Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  20890
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  201

Sve što je G-man objavio

 1. Piše se ona presuda kojom je izrečena kazna čije se objedinjavanje traži, u ovom slučaju to je presuda suda prvog stupnja, a onda se u zagradu može staviti "koja presuda je potvrđena presudom višeg suda broj K-XY/201X od datuma tog i tog".
 2. G-man

  KR-DO

  Uz već navedeno, čl. 184. st. 2. ZKP-a.
 3. G-man

  KR-DO

  KR-DO jeste upisnik tzv. raznih kaznenih predmeta, u koji se upisuju prijave, dojave, službene zabilješke DO-a, u pravilu, kada je potrebno bolje razjašnjenje stvari odnosno prijavljene situacije, a kroz obavljanje izvida kaznenih djela, rezultati kojih će onda razjasniti situaciju do mjere u kojoj će se, ili izvršiti prijepis u K-DO upisnik (upisnik kaznenih prijava) ili će se stvar staviti ad acta (čime se smatra riješenom). Uvdi u spis reguliran je čl. 110. Poslovnika. Rok za donošenje DO odluke je 6 mjeseci od upisa u KR-DO upisnik (čl. 206b st. 2. ZKP-a).
 4. G-man

  Ugriz psa

  Bojim se da će doprinos ovdje biti vrlo visok što posljedično smanjuje visinu odštete, pa imajući na umu da ozljeda nije teške naravi, postavlja se pitanje isplativosti. Jasno, odluka je samo vaša.
 5. G-man

  Fizički napad

  Budući se radi o maloljetniku, kazneno-pravna sankcija neće biti pretjerana osim ako bi se radilo o osobito teškoj tjelesnoj ozljedi. Maloljetnici uživaju pogodnost blažeg pristupa. Glede odštete, ona ovisi o medicinskom vještačenju sudskog vještaka, a o kojem neću ni spekulirati budući nisam liječnik. Međutim, kako se ovdje radi o maloljetniku, pitanje je ima li on što od imovine iz koje bi mogao naknaditi štetu oštećeniku. Imajte na umu doduše, kako u teoriji postoji mogućnost da se maloljetnikove roditelje obveže na naknadu štete putem tzv. zahtjeva pravičnosti (čl. 1060. ZOO-a).
 6. Koliko je meni poznato, nema ograničenja na koji način bi se spajale kazne izrečene većim brojem presuda budući se tu radi o tzv. nepravoj obnovi kaznenog postupka (čl. 498. st. 1. t. 1. ZKP-a), koja ovisi o zahtjevu podnositelja, a sud ne može ići izvan onoga što ćete zahtjevom tražiti. Stoga sam mišljenja da možete ići jednu po jednu presudu, jedino pripazite da sve zahtjeve podnesete prije nego izdržite koju od kazni do kraja.
 7. Zahvaljujem Vam na povratnoj informaciji.
 8. G-man

  Prijevara

  Ne razumijem čemu ovakva reakcija. Polako, smirite se. Pitanje je validno iz razloga što, ako se radi o nekim mutnim, da ne kažem ilegalnim stvarima, potezanjem cijele ove priče na sud i sebe ćete izložiti mogućim neugodnostima, možda čak i kaznenom progonu. Nitko vas ne traži detalje, ali barem okvirno o čemu se radi. Inače, privatna tužba za prijevaru podnosi u slučajevima u kojima je visina protupravno stečene imovinske koristi do iznosa od 1.000,00 kn, sve iznad ide po službenoj dužnosti (ako pričamo o kaznenom postupku). Parnica je druga stvar, no onda je promašen podforum (podforum obvezno pravo je pravilna adresa).
 9. G-man

  Skracenje kazne zatvora

  Radi se o obnovi kaznenog postupka na temelju čl. 498. st. 1. t. 4. ZKP-a, zahtjev za koju podnosite sudu koji je donio prvostupanjsku presudu kojom je izrečena uvjetna osuda (Općinski sud u XY). Zahtjevu priložite rodni list djeteta i eventualnu drugu dokumentaciju, ako ćete isticati više činjenica. Kaznionica nije dio sudbene vlasti te nema utjecaja na vrstu ili visinu kazneno-pravne sankcije. Nema problema. Ponavljam, sumnjam u pozitivan ishod, ali ne škodi probati. Sretno...
 10. G-man

  Skracenje kazne zatvora

  Po meni, jedino što vam ostaje je ovo najnovije dijete, ali obzirom na okolnosti, sumnjam da će doći do obnove, a ako i dođe, eventualno će "skinuti" jedan mjesec kazne. Suprugova majka kao posrednik je njegov "problem", da se radilo o majci djeteta, onda bi svakako bilo osnove da se i to spomene, ovako ne vidim smisla, pogotovo ako ste to već isticali u ranijem zahtjevu.
 11. G-man

