Jump to content

artus

Korisnik
 • Broj objava

  103
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O artus

 • Status
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

2999 pregleda profila
 1. Problem je u tomu što sam ja taj drugi nekorektni zapisnik potpisao iako je bio koliziji sa sa prvim zapisnikom . Kao pravno nepismena osoba tek sam naknadno uočio “ podvalu ” JB-a , nakon što je predmet vraćen na OGS na parnički postupak uslijed nesuglasica oko sastava imovine. Tim činom mi je JB prouzročio ogromnu štetu jer sam izvođenjem dokaza koja je on svojim uvjetno rečeno neprofesionalizmom prozročio vodio više godina zamoran i skup postupak koji sam konačnici i dobio na prvostupanjskom sudu. No, protustranka je uložila žalbu pozivajući se upravo na taj zapisnik pa je predmet sada n
 2. Na prvome ročištu ja sačinjen zapisnik iz kojega je vidljivo da sam ustupio dio nekretnina sunasljednjici temeljem ranije postignutog usmenog sporazuma. Na drugome ročištu nije unesena u zapisnik ta činjenica , kao i niz drugih propusta JB-a na koja sam mu pravovremeno ukazao. Nakon što mi je obećao naknadno unijeti u spis sve moje primjedbe nije to učinio. Ima li takav nepotpuni i inficirani Zapisnik snagu javne isprave i dali je počinjena povreda dužnosti JB-a sukladno Zakonu o općem upravnom postupku članak 76 stavak 2., 3., i 5. Hvala na odgovoru.
 3. Na ostavinskoj raspravi kod JB pvjernika OGS-a na prvome ročištu sunasljdnica se nije odazvala. Tom prilikom dao sam nasljdničku izjavu kojom ustupam dio nekretnine sunasljdnici . Na drugome ročištu bila je i sunasljednica, no JB je zanemario tu činjenicu i sastavio zapisnik po kojemu se oboje prihvaćamo pripdajućeg dijela bez mojega odricicanja iz prve rasprave. Na moj zahtjev odbio je sastaviti korektan zapisnik sa tom činjenicom. Dali se radi o povredi dužnosti JB-a. Hvala
 4. U parničnom postupku na prvostupanjskom sudu protustranka je izgubila sudski spor koji trajao preko tri godine. Dokazivala je svjedocima kako joj je iza pokojnika obećana nekretnina u cijelosti. Sud je zauzeo stav da to nije pravni posao te odbacio dokaze svjedoka i donio presudu kojom sukladno Zakonu i meni pripada ½ nekretnine. Protustranka je podnijela žalbu i opet se pozivajući na svjedoke pa se predmet nalazi na Županijskom sudu već dvije godine. Protustranka se namjerno služi iznurivanjem i tužakanjem iz obijesti. Moje pitanje je ima li kakovih pravnih instrumenata kojima se protustrank
 5. Tužitelj bez ikakve pravne osnove više godina koristi nekretninu koja još uvijek glasi na preminulu osobu . Zajamčeno je ustavno pravo pisati žalbe , ali ako to radi sa predumišljajem kako bi što duže stanovao u toj nekretnini bez ikakve naknade sunasljedniku , čini mi se da to nisu čista posla.
 6. Tužitelj je bio podnio tužbu kojom je osporavao tuženiku pravo na ½ nekretnine koja je mu pripadala sukladno zakonu. U tužbi je naveo kako je postojao usmeni dogovor po kojemu tužitelju pripada nekretnina u cijelosti. Tu tvrdnju nije imao čime potkrijepiti niti je postojao ikakav pisani trag iza ostavielja u smislu oporuke i slično. Temeljem iznesenoga Sud je pobio tužbu tužitelja i donio presudu kojom je tužitelju osporio pravo na cijelu nekretninu. Tužitelj je napisao žalbu u kojoj opet ponavio isto kao i u prvotnoj tužbi. Nije posve jasno zašto je opet podnio žalbu istoga sadržaja kao i u t
 7. Gdje se može pokrenuti postupak za naknadno pronađenu imovinu. Hvala.
 8. Propustio je utvrditi sveukupnu ostavinsku masu iza ostavitelja.
 9. Javni bilježnik u ostavinskom postupku nije utvrdio svu ostavštinu iza ostavitelja, niti stanje na bankovnom računu iza ostavitelja. Ja kao sunasljednik nisam mogao u banci dobiti na uvid stanje na računu budući da je sunasljednica imala punomoć , i pretpostavljam podigla sav novac. Sunasljednica i bilježnik su prijatelji. Što je u suštini posao javnog bilježnika povjerenika OGS – a. Kome prijaviti pristranost javnog bilježnika povjerenika OGS – a. Radi li se zapravo o kaznenom djelu JB ? Hvala.
 10. Hvala na Vašemu odgovoru. Bilo je vremena da sud ispravi svoju pogrešku i dostavio je naknadno podnesak protivnoj strani. Rado bi znati dali mi sud mora vratiti cijenu usluge koju sam platio odvjetnici jer je ista rasprava radi propusta suda morala biti ponovljena i taj puta, a znano je da svaki dolazak odvjetnika na sud nije besplatan. Hvala
 11. Vodi se parnički postupak, pa prije glavne rasprave sudu je dostavljen podnesak sa bitnim činjenicama koje nisu prije na ročištu nisu bile iznesene. Taj podnesak je sud zaprimio, ali protustranka je mišljenja da je i njoj trebalo taj podnesak poslati, ili je to bila obveza suda. Dali mi možete reći kakova je procedura oko iznesenoga , ako sam dobro postavio upit. Hvala
 12. U parničkom postupku sudu je dostavljen podnesak koji je proveden kroz e predmet. Dali je sud u obvezi taj isti primljeni podnesak proslijediti potustranci na očitovanje . Ako je kojim zakonom je to regulirano. Hvala
 13. Iza pokojne majku u stanu koji bio u okupu / MORH / nastavile su stan koristiti unuka i kćer, te od 2017 smrti vlasnice i dalje otplaćuju obročne rate MORH-u koje je do svoje smrt uredno otplaćivala pokojna majka, koja je sa MORH-om imala sklopljen Ugovor o kupprodaji. Unuka i kćer imalu su i još uvijek imaju status akcesornih korisnika stana, pa nije posve jasno o čijem se stanu zapravo radi. Na sudu se vodi četvrtu godinu parnički postupak u kojemu kćer pokojne majke meni kao sunasljedniku osporava pravo na predmetni stan budući da nema nikakovih pisanih tragova iz kojih je vidljio kome j
 14. Čini mi se da sam zakomplicirao svoj upit. Dali je krivotvorenje zapisnika kazneno djelo. Hvala.
 15. JB povjerenik suda u parničnom postupku je sačinio nepotpuni i neistiniti zapisnk nakon što se stranke nisu mogle dogovoriti oko sastava i raspodjele imovine iza ostavtelja, te kao takav vratio na Sud u parični postupak. U zapisnik je unio dokument nekretnine neke druge osobe i nepotpunu ostavinu iza ostavitelja. Kako bi tom radnjom mogao dovesti u zabludu Sud u daljnem postuku molio sam JB da sačini novi činjnicama istinit i relevantan zapisnik, potkrijepljen stvarnim dokumentima. JB je odbio to učiiti, već je na tom izvornom zapisniku samo prekrižio tu drugu nepozntu osobu i dopisao st
×
×
 • Napravi novi...