Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11938
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  154

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Spitfire u useljenje u kuću u kojoj imam1/3 suvlasništva   
  Možete. No u biti možete tražiti i predaju u posjed svog suvlasničkog udjela a koji bi to bio valjalo bi utvrditi dogovorom. No kako opisujete da bi brat tu imao štošta protiv postoji i sudska zaštita. Naime, pravo vlasništva je apsolutno subjektivno pravo iz kojeg vlasnik crpi ovlasti da sa stvarima i koristima od nje čini što ga je volja te da svakog drugog od toga isključi, pod uvjetom da ne postoje zakonska ograničenja i tuđa prava na stvari. Ako do otklanjanja povrede vlasništva ne dođe dobrovoljnom radnjom osoe koja je povredu učinila, vlasnik u odnosu na osobu koja je povredu učinila može zaštitu zahtjevati pred sudom. Prema tome suvlasnik  ima pravona zaštitu svog idealnog dijela i prema drugim suvlasnicima, što uključuje i njegov zahtjev za predaju u posjed njegova suvlasničkog dijela, jer je suvlasnik glede onog idealnog dijela stvari koji odgovara njegovom suvlasničkom djelu vlasnik i pripadaju mu prema svima sve vlasničke ovlasti. 
 2. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Ruby_Danderfluff u Nasljedno pravo - nekretnina   
  1. ako kuća nije etažirana, sve je podijeljeno po pola, da.
  2. u suradnji s geodetom, morate pristupiti izradi etažnog elaborata, koji se onda odobrava, i provodi u zemljišnoj knjizi. Njime dobivate samovlasništvo svatko svoga kata, te utvrđenje da su određeni dijelovi kuće zajednički: stubišta, vanjska pročelja, okućnica itd. Dobro je napraviti i sporazum o diobi, odnosno nešto što se u višestambenim zgradama zove međuvlasnički ugovor, kojim ćete regulirati kako ćete postupati u slučaju upravljanja, prepravljanja i popravljanja zajedničkih dijelova zgrade.
  3. da, morali biste to zajednički.
  4. nažalost, neki pružatelji javnih usluga biraju jednog od zemljišnoknjižnih vlasnika kojemu će slati račune, i njih ne zanima kako ćete se vi kasnije dogovoriti. Tehnički, za sve što ste platili biste trebali polovicu tražiti natrag od sestre i zeta, pa makar i tužbom, govoreći u ovoj situaciji, posebice stoga što se radi o režijama koje isključivo oni troše.
 3. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Ruby_Danderfluff u Pravo sluznosti puta do parking mjesta   
  Osnivanje prava služnosti puta ili prolaza svakako ograničava Vaše pravo vlasništva, iako ne u smislu da ne biste mogli prodati cjelokupnu parcelu, već da bi navedeno pravo služnosti pratilo nekretninu i kod novog vlasnika. Ako je već osnovano, dobro je i da se upiše u zemljišnu knjigu tako da kupcu ono mora biti poznato ili mu ne može ostati nepoznato. Služnosti se i dijele na osobne i na stvarne. Služnosti puta i nužnog prolaza su stvarne služnosti. To znači da one ne prate osobu, jedna nekretnina kao povlasna ima pravo služnosti na drugoj nekretnini kao poslužnoj. Dakle, stan te gospođe, zajedno s parkirnim mjestom kao pripatkom, bi bio povlasna nekretnina, a Vaša neizgrađena parcela bi bila poslužna nekretnina. Dakle, kada ona prodaje stan, služnost prati stan. Kada Vi prodajete parcelu, služnost prati Vašu parcelu. Ne znam odgovara li Vam ovo na Vaše pitanje.
