Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  21786
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  215

Sve što je G-man objavio

 1. Onda postoji šansa da ste snimljeni, ali javit će se još momci na temi da me isprave ili dopune. Uglavnom, i u najcrnjem scenariju, prvo će doma doći dopis da dadete podatke o vozaču.
 2. Kako kamera izgleda? Ovakve navodno snimaju sve prekršaje. S druge strane, ove kutije bi trebale snimati samo brzinu. Slobodno me momci ovdje isprave ako griješim.
 3. G-man

  Štrajk

  Izrijekom nije, no posredno proizlazi iz odredbe čl. 192. st. 1. Zakona o radu. Dakle, svaki KU ima dvije komponentne u sebi - obveznopravnu (regulira prava i obveze ugovornih strana) te normativnu (regulira pitanja iz radnog odnosa te u vezi s istim). Spomenuta klauzula, po meni, potpadala bi pod prvu komponentu, znači da se na istu imaju primjenjivati opća pravila obveznog prava, koja kao jedine granice slobodi uređivanja obveznih odnosa postavljaju Ustav, prisilne propise i moral društva. Stoga, klauzula nije nešto što bi bilo zabranjeno, dapače, česta je sastavnica KU-a (kod nas). Sudjelovanje radnika u organizaciji ili provođenju nezakonitog štrajka osnova je za izvanredan otkaz ugovora o radu, te imajući u vidu kratke rokove unutar koji se sud mora izjasniti o (ne)zakonitosti štrajka (u korelaciji sa najmanje 8 dana od početka štrajka kada poslodavac uopće može posegnuti za lock-outom), smatram daleko boljom opcijom po poslodavca da im otkaže ugovor o radu doli da posegne za lock-outom u opisanom slučaju. Ali po meni, u teoriji, prije nego li bi sud utvrdio nezakonitost štrajka, smatram da bi mogao ići i u tom smjeru. No, to je pomalo nelogično obzirom na rokove. Striktna zabrana postoji samo u čl. 38. Zakona o radu - "Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne može otkazati ugovor o radu." Ostalo, u teoriji može, ali postoje odgovarajuća ograničenja ovisno o okolnostima slučaja (čl. 40. i 41. ZR-a), kao i činjenica da otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (osim ako je poslodavac radnika oslobodio obveze rada tijekom otkaznog roka, a ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili KU nije drugačije određeno).
 4. Tako je, uz iznimku ovog produljenja otkaznog roka za mjesec dana (jer za to biste kod poslodavca morali raditi najmanje 20 godina neprekidno). Imajte na umu, doduše, kako je jedan od načina prestanka ugovora o radu kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore, pa moguće poslodavac u odnosu na vas, posegne i za tom solucijom.
 5. Vi u biti imate sklopljen ugovor mješovite naravi - menadžerski ugovor, koji je zapravo jedna specifična varijanta ugovora o djelu i ugovor o radu (govorim o stvarnom sadržaju poslova koje obavljate, ne formalnom nazivu ugovora). Ove stvari koje spominjete trebale bi biti riješene samim ugovorom (ili bi ugovor barem trebao uputiti na propis koji ih regulira). Kako ostali članovi uprave imaju reguliran svoj status po tim pitanjima?
 6. Koliko je meni poznato (iz kaznenog), uvijek se isplaćivala povratna karta javnog prijevoza.
 7. To bi se moglo prijaviti ukoliko je dano u postupku opisanom u biću spomenutog kaznenog djela, jednako kao i djelo koje je Ruby spomenula.
 8. Antonio, maknuo sam vam zadnju objavu, jer biste njome mogli dovesti u dodatne probleme i sebe samog i tu drugu osobu koju spominjete. Vi to možda ne vidite, ali to je razlog micanja. Apsolutno razumijem o čemu pričate i donekle se slažem s vama - u slučajevima kada bi se radilo o izoliranom slučaju. Osobno znadem za predmete gdje ljudi (danas u 30-ima) zbog jednog jedinog jointa iz doba kada su bili na faxu (i kada je to bilo kazneno djelo) imaju i dan-danas ozbiljnih problema prilikom rutinskih provjera, jer policajcima se prikaže iz njihovih evidencija "droga" i onda ima svega i svačega, ponekad čak i skidanja do gola na javnom mjestu. Tako da u tom pogledu dijelim vaše rezoniranje. Međutim, vaš slučaj se ne može podvesti pod izoliran, jer se tu radi o toliko stvari da ih se čak može percipirati uzorkom ponašanja. Pokušajte biti objektivni, pa odgovorite - biste li vi, da odlučujete o tome, osobi vaše prošlosti dali oružje u ruke? S druge strane, mogu se složiti da bi kriteriji provjera trebali također biti transparentni i jasni, jer uvijek kada je uključena subjektivna procjena, ne možete izbjeći polemike zbog ljudskog faktora, no možete ih smanjiti na najmanju moguću mjeru jasnim kriterijima koje rabi.
 9. Vi ovdje aludirate na davanje lažnog iskaza?
 10. G-man

