Jump to content

strojitelj

Korisnik
 • Broj objava

  5
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. počeo sam slušat ujesen 2011. no naravno nisu sva moja pitanja. Nešto sam pokupio ovdje s foruma (isto od slušača iz 2011.) pa je vjerojatno netko krivo zapisao broj pitanja. Sad više ne znam koja su točno moja, a koja s foruma tj. ne da mi se ić istraživat unazad jer nemam vremena
 2. hm, ja imam ponešto drugačija pitanja i brojeve. Neka me se slobodno ispravi. 1. Kazneno djelo 2. Načelo zakonitosti 3. Obavezna primjena blažeg zakona 4. Način počinjenja kaznenog djela i posljedica u odnosu na kažnjavanje 5. Vrijeme počinjenja kaznenog djela 6. Mjesto počinjenja kaznenog djela 7. Beznačajno djelo 8. Nužna obrana/Prekoračenje nužne obrane 9. Kranja nužda 10. Sila ili prijetnja 11. Pripremne radnje 12. Pokušaj kaznenog djela 13. dragovoljni odustanak 14. Poticanje 15. Pomaganje 16. sudionici i kažnjavanje sudionika 17. Neubrojivost, Samoskrivljena neubr., Smanjena ubrojivost i smanjena ubr. u znatnoj mjeri 18. Namjera 19. Nehaj 20. zabluda u kaznenom pravu 21. Razlozi isključenja protupravnosti 22. KD kvalificirana težom posljedicom 23. Stjecaj KD. Definicija. Vrste 24. Sadržaj krivnje 25. Odmjeravanje kazne za djela u stjecaju 26. Produljeno kazneno djelo 27. Kaznena djela ostvarena na mah 28. Uzročnost 29. Dogovor za počinjenje kaznenog djela/supočiniteljstvo 30. Vrste kaznenopravnih sankcija i svrhe kažnjavanja 31. Kazna zatvora 32. Dugotrajni zatvor 33. Glavne i sporedne kazne 34. Novčana kazna i zamjena novčane kazne 35. Uvjetna osuda/opoziv 36. Opća pravila o izboru vrste i mjere kazne 37. Ublažavanje kazne 38. Oslobođenje od kazne, posebni slučajevi oslobođenja od kazne 39. Uvjetni otpust 40. 41. Zastara izvršenja kazne 42) zastara kaznenog progona 43. Pojam, vrste i svrha sigurnosnih mjera 44. Sigurnosna mjera obvezno psihijatrijsko liječenje i liječenje od ovisnosti 45. Sigurnosna mjera zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti 46. Sigurnosna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom 47. Sigurnosna mjera protjerivanje stranca iz zemlje 48. Sigurnosna mjera oduzimanje predmeta 49. Oduzimanje imovinske koristi 50. Rehabilitacija Pomilovanje Amnestija 51. Neodređene vrijednosti kao zakonska obilježja KD 52. Kaznena djela protiv života i tijela – ubojstvo – osnovni, privilegirani i kvalificirani oblik 53. Kaznena djela protiv života i tijela - tjelesne ozljede 54. k.d. protiv slobode i prava čovjeka i građanina-otmica 55. Kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina - prijetnja 56. Kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom – zlouporaba opojnih droga 57. Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa – silovanje -osnovni i kvalificirani oblici 58. Kaznena djela protiv časti i ugleda – kleveta i uvreda 59. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - povreda dužnosti uzdržavanja 60. Kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži - zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe 61. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela krađe 62. Kaznena djela protiv imovine - kazneno djelo razbojništva i razbojničke krađe 63. Kaznena djela protiv imovine - oblici kaznenog djela prijevare 64. Kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa - dovođenje u opasnost ljudi i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom 65. izazivanje prometne nesreće 66. Kaznena djela protiv pravosuđa - davanje lažnog iskaza 67. Kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava - krivotvorenje isprava 68. Kaznena djela protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti 69. Kaznena djela protiv službene dužnosti - primanje mita 70. Kaznena djela protiv službene dužnosti – davanje mita 71. Značenje zakonskih izraza – službena osoba 72. Značenje zakonskih izraza – odgovorna osoba 73. Značenje zakonskih izraza – pravna osoba 74. Značenje zakonskih izraza – više osoba, skupina ljudi i grupa 75. Značenje zakonskih izraza – zločinačka organizacija 76.Značenje zakonskih izraza – isprava dakle, drugačiji su brojevi 40 (za koje ne znam koje je ), 42. i 43. Također sam uspoređivao sa "starim" pitanjima te mi nije jasno gdje su nestala pitanja: Sudska opomena, Što se uračunava u kaznu,Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i opoziv te uvjetne osude,Značenje zakonskih izraza – imovinska korist. Za ova pitanja ajde de, ali čudno mi je za sudsku opomenu da nema.
