Jump to content

gala385

Korisnik
 • Broj objava

  514
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  5

Sve što je gala385 objavio

 1. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_12_133_1927.html Koliko sam shvatio zakon, s razrednom nastavom se može raditi u predškoli, a na određeno kao odgajatelj kao nestručna osoba. U pravilniku su propisane stručne spreme.
 2. Proučavajući materiju, vidim da postoje različita tumačenja u pogledu trenutka proglašavanja viškom u školama. Ja sam stava da u konkretnom slučaju s 01.09. treba proglasiti viškom učiteljicu koja nije u kategoriji zabrane. No, Hzoš i neki pravnici su mišljenja da se višak može proglasiti po povratku osobe npr. na roditeljskom dopustu, naravno uzevši u obzir zabranu od 15 dana po povratku iz zor-a. A to mi je neshvatljivo, jer npr. radnik može koristiti neko pravo iz zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje traje godinama. Npr čeka se povratak učiteljice koja ima 3 godine roditeljskog dopusta za blizance a ona zatrudni? Što povlači enormne komplikacije. Nadam se da moderatori imaju kakvu sudsku praksu pri ruci.
 3. Nažalost ne u školama. Škole prije početka šk. god. od Županije dobiju odluku o broju razrednih odjela na osnovu prijave broja djece, a od koje odluke ovisi koliko odjela će biti u školi. Ako ih je npr. 1 manje u razrednoj nastavi, 1 učiteljica je višak s 01.09. odnosno početkom šk. godine.
 4. Prvo i osnovno, nitko nije tehnološki višak dok škola ne zaprimi odluku o broju razrednih odjela. Ne mora iskazati županiji višak do tada. Višak ćete eventualno biti na dan 01.09. ako ne koristite prava iz kategorije apsolutne zabrane, pa tako regulirajte pravo na roditeljski. Napominjem da ako prekinete roditeljski, ravnatelj ima pravo za 30 dana odgoditi Vaš zahtjev za davanjem suglasnosti za prekid ili nastavak roditeljskog dopusta (čl 47. st. 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama). Ravnatelj vas ne može tjerati da iskoristite cijeli dopust jer je Vaše pravo s njime raspolagati kako vi želite, s time da ravnatelj može odgoditi davanje suglasnosti za 30 dana. Uostalom, ne manipulirate li Vi Vašim pravom kako ne biste ispali tehnološki višak i to tako da starije kolegice izvise?
 5. Tada je Vaša jedina obveza bila dati ili uskratiti suglasnost za navedeno radno mjesto. Bez ulaženja u to zašto ovaj ili onaj kandidat niti vas to treba zanimati. Ravnatelj odlučuje o zasnivanju radnog odnosa. Uostalom, na sjednici ŠO ste trebali dobiti sve materijale.
 6. Dobit ćete ga nikada od strane pravne službe MZO. Izvršite uvid u dokumentaciju izabranog kanidata i ako je izabrana osoba bez uvjeta - mail inspekciji....isto tako, škola je mogla donijeti novi pravilnik i ne postaviti ga na stranicu. Kazna je - staviti na stranicu.
 7. Nemoguće utvrditi bez uvida u natječajnu dokumentaciju, a takvo pravo ima osoba prijavljena na natječaj. Večernja škola je valjda doškolovanje za sss. Uvjeti navedeni u natječaju moraju odgovarati uvjetima u internim aktima tj Pravilniku o radu. Ravnatelji rijetko kad griješe....
 8. Suglasnost MZO vezana je uz radno mjesto, a ne čovjeka. Sadržaj prethodne suglasnosti MZO je praktički naziv radnog mjesta i broj sati. Uvjeti natječaja za domara propisani su Pravilnikom o radu/sistematizacijom + ako je ložač ispit...
 9. Da. Situacija na kraju gore citiranog članka "a drugima može ponuditi", obzirom da nije ispunjen uvjet od 12 mjeseci rada.
 10. Da. Članak 126. Zakon o radu (1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. (2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. (3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.
 11. Valja napomenuti da postoji sudska praksa gdje su radnici vraćeni na posao uz obrazloženje da im "poslodavac nije omogućio liječenje".
 12. Po ni jednoj osnovi. Fizički mora koristiti bar dan GO za godinu na koju se regres odnosi. Trebali ste unaprijed razmišljati da mu se omogući barem dan radi regresa. Btw. neki kolektivni ugovori propisuju puni GO kad radnik ide u mirovinu, dakle iznimka od čl. 78. st. 2 ZOR.
 13. Pada mi na pamet jedino odredba iz Pravilnika o radu škole "O rasporedu radnog vremena ili promjeni rasporeda radnog vremena ravnatelj Škole je dužan izvijestiti radnike najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada." Proučite Vaš Pravilnik, mora biti na stranicama škole... O isteku ugovora o radu na određeno vrijeme čak i ne morate biti obaviješteni jer prestaje silom zakona, no uobičajeno je da dobijete pismenu obavijest (koja nije obveza). A bilo bi i uobičajeno da Vas kolegica koju mijenjate kontaktira da se vraća....