 4. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na felixx u Kupnja nekretnine od roditelja   
  Obveznik ste poreza jer ste kuću kupili, a ne dobili na dar od roditelja.
  Ne znam detalje ugovora (često bude krivih formulacija) ali iz ovoga što opisujete jasno je da je većim djelom ovog iznosa zatvoren dug.
  Porezna uprava trebala je uzeti u obzir da je stvarna vrijednost nekretnine umanjena za nesporan dug, koji je štoviše upisan kao teret u zemljišnim knjigama. 
  Oni često postupaju APP, i nitko ne snosi odgovornost. 
  A trebao bi.
  Možete tako, ali onda vaša sestra jednog dana na ostavinskoj raspravi iza roditelja može postaviti pitanje nužnog djela za darovanu nekretninu.
  Ne vidim da bi išta od toga bilo nelegalno. Radi se o transakcijama među najbližim srodnicima po vertikalnoj liniji. 
  Banku zapravo to i ne interesira previše. 
  Imaju hipoteku na nekretnini, i imaju vas kao dužnika. 
  Zar si niste do sada dovoljno zakomplicirai život?
  Što bi riješili ovom akrobacijom?
 5. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od felixx u Bračna stečevina   
  Analogno citiranom bi se onda i prvi stan imao smatrati bračnom stečevinom, no osobnog sam mišljenja da bi takvo tumačenje bilo pogrešno. 
  Naime, ako je djed iz vlastite imovine kupio dva stana, odnosno po jedan baka i djed, to se samo može izvesti zaključak da su baki od strane djeda darovana sredstva za kupovinu stana, a koji u takvoj situaciji predstavlja njenu osobnu imovinu. 
  Ono što teta (bakina kćer) eventualno može potraživati je namirenje nužnog dijela iz imovine kojom je baka raspolagala oporukom, pod uvjetom da je doista povrijeđeno pravo na nužni dio. 
 6. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od marsito u Bračna stečevina   
  Analogno citiranom bi se onda i prvi stan imao smatrati bračnom stečevinom, no osobnog sam mišljenja da bi takvo tumačenje bilo pogrešno. 
  Naime, ako je djed iz vlastite imovine kupio dva stana, odnosno po jedan baka i djed, to se samo može izvesti zaključak da su baki od strane djeda darovana sredstva za kupovinu stana, a koji u takvoj situaciji predstavlja njenu osobnu imovinu. 
  Ono što teta (bakina kćer) eventualno može potraživati je namirenje nužnog dijela iz imovine kojom je baka raspolagala oporukom, pod uvjetom da je doista povrijeđeno pravo na nužni dio. 
 7. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na felixx u Ugovor o uzdržavanju - sa osobom bez imovine?!   
  Vaša baka je u trenutku smrti ujaka, njenog sina, nesporno naslijedila bar polovinu kuće - to u slučaju da ova 'nevjenčana supruga' dokaže svoj status i naslijedi drugu polovinu. I da ugovor o uzdržavanju ne bude poništen.
  Dakle, ima smisla sklapati ugovor, obzirom da ionako namjeravate skrbiti o baki , a ova žena kako se čini nema takvih namjera.
   
