvrditi da li je bilo ili ne možda čak i kršenja zakona te kriminala tkđ. Nažalost to je dosta posla za odvjetnike i sud stoga dobro pazite koga birate za pravnu pomoć jer za iste pare možete dobiti veliko šarenilo usluga! Nažalost!
 4. Sud može ustanoviti nužni prilaz za vaš objekt koji nažalost ne mora biti nužno pravo provoza vozila osim eventualnoga nužnoga koridora za vatrogasce. Također se može utvrditi i nužna služnost vodova, ali to u vašem slučaju nije bitno jer na putu širokom 1 m, pod uvjetom da ste vi vlasnik ili suvlasnik toga puta ili da je on vlasništvo države (općine grada, vi već sad možete ukopavati te vodove. Međutim niti jednim načinom ne možete prisiliti vlasnike da oni promjene među toga puta u smislu njegova proširenja na račun svoje zemlje. Sve to može učiniti jedino Republika Hrvatska u postpku izvlaštenja i po zakonu o izvlaštenju ukoliko postoji javni interes. Ukoliko bi vlasnici zemlje pristali dati svoju zemlju tada bi se put mogao ucrtati u onoj i samo onoj širini koju određuje primjena zakona o prostornom uređenju i gradnji. Katkada su advokati vrlo kreativni i znaju isfabricirati vrlo čudne tužbe kojima, uz pomoć sudaca čudnoga imena i čudnoga izgleda, često usjevaju učiniti svašta tako da protivne stranke "popuše" teoretski čistu situaciju. Pravi fiškalski podvig i jest kad se učini ono kakti "nemoguće"!
 5. Nezamislivo je da sudac može biti kriminalac. Nezamislivo je da javni notar može biti to isto, a zamislivo je da premijer jedne takove nezamislive države može biti kriminalac??? Sve me to potsjeća na neke centralno afričke države i režime. Jadni mi!
 6. Premalo podataka da bi se išta moglo reći! Da li su tih 30-tak spornih hvati igdje ikad evidentirani kao zasebna z.k. čestica ili su tek "idelani" dio ukupne čestice? Što je točno navedeno u kupoprodajnom ugovoru? i td....
 7. Vaš slučaj riješava zakon o vlasništvu i dr. stvarnim pravim i to glava: Pravo na razvrgnuće isplatom Članak 51. (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ostali suvlasnici imaju do isplate založno pravo na stvari koja je pripala tražitelju razvrgnuća. Ne isplati li ih u roku, oni mogu zahtijevati ispunjenje ili naplatu iz vrijednosti zaloga, a mogu i tražiti da se poništi odluka o razvrgnuću isplatom. (3) Suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi zajedno barem devet desetina, ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog iz stavka 1. ovoga članka.
 8. Paracelsus

  nužni prolaz

  Ukoliko ste kolčiće zabili u roku kraćem od 30 dana od kad ste saznali za "šodranje" vaše zemlje koje je počinio ovaj razbojnik tada ste primjenili dopuštenu samopomoć po čl. 27 zakona o vlasništvu. Kada prođe 1 godina nastupa apsolutna zastara za samopomoć i za tužbu za smetanje posjeda. Ukoliko sa svjedocima na sudu možete dokazati da ste vi vaš posjed kolčićima zaštitili u propisanom roku njegova tužba će biti odbijena iz razloga što on još nije stekao posjed jer mu se posjed još nije umirio. Inače, dobro je znati da je takova parnica el-dorado za lukave i perfidne odvjetnike iz razloga što se takova parnica temelji na žvopisnim svjedočanstvima pokvarnih, umišljnih, krimatogenih, krmatofilnim i svekoliko podmuklih hrvatskih građana ! (sjetite se Škorine pjesme "ko je gazda u dvorištu mom?")
 9. Ne radi se sada više o novcu, novce sam dobio, ali meni je i važnije izvršenje naloga da se spor mora završiti za 12 mjeseci, a cure zadnji mjeseci. Radi se kriminalnoj tužbi u kojoj se zapravo fingira spor zbog banditske ucjene uzrokovane institutom zabilješke spora u gruntovnici. Za 9 godina nikada čak nije niti došlo do početka glavne rasprave! Pri tom se neprestano krši ZPP, a sudac opetovano čini neurednu dostavu i uzrokuje jalova ročišta. Advokatuškinja protivne strane krši i zloupotrebljava ZPP, a pošto je Ona deklarirana prijateljica suda nitko je nije niti pokušao kazniti temeljem čl. 10 ZPP. Protivna advokatuškinja i sudac su naime drugovi koji se skupa časte i zajedno ga slave! Jednom rječju općepoznati očaj hrvatskoga pravosuđa! Ne znam tko će više tome jadu i očaju već jednom stati na kraj!
 10. Molim pravni savjet. Što sad kad smo uspjeli u tužbi zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Po mojo tezi, naime, ako sud ne poštuje sudsku odluku mislim da više nemamo kome tužiti u RH već jedino van u Strassbour. Da li je ovo jako teško jurdičko pitanje, molim odgovor?
