Jump to content

bobo3

Korisnik
 • Broj objava

  1124
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  12

bobo3 je zadnji put osvojio dan srpanj 22 2016

bobo3 objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O bobo3

 • Rang
  Laicus

Osobni podaci

 • Web stranica
  https://googledrive.com/host/0B-KEp14tE1RRUlZIMzVIM1dNWWc/index.html

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Hvala! Dobio sam podatke za uplatu 737kn, pa ću to platiti, vjerujem da treba to podmiriti u nekom roku, danas je osmi dan od primitka rješenja. Ako se netko domisli pitanja koje bih mogao postaviti za izv.reviziju, te ako to uopće ja mogu učiniti kao laik, molim javite. Ili možda neki upit ViO što rade s novcem za trošak koji neopravdano naplaćuju, i koliko je toga, te taj podatak poslati ... nekome.
 2. Hvala U prvostupanjskoj presudi se spominje članak 158, a županijski sad ovdje pak navodi da se radi o čl. 156: "Članak 156. Stranka je dužna neovisno o ishodu parnice nadoknaditi protivnoj stranci troškove koje je uzrokovala svojom krivnjom ili slučajem koji se njoj dogodio." Nisam ja uzrokovao parnicu. Već njihov odvjetnik time što je dodao neopravdani trošak sastavljanja. Trebali su povući tužbu, što obično i učine. Mislim da takva presuda znači da bilo kakav prigovor ili zastare ili na neopravdane troškove, ne znači ništa. Ne znam koje bi pitanje VS bilo za izvanrednu reviziju... (Poslao upit ViO za iznos sa kamatom i broj računa za uplatu.)
 3. Odbijena mi je žalba (v. tekst) od strane županijskog suda, v. slike. Moram platiti troškove postupka (725kn), (iako je prvostupanjski sud bio usvojio moj prigovor). Nije mi jasno zašto je žalba odbijena, te ima li kakav pravni lijek. Hvala! Tekst žalbe: -------------------------------------------- Žalba Ulažem Žalbu protiv Presude od 27.03.2019. kojom se u točki II. traži da nadoknadim parnične troškove 725 kn sa zateznom kamatom. Usvojen je moj prigovor zbog troškova, a što se vidi u zadnjem odlomku obrazloženja: “Naime tužitelj je zahtjev za naknadu troška u navedenom iznosu previsoko postavio, odnosno nastanak popisanog troška u prijedlogu za ovrhu tužitelj nije dokazao (trošak dostave i trošak izrade ovršnog prijedloga).” Smatram da stoga tužitelj nema pravo na parnične troškove. Dio članka 158 koji se navodi se ne može primijeniti: ne stoji, da sam udovoljio zahtjevu tužitelja, i to nakon povlačenja(?) tužbe.
 4. Ovrha je kao pokrenuta, ali još nije napisana, odvj. društvo tek traži ime nasljednika... Što ako platim dug, te ih obavijestim o uplati prije nego saznaju podatke i pokrenu ovrhu? Hvala!
 5. Prigovorio sam trošku 100kn, kao što sam naveo... Nemam tekst prigovora pri ruci... ("Protiv navedenog rješenja o ovrsi ovršenik, sada tuženik, je ... izjavio pravovremeni prigovor u kojem navodi da je nejasno temeljem čega je određen trošak u iznosu od 70,00 kn. Iznos od 736,00 kn za dug i javnobilježnički naknadu (60,00 kn) i zateznu kamatu da je uplatio i izvijestio ovrhovoditelja.")
 6. Hvala... No, koji je onda smisao prigovora, znači trebao sam platiti i neopravdani trošak...
 7. Napisaću žalbu, ne znam točno što bih mogao navesti...??? Možda ovo: Žalim se na presudu jer je sud zapravo usvojio moj prigovor zbog 100kn troškova - odbio tužitelju preinačeni zahtjev za 95kn+kta. I, pogrešno primijenio dio članka 158 (čl. 158. ZPP kada tužitelj povuče tužbu odmah nakon što je tuženik udovoljio zahtjevu tužitelja, kao što je ovdje slučaj, troškove postupka je dužan tužitelju nadoknaditi tuženik."), jer zapravo nisam udovoljio zahtjevu tužitelja.
