Jump to content

MASTER

Korisnik
 • Broj objava

  695
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O MASTER

 • Rang

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Neobjava postojanja parnice kojom se pobija odluka glavne skupštine- pobijanje pravne radnje, povrat u prethodno stanje i ponavljanje postupka Tužitelj je vodio parnicu protiv društva kojom traži utvrđenje ništavom odnosno pobojnom odluke o glavne skupštine. Tuženo društvo nije objavilo činjenicu da je parnica pokrenuta. Društvo je javno dioničko društvo i tu činjenicu osim u Narodnim novinama nije objavilo niti na Zagrebačkoj burzi Ukratko bilo je riječ o skupštini društva koju je sazvala osoba koja više nije bila član uprave- istek madata, a na skupštini nisu bili pristuni svi dioničari. Ukratko I stupanjski sud nije našao da je da ta povreda bitna radi proglašenja ništavosti već da bi bila pobojna, ali svejedno odbija tužitelja sa tužbenim zahtjevom. Tužitelj izjavljuje žalbu. Međutim nakon proteka vremena obzurom tužitelj i društvo imaju i druge sporne međusobna potraživanja, isti zaključuju nagodbu, na način da Tužitelj povlači žalbu a dobiva zauzvrat novac! Međutim prije nego je II stupanjski sud odlučio o utvrđenju da je žalba povučena, drugi dioničar istoga društva daje izjavu o mješanju u postupak, traži priznanje stranke u postupku jedinstvenog supraničara sutužitelja, izjavljuje žablu, prijedlog za povrat u prethodno stanje i prijedlog za ponavljanje postupka. Međutim prije nego II stupanjski sud donosi rješenje o povlačenju žalbe, odbija sudjelovanje drugog dioničara kao umješača, na što ovaj izjavljuje žalbu, a njegovu izjavu o stupanju umješača, prijedlog za povrat u prethodno stanje i ponavljanje postupka ne dostavlja II stupanjskom sudu. II stupanjski sud donosi odluku da je žalba povučena, a I stupanjski sud izdaje potvrdu o pravomoćnosti I stupanjske presude Da li osim gore navedenih radnji moguće podnijeti tužbu radi pobijanja pravnih radnji Tužitelja – povlačenje žalbe na I stupanjsku presudu, bez obzira na izjavljene prijedloge za povrat u prethodno stanje i prijedlog za ponavljanjem postupka Svaka ideja dobro došla
 2. da pojednostavnimo zasebni dio nekretnine - pa valjda kao agent zanadete što to znači - dakle ne može biti soba unutar stana ali recimo lokal u kući, studio u potkrovlju, uređene podrumse prostorije sa posebnim prilazom, to jest zasebni dio nekretnine
 3. MASTER

  Ovlasti Prokurista

  naravno prokurist načelno ne smije poduzeti niti jednu radnju bez znanja uprave
 4. MASTER

  valjanost ugovora

  ako je bilo isporuka po tome ugovoru tj ako je ugovor realiziran to samo znači da je cijela uprava morala biti upoznata sa sadržajem ugovora te se može smatrati da ga je prihvatila - to bi se mogle nazvati konkludentne radnje inače mislim da trgovačlki sud izbjegava upisivati ovakva ograničenja jer zapravo nikad ne znamo ako i vrijednost ugovora jest 100.000,00 kn kolika može biti šteta radi neispunjenja, kamate, ugovorne kazne itd tak da ugovorena cijena i nije neka mjera stvari
 5. na jednom drugom forumu se raspravlja o ništavosti i pobojnosti odluka skupštine jedne. uglavnom su to ljudi koji su ekonoimsti i ulagači u vrijednosne papire. ja sam im napisao što mislim ali eto vaše kolege forumaši nikako da se okuraže i napišu tužbu ili podnesak državnom odvjetništu osim što mislim da odluka ima formalnih nedostataka evo poziva forumašima da napregnu vijuge i pomognu kolegama sa drugog foruma Hvala unaprijed Ad 6. Odluku o rasporedu tekuće dobiti za 2008. godinu Članak 1. U cilju kontinuiranog jačanja jamstvenog kapitala Banke, 50% tekuće dobiti, ali po odbitku privremenog obračuna poreza na dobit, izračunate na temelju privremenih financijskih izvještaja napravljenih u tijeku 2008. godine, kao i na temelju privremenih nerevidiranih financijskih izvještaja napravljenih na kraju 2008. godine, može se rasporediti u rezerve ili u stavku zadržana dobit odnosno kapital. Ad 9. Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju novih dionica Temeljni kapital Društva, sa sadašnjeg iznosa od 72.800.000,00 kuna, koji je podijeljen na 36.400 redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa dionice od 2.000,00 kuna, povećava se na iznos od 239.246.000,00kuna. Temeljni kapital Društva povećava se unosom (pretvaranjem) potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Društva, te unosom potraživanja radnika u novcu, sve u ukupnom iznosu od 166.446.000,00 kuna, odnosno izdavanjem 83.223 novih redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svake nominalnog iznosa od 2.000,00 kuna. Nove redovne dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva. Nove dionice se smatraju upisanim i uplaćenim, unosom (pretvaranjem) potraživanja s osnova izvršenih uplata u novcu u dopunski kapital Društva iz ranije zaključenih Ugovora o ulaganju u dopunski kapital Banke, odnosno unosom (pretvaranjem) potraživanja radnika u novcu, te temeljem Izjave o pretvaranju tih potraživanja u dionice Društva i Izvješća ovlaštene revizorske tvrtke. Na temelju članka 308. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima, a u skladu s Odlukom Skupštine od 19. lipnja 2007. godine Glavna skupština Društva utvrđuje da pravo na upis i uplatu dionica imaju samo imatelji prava iz ranije zaključenih Ugovora o ulaganju u dopunski kapital Banke, odnosno radnici, a svi ostali su isključeni. Uprava i Nadzorni odbor Društva poduzet će sve potrebne pravne radne te podnijeti prijave Trgovačkom sudu u Šibeniku radi upisa ove odluke i upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad 10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Mijenjaju se odredbe Statuta društva i to: Mijenja se članak 8. Statuta na način da izmijenjen glasi: »Temeljni kapital društva iznosi 239.246.000,00kuna kuna. Temeljni kapital je podijeljen na: a) (I emisiju) 36.400 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u vrijednosti nominalnog iznosa od 2.000,00 kuna, a u cijelosti uplaćen do 16. svibnja 1995. godine. b) (II emisiju) 83.223 redovne dionica koje glase na ime, svaka u vrijednosti nominalnog iznosa od 2.000,00 kuna, a u cijelosti uplaćen do 29. travnja 2008. godine. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.
 6. MASTER

