Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  22281
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  224

Sve što je G-man objavio

 1. Ukoliko ozljede nisu osobito teške (dakle, u pravilu s trajnim posljedicama), u vašem slučaju radit će se o KD izazivanja prometne nesreće iz nehaja iz čl. 227. st. 2. u vezi st. 1. KZ-a, za koje je zapriječena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Ukoliko vam je ovo prvo KD i ukoliko odlučite priznati KD, DO će se najvjerojatnije odlučiti za soluciju kaznenog naloga, što znači da on sudu predlaže donijeti presudu kojom se izdaje kazneni nalog u kojem će vam se izreći uvjetna osuda (moja procjena 8 mjeseci do 1 godine uvjetno na 1 ili 2 godine). Ukoliko ne prigovorite kazneno
 2. Ukoliko vještačenjem bude utvrđena uzročno-posljedična veza između nesreće i ekcesivnog alkohola, tada kvalifikacija djela ide na namjeru, a za taj oblik krivnje zapriječena kazna je u rasponu od 3 do 12 godina (primjenjuje se po vas povoljniji KZ budući je posebni zakonski maksimum za navedeno KD dignut na 15 godina izmjenama KZ-a iz kraja 2018., dakle nakon vaše nesreće). Smatram kako postoji mnoštvo olakotnih okolnosti te da bi uz vaše priznanje, sud mogao ići u smjeru sudskog ublažavanja kazne, međutim ne na način da bi išao do "čiste" uvjetne osude (iako je i to teoretski moguće) već
 3. G-man

  "Ubijanje" dobiti

  Ukoliko se radilo o određenim financijskim malverzacijama, koje evidentno uključuju i zlouporabu nečijeg položaja ili ovlasti te nesavjesno poslovanje, onda postoji osnova da se kaznena prijava podnese i DORH-u sa konkretnim opisom okolnosti.
 4. Marija, odgovori nisu na strani poslodavca već obuhvaćaju najcrnji mogući scenarij po vas kao radnika, koji evidentno jeste slabija strana u radnom odnosu. Naravno da epilog može biti daleko povoljniji i pozitivniji po vas (jer uvijek ovisi i o samim ljudima), ali zadaća (barem nas moderatora) ovdje jeste pružiti vam uvid u najgori scenarij, da poslije ne bi bilo "nismo znali". Čovjek ionako daleko lakše prihvati povoljniji ishod od onog suprotnog. Međutim, ukoliko vi želite samo konfirmaciju svog mišljenja bez ikakve spremnosti za prihvaćanjem moguće drugačije realnosti, onda se bojim da
 5. G-man

  Nametljivo ponašanje

  Iako cijenim doprinos i davanje mišljenja, s ovim treba biti vrlo oprezan, jer ovakvo što, iako jeste ljudski (da se ne lažemo) vrlo lako eskalira u, ili stvarni sukob sa tko zna kakvim posljedicama, ili sa kaznenom prijavom suprugu za prijetnju smrću, a što bi obzirom na okolnosti, sasvim sigurno završilo sa procesuiranjem i najvjerojatnijom osudom.
 6. U teoriji se može, a u praksi zavisi od DO-a. 1. Gotovo nikad. Rad za opće dobro je benigniji (samim time i povoljniji) način izvršavanja kazne po osuđenika, ujedno i s kraćim trajanjem. Također, u praksi se zadnjih godina nekako formirao neslužben stav da gdje god je moguće ići s radom za opće dobro, ide se s njime, jer se time manje tereti rad suda (probacijski službenik se time bavi, sud se samo obavještava), a samog osuđenika se na neki način "prisiljava" da se i sam uključi u ostvarivanje ciljeva specijalne prevencije, dakle da sam radi na tome da postane boljom osobom. Uvjetna
 7. G-man

  šutnja uprave

  Pazite, to je druga stvar, jer se radi o postupku pokretanja upravnog postupka ex officio, dakle po službenoj dužnosti, što jeste realna dispozicija samog JP tijela. Građani mogu ukazivati na potrebu zaštite javnog interesa, ali u konačnici, odluka po tom pitanju je u rukama samog JP tijela. Ukoliko je poštivan rok za povratnu obavijest JP tijela podnositelju predstavke, šutnje uprave (a ni neke druge povrede, po mom mišljenju) nema. Drugačija bi bila situacija da se radi o upravnom postupku pokrenutom zahtjevom stranke.
 8. G-man

  Ugovor o zajmu novca

  Nema problema, Josipe. Sretno, lijep pozdrav
 9. G-man

  Nametljivo ponašanje

  U pravilu, prema ZKP-u, kaznena prijava podnosi se DORH-u, no u praksi, češće bude podnašana na policiji (i nije greška podnijeti je tamo). Možete je podnijeti usmeno na zapisnik ili u pisanom obliku, pa zatražite da vam lupe štambilju na jedan primjerak da imate dokaz o podnošenju. Ovaj opis događaja, po mom mišljenju, nikako ne može potpasti pod prekršajnu kvalifikaciju.
 10. G-man