  Ročišnik

  Upravo ovaj "ćušpajz" pridonosi nejednakosti, pa i pravnoj nesigurnosti u širem kontekstu. Po meni, ranije rješenje bilo je daleko bolje - anonimiziranje podataka glede optuženja. Pa to i sam DORH ne radi, već u svojim priopćenjima uvijek idu sa inicijalima i godištima optuženika. A ako se već želi dati nekakav dojam transparentnosti (kojeg, eto, nema svugdje, nego otprilike pola-pola), onda smatram da nema nikakve zapreke da se, kada postane pravomoćnom, objavi cijela presuda online (ili barem njen dipozitiv u predmetima u kojima je javnost bila isključena sa zaštitom žrtve), jer presude se ionako izriču i objavljuju javno, u ime RH. Ali, stavljati samo optuženje sa punim imenom i prezimenom - promašaj iz opisanih razloga (i bez spominjanja činjenice da svi sudovi to ne rade, kako Atomic piše). Imam osjećaj da se pokušava izmisliti topla voda i biti većim vjernikom od Pape u stvarima, koje su zapravo irelevantne u konačnoj slici.
 11. G-man

  Pitanje, ucjena

  Mislite na školski odbor? Koliko je meni poznato, ravnatelj školske ustanove je taj koji predlaže zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, a školski odbor mora mu dati suglasnost za to. Školski odbor broji 7 članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova (dakle, barem 4), stoga jedan glas ne znači mnogo, posebice jer je struktura odbora raznovrsna (3 daje politika, 3 škola i jednog roditelji). Stoga, osim ako dotična osoba ima nevjerojatne mogućnosti manipuliranja ljudima, njegov zahtjev je bez osnove. S druge strane, ako bi vam ta osoba ionako bila izbor (pod uvjetom da budete imenovani u školski odbor), u čemu je točno problem? Čista savjest?
 12. Dijelim isto saznanje, možda jedino da se pokušate obratiti kabinetu naše sutkinje tamo, pa upitati?
 13. G-man

  Boraviste

  Ne, u tom slučaju ne vidim kazneno-pravnu odgovornost, jer nema štete po poslodavca. Ovi primjeri koje sam spomenuo bili su gdje su se troškovi umjesto u stotinama kuna, isplaćivali u tisućama kuna, a to definitivno jeste prijevara, i nijedan poslodavac to neće trpjeti. Dan-danas to ljudi rade misleći da ne rade ništa loše, jer tako svi rade, po njihovu uvjerenju. Onda kada im dođe postupak, onda se čude i negoduju, a volio bih čuti njihovo iskreno mišljenje da netko to njima napravi? Znači, ako realne štete nema (ili je ona par kuna, dakle beznačajna), ne vidim problem (osim ovog prekršajnog kojeg spominjete).
 14. G-man

  Iuzmjena tužbe?