  prevara

  mislim da sam čitao stav VTS da se ove odredbe ZTDa prema vjerovnicima odnose na dd ali ne i doo ako naiđem budem stavio
 7. onda vratite avans! i raskinite ugovor možda vas čovjek ne bu tužil
 8. neki dan sudac je općinskom sudu u zagrebu imao raspelo na stolu i nije me smetalo
 9. može uspješno prigovarati osim ako nije mjesna nadležnost drugačije ugovorena
 10. ponuda je obvezujuća osim ako iz prirode posla ne bi proizlazilo drugačije
 11. naravno da se može pitanje je samo da li će to tuženik osporavati s uspjehom ovo bi išlo na trgovački sud obzirom je riječ o povredi autorskih prava međutim u konačnosti radi provedbe ovrhe opet ćeš morati raditi priznanje presude pred sudom u RH pa je (možda) jednostavnije sve poslati na Trgovački sud u Zagrebu
 12. bijaše na ovom forumu barem dvadeset puta odgovor na to pitanje
 13. ja imam saznanja takve udruge ala croma, hup i slične nisu ovlaštene za edukaciju ljudi i tumačenje zakona btw jadno je platiti nekome da ti prepričava kaj piše u narodnim novinama koje su na internetu
 14. lombardi kredit se kao pojam koristi u današnjoj ekonomiiji kad banka se zadužuje kod centralne banke zalažući prvoklasne (najčešće dužničke) vrijednosne papire dakle lombardni kredit je podpojam kredita na temelju zaloga vrijednosnih papira ono što je bitno da dužnik stavlja oznaku indosmana za zalog ili kao osiguranje a založni vjeronik mora vrijednosne papire o dospjelosti naplatiti odnosno po dosjeću tražbine ovlašten ih je prodati nedavno je bio slučaj na TS Split DM daj c/a Splitska banka u kojem Vjerovnik - banka obzirom nije vratila vrijednosne papire (dionice Podravke) bila dužna nadoknaditi štetu od oko 40 mil kn spis je na reviziji
 15. aktivni poslovni banke su oni u kojima banka plasira novce i naplaćuje kamatu (naknadu)- - ugovor o kreditu, zajmu i slično pasivni bankarski poslovi su oni u kojima banka pribavlja novac i za to plaća kamatu (naknadu) - ugovor o depozitu hibridni ugovori i aktivni i pasivni bi bio npr ugovor o izdavanju banakrke garancije - u kojem banka stvara istovremeno i obvezu i stječe pravo leasing kao pojam nije tipični bankarski proizvod - leasingom se bave posebno osnovana društva a zapravo je riječ o kompilaciji ugovora o zakupu i ugovora o kupoprodaji na rate a zapravo sve je kao u ugovoru u zajmu jer je najčešće rizik sav na primatelju leasinga o leasingu i zakonu o leasingu vidi na www.hanfa.hr koja je nadzorno tijelo
×
×
 • Napravi novi...