  Pitanje:
  Je li u gruntovnici upisano pravo doživotnog korištenja/ plodouživanja vaše bake za tu nekretninu?
  Ovo je sad već postala prava epidemija tih crnih udovica (u zadnje vrijeme i crnih udovaca), sve same tužbe za (van)bračne veze koje to nisu. 
  Moj savjet - ne budite pasivni u tom sporu.
  Prvo, ta 'udovica' sa imovinom koju potražuje naslijeđuje i obavezu uzdržavanja.
  Uključite pravnu službu CZSS u slučaj. Nemojte im dozvoliti da 'peru ruke' i sekiviraju. Neka traže da odmah ta 'udovica ' preuzme izvršavanje obaveza iz ugovora o uzdržavanju. Naglasak je - ODMAH. Neka udovica time dokazuje da joj je vaš ujak bio partner.
  Ako odbijaju ovi na CZSS, prijavljujte ih nadležnim službama, dosađujte... Neka rade svoj posao. 
  Ako odbija udovica izvršavati svoje obveze, to bi moglo uticati na ishod spora.
   
  Također, pokušajte doznati nešto o toj udovici.  Takve osobe (govorim o manipulatorima, ne o osobama koje nesporno godinama, pa i desetljećima žive u stvarnim, skladnim neregistriranim vezama) u pravilu su karijerni manipulatori koji su već pokušavali slične prijevare, pa možda i uspjeli. Često su kažnjavani i za razna druga djela, a nije naodmet doznati da zapravo žive s nekim drugim u vanbračnoj vezi. 
 8. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na NutCoco u Idealni dijelovi u oporuci   
  1/6?
  Pola od 1/3 je 1/6.
  1/6 osobi Y, 1/6 osobi Z?
 9. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od kosjenka123 u Bračna stečevina i ostavinska rasprava, hitno   
  Pravo zakonskog nasljednika na nužni dio priznato je Zakonom o nasljeđivanju, izuzev da postoje činjenice koje isključuju to pravo, glede čega pravo zakonskog nasljednika koji traži svoje zakonsko pravo na nužni dio je vjerojatnije od prava oporučnog nasljednika koji to pravo zakonskom 
  nasljedniku osporava, iz kojeg razloga se oporučni nasljednik upućuje na parnicu. 
   
  Neovisno o činjenici da nije upisana, konkretna nekretnina predstavlja imovinu kao izvanknjižno vlasništvo i vrlo je bitno da se o istoj raspravi u ostavinskom postupku. 
 10. Sviđa mi se
  Matrix je dobio reakciju od G-man u Dopunska presuda - istovjetnost tužbenog zahtjeva   
  Prema stavu Vrhovnog suda RH zauzetog u reviziji broj Rev-668/00 16.05.2000., za postojanje presuđene stvari potrebno je da se ispune tri uvjeta:
  - da postoji identitet stranaka u istoj ili obrnutoj ulozi,
  - da postoji identitet zahtjeva i
  - da postoji identitet činjeničnog osnova
  U konkretnom slučaju novi postupak bi imao identične stranke, tužbeni zahtjev bio ostao identičan neovisno o njegovom objektivnom preinaćenju, i na kraju bi se zahtjev temeljio na identičnom činjeničnom osnovu. Dakle, sve upućuje na činjenicu da bi ranije donesena presuda u odnosu na novu tužbu imala pravni učinak pravomoćno presuđene stvari. 
 11. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na felixx u Puknuće cijevi i terećenje za enormnu količinu vode   
  Kratko pojašnjenje.
  Na mnogim područjima uz veće rijeke (Savu, Dravu, Dunav) nalaze se vodonosni slojevi šljunka i pijeska , u Zagrebu već na 3-5 metara dubine. Velike količine vode mogu oticati u taj sloj. Nadalje, vodovodne i kanalizacijske cijevi često su postavljene blizu, i voda otiče u kanalizacijsku cijev. U oba slučaja na površini nema naznake gubitka vode.
  Uostalom, vi ste vrlo lako mogli ustanoviti koliko vode iscuri u sat vremena. Očitate vodomjer, pa nakon sat vremena opet očitate.
   