  Na zastaru, kazneni sud pazi po službenoj dužnosti, tako da je tome slučaj, predmet uopće ne bi ni došao do ove faze.
 15. Kamate na neimovinsku štetu tekle bi, u ovom slučaju, od dana isticanja prijedloga za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva u sklopu kaznenog postupka (ukoliko nisu prethodno nešto drugo poduzeli po tom pitanju, recimo podnijeli tužbu), pa si putem ovog linka možete i sami izračunati. Kamate na trošak počinju teći tek protekom roka koji je presudom određen za plaćanje troška. Je li tome slučaj kod vas i kako vam glasi točka izreke presude koja se tiče troška - što točno i kome trebate platiti?
 16. G-man

  Boraviste

  Vezano uz troškove putovanja, valja napomenuti kako je zadnjih godina bilo mnogo slučajeva u kojima je DORH procesuirao ljude za prijevaru na temelju prijava poslodavaca i ljudi su osuđeni. Razmislite je li vrijedno rizika, ako vas otkriju, posebice u kontekstu kasnijeg zapošljavanja.
 17. Vjerujem da se pravna podloga nalazi u čl. 95-96. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH. Pitanje pobačaja je multidisciplinarno pitanje, pitanje svjetonazora, medicine, religije, pa i filozofije (u nekom ekstenzivnom shvaćanju). Takva pitanja u pravilu polariziraju ljude, i to vrlo snažno. Čak i jedan Europski sud za ljudska prava, iako konzultiran već više puta, opetovano odbija odrediti se o tom pitanju, "velikodušno" ga prepuštajući domicilnoj legislativi. To govori mnogo. Naš Ustavni sud je četvrt stoljeća "pacao" prijedlog ocjene ustavnosti još uvijek važećeg tzv. Zakona o pobačaju (1978.) negdje u svojim ladicama, vjerojatno jer su se bojali donijeti odluku. Sve do aktualnog predsjednika USRH-a, koji je prvi od svih prethodnika skupio hrabrost i stavio ga u proceduru te je odluka donesena, slagali se s njom ili ne. No, sve ovo nije tema. Po meni, iako apsolutno jesam za referendum kao jedini preostali oblik izvorne demokracije, određene granice moraju postojati, a sastojale bi se u tome da se pitanjem o kojem se njime odlučuje, pojedince ne smije ograničavati niti im uskraćivati temeljna prava i slobode kakvima i kako su ih do tog trenutka uživali, i pod uvjetom da je dosadašnji "režim" bio u skladu sa temeljnim vrednotama samog Ustava (čl. 3.). Mislim da se svi možemo složiti da se temeljne vrednote ustavnog poretka (bilo čijeg), imajući na umu njihovu univerzalno akceptiranje (doduše, u mnogim zemljama, samo na nominalnoj razini), neće nikad mijenjati u smislu njihova ograničavanja, mogu se samo proširivati odnosno nadopunjavati. Znači, možete mijenjati Ustav, ali ne na štetu temeljnih vrednota - to je jedina granica. U protivnom, koji je smisao Ustava ako ćete ga mijenjati sa svakom smjenom vlasti? Ponekad te vrednote mogu biti čak i u koliziji, ali i tada, nikada se neće desiti situacija 50:50, jedna će uvijek prevagnuti. Problem je što sud o tome daju ljudi (nesavršena bića) i tu upadamo u začaranu spiralu raspravljanja. U ovoj zemlji, čak i