Jump to content

škole

Korisnik
 • Broj objava

  5
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O škole

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole, a uz suglasnost sindikalnog povjerenika krajem mjeseca lipnja donosi odluku o organizacijskom višku jednoj učiteljici razredne nastave. Učiteljici se uručuje otkaz ugovora u radu jer je utvrđena kao tehnološki višak. Nekoliko mjeseci kasnije, negdje krajem mjeseca kolovoza navedena učiteljica tijekom korištenja otkaznog roka upućuje školskom odboru zahtjev za zaštitu prava kojom osporava otkaz. Smatra da škola mora ponovno provesti postupak utvrđivanja tehnološkog viška jer se jedna druga učiteljica razredne nastave u međuvremenu vratila na posao koja je bila na dužem bolovanju zbog povrede na radu. Ta je zaposlenica bila na bolovanju u trenutku donošenja odluke o organizacijskom višku, a zbog navedenih okolnosti nije mogla biti proglašena tehnološkim viškom iako je mlađa i ima manje ukupnog radnog staža. Hoće li škola postupiti pravilno ako odbije zahtjev učiteljice upućen školskom odboru?
 2. Poštovani, Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) definira uvijete za zapošljavanje školskog knjižničara. Citiram čl. 2. navedenog Pravilnika: 28. Školski knjižničar - diplomirani bibliotekar - profesor hrvatskog jezika i književnosti, s tim da u roku 2 godine položi stručni ispit za bibliotekara - profesor komparativne književnosti ili diplomirani komparatist, s tim da u roku od 2 