  Ovo ocjenjujem kao najbolju osnovu za osporavanje potraživanja.
  U vašem slučaju radi se uistinu o ogromnoj količini vode. Da je ta voda curila tek nekoliko tjedana, to bi bio mlaz u rangu vatrogasnog crijeva, i teško je vjerovati da se voda ne bi probila na povržinu ili u podrumski prostor, ili da se ne bi takav mlaz čuo u noćnim satima.
  Dodano, trebalo bi utvrditi kako je vodomjerno okno zaštićeno - da li uopće stanari imaju pristup ili se otvara samo ključem-alatom koji ima djelatnik vodovoda. 
  Ako stanari nemaju pristup, odgovornost za gubitak vode koji traje dulje od mjesec dana je na vodovodu.
  Dakle, ako je vodomjerbio pod vodom  mjeseci, 5 mjeseci osoba iz vodovoda nije prijavila curenje i to je na njihovu štetu. Tek zadnji mjesec može biti vaša krivnja. 
  Ovdje ste potpuno u pravu.
  Radi se o izvanrednoj šteti, koju moraju snositi svi suvlasnici, u skladu sa udjelom vlasništva.
  Ispravan obračun bi bio da se onika koji stanuju i troše vodu prvo obračuna potrošnja kakva je bila u prethodnom razdoblju, a razlika duga se raspodjeli svim suvlasnicima sukladno udjelu vlasništva, a ne prema broju osoba koje troše vodu ili prema kontrolnim vodomjerima. 
  Tu vam ide klasično eskiviranje i prebacivanje odgovornosti. Šteta je nastala zbog nečije nebrige. 
  Ipak, vi kao suvlasnici trebali biste upućivati na krivnju vodoopskrbe, jer oni mjesecima nisu dojavili curenje.
  Ako se odvjetnik ne želi ozbiljno prihvatiti posla, onda vam takav i ne treba. 
  Ovdje se radi o uistinu ogromnoj cifri, i o okolnostima koje su specifične. Da se radi o mnogo manjoj cifri i da je curenje prijavljeno čim je primjećeno da je vodomjerno okno puno vode - savjetovao bih vam da prihvatite ponudu da platite pola. 
  Ali ovdje osim već spomenutog argumenta ima i drugih elemenata za umanjenje ovog duga.
  Pogledajte recimo strukturu računa za vodu. Stvarna cijena vode nije ni stoti dio cifre, ovo drugo su razne naknade, troškovi održavanja mreže, itd. Dakle, ako je negdje iscurila tolika voda , to nije stvarni gubitak vodoopskrbe.
  Naplatom takvog računa javno poduzeće vi ostvarilo neprimjerenu dobit, a zapravo je dug neizmjerno narastao zbog njihove nebrige i (možda i namjernog) neprijavljivanja curenja u šahtu.
 12. Sviđa mi se
  Matrix je dobio reakciju od momo1234 u Dozivotno uzdrzavanje   
  Glede citiranog, bivša supruga može zahtijevati svoj dio bračne stečevine. 
 13. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od bersis u Brisanje zabiljezbe spora nekretnina   
  Prijedlog z. k. uredu za brisanje zabilježbe spora, obzirom da parnica više ne postoji. Uz prijedlog predočite pravomoćnu odluku o povlaćenju tužbe. 
 14. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od miroslav6 u Ostavinska rasprava   
  Citirano je neutemeljeno. 
  Ispuštate iz vida da su se u konkretnoj situaciji nasljednici prvog nasljednog reda odrekli nasljedstva. 
 15. Sviđa mi se
  Matrix je dobio reakciju od miroslav6 u Ugovor o darivanju nekretnina   
  Zašto bi darovali ako se kuća već prodaje, jednostavnije je da u toj kupoprodaji i vi nastupite kao jedan od prodavatelja, nego da svoj suvlasnički dio prenosite na brata i time proizvedete bespotrebno plaćanje poreza. 
 16. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Bojana2020 u Nasljedno pravo - izrazito kompleksan slučaj   
  Jednostavno presudom se utvrdi da mu po osnovu nužnog dijela pripada određeni dio na nekretnini iz koje se namirio nužni dio, i na temelju takve presude se upiše kao suvlasnik u omjeru prava koji je određen presudom. 
   
  Naravno da vrijedi, takav scenarij je najbolji ako suprotna strana ima volju za sporazum.
 17. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Grabarić Imbra u Naknada štete počinjene kaznenim djelom   
  Prema odredbi članka 12. st. 1.Zakona o parničnom postupku, kad odluka suda ovisi o prethodnom rješenju pitanja postoji li neko pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugo nadležno tijelo (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje, ako posebnim propisima nije drukčije određeno . Prema stavku 3. istog članka, u parničnom postupku sud je glede postojanja kaznenog djela i kaznene odgovornosti vezan uz pravomoćnu presudu kaznenog suda kojom se optuženik oglašava krivim.
  Prema odredbi članka 213. st. 2. Zakona o parničnom postupku, sud može odrediti prekid postupka ako odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o tome je li učinjen trgovački prijestup ili je učinjeno kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnost, tko je učinilac i je li on odgovoran.
  Dakle, ako odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o rješavanju kaznenog postupka protiv tuženog , sud prekida postupak u toj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka ili kad utvrdi da više ne postoje razlozi da se čeka na završetak toga postupka na temelju odredaba članka 213. st. 2. i 215. st. 3. Zakona o parničnom postupku. 
 18. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na BRKICA00 u Nekretnine   
  sve možete naravno ali trebali bi legalizirati tu nekretninu jer bi mogli imati potencijalnih problema u budućnosti kod prodaje. Najbolje je otići kod lokalnog arhitektonskog ureda i pitati da li se može ta nekretnina legalizirati. 
  Što se tiče prijenosa nekretnine treba vam kupoprodajni ugovor i tabularna izjava koju vam može sastaviti svaki odvjetnik ili potražite tu u predlošcima pa si prilagodite prema vašim potrebama. Nakon toga ovjera kod bilježnika i predaja ugovora i tabularne izjave u gruntovnicu
 19. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od TomislavMustač u TUŽBA NA OPORUKU   
  Sud će rješenjem uputiti oca da u ostavljenom roku pokrene parnicu. 
   