 3. objavljujem i s potpitanjima: KP 20.01.2012. 11. Pripremne radnje Primjeri pripremnih radnji? Je li moguć pokušaj? 31. Kazna zatvora Trajanje? Može li kazna dugotrajnog zatvora biti jedina kazna? 34. Novčana kazna i zamjena novčane kazne Kako se zovu ti dohotci? Jesu li uvijek isti?što ako počinitelj ne ostvaruje nikakav dohodak? 46. Sigurnosna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom Na koji rok? Da li se vrijeme izdržavanja kazne računa u to vrijeme? Može li doživotno? 52. Kaznena djela protiv života i tijela – ubojstvo – osnovni, privilegirani i kvalificirani oblik može li uvjetna osuda za osnovni oblik? Ubojstvo na mah? Kako se procjenjuje jaka razdraženost ili prepast? 7. Beznačajno djelo Kako se oslobađa za to djelo? Koji od razloga za donošenje presude o oslobađanju od optužbi se koristi? 18. Namjera 25. Odmjeravanje kazne za djela u stjecaju Što ako je jedna od kazni dugotrajni zatvor? Može li se za jedno djelo zatvor, a za drugo uvjetna osuda? 39. Uvjetni otpust 71. Značenje zakonskih izraza – službena osoba Može li odvjetnik? KPP 20.01.2012. 86. Sukob nadležnosti Sukob mjesne? Što se treba napraviti prije slanja nadležnom sudu?(rješ. O oglašavanju nenadležnim), ima li pravo žalbe na to rješenje? U kojem roku? Zatim? Dopis neposredno višem sudu? Kako odlučuje neposredno viši sud? A sukob stvarne? 109. Imovinsko-pravni zahtjev u kaz.postupku; Može li se odbiti taj zahtjev? A ako je konkurencija s imovinskom koristi? Korist prednost-ex ofo 147. Čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka Kako se zove takvo ispitivanje (izvanraspravno), smije li sudac pročitati zapisnik o ispitivanju koje je proveo DO? Smije li na iskazu takvog svjedoka biti zasnovana tužba? Kakvo pravo ima optuženi u pogledu svjedoka optužbe (ustav!) 161. Žalba protiv rješenja Pravilo-iznimka? Je li dopuštena? Rok? Na što sud pazi po službenoj dužnosti? 170. Maloljetnici – pripremni postupak, postupak pred vijećem Kad DO ispituje maloljetnika koja je prva radnja? koliko puta tijekom postupka se može ispitati maloljetnika koji je oštećenik? Redoslijed izvođenja dokaza? Tko prvi ispituje? 79. Načelo zabrane preinačenja na teže Vrijedi li i za izvanredne p. lijekove? 84. Stvarna nadležnost sudova nadležnost općinskog' županijskog? vrhovni u 1 stupnju? postoji li sud između županijskog i vrhovnog? (visoki kazneni 2015.g.) 102. Jamstvo u KZ. Zamjena za što? Kada propada? Kad se ukida? Kako sudac zna da je osuđenik stupio na izvršavanje kazne? 114. Odbacivanje kaznene prijave Po načelu svrhovitosti? 172.Odgoda i prekid izvršenja kazne zatvora Tko je nadležan? Kada može odgoda? Razlozi za prekid? Koliko može trajati?
 4. 20.01.2012. GPP- dva nova pitanja iz ovrhe s obzirom na Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima – “Narodne novine”, broj 91/10. 90a. značenje pojmova ovrhovoditelj, ovršenik, osnova za plaćanje, nadležno tijelo 90b. provedba ovrhe na novčanim sredstvima
 5. pozdrav kolegama, jučer bio na slušanju, dakle 20.01.2012. ispitivači: 1. GPP-OP-Jug: pristojan,detaljan, ali ne previše 2. RP-UP- Kujundžić- ugodan, pristojan, čak donekle i pomaže 3. KP-KPP- Mrčela-standardno odličan, opušten i duhovit no vjerujem da već svi znaju, dosta traži primjera pa pokušajte kroz učenje prispodobit koju situaciju 4. UST-OP-EU-LJILJANA KARLOVČAN-ĐUROVIĆ- također vrlo ugodna i pristojna, ne prezahtjevna, s obzirom da su kandidati već pokazali dobro znanje na prethodne 3 grupe 5. GP-TP-JOžica MAtko-Ruždjak, unatoč vrlo strogom izgledu, također vrlo korektan ispitivač, s obzirom da je bila zadnja grupa, ai s obzirom da je u međuvremenu nestalo struje ispitivanje je bilo brzinsko i osnovno. Dakle, sve u svemu, jedna vrlo ugodna komisija- oba kandidata prošla. Na temi pitanja, objavit ću nova pitanja KP-KPP
×
×
 • Napravi novi...