  Prijevara

  Pomalo opskuran opis događaja. Radi li se ovdje uopće o nekom legalnom poslu?
 12. G-man

  Skracenje kazne zatvora

  Želite reći da je razlog zakašnjele uplate majka djeteta? Je li to isticano tijekom postupka, posebice kod predlaganja dokaza? Bi li majka bila voljna potvrditi to u novom iskazu?
 13. G-man

  Prijava Uskoku

  Nema zapreke da i sama podnesete kaznenu prijavu uz navođenje svog imena, no tu će pojaviti problem u vidu prikupljanja informacija od vašeg supruga budući nije u RH.
 14. G-man

  Prijava Uskoku

  "Suradnju" vezanu za djelo počinjeno u RH ili SR Njemačkoj?
 15. G-man

  Skracenje kazne zatvora

  Ne, to sam samo istaknuo da ukažem na apsurd legislative u sličnim situacijama. Znači, postoje vrlo similarne stvari koje se različito normiraju. Po kojoj osnovi ste je tražili i koje je obrazloženje odbijanja? Pazite, obnova u korist osuđenika se može tražiti unedogled, a obnova na štetu te još neki specifični slučajevi imaju rok, no vaš ne spada u iste. Rođenje novog djeteta, što bi trebalo vrednovati olakotnom okolnošću, možda i oprost žrtve (djeteta), posebice nakon vraćanja dugovanog (iako van roka). Nažalost, sve to vam nije garancija uspjeha. Nisam upoznat s detaljima mogućnosti izvršavanja kazne u drugoj državi, no prema odredbama Zakona ne vidim da se igdje spominje nužnost početka izvršavanja kazne zatvora u RH. Stoga smatram da možete podnijeti pismenu molbu u tom smjeru, no i BiH bi se morala složiti s time. Doduše, ne znam kako se gleda na situaciju kada se radi o osobi koja im i RH i državljanstvo BiH.
 16. G-man

  Skracenje kazne zatvora

  Ovo je svojevrstan apsurd, jer primjerice kod tzv. supletornog zatvora odnosno kada sud mijenja neplaćenu novčanu kaznu kaznom zatvora, u slučaju da osuđenik nakon što je zamjena kazne izvršena, a prije odlaska na izdržavanje kazne zatvora plati novčanu kaznu, njemu se obustavlja postupak izvršenja kazne zatvora (čl. 43. st. 5. KZ-a). Nije mi jasno zašto naš zakonodavac nije onda isti princip primijenio i na uvjetnu osudu. Ali, kako sami kažete, presuda je pravomoćna. Jedina opcija leži u spomenutom zahtjevu za obnovom kaznenog postupka, problem je doduše, što je to procedura koja traje, pa će najvjerojatnije prije suprug otići u zatvor negoli će sud odlučiti o zahtjevu (jer o tom zahtjevu odlučuje prvostupanjski sud koji je donio presudu). Po izjavi Predsjednice otprije par dana, još tamo od onog skandala sa Komisijom za pomilovanja iz 2016. ili 2017. godine, kada je sporna Komisija raspuštena, nije formirana nova, tako da u cijelom tom razdoblju dosad nije bilo nikakvih pomilovanja (osim gospodina H.L. vezano uz "medicinsku" marihuanu). Smatram da to nije u redu prema osuđenicima koji su podnijeli molbe za pomilovanjem, i nitko ne veli da se pomilovanje mora dati, ali barem se odluka mora donijeti, tako da ljudi znadu na čemu su. Imajte na umu kako se u Saboru na, mislim drugom čitanju, trenutno nalazi i nacrt prijedloga posve novog Zakona o pomilovanju, koji će, nadam se, konačno biti donesen, budući je dosadašnji loš, netočan i zastario. Po mom mišljenju, ne baš dobre, ali nemate što izgubiti da probate.
 17. U potvrdi o tome da se ne vodi kazneni postupak (kolokvijalno potvrda o nekažnjavanju) pravomoćno okončan postupak nije vidljiv, tamo se iskazuju samo postupci u tijeku. U izvatku iz kaznene evidencije moguće je evidentirati pravomoćnu presudu kaznenog suda druge države pod uvjetom da je ista dostavljena Ministarstvu pravosuđa RH (čl. 4. st. 2. Zakona).
 18. G-man

