Jump to content

trojanac

Korisnik
 • Broj objava

  33
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O trojanac

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Hvala na pojašnjenjima. Mislim da projekt postoji što se tiče tih cijevi i tako dalje. Ali meni je problem što su iskopali 60 metara dug kanal, duboj dva metra i širok oko 90 centimetara i odvezli iskopani materijal. Zatim su dovezli nešto jalovine i zatrpali taj kanal i poravnali po površini. Međutim, siguran sam da to nije završeno na odgovarajući način jer je iskopano opeko 100 kubika zemlje i siguran sam da toliko zemlje nije vraćeno u kanal. Što mi je činiti ako se nakon kiše pojave rupe na stazi i udubljenja. Kako natjerati općinu da to sanira do kraja ? Hvala
 2. Poštovani molim odgovor ako mi netko može pomoći Općina je preko moga dvorišta postavila cijevi za odvodnju oborinskih voda. Napominjem da ništa nisam potpisao. Riječ je o usmenom dogovoru da se te cijevi postave jer voda koja se sakuplja nakon kiše smeta svim susjedima. No, radovi su se odužili jer je konfiguracija terena zahtijevala da se kopa puno dublji kanal gotovo od 2 metra umjesto pedeset centimetara koliko je bilo predviđeno. Cijevi su položene i zatrpane, ali mislim da radovi nisu dovršeni na odgovarajući način jer postoji mogućnost uleknuća kanala koji je širok 90 c
 3. Poštovana jeste li dijete poginulog branitelja ? Samo kao dijete poginulog branitelja ostvarujete pravo prednosti zapošljavanja po jednakim uvjetima temeljem članka 102. Zakona o braniteljima i članovima njihovih obitelji. Da bi ste mogli ostvariti to pravo u prijavi za posao se izričito trebate pozvati na prvenstvo prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o braniteljima te priložiti sve dokaze iz članka 103. A koji se nalaze na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843. (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostv
 4. Donosi li inspektor rada rješenjei kada nije utvrđena povreda Zakona, odnosno što donosi i kako završava nadzor ako je sve u redu ? Nadzor je proveden i inspektor je sačinio zapisnik i uručio ga odgovornoj osobi poslodavca. Iz zapisnika se ne može iščitati da je prekršen zakon. Hvala
 5. Ako se u natječajnim uvjetima traži potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, a osoba se također poziva na prednost prava branitelja prilikom zapošljavanja gdje je na poveznici Ministarstva obrane u popisu dokaza navedena ista takva potvrda, treba li u natječajnom postupku priložiti dvije potvrde iz HZMO-a , kako bi se zadovoljio formalni uvjet i uvjet dokaza prvenstva branitelja ? Hvala
 6. Je li "radni staž u struci" i radni staž u propisanom akademskom zvanju i stupnju jedno te isto. Hvala
 7. Što znači radni staž u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju ? Ima li primjerice diplomirani pravnik VII stupnja po starom program radni staž u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju ako je radio na poslovima inspektora rada ? Hvala
 8. Hvala na odgovoru sivko. Ali vidi. Jasno je što su društvene znanosti i to je na ovo linku ali problematičan je uvije od tri godine radnog staža u socijalnoj skrbi ili drugoj društvenoj djelatnosti. Koje su to djelatnosti i koji propisi ih reguliraju ( Zakon o ustanovama slično) ? Hvala
 9. Na temelju članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13) Za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti – najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djela
 10. Prijava na natječaj za posao je predana neposredno ne poštom, bez adrese pošiljatelja samo je na omotnici napisana adresa primatelaj uz naznaku "za natječaj ne otvarati" . osoba koja je donijela nije željela reći svoje ime i osobne podatke. Samo je ostavila omotnicu i otišla. Je li takva prijava pravovaljana ? Hvala
 11. Poštovani molim odgovor: Treba li se na omotnici koja se predaje neposredno kao prijava na oglas za zapošljavanje naznačiti adresa pošiljatelja ? Hvala.
 12. Za ravnatelja/icu Doma može biti imenovana osoba: – koja je hrvatski državljanin, – koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti, – najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili drugoj društvenoj djelatn
 13. Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti – najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od kojih najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom
 14. Ako radnik radi u nejednakom rasporedu radnog vremena i koristi u jednom mjesecu godišnji odmor u trajanju od 100 radnih sati a ukupni mjesečni fond za taj mjesec je 176. Znači on je radio stvarno 76 sati. Hoće li i tada njegov godišnji fond biti 2080 ili će se umanjiti za sate godišnjeg odmora ( eventualno bolovanja). Hvala
 15. Molim za odgovor ili savjet: Radnik radi u nejednakom rasporedu radnog vremena koje je utvrđeno u trajanju od 12 mjeseci od 1. siječnja 2017 do 1. siječnja 2018 godine. Radno vrijeme mu je po rasporedu trajalo nekada duže a nekada kraće. Godišnji fond stvarno odrađenih sati ( sati koje je proveo na radu) na kraju razdoblja nejednakog rasporeda radnog vremena dakle, 31. 12. će biti 2176 sati. Ukupno utvrđeni fond za 2017 godinu je 2080. Treba li radniku obračunati prekovremeni rad ? Hvala
×
×
 • Napravi novi...