u prijašnjoj asocijaciji više država, pobačaj nikada nije bio apsolutno zabranjen. Sam USRH se očitovao u svojoj odluci glede ovog, sada već prastarog, zakona da nije neusklađen s Ustavom. Stoga sam mišljenja da referendum o uvođenju apsolutne zabrane pobačaja (neovisno o mom osobnom stavu) ne samo da ne bi bio u skladu sa Ustavom, već bi bio i besmislen. A stoji i ovo o čemu Mister X piše - po toj logici, ajmo održati referendum da protjeramo sve manjine i/ili strane državljane ili im oduzmemo/ograničimo neka prava, koja već desetljećima uživaju. Referendum ne smije postati sredstvo iživljavanja većine nad manjinom, jer to je bitka u kojoj manjina apsolutno nikad ne može pobijediti. Mene, vidite, kod referenduma daleko više brine ono što je naša politika učinila ustavnim izmjenama iz 2010., a to je da su maknuli onaj dodatan uvjet pravovaljanosti referenduma - "odluka na referendumu je obvezatna, uz uvjet da je na referendum izašla većina od ukupnog broja birača u RH". Rezon takve izmjene bio je dvojak, prvo - nesređenost tadašnjeg biračkog registra (glasanje "mrtvih" i duplo glasanje), i drugo - anticipacija da će referendum za ulazak u EU propasti zbog političke inertnosti našeg biračkog tijela (koja anticipacija se u konačnici pokazala točnom budući je odaziv bio 44 ili 45%, dakle ispod 50%+1). Od tog trenutka, teoretski gledano, na referendum može izaći jedan jedini državljanin ove zemlje i kako se on odredi, to će obvezivati cijelu zemlju?! Jasno, to se neće nikad desiti, ali je apsurd i još više govori u prilog ovog iživljavanja kojeg sam spomenuo. Legitimitet državnog referenduma postaje svojevrstan oksimoron ukoliko je većina ljudi ostala doma. I na kraju, kad smo već na similarnoj temi, još bih se samo osvrnuo na predstojeće izbore i njihovu moguću neregularnost, jer nikada do sad u našoj (kratkoj) povijesti nije jedan predsjednik VSRH-a, pa samim time i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, stao pred kamere i lakonski rekao da se određenoj grupi ljudi zabranjuje pravo glasa! Ovo je nečuveno, čak i za naše pojmove, ujedno i pokazatelj nevjerojatno nedovoljne konkretnosti naše izborne legislative, čijoj izmjeni se uporno izbjegava pristupiti i zato bismo sada mogli imati ponavljanje izbora samo na temelju ove "zabrane". Doista mi nije jasno, u 21. stoljeću i državi koja se hvali svojim IT sektorom, kako se ne može ljudima u izolaciji i samoizolaciji omogućiti glasanje putem interneta ili dopisno glasanje, naravno uz prethodno traženje samog pojedinca (u dijaspori se primjerice morate prethodno aktivno registrirati kako biste mogli glasati) sa razrađenim sustavom provjere osobnih podataka, koje samo konkretna osoba može znati. Znam da trenutno to nije zakonska mogućnost, samo ukazujem na veliki propust. A zabrana ne da nije rješenje, već je kršenje jednog od temeljnih ljudskih prava i o tome bi se USRH trebao očitovati prije nedjelje. No, to je tema za neku drugu raspravu.
 18. G-man