 8. "Tužitelj ima pravo na naknadu troška na ime naknade za zastupanje po odvjetniku u skladu s Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - "Narodne novine" broj 142/12, 103/2014, 118/2014 i 107/2015 dalje: Tarifa) u skladu s vrijednosti predmeta spora, a koji se sastoji od jednokratne nagrade za zastupanje u iznosu od 500,00 kn u skladu s Tbr. 7. t.8. Tarife uz porez na dodanu vrijednost po stopi od 25% što čini iznos od 625,00 kn, te trošak sudske pristojbe na presudu u iznosu od 100,00 kn u skladu s Tbr. 2. st. 1. Tarife sudskih pristojbi kao sastavnog dijela Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13) tj. iznos od 725,00 kn. Pravilnom primjenom Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku („Narodne novine“ broj: 151/05, 8711, 114/12) te odgovarajućom primjenom odredbe čl. 14. st. 5. Ovršnog zakona ("Narodne novine" br. 112/12, 25/13, 28/13, 93/14 – dalje: OZ) tužitelju pripada i naknada troška javnobilježničke nagrade u iznosu od 60,00 kn koju je tuženik tijekom ovog postupka podmirio, koja činjenica između stranaka nije sporna pa mu taj trošak nije dosuđen ovom presudom. Prema odredbi čl. 29. st. 1. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 - dalje: ZOO) dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, duguje pored glavnice, i zatezne kamate i to prema visini stope koja se određuje prema odredbi stavka 2. tog članka. Stoga je na dosuđeni parnični trošak u iznosu od 725,00 kn trebalo tužitelju dosuditi zatezne kamate koje teku od dana donošenja ove presude kada je dospjela tuženikova obveza za naknadu parničnog troška."
 9. Nakon primitka ovršnog rješenja, izračunao sam kamate i platio sve osim 100kn (70kn sastavljanje i 30kn poštarina) i napisao prigovor. Na pripremno ročište nisam pristupio. Sad vidim presudu: ============= III. - odbija se trošak tužitelja 100kn "Naime tužitelj je zahtjev za naknadu troška u navedenom iznosu previsoko postavio, odnosno nastanak popisanog troška u prijedlogu za ovrhu tužitelj nije dokazao (trošak dostave i trošak izrade ovršnog prijedloga)." II. Nalaže se tuženiku da naknadi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 725,00 kn ... "Tužitelj ima pravo na naknadu troškova ovog postupka. Temeljem odredbe čl. 158. ZPP kada tužitelj povuče tužbu odmah nakon što je tuženik udovoljio zahtjevu tužitelja, kao što je ovdje slučaj, troškove postupka je dužan tužitelju nadoknaditi tuženik. Sukladno zaključku sa sastanka Vrhovnog suda Republike Hrvatske s predsjednicima građanskih odjela županijskih sudova održanog 2. lipnja 2017. u Zagrebu broj Su-IV-204/17 o troškovima koji su nastali u fazi ovršnog postupka, u ovakvoj specifičnoj vrsti parnice, treba odlučiti zajedno s ostalim troškovima nastalim u tijeku parničnog postupka budući se u smislu tog zaključka radi o jednom jedinstvenom parničnom trošku a kamate na dosuđeni trošak trebaju teći od presuđenja, u odnosu na cjelokupan dosuđeni trošak." ============= Da li je to u redu, dosad su presude bile bez troška, ili je meni bilo naknadno dosuđeno 100kn za pristojbu/prigovor. Hvala!
 10. Savjet: Bonbon na bonove ... ili na pretplatu (pri dnu su dvije povoljne kombinacije)... prijenos broja traje 3 dana
 11. Trebali su dostaviti rješenje o ovrsi, to radi javni bilježnik... Ne znam možete li plaćati.... neka primanja su izuzeta, a u Fini možete otvoriti i zaštićeni račun "na koji se isplaćuju primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe (primjerice, dio plaće, dio mirovine, primanja po osnovi socijalne skrbi, primanja po osnovi privremene nezaposlenosti, doplatak za djecu i dr.)"
 12. Čini se da u vašem slučaju nije učestvovao sud, niti ste pisali prigovor na rješenje, pa nema sudske pristojbe 100kn... Stranica koju ste linkali ne spominje tzv. predvidive troškove, primjer Ide vam još i zatezna kamata (oko 7% godišnje) i naknada koju naplaćuje Fina... U principu je prekasno ili preskupo u ovoj fazi osporavati troškove.
 13. Hvala! 1. Ali zahtjev je (?) umanjen NAKON prigovora, opet ne stoji da sam udovoljio - nisam mogao udovoljiti zahtjevu kojeg nisam vidio. 2. Radi se o parnici tj. tužbi - tužbe ne bi bilo a ni prigovora, bez NJIHOVE prevelike cifre
 14. Danas je rok... napisaću, vjerujem, ovo: Mislim da iz čl.158 ne stoji dio "... odmah nakon što je tuženik udovoljio zahtjevu tužitelja..." 1) Smatram da nisam udovoljio zahtjevu tužitelja - platio sam MANJE od traženog. 2) Smatram da sam platio PRIJE (a ne 'odmah nakon') pokretanja postupka pred sudom. Troškove ovrhe (za čije pokretanje sam odgovoran) sam platio i o tome obavijestio ovrhovoditelja e-mailom.
×
×
 • Napravi novi...