Jump to content

rubrika

Korisnik
 • Broj objava

  35
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. kao paušalist obvezni ste voditi evidenciju o prometu - Obrazac KPR u koji se evidentiraju iznosi neplaćeni gotovinski i bezgotovinski, tako da imate prikaz godišnjeg prihoda. Ali davatelji kredita su ti koji odlučuju koje će dokumente prihvatiti prilikom odobravanja kredita.
 2. porez na dohodak od otuđenja je 25% (što čini dohodak, i što se može odbiti kao izdatak- članak 27.stavak 5.). Uz uvjet da se nekretnina otuđuje u roku od 3 godine od kada ju je nabavio darovatelj (ako je prošlo više vremena ne plaća se porez na dohodak), otuđitelju se utvrđuje porez (ne kupcu).
 3. da, radi se o dohotku od imovine, koji se plaća ako je nekretnina stečena i otuđena u roku od tri godine od dana njezine nabave od strane darovatelja (onoga koji je vama darovao). danom nabave se smatra datum kupoprodajnog ugovora ili u slučaju izgradnje u vlastitoj režiji dan stavljanja nekretnine u uporebu (članak 27. zakona o porezu na dohodak, članak 40. Pravilnika o porezu na dohodak, ili ako se radi o više od 3 nekretnine članak 19. Zakona).
 4. zastara prava na naplatu doprinosa članak 229. do 233. Zakona o doprinosima - apsolutna zastara 10 godina.
 5. Narodne novine od 28.2.2012 (broj 25) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom - članak 10.a, 10.b. i 10.c.
 6. Zaštićeni bankovni računi otvaraju se za primanja i naknade koje su u potpunosti izuzeti od ovrhe prema Ovršnom zakonu. Riječ je o primanjima po osnovi dječjeg doplatka, privremene nezaposlenosti, invalidnine, socijalne skrbi, stipendije, te pomoći učenicima i studentima (nije propisano i za povrat poreza).
 7. za ujaka ne možete koristiti osobni odbitak (osobe koje mogu biti uzdržavani članovi propisani su čl. 36. stavkom 7. Zakona o porezu na dohodak). Najavljeno povećanje osobnog odbitka ne možete koristiti u prijavu za 2011.g.
 8. Da, pod 4.5. upisujete taj dohodak, pod uplaćeni porez i prirez upisujete iznos što Vam je iskazan na potvrdi jer se potvrda izdaje za 2010. godinu, i porez (kao i prirez) na dohodak od osiguranja ste platili u toj godini. Može Vam biti i razlika za uplatu, umjesto za povrat, jer se godišnji porez obračunava na sve iskazane dohotke. tako se stopa od 13,5% primijenjuje na godišnju poreznu osnovicu do 43.200,00 kn, iznad 43.200,00 kn do 108.000,00 kn primjenjuje se stopa od 25%....sad, ovisno kolika Vam je plaća kroz poreznu prijavu Vam, i taj dohodak od osiguranja može biti oporezivan po stopi od 25% (a vi ste predujam poreza platili po 15%). Pozdrav.
 9. Kći nije obvezna za primljenu stipendiju podnijeti godišnju poreznu prijavu. Ako je u prethodnoj godini primila stipendije u iznosu većem od 10.800,00 kuna, tada Vam kćer ne može biti uzdržavani član i Vi morate podnijeti godišnju poreznu prijavu budući da ste koristili osobni odbitak na koji nemate pravo.
 10. Doprinosi - Članak 230. Zakona o doprinosima propisuje da apsolutni rok zastare prava na obračun obveze doprinosa i kamata te na pokretanje prekršajnog postupka i na naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, kao i zastare prava obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za deset godina, računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći. Porezi - članak 96. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisuje da apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći, a prema odredbama članka 94. stavka 3. 4. i 5. ovoga Zakona.
 11. Člankom 55. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak određeno je da iznimno od stavaka 2. i 3. toga članka Zakona, ako se osobe ne mogu dogovoriti o raspodjeli dijela osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu, a jedan od uzdržavatelja traži preraspodjelu osobnog odbitka, tada se osobni odbitak dijeli na jednake dijelove odnosno svakom poreznom obvezniku osobni odbitak priznaje se u jednakom dijelu. U tom slučaju raspodjelu osobnog odbitka izvršit će Porezna uprava na način: 1. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka u tijeku poreznog razdoblja – za oba porezna obveznika izvršit će izmjene poreznih kartica – Obrazaca PK, te ih dostaviti poreznim obveznicima odnosno njihovim poslodavcima/isplatiteljima primitaka (plaće) i mirovine, 2. ako se traži preraspodjela osobnog odbitka po podnesenim godišnjim poreznim prijavama – po podnesenim godišnjim poreznim prijavama za oba porezna obveznika izvršit će raspodjelu osobnog odbitka.
 12. Člankom 2. spomenutog međunarodnog ugovora uređeno je da izrazi »ugovarač Sjedinjenih Država« i »zaposlenici ugovarača Sjedinjenih Država« znače nehrvatske pravne subjekte ili pojedince i njihove zaposlenike koji nemaju stalni boravak u Hrvatskoj i koji su prisutni u Hrvatskoj za potrebe nabavke dobara i usluga u skladu s ugovorom ili podugovorom sa ili u ime Sjedinjenih Država u svezi s aktivnostima snaga Sjedinjenih Država u skladu s ovim Sporazumom. Dakle, jedino ako ispunjavate gore navedene uvjete "ugovarača" na Vas će se primijeniti članak 14. stavak 2. toga Ugovora.
 13. Nažalost, po toj osnovi ne možete ostvariti povrat poreza na dohodak. Pozdrav!
 14. Odgovor za ZastoJa - u tim ranijim godinama jedino niste mogli biti nekome uzdržavani član ukoliko ste ostvarili primitke (u što ulazi i naknada od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) veće od 10.800,00 kuna na godišnjoj razini, ali ste imali pravo na podnošenje godišnje porezne prijave sukladno čl. 40. Zakona o porezu na dohodak. Ove godine uz poreznu prijavu obvezno podnosite Obrazac IP i Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku (koju ste dobili po osnovi rada u komisiji na izbornom mjestu), kao i neke druge isprave vezane uz priznavanje ostalih prava po godišnjoj prijavi.
 15. Odgovor na Vaše pitanje ovisi o mnogo drugih čimbenika (da li je ovrha pokretnuta na temelju sudskog rješenja, nagodbe koja je bila u tijeku sudskog postupka, nagodbe sklopljene sa nedležnim državnim odvjetništvom, nagodbe sklopljene u individualnim sporovima prema Zakonu o mirenju, te da li utužene plaće odnosno plaće utvrđene nagodbom sadrže obvezne doprinose, te porez na dohodak i prirez, zatim da li se odnose na proteklo porezno razdoblje ili tekuće i drugo). Obzirom da se radi o vrlo složenoj problematici, možete više za Vaš slučja pročitati na linku: http://www.teb.hr/include/pdf/novosti/ovrha-opca_uputa.pdf
×
×
 • Napravi novi...