Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  12705
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  177

Sve što je Matrix objavio

 1. U konkretnom slučaju nisu od značaja rokovi, već činjenica da li se tužbeni zahtjev temelji na pravu vlasništva ili je nasljedno pravnog karaktera. Vidi članak
 2. Moguće po pravilima koja vrijede za izuzeće, no u konkretnom slučaju ne vidim osnovan razlog.
 3. Naravno da se isplati jer kako bi drugačije riješili situaciju, s tim što morate znati da je takav vid tužbe ogranićen rokom od 30 dana od dana nastalog smetanja i saznanja o osobi koja je počinila čin smetanja (subjektivni rok) Ukoliko sud usvoji prijedlog za donošenje privremene mjere trebate znati da ona neće opstati bez podnošenja tužbe, nadalje morate znati da rok za podnošenje tužbe radi smetanja posjeda teće i dalje, neovisno o prijedlogu za donošenje privremene mjere.
 4. Vjerovnik dospjele tražbine u čijim se rukama nalazi neka dužnikova stvar ima pravo zadržati je dok mu ne bude ispunjena tražbina, a ako je dužnik postao nesposoban za plaćanje, vjerovnik ima pravo zadržanja iako njegova tražbina nije dospjela.( pravo zadržanja čl. 72-75 ZOO) Prema odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-933/00 od 29. siječnja 2002.godine, predmet prava zadržanja mogu biti kako pokretnine, tako i nekretnine, no da bi pravo zadržanja moglo nastati, mora postojati odgovarajuća (dospjela) tražbina, vjerovnik mora biti u posjedu stvari, potrebno je da je i stvar (p
 5. Sve vam je rečeno isto i ovdje, dakle, vi uopće niste zabranili ulazak u stan niti ta osoba primjenjuje fizičku silu ili prijetnju.
 6. Bez obzira što nije izvršena dioba suvlasništva, evidentno je kako u konkretnom slučaju faktički postoji podjela izvršavanja suposjeda nekretnine, odnosno svaki od suvlasnika vrši faktičku vlast na točno određenom dijelu nekretnine, na što upućuje sljedeće; Imate pravo zabraniti pristup stanu koji u biti predstavlja vaš dom, a u slučaju nasilnog ulaska, trenutno zatražiti pomoć policije, te potom i sudsku zaštitu posjeda (tužba radi smetanja posjeda).
 7. Vidi odredbe čl. 430-437 Zakona o obveznim odnosima
 8. Sve upućuje na činjenicu da se radi o sredstvima iz bračne stečevine, prema čemu bi Vi polagali pravo na 3/4 od ukupne sume (1/2-ina po osnovu bračne stečevine + 1/4 po osnovu zakonskog nasljeđivanja)
 9. Jedino moguće rješenje i dobra volja javnog bilježnika da se izostavi konkretna nekretnina.
 10. Dakle, radi se o vlastoručnoj oporuci za čiji oblik nisu propisani svjedoci, što će reči da navođenje svjedoka u vlastoručnoj oporuci niti će osnažiti niti umanjiti njenu pravnu valjanost.
 11. Prema stavu Županijskog suda u Rijeci Gž 1283/01 od 20.6.2001. godine, u slučaju kada zakonski nasljednik ospori pravovaljanost oporuke ostavitelja ne navodeći niti jednu činjenicu, odnosno razloge, samim time što je osporio oporuku to ne znači da postoje pretpostavke za prekid postupka i upućivanje na parnicu.
 12. U opisanoj situaciji, ne. Ako se radi o bračnoj stečevini, otac u startu izdvaja polovinu, a druga polovina se dijeli na vas troje. Isto kao i prethodno Morali bi tužbom potraživati dio koji otpada na brata i vas u odnosu na majčin dio bračne stečevine. Suvlasnički dio izražen matematičkim razlomkom koji u pogledu apartmana, odnosno kuće, nije fizički određen,dakle treći dio od majčinog dijela.
 13. Izvršavati obveze koje ste preuzeli ugovorom.
 14. Mišljenja sam da se radi o sadašnjoj vrijednosti a prema stanju nekretnine u trenutku štetne radnje. Jel u smislu pobijanja ugovora kao ništavog pravnog posla ili naknade štete. Nije nastupila zastara
 15. Ostavinski postupak nije i ne može biti put ka uređenju imovinsko pravnih odnosa u kojemu bi se prometovalo imovinom koja ne čini ostavinu, dakle, sunasljednici u ostavinskom postupku mogu u pogledu ostavine proizvesti učinke na način da se odreknu nasljedstva ili svoj nasljedni dio ustupe u korist sunasljednika ili pak sklope nasljednički sporazum glede raspodjele ostavine.
 16. Minimalna, no što ako se i takva udaljenost kosi sa konkretnim slučajem
 17. Do ovrhe će najvjerojatnije prethoditi utuženje radi ishođenja presude kao ovršne isprave, a to znači da bi troškovi parničnog i ovršnog postupka daleko nadmašili glavnicu potraživanja sa kamatama.
 18. U sporazumu sa vlasnikom susjedne parcele možete graditi uz udaljenost koju dovovorite. Vlasnikovo je pravo da na svojoj nekretnini uspostavi stvarnu služnost u korist poslužne nekretnine. Dakle, radilo bi se o parcelaciji, odnosno cijepanju k. č., što vam ovdje niko ne može sa sigurnošću odgovoriti da li bi takav postupak bio dopušten.
 19. Rizik, kao što vam je već napisano.
 20. Na koji način ste riješili citirano, što ste točno sklopili kod javnog bilježnika. Opet slićno pitanje, na koji način poništava Kupoprodajni ugovor kojim je stećen konkretni poslovni prostor, a nakon čega su usljedile gore navedene zavrzlame?
 21. Teoretski postoji mogućnost upisa na način da nasljednici umrlog primatelja uzdržavanja zahtijevaju upis u korist davatelja uzdržavanja kao stjecatelja nekretnine, ovo iz razloga odredaba čl. 103 st. 1 Zakona o zemljišnim knjigama i općepoznate pravne činjenice da prava i obveze umrle osobe prelazi na njegove nasljednike.
 22. U konkretnom slučaju vaša majka je preminula nakon smrti vaše bake, te je trenutkom smrti bake vaša majka stekla nasljedno pravo pa tako i pravo zahtijevati nužni dio u slučaju povrijede takvog prava besteretnim raspolaganjima (darovanje ili oporuka). Međutim, vaša pokojna majka nije dočekala situaciju kad bi mogla zahtijevati nužni dio, to iz razloga činjenice smrti u kojem trenutku sva njena prava prelaze na vas, pa tako i pravo da u ostavinskom postupku istićete prigovor radi povrijede prava na nužni dio nasljedstva.
 23. Ukoliko dotićna dokaže izvanbračnu zajednicu a umrli nema žive roditelje, nasljeđuje svu njegovu imovinu.
 24. Kao da je suvlasnički dio samostalna stvar, dakle sve što vrijedi za samostalnu stvar vrijedi i za suvlasnički dio. Ukoliko niste nasljednik umrlog vlasnika opterećenog suvlasničkog dijela, ne. Sve ok, međutim u konkretnom slučaju se radi o založnom pravu. Zbog čega mislite da ne može Djeluje na način da se dug može naplatiti iz opterećene nekretnine i nakon zastare potraživanja.
×
×
 • Napravi novi...