Jump to content

Dinho80

Korisnik
  • Broj objava

    2
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  1. 24.11. u 14:00 GP i TRGOVAČKO 16. preuzimanje ispunjenja 48. ugovor o ortaštvu 64. stjecanje bez osnove i pravila vraćanja 66. nepravo poslovodstvo 78. zaštita prava vlasništva 101. pravo stranih osoba na stjecanje nekretnina 15. pristupanje dugu 46. ugovor o djelu 58. odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom 63. odgovornost više osoba 86. služnosti, pojam i stjecanje 93. prestanak prava građenja 107. zabilježba 147. upravni odbor i izvršni direktori dd-a 150. povećanje temeljnog kapitala 184. vlastita mjenica GPP i OBITELJSKO 5. sukob nadležnosti 8. izuzeće suca 10. zakonski zastupnik 33. pripremanje glavne rasprave 49. ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja 85. upućivanje u parnicu kod ovrhe 88. obustava i dovršetak ovrhe 103. pretpostavke za postojanje braka 108. tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva 121. bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova KP i KPP 5. vrijeme počinjenja kaznenog djela 13. Pokušaj kaznenog djela 17. Sudionici i kažnjavanje sudionika 60. Pomilovanje 72. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe 109.Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje 112.Dovođenje 118.Pritvor – ZKP/08 151.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08 157.Vrste presuda RADNO i UPRAVNO 8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu 23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu 35. Sindikati i udruge poslodavaca 46. Načela ponašanja državnih službenika 51. Rad stranaca u RH 56. Načela ZUP-a 66. Sudjelovanje stranaka u postupku - izjašnjavanje 72. Ispitni postupak 111. Odbacivanje tužbe 121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka USTAV, ORG. PRAVOSUĐA, OSNOVE EU 39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda 40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom 41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom 73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje 79. Nadzor nad radom javnih bilježnika 89. Vijeće Europe 99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
  2. 24.11. u 14:00 GP i TRGOVAČKO 16. preuzimanje ispunjenja 48. ugovor o ortaštvu 64. stjecanje bez osnove i pravila vraćanja 66. nepravo poslovodstvo 78. zaštita prava vlasništva 101. pravo stranih osoba na stjecanje nekretnina 15. pristupanje dugu 46. ugovor o djelu 58. odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom 63. odgovornost više osoba 86. služnosti, pojam i stjecanje 93. prestanak prava građenja 107. zabilježba 147. upravni odbor i izvršni direktori dd-a 150. povećanje temeljnog kapitala 184. vlastita mjenica GPP i OBITELJSKO 5. sukob nadležnosti 8. izuzeće suca 10. zakonski zastupnik 33. pripremanje glavne rasprave 49. ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja 85. upućivanje u parnicu kod ovrhe 88. obustava i dovršetak ovrhe 103. pretpostavke za postojanje braka 108. tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva 121. bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova KP i KPP 5. vrijeme počinjenja kaznenog djela 13. Pokušaj kaznenog djela 17. Sudionici i kažnjavanje sudionika 60. Pomilovanje 72. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe 109.Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje 112.Dovođenje 118.Pritvor – ZKP/08 151.Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08 157.Vrste presuda RADNO i UPRAVNO 8. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu 23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu 35. Sindikati i udruge poslodavaca 46. Načela ponašanja državnih službenika 51. Rad stranaca u RH 56. Načela ZUP-a 66. Sudjelovanje stranaka u postupku - izjašnjavanje 72. Ispitni postupak 111. Odbacivanje tužbe 121. Izvanredni pravni lijekovi, ponavljanje sudskog postupka USTAV, ORG. PRAVOSUĐA, OSNOVE EU 39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda 40. Zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom 41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom 73. Prava i dužnosti državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, te njihovo ocjenjivanje 79. Nadzor nad radom javnih bilježnika 89. Vijeće Europe 99. Posredni učinak Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?
×
×
  • Napravi novi...