 11. tonko7, svakoga dana uočim barem 100 kršenja zakona! Divim se vašoj naivnsoti! Pa zar niste razumjeli što sam vam prethodno napisao? Izricanje presude je na zadnjem ročištu nakon što se zaključila glavna rasprava. Glavna rasprava zna trajati 10-20 godina u sudbenoj vlasti ove naše Rvatske, a rekao bih i sanatherske države iliti Republike Agrokoristana. Glavna rasprava se zakaže nakon pripremnoga ročišta. Prije toga sudac obično pismeno uruči tužbu protivnoj strani (to ste vi!) i napiše prijetnju presudom zbog ogluhe. Vi ste napisali da niste bili na glavnoj raspravi, stoga nije niti čudo što se sve tako brzo svršilo! Imali ste odvjetnika pa je on bio umjesto vas? Ako ste vi odgovorili to 85% sudaca nije niti pročitalo. Ja sam svjedok slučaja da su nemoćnoj staroj ženi oteli relativno vrijednu imovinu na temelju ničega dok je ležala u smrtnoj postelji putem instituta "presude zbog ogluhe", a da je Sud brutalno prekršio, egzaktno i nedvosmisleno, točno određene članake toga vam famoznoga svetog ZPP-a. 0,100 % sam siguran da će za to kršenje, jednoga dana, vrana vrani iskopati oko! Sretno!
 12. Naravno da može osobito u slučaju da vi niste imali odvjetnika, a protivna strana imala. Osobito su opasni odvjetnici - bivši suci jer se oni svi skupa zajedno časte i piju. Ovo potonje sam vidio i osjetio na svojoj koži. Da niste bili na glavnoj raspravi? To je za vas katastrofa! Mene je moja fiškalica uvjerila da ne trebamo ići na izricanje presude i poždro sam se što sam je poslušao (zbog toga mi se čak i poljuljalo i inače krhko povjerenje u nju, jer ta mi nije nit' majka, nit' sestra, kći i dr...!). I ona (moja fiškalica) se i sama zaledila (ako mi to pak nije odglumila !) kad je 3-4 mjeseca poslje pročitala presudu koju je u kafiću sutkinji diktirala bivša njena sutknja - kolegica i odvjetnica protivne strane. Obe su inače jednako invalidne za posao koji rade. Ova prva će umrijeti radeći na općinskom sudu tj. neće nikada napredovati iz razloga što o svom poslu nema dume, a ova druga će završiti u buksi (ne dao bog dugoga čekanja!) Narode, obavezno odite na izricanje presude. Učite na tuđim greškama, a ne na sovojim! Da sam je bio ne izricanju presude bio bih prije svega 4 mjeseca u prednosti tj. ne bi živoio u lažnoj nadi, a drugo u oči bih im rekao da su se na kavi dogovorili za tu presudu (još je bilo svježe kad sam viđ'o sudkinju u kafiću s tom odvjetnicom, a ja naivan sam mislio do tada da one raspravljaju o špeceraju, sexu si slč.!)i u oči bih im rekao s kojim točno motivom to čine. Jer ja to znam. Ovako one jadnice, sitne pokvarene dušice misle da ja to ne znam. U vašem slučaju je jedina nada da je možda isto tako zbog nekoga sogfisticiranoga kaznenoga (krim)djela vama izostala dostava! Kako vas ne bi dokrajčili prekluzivni rokovi možda će te morati učiniti kaznenu prijavu policiji i odvjetnišutvu protiv nepoznatoga počinitelja "muljanja" dostave i slč. U svakom slučaju treba vam ne bilo kakav odvjetnika već jedino i isključivo dobar. Koji je dobar to pak samo dragi bog zna!
 13. Da osvježim temu, Koji je pravni lijek kada je izrečena presuda zbog sporesti? I dalje imam tezu da je to tim činom neispunjenja sudske odluke to zrelo za Strasbourg.
 14. almaminjo10, Vi ste trebali imati ne bilo kakovoga odvjetnika već "dobroga", a nikome ne piše na čelu "nu mene" "taj sam". Žalbeni rok ne smijete propustiti. Nestručni ljudi napišu u žalbi nerelevantne činjenice s kojima samo opterete onoga koji ih u tom trenutku može spasiti. Postoje općinski suci čije presude u pravilu padaju i to znači uporavo će te im vi uveseliti dan ako se na njihove odluke nestučno žalite. Upravo će te nahraniti njihovu bijedu od sudovanja. Kvalitetne stvari se nažalost i kvalitentno plaćaju. Ja svaki dan molim Boga da me sačuva od poštenih i stručnih ljudi jer se od nepoštenih i nestručnih znam i sam paziti.
 15. Pozor, Ovu temu je započela TatjanaO, a ubacuju se i drugi sa svojim problemima! Sada vidim da "ovdje_nova" ima ima obrnuti problem od TatjanaO jer ona treba ostvariti nužni pristup ili općenito kakav pristup. Kao kupac trebali ste u biti znati što i kakovu stvar kupujete. Zato neki i angžiraju odogvarajuću osbu pri svakoj kupnji ili pak sami znaju nešto više. "Ovdje nova" za vas je dobro ako možete pristupiti preko ne_privatnog vlasništva. Ne znam koja bi zapravo bila funkcija javne vlasti nego skribiti o svima a ne samo o njima???
×
×
 • Napravi novi...