  Skracenje kazne zatvora

  Je li odluka o opozivu uvjetne osude postala pravomoćnom? Ovo što spominjete izvanredno ublažavanje kazne, tog pravnog lijeka u takvom nazivu više nema, naime, sada je to jedna od osnova za obnovu kaznenog postupka (čl. 498. st. 1. t. 4. ZKP-a).
 19. G-man

  Lažna prijava

  Mislite valjda za nasilje u obitelji? Treba inzistirati da se u zapisnik uvede da tražite da se tu i tu osobu ispita u svojstvu svjedoka. Ne bi bilo loše da angažirate branitelja.
 20. Ukoliko bi taj tjedan kada ste vani bilo kakve rasprave na sudu, onda svakako javiti (kako kaže Sivko, možete telefonski nazvati suca i obavijestiti ga te zamoliti za odgodu). Ako nema nikakve rasprave, onda ne vidim ni potrebu budući se radi o najvjerojatnije zimovanju ili nečem sličnom što je uobičajeno za ovaj dio godine. Jedino bi bilo dobro da imate nekoga da vam redovito zaprima poštu, pa ukoliko stigne nešto da vas može obavijestiti.
 21. G-man

  Drzavni odvjetnik

  Neposredno višem DO-u. Ako govorite o zamjeniku, onda njegovom nadređenom odnosno DO-u. Sudu koji vodi postupak. Slobodno se može skrenuti pozornost i neposredno višem DO-u.
 22. Ovo je malo grdo. Mislim na drogu, ovo drugo je prekršaj (ako sam vas dobro shvatio). Teško bude to prošlo bez ikakvog zatvora, jer sa novom osudom, postoji i mogućnost opoziva ove ranije uvjetne osude. Moja sugestija je priznati, iskreno navesti kako se sve odvilo, ne nijekati odgovornost (jer ponavljam da eventualna bitno smanjena ubrojivost daje samo mogućnost sudu da ublaži kaznu, a uz dosadašnju osuđivanost, to sud gotovo sigurno ne bi radio), pokajati se, ispričati žrtvi (možete poslati pismo isprike poštom preporučeno s povratnicom), ako ima neke štete, naknadite je (barem dio), navedite ovaj posao koji je dogovoren u SR Njemačkoj i apelirajte na sud za posljednju šansu (sredili ste si život i ove gluposti ostavljate iza sebe). Ako bi vam oštećenik oprostio, to bi smatram mogao biti jezičac na vagi da vam se ne izrekne kazna bezuvjetnog zatvora. Najcrnji scenarij je kazna zatvora plus opoziv uvjetne. Srednja opcija je djelomična uvjetna osuda (dakle, dio kazne biste svakako morali izdržati u zatvoru, a ostatak ide pod uvjet) bez opoziva uvjetne osude. Ne znam doduše, kako vam kaznena evidencija i vođenje kaznenog postupka utječe na zaposlenje u SR Njemačkoj (kod nekih poslova se traži dokaz o neosuđivanosti odnosno o nevođenju postupka).
 23. Ok, to je znači prijedlog sankcije od strane DORH-a, koji sud ne obavezuje. Recite, da li već imate iza sebe kaznenih djela? Jer, za prvo kazneno djelo, ovakva sankcija u situaciji kada su stvari vraćene odnosno šteta nije ekstremna (da je, bila bi i drugačija kvalifikacija) čini mi se prestrogom.
 24. G-man

  SRETNA NOVA 2020.

  Zahvaljujem Vam Željac, Vama, Vašim najdražima te svim korisnicima i posjetiteljima Legalis portala svako dobro i sve najbolje u Novoj nam 2020. godini uz obilje zdravlja iznad svega, ljubavi, sreće te uspjeha na osobnom i privatnom planu... Uredništvo Legalis.hr
 25. Pitanje je vezano uz BiH? Jer propisi susjeda nisu mi poznati. Ako pokušavate ishoditi primitak u državljanstvo Talijanske republike i traži vas se Potvrda da se protiv vas ne vodi kazneni postupak u BiH ili Izvadak iz kaznene evidencije, ne vidim kakav bi utjecaj na dobivanje spomenute potvrde ili izvatka imala činjenica da ste u Talijanskoj republici bili osuđeni prije 10+ godina, osim ako je konkretna presuda talijanskog suda bila dostavljena nadležnim organima u BiH. Čak i da je, opet postoji rok tzv. pravne rehabilitacije protekom kojeg se imate smatrati nesouđivanom osobom, a u ovom slučaju (prema RH propisima, vejrujem i vašim), taj rok je davno protekao. Pokušajte se obratiti Ministarstvu pravosuđa sa molbom za pomoć u rješavanju problema.
×
×
 • Napravi novi...