  Iuzmjena tužbe?

  Tužitelj je taj koji, načelno govoreći, gospodari predmetom optuženja. Međutim, sud nije vezan pravnom ocjenom djela kojeg je tužitelj optužio te stoga ima dispoziciju da, nakon provedenog dokaznog postupka, a u okviru predmeta i opsega optuženja, intervenira u pravni opis djela te ukoliko ta intervencija iziskuje i modifikaciju činjeničnog opisa, onda je ovlašten da i to učini, pod jedinim uvjetom da sve to ne bude na gore po optuženika (dakle, ne može ga osuditi za teže kazneno djelo od optuženog). Kako je uvreda "lakše" kazneno djelo od klevete, a nalazi se u istoj glavi posebnog dijela KZ-a (Kaznena djela protiv časti i ugleda) i ima identičan zaštitni objekt, po mom mišljenju, sud je itekako ovlašten učiniti opisanu promjenu ukoliko sam tužitelj to propusti učiniti. Drugi upit tiče se materije radnog prava i o njemu se u sklopu kaznenog postupka neće raspravljati.
 19. Ovo je, nažalost, klasičan primjer vlastitih i institucionalnih propusta. Razumijem neke stvari koje majka govori, ali nakon pokušaja suicida, jednostavno nema opravdanja, jer ukoliko suicid nije posljedica depresije ili nekog sličnog psihološkog stanja, u pravilu, ima vrlo mračnu genezu, koju je trebalo otkriti. Ne forsiranjem, jer to nikad ne dovede do uspjeha, već putem stručnjaka, kojih doduše u RH ima malo, ali ih ipak ima. Najlakše je "nakljukati" nekoga tabletama, napraviti od njega zombija i dalje se praviti kao da se ništa nije desilo. To je u prvom redu, poraz roditelja. Ne možete mi reći da maloljetna sestra ili brat mogu prije detektirati takve stvari od roditelja. Koliko vidim, čak im se u jednom momentu nudio odlazak u sigurnu kuću, no majka nije ni na to pristala. Podredno, i same institucije su zakazale. Njihovu inertnost u 90-ima još mogu razumjeti, jer to su bila druga vremena, i po općoj situaciji u zemlji i po mentalitetu ("tradicija" patrijarhalnog društva) i po razini profesionalnosti i stručnosti kadrova, ali nakon ulaska u novi milenij - opet, nema opravdanja. Posebice nakon pokušaja suicida, pa i trudnoće. Za takve stvari se u uređenim zemljama plaća "glavom", metaforički rečeno te procesuiranjem, za primjer drugima. Ne možete se voditi onom "pa neće valjda ili nije to baš tako, dvoje je potrebno za tango" i sličnim glupostima od opravdanja. Neznanje također igra svoju ulogu, zato vrlo često i ovdje sugeriram ljudima da odu direktno kod DO-a i podnesu kaznenu prijavu na zapisnik (to je zakonska mogućnost i nitko je ne može uskratiti pojedincu) ukoliko imaju dojam da su prijave podnesene drugim instancama "izgubljene u prijevodu". U sličnim situacijama, kada ih stjerate u kut, ljudi se dijele na dvije vrste - onu češću, koja će to trpjeti i gutati i, u konačnici, verojatno se okrenuti autoagresiji (suicidu) i onu rjeđu, koja će iz tog kuta izaći udarajući sve što joj se nađe na putu. Eto, neki dan ŽDO u predmetu dvaju ubojstava u CSS je istaknuo gorčinu i žal zbog mnogobrojnih institucionalnih i društvenih propusta, koji su nažalost rezultirali tragedijom. Sustav je dobar ukoliko funkcionira u stvarnom svijetu, ne na papiru, a nekako imam dojam da se ovim multipliciranjem dokumentacije svega i svačega upravo ide u tom (krivom) smjeru - pokažimo izvješća u tri primjerka da je sve u redu. Jasno, ljudski faktor će uvijek biti prisutan, ali ne možete svaki ibogi slučaj podvoditi pod to i braniti se time (an act of a mad man). Sve više fali nekakve ljudskosti u tim službenim interakcijama sa strankama, a to može biti okidač tragedija. Vjerujem da je na to mislio i predsjednik prvostupanjskog vijeća u ovom predmetu kada je obrazlagao presudu. Hoće li to što promijeniti? Bez stvarnih postupaka i sankcija - neće.
 20. Ukoliko ćete koristiti barem jedan dan GO-a.
 21. G-man

  Krivotvoreni potpis

  U kazneno-pravnom pogledu onda, po meni, više ne možete ništa učiniti.
 22. G-man

