Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  12705
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  177

Sve što je Matrix objavio

 1. Ne. Odnos ranije i kasnije oporuke prosuđuje se prema odredbama čl. 65 i 66 Zakona o nasljeđivanju,prema kojima u konkretnom slučaju je kasnijom oporukom opozvana namjena stvari (stana) , dakle obe oporuke proizvode učinak, s tim što je iz ranije oporuke izuzet stan.
 2. Ne, iz razloga što bi se na taj način zadiralo u "pravo na pristup sudu" Sud će pozvati stranku koja treba platiti pristojbu, da je u roku od tri dana plati. U pozivu sud će stranci dati podatke o iznosu sudske pristojbe i broju računa prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske na koji je potrebno izvršiti uplatu. Međutim, ako stranka ne postupi po pozivu, sud će donijeti rješenje o pristojbi kojim će stranku pozvati na plaćanje pristojbe u roku od osam dana od dostave rješenja uz dodatnu pristojbu na rješenje,pa tek ako se stranka ogluši na rješenje, slijedi ovrha.
 3. Dovoljno je da u rješenju stoji "sredstva na računu broj xxxxxxxxx kod banke xxxxx", pa ako je sunasljednica nakon smrti ostavitelja podigla novac, to daje osnov za tužbu kojom bi od iste potraživali iznos sa kamatama razmjeran vašem nasljednom dijelu. Sa pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju će vam se omogućiti uvid.
 4. Može sklopiti kupoprodaju za suvlasnički dio, dakle 1/2-inu,koji u pogledu cjelovite nekretnine nije fizički određen, dakle takvom kupoprodajom kupac stupa u pravni položaj prodavca sa istim opsegom prava kakve je imao prodavac do prodaje.
 5. Iz razloga što tako nešto eventualno može ostvariti samo pravnim putem. Što možete učiniti, zabraniti pristup nekretnini, no jasno da bi usljedila tužba za predaju suposjeda i naknada za korištenje suvlasničkog dijela po osnovu općih pravila obveznog prava.
 6. Radi se o ugovoru iz čl. 491 Zakona o obveznim odnosima koji mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave.
 7. Ne može se smatrati prijetnjom izjava suvlasnika da će pravno raspolagati svojim suvlasničkim dijelom nekretnine. Pretpostavljam da se radi o vrlo mučnoj i nepodnošljivoj situaciji, međutim prema opisanom će to trajati i dalje sve dok postoji suvlasništvo.
 8. Pravo vlasnika je da samostalno raspolaže svojom imovinom Več rečeno, sa svojom imovinom može činiti što poželi, izvodeći to pravo iz prava vlasništva. Za života oca, ne.
 9. Lakše je opozvati punomoć Citirano neumanjuje činjenicu da je vaša supruga pravna sljednica svog umrlog oca.
 10. Ako nema sporazuma, tužba radi utvrđenje prava vlasništva, osnovom dosjedanja ili pak građenjem na tuđem zemljištu.
 11. Najsigurnije je da ugovor sklopite na teritoriji BiH u formi notarske isprave.
 12. Ako se na osnovu ostalih podataka može utvrditi identitet osobe, ne vidim razlog za kompliciranje situacije.
 13. Ako bi primjenili odredbe čl. 285 Zakona o parničnom postupku, taj rok ne može biti kraći od 30 ni duži od 45 dana. Obzirom da je oporuka proglašena, grad bi bio upućen na parnicu.
 14. Kao i po mišljenju Županijskog suda u Varaždinu u predmetu Gž. 800/08-2 od 9.IV.2009. "Pravo vlasništva nasljeđivanjem stječe se trenutkom otvaranja nasljeđa na imovini ostavitelja, dok pravo na utvrđivanje zajedničke imovine stečene radom u tijeku braka pripada i nasljednicima bračnih drugova, zbog čega je tužena kao univerzalni sukcesor, aktivno legitimirana tražiti utvrđenje prava suvlasništva na nekretnini, kao bračnoj stečevini iza njezine pok. majke. "
 15. Citirano se može podvesti pod prekršajnu radnju, a što je u nadležnosti policije.
 16. Naknada štete izvan suda ili sudom, treće nema.
 17. U konkretnom slučaju nisu problem nikakvi rokovi, već što upis na temelju ugovora o dož. uzdržavanju više nije moguć redovitim putem, pa bi se u sudskom postupku o sporu prosuđivalo prema odredbama čl. 125 ZV, obzirom da se radi o višestrukom otuđenju nekretnine.
 18. Odlično, svaki je novi vlasnik dužan da trpi izvršavanje sadržaja služnosti Možete isticati sve prigovore Naravno, tek nakon negativnog nalaza i mišljenja vještaka o fizičkoj je moguća civilna dioba. Ovo se radi sporazumom izvan suda
 19. U konačnici može Majka ima osobnu služnost nad cijelom kućom, pa je glede citiranog zaštićena. Nadam se da je citirana služnost upisana u zemljišnoj knjizi
 20. Mišljenja sam da citirani način razvrgnuća nije osnovan, to stoga što prema opisanom stanju nekretnina u suvlasništvu predstavlja dvije samostalne uporabne cjeline.
 21. Takva je odluka Sporazumna isplata ili tužbom
 22. Iz vašeg upita je izvjesno da postoji sumnja kako bi se moglo dokazivati da predmetni darovni ugovor predstavlja teretni pravni posao u vidu ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, a što bi rezutiralo posrednim isključenjem nasljednog prava, pa tako i prava na nužni dio. Mišljenja sam da uprkos uglavku o obvezi uzdržavanja se isti ugovor o darovanju ne može smatrati ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju ako nije sačinjen u propisanom obliku iz čl. 580 u vezi čl. 589 Zakona o obveznim odnosima.
×
×
 • Napravi novi...