  Ugovor o zajmu novca

  Ovako - pošaljite mu poštom preporučeno (s povratnicom) dopis u kojem ga pozivate da vam vrati dugovani iznos (plus kamate ukoliko zajam nije bio beskamatni) u roku 8 dana ili ćete u protivnom biti prisiljeni protiv njega podnijeti kaznenu prijavu radi kaznenog djela prijevare iz čl. 236. st. 2. u vezi st. 1. KZ-a (radi se o kvalificiranoj prijevari zbog iznosa) te potraživati svoju tražbinu sudskim putem što će samo povećati troškove te rezultirati mogućom zatvorskom kaznom. Ne bi bilo loše da vam to sastavi odvjetnik, tako da uvidi da ste ozbiljni u svojoj nakani. Ukoliko po proteku tog
 11. G-man

  Ugovor o zajmu novca

  Jeste li ga zatražili povrat pisanim putem?
 12. G-man

  Nametljivo ponašanje

  Za oba KD predviđena kazna zatvora je u rasponu od 3 mjeseca do 3 godine uz napomenu kako bi (ukoliko bi dotičnom to bilo prvo KD), u sudskom postupku epilog po pitanju sankcije najvjerojatnije bila uvjetna osuda, uz mogućnost sigurnosne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja. S aspekta potencijalno adekvatnije zaštite, možda bi bila bolja varijanta nametljivo ponašanje (za prijetnju sam ionako naveo da zavisi), no nema zapreke da prijavite oba djela, pa će DORH ispitati sve okolnosti slučaja i donijeti odluku što će procesuirati.
 13. G-man

  Nametljivo ponašanje

  Smatram da su definitivno ostvarena obilježja KD nametljivog ponašanja iz čl. 140. st. 2. u vezi st. 1. KZ-a, uz napomenu kako se navedeno KD progoni po prijedlogu ovlaštene osobe (vas), a za to imate rok od 3 mjeseca od saznanja za KD i počinitelja (u vašem slučaju od posljednje njegove radnje). Moguće je i ostvarenje bića KD prijetnje iz čl. 139. st. 2. KZ-a, koje se također progoni po vašem prijedlogu (za što u vašem slučaju treba provjeriti da nije protekao rok od 3 mjeseca). Glede diskrecije, službe (DORH, sud, policija) koje bi postupale po vašoj prijavi imaju obvezu čuvanja sl
 14. Naravno, stoga nema potrebe ponavljati ono što je već rečeno i na što je ukazano.
 15. Tema je premještena u odgovarajući podforum.
 16. Ne znam na što ste točno mislili, no vidite odredbu čl. 352. ZPP-a.
 17. U kom smislu - požurnica ili ...?
 18. I to je razlog odbijanja prijedloga. On izlazi na slobodu istekom izdržane kazne osim ukoliko bi u bila donesena odluka o istražnom zatvoru u ovom drugom predmetu (a gotovo sigurno neće).
 19. G-man

  šutnja uprave

  Ne bi se složio, članak 101. je jasan, ako su okolnosti vašeg slučaja takve, a rješenje nije doneseno, podnesite žalbu, nemate što za izgubiti.
 20. G-man

  šutnja uprave

  Da, ja sam aludirao na ove mogućnosti kao svojevrsno opravdanje JP tijela. Što se tiče šutnje uprave, o njoj govori čl. 101. ZUP-a, i po ovome što ste ovdje naveli, smatram da bi se moglo raditi o istoj. Što se navodi u ovoj obavijesti koju ste primili?
 21. G-man

  šutnja uprave

  Je li možda u pitanju prethodno pitanje ili pribavljanje kakvih informacija od drugih tijela relevantnih za rješavanje upravne stvari?
 22. Bazični pregledi u pravilu se kreću u rasponu od 300-500 kn, stoga to nije nešto neuobičajeno.
 23. Je li pregled učinjen na temelju uputnice HZZO-a? Jer ukoliko nije, nijedna privatna poliklinika ne radi besplatno.
 24. G-man

  Sudko vještačenje

  Cijena ovakvog vještačenja biti će nekoliko tisuća kuna, jer to je standard, računajte cca 3-4.000,00 kn. O troškovima postupka odlučit će se na kraju kaznenog postupka, pri čemu napominjem kako, ukoliko optuženik ima loše financijsko stanje, može zatražiti oslobođenje od plaćanja troškova kaznenog postupka.
 25. Supruga je, po mom mišljenju, dužna odraditi zakonski maksimum prekovremenih sati, dakle tjedno radno vrijeme može ići maksimalno do 50 sati, a broj sati prekovremenog rada na godišnjoj razini može ići do 180 sati (iznimno 250, ali za to mora postojati KU, što vjerujem nije slučaj). Jasno, mora postojati pisani zahtjev poslodavca za takvim radom. Sve preko toga spadalo bi u najteže prekršaje poslodavca iz čl. 229. st. 1. t. 16. Zakona o radu. Ocjena prijeke potrebitosti teško se može ovako paušalno dati, no činjenica jeste da je situacija sa COVID-om uvelike utjecala na rad svih poslovnih
×
×
 • Napravi novi...