  Krivotvoreni potpis

  Načelno se slažem sa Iustitiom, zastara kaznenog progona nastupila je protekom roka od 3 godine od počinjenja djela. Da li se moguće isprava pokušava ponovno upotrijebiti u neku svrhu?
 23. Onda bi za djela do 31/12/2012 išla "jača" kvalifikacija, dakle jedno produljeno kazneno djelo silovanja iz čl. 188. st. 5. u vezi st. 3. i 1. KZ 97, za što je zapriječena kazna zatvora u trajanju od 5 do 15 godina, neovisno o broju silovanja. Ostalo ostaje isto. Nisam sa detaljima niti obrazloženjem presude. Čuo sam kad se desilo, ali to je to. Možete i ovdje nastaviti, vidim da se i inicijator teme slaže s tim.
 24. Ovo će biti vrlo, vrlo kompliciran slučaj, ne samo zbog težine i brojnosti djela, već i različitih Kaznenih zakona, koji će se moguće primijeniti. Nastavno ću navesti i pokušati argumentirati svoje viđenje. Prije svega, treba naglasiti kako će se na sva silovanja počinjena do 31/12/2012 primijeniti raniji Kazneni zakon (NN 1997 pa sve do 2011) kao blaži zakon. Po navedenom zakonu (koji inače nije bio baš najbolji po pitanju regulative spolnih delikata), a obzirom na dob žrtve prilikom počinjenja prvog djela (15 godina) u obzir dolazi kvalificirani oblik kaznenog djela silovanja iz čl. 188. st. 4. u vezi st. 1. KZ-a, za koje je zapriječena kazna zatvora u rasponu od 3-15 godina (možda i stavak 5., ali to ovisi o nalazu vještaka psihijatra). Nažalost, po režimu ranijeg KZ-a, postojala je mogućnost konstrukcije koncepta produljenog kaznenog djela u slučaju počinjenja istih/istovrsnih djela počinjenih na štetu iste žrtve (čak i kod spolnih delikata!), pa bi počinitelj u tom pogledu odgovarao za jedno produljeno kazneno djelo silovanja, kako je opisano. Kazna ostaje identična, neovisno o broju silovanja u konceptu, dakle u rasponu od 3-15 godina. Za silovanja nakon 01/01/2013 u primjenu dolazi aktualni Kazneni zakon, koji je stvari postavio bitno drukčije. Prije svega, isključena je mogućnost formiranja koncepta produljenog kaznenog djela kod spolnih delikata (i to posve opravdano), stoga ćemo ovdje imati stjecaj kaznenih djela (onoliko koliko je bilo čina silovanja). Glede samih djela, po meni, u obzir dolazi stjecaj teških kaznenih djela protiv spolne slobode iz čl. 154. st. 2. u vezi st. 1. t. 1., 2. i 7. KZ-a (točka 7. za slučaj kada je žrtva ostala trudna, jer koliko sam vas shvatio to je bilo negdje tijekom 2013.). Za svako od ovih djela zapriječena je kazna zatvora u rasponu 5-15 godina i u tom rasponu će se odrediti za svako pojedino djelo, a kroz primjenu odredaba o stjecaju, jedinstvena kazna ima jedini limit u općem zakonskom maksimumu od 40 godina. Glede nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari iz čl. 331. st. 1. KZ-a, zapriječena je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Za stjecaj dva kaznena djela prijetnje iz čl. 139. st. 3. u vezi st. 2. KZ-a (ili dva kaznena djela iz čl. 139. st. 2. KZ-a), za pojedino kazneno djelo zapriječena je kazna zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina (st. 3.) odnosno od 3 mjeseca do 3 godine (stavak 2.). Dakle sveukupno, ovdje bi se radilo o stjecaju produljenog kaznenog djela silovanja (prema ranijem KZ-u), više teških kaznenih djela protiv spolne slobode (onoliko koliko je bilo čina silovanja), nedozvoljenog posjedovanja oružja i dva kaznena djela prijetnje - maksimalna kazna može iznositi 40 godina zatvora i osobno bih je izrekao u toj visini ili vrlo blizu iste ovisno o svim okolnostima slučaja (iako će vjerojatno VSRH ili VKS to smanjiti, pa bude u rasponu od 25-35 godina). Sve u svemu, vrlo kompliciran slučaj, zbog brojnosti djela i različitih zakona, a obrana će vjerojatno ići u smjeru (uz poricanje pretpostavljam) da nije bilo uporabe sile ili izravne prijetnje, već da je to sve bilo dobrovoljno, što bi moglo osjetno "spustiti" kvalifikaciju i posljedično visinu kazne. Nadam se da se to ipak neće desiti i da će ŽDO uspjeti dokazati svoje tvrdnje iz optužnice. Najbitnija stvar je da se djelo prijavilo i da se spriječi daljnje zlostavljanje. Takvi "ljudi" nemaju mjesta u "slobodnom" svijetu već zaslužuju da budu zatvoreni. I možda ću si ovime uzeti malo više slobode doli mi pripada, ali na mjestu DO-a, ja bih pokrenuo i postupak protiv majke, koja ne može reći da nije bila svjesna što joj se događa pod vlastitim krovom u vlastitoj obitelji čitavih 10 godina. Nju treba procesuirati za primjer drugima u similarnoj situaciji, jer za ovakvo što nikad nema opravdanja. Niti će ikad biti moguć 100%-tni oporavak mladog života.
 25. Udarac po bedru je zbilja teško podvesti pod bludnu radnju, tako da se slažem s već napisanim. Uglavnom, žena sama mora odlučiti što će i kako će, ako je poslodavac već takav kakav je (dok donose novce, primit će i "Hitlera" i "Staljina", sve za lovu). Skrenuo bih pozornost, doduše na odredbu čl. 7. st. 5. Zakona o radu, koja se itekako tiče poslodavca - "Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s ovim Zakonom i posebnim zakonima." Sukladno tome i postupak normiran čl. 134. Zakona o radu.
×
×
 • Napravi novi...