Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11640
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  144

Matrix je zadnji put osvojio dan travanj 9

Matrix objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O Matrix

 • Rang
  Moderator

Osobni podaci

 • Web stranica
  www.legalis.hr

Nedavni posjetitelji profila

8788 pregleda profila
 1. Teoretska mogućnost postoji, na način da suvlasnički dio dužnika kroz ovršni postupak dođe u vlasništvo treće osobe, a koji bi potom išao u razvrgnuće suvlasništva.
 2. Većina takvih ugovora i jeste između djece i roditelja U ovom slučaju pored zakonske ima i ugovornu obvezu. Volja primatelja uzdržavanja kao vlasnika imovine koja je obuhvaćena ugovorom.
 3. Matrix

  Ovrha Fina

  Prema Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojeg je sastavilo Ministarstvo financija, utvrđuje se, naime, kako „Vlada RH donosi mjere kojima nastoji olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice do kojih je došlo uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)“. U članku 25a Zakona se navodi da „Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Agencija će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe, osim ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka, te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene“. Potom se u članku 25b ističe da „za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 25.a ovog Zakona ne teče zakonska zatezna kamata“, kao i da “za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u odnosu na osnove za plaćanje za koje nije zastala s provedbom ovrhe, a nakon prestanka posebnih okolnosti u odnosu na sve osnove za plaćanje, Financijska agencija neće obračunavati kamatu koja je određena u osnovi za plaćanje
 4. Iz čega proizilazi da je ovrha dovršena o čemu se donosi rješenje.
 5. Tužbom, pojedinačno ispravnim postupkom ili pak da svi upisani suvlasnici izvrše darovanje u korist strica.
 6. Cijeni se Vaša povratna informacija, svako dobro. 👍
 7. Stric bi trebao uskladiti katastarsko i zemljišno-knjižno stanje nekretnine, odnosno kroz određeni postupak ishoditi ispravu podobnu za zemljišno-knjižni upis. On to može učiniti i po stanju kakvo jeste, međutim isti ugovor neće biti provediv u zemljišnoj knjizi.
 8. Ponovo vas upozoravam glede citiranog, a u prilog tome istićem odluku Vrhovnog suda RH. " Ako je osnovna pobuda za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju bilo rješavanje imovinskopravnih odnosa tada se radi o nedopuštenoj pobudi za koju su obje ugovorne strane znale i zbog čega je ugovor o doživotnom uzdržavanju ništav." Broj presude: Rev-x 121/11 od 5. rujna 2012. godine Nadalje, ako bi ugovor o doživotnom uzdržavanju prikrivao u cijelosti ili dijelom darovanje, tada bi se u cjelini ili odnosnim dijelom prosuđivao kao darovni ugovor. Tada bi se moglo govoriti da je, ako je jedan nasljednik na takav način dobio sve nekretnine, a ostali ništa, zakonskim sunasljednicima povrijeđen, u smislu članka 77. Zakona o nasljeđivanju, nužni dio. Isto tako, ako je ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen u svrhu izigravanja prava na nasljeđivanje ostalih zakonskih sunasljednika, a ne radi davanja uzdržavanja, i ako je u tu svrhu i izvršavan, takav bi ugovor trebalo proglasiti ništavim. To je stajalište i sudske prakse izraženo u Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-III-800/1999 od 13. ožujka 2001. (20-1, B. B., 27. 4. 2009.) U članku 579. Zakona o obveznim odnosima propisano je da je ugovor o doživotnom uzdržavanju takav ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s tim da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Može dokazivati, no jasno da bi Vi mogli osporiti tužbeni zahtjev.
 9. Mišljenja sam da ne bi trebali, obzirom da ste to i sami tek otkrili.
 10. Ukoliko ovo bude glavni cilj ugovora, a ne ono iz čl. 579 Zakona o obveznim odnosima, zainterisana strana može dokazivati ništavost ugovora. Neće, no nasljednici mogu tužbom dokazivati ostaviteljicin udio u bračnoj stečevini na konkretnom stanu.
 11. Bojim se da bi vam ovi dokazi bili bez učinka, ovo iz razloga "načela neposrednosti", naime neposredni bi postupak bio onaj u kojemu je usmenu raspravu i izvođenje dokazivanja proveo sud u sastavu u kojem će donijeti odluku, u kojem bi osnovom za odlučivanje načelno bilo samo ono što se pred sudom u sastavu u kojem treba donijeti odluku dogodilo.
 12. Vještaćenjem kao procesnom radnjom dokazivanja Treba imati u vidu rokove glede zahtjeva za naknadu štete. Glede vašeg konkretnog slućaja je dopuštena takva kumulacija tužbenih zahtjeva. Ukoliko uspijete sa glavnim tužbenim zahtjevom, a zahtjev za naknadu štete bude odbijen, smatra se da su obe strane djelomićno uspjele u sporu, slijedom čega svaka stranka snosi svoje troškove.
 13. U konkretnom slučaju radi se o stjecanju bez osnove, pod čime se smatra prelazak nečije imovine u imovinu druge osobe i stjecanje koristi izvršenom radnjom, u imovinu druge osobe bez osnove u pravnom poslu, odluci suda, odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu. Zakon o obveznim odnosima u člancima 1111.-1120. propisuje pravila i opseg vraćanja stečenog bez osnove. Iz sudske prakse: "Kad je uplata u korist određenog žiro-računa izvršena zabunom, bez valjane pravne osnove, radi se o stjecanju bez osnove s pravom na povrat onog što je neosnovano plaćeno." (VSRH, Gz z -165/2005-2 od 24. studenoga 2005.).
 14. Matrix

  darovni ugovor

  Samo darovanje ne proizvodi učinak prenosa duga, no svako da treba imati u vidu odredbe Obiteljskog zakona koje određuju solidarnu odgovornost bračnih drugova ( čl. 44), kao i odredbe čl. 66-71 ZOO, o čemu je prethodno pisala Borbena.
×
×
 • Napravi novi...