 14. Ako osoba koju mijenjate koristi GO nakon 01.07., Vama prestaje ugovor o radu jer MZO ne financira zamjene preko ljeta, odnosno MZO ne želi financirati 2 osobe na jednom radnom mjestu. Prevedeno, osoba koju mijenjate npr. koristi stari GO do 30.06. - ostajete na poslu s punom plaćom, naravno u visini radnog vremena. Čim osoba koju mijenjate koristi GO nakon 01.07., Vama prestaje ugovor, zato se ugovori o radu koncipiraju "do povratka xx s rodiljnog/roditeljskog dopusta", pa se napravi ugovor do 60 dana koji traje "do povratka xxx s korištenja GO za 2019." tj. 30.06. Ravnatelj bi Vam trebao javiti kada kolegica misli koristiti GO, jer nakon 01.07. ne možete biti u radnom odnosu (samo ukoliko osoba koju mijenjate koristi bilo kakav GO jer se navedeno smatra povratkom na rad). Napominjem da je caka u odredbi Vašeg ugovora, ako piše do povratka xx s rodiljnog/roditeljskog dopusta, tada Vam ugovor prestaje zadnjim danom rodiljnog/roditeljskog dopusta i do 30.06. treba napraviti novi ugovor, a ako je ugovoreno do povratka xx na rad, tada vam ugovor ne prestaje sve do realnog povratka na rad osobe xx. No tada bi savjetnica za financije MZO nazvala ravnatelja.
 15. Poštovani, poslodavac je uputio radnicu na liječnički pregled radi utvrđivanja radne sposobnosti. Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti radnika (obrazac RA-2) specijalista medicine rada, utvrđena je zdravstvena nesposobnost za određene poslove, te sposobnost za obavljanje lakših poslova. Još jednim liječničkim pregledom utvrđeno je da je radnica nesposobna za poslove svog radnog mjesta. Radnica zahtijeva premještaj na lakše poslove. Koja je sljedeća procedura? Pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost ili djelomičnog, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti? Koliko sam shvatio tek na osnovu rješenja HZMO se radniku može ponuditi premještaj na "lakše" radno mjesto? Može li se radnik premjestiti samo na osnovu uvjerenja o zdravstvenoj nesposobnosti? Pretpostavljam da se navedeno regulira čl. 41. i 42. ZOR... Unaprijed zahvaljujem.
 16. Školski odbor mora dati suglasnost na navedenu odluku. Isto tako i sindikalist. Dakle 9 ljudi misli da bi trebali dobiti otkaz...Inače za Izvanredni otkaz čujem jednom godišnje na razini Županije. Dakle radi se o nečem ozbiljnom. Zahtjev za zaštitu prava ulaže se školskom odboru, no isto Vam piše na Odluci.
 17. Onaj koji ima ovlasti radničkog vijeća, ravnatelj je trebao dobiti takav dopis.
 18. Bolovanje radi komplikacija u trudnoći nije muljanje. Odlazak na roditeljski jest.
 19. Višak je kolegica s 60 godina ukoliko sindikalist da suglasnost. Ista nije zaštićena, ali je uvjet da sindikalist da suglasnost. "Svaka čast" mlađim kolegicama, ne znam kakva je sudska praksa po pitanju izbjegavanja postanka tehnološkim viškom.. No ravnatelj MOŽE USKRATITI SUGLASNOST za korištenje roditeljskog dopusta i ODGODITI korištenje dopusta za najdulje 30 dana i sve ih smuljati.
 20. Pretpostavljam da se radi o spremačicama. Na pitanje Vam se ne može odgovoriti bez uvida u trajanje radnog odnosa, starost i osobe koje uzdržavaju i to svih 7 osoba na navedenom radnom mjestu (ako su na neodređeno). Postoji apsolutna zabrana otkaza: 1)za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju -odnosno u roku 15 dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava -posljedica : otkaz je ništetan (čl. 34. ZOR-a) 2) radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu (čl. 38 ZOR-a) Dakle ove radnice NE MOGU UOPĆE DOBITI OTKAZ. Od ostalih, nevezano u kojoj su stranci, ravnatelj mora utvrditi koja ima najmanje staža, najmanje godina i najmanje osoba koje uzdržavaju. Ukoliko radnik zaprimi odluku o poslovno uvjetovanom Otkazu, prva instanca je prigovor školskom odboru sukladno uputi o pravnom lijeku i to ukoliko smatra da Odluka nije u skladu s kriterijima. U prezentaciji je odlično objašnjeno, s time da se ne bih složio s njihovim razdvajanjem bodovanja staža jer je Zakon jasan. teh. višak.ppt
 21. Potpisali ste kao i svih 60000 učitelja/nastavnika jer su škole dobile takve upute, a ne jer se ravnatelj osvećuje upravo Vama. Što se tiče računala, dobili su ih neki učitelji za potrebe škole za život, dok su realno potrebni svima. Zato se ministar smije Željku Stipiću kad ga ovaj pita za troškove interneta, struje i ostalog o trošku radnika.
 22. Da, vidim da neki kolektivni za vrtiće propisuju upravo to kako ste napisali, po čemu osoba na komplikacijama ne bi imala pravo na predmetnu pomoć. Obzirom da većina kolektivnih ugovora ne propisuje tu iznimku, pada mi na pamet jedino čl. 9. st. 3. Zakona o radu, odnosno primjena povoljnijeg prava, ali točan odgovor će Vam dati više upućenija Borbena....
 23. Govorimo o Temeljnom kolektivnom ugovoru za za službenike i namještenike u javnim službama? On Vas obuhvaća ako ste u zdravstvu. Kolektivni ugovor za zdravstvo ne uređuje to pitanje, I imali biste pravo na u visini jedne proračunske osnovice. Gdje ste našli ovaj drugi citat
 24. Da bude jasnije, jednom u razdoblju od godine dana.
 25. Pod pravom na pomoć za bolovanje preko 90 dana smatra se pomoć jednom u periodu od godine dana, a ne kalendarske godine. Navedenu pomoć biste ponovno dobili u siječnju 2021., ukoliko bi i dalje bili na bolovanju ili imali novo bolovanje preko 90 dana.
×
×
 • Napravi novi...