  Kako mislite "koliko iznosi tužba", to je stvar odvjetnika koji će sastaviti tužbu i naplatiti. 
   
  Iz citiranog proizilazi da je vaš upit usmjeren na sudsku pristojbu glede podnošenja tužbe, čija visina ovisi o vrijedosti spora koju stranka/tužitelj navede u tužbi. 
 20. Sviđa mi se
  Matrix je dobio reakciju od Borbena7 u TUŽBA NA OPORUKU   
  Sud će rješenjem uputiti oca da u ostavljenom roku pokrene parnicu. 
   
  Kako mislite "koliko iznosi tužba", to je stvar odvjetnika koji će sastaviti tužbu i naplatiti. 
   
  Iz citiranog proizilazi da je vaš upit usmjeren na sudsku pristojbu glede podnošenja tužbe, čija visina ovisi o vrijedosti spora koju stranka/tužitelj navede u tužbi. 
 21. Zbunjen
  Matrix je dobio reakciju od B. Bozo u Otimanje stana u 5 koraka   
  U tom slučaju se o predmetnom stanu uopće neće raspravljati u ostavinskom postupku, obzirom da ne čini ostavinu iza umrle majke. 
 22. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od ivsha u Smetanje posjeda/mirni posjed prava služnosti prolaza i provoza   
  Ovisno kakvu odluku donese Županijski sud, odnosno ako žalbu odbije kao neutemeljenu, potvrdiće odluku Općinskog suda i ista postaje pravomoćna ili pak ako žalbu usvoji i presudu preinači, nastaje učinak pravomoćnosti, no ukoliko žalbu usvoji i presudu ukine, postupak se vraća pred Općinski sud na ponovno odlučivanje. 
 23. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Spitfire u Plodouživanje, uporaba, pravo stanovanja   
  Zanimljivo pitanje poradi danih prava služnosti. Naime, prema pravu plodouživanja, plodouživatelj snosi sve troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari bez obzira na to koliki je prihod ostvaren od takove služnosti. No prema pravu služnosti uporabe i stanovanja, sve koristi koje se mogu crpsti iz stvari bez smetanja uporabovnika pripadaju vlasniku, pa je vlasnik dužan snositi sve redovite i izvanredne troškove i terete poslužne stvari, te je o svome trošku održavati u dobru stanju. Ako troškovi i tereti nadilaze korist koja preostaje vlasniku, mora ovlaštenik snositi taj višak, osim ako se odrekne svojega prava uporabe.
 24. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Grabarić Imbra u Plodouživanje, uporaba, pravo stanovanja   
  Pod uvjetom da osobna služnost prestane, a to znači da se majka valjano odrekne služnosti. 
   
   
  Situacija u kojoj vlasnik i ovlaštenik služnosti drže nekretninu u zakonitom suposjedu, glede čega sam mišljenja da ni majka ne može istjerati kčer sve dok ista trpi izvršavanje sadržaja služnosti. 
 25. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Borbena7 u Nasljedno pravo   
  U pravu se uvijek može tražiti, ali je pitanje koliko se ti zahtjevi u postupku mogu dokazati. Po ovome što ste naveli, mišljenja sam da nemate razloga za brigu, jer je otac oporučno raspolagao svojom imovinom. A ona ako tvrdi drugačije neka i dokaže. 
×
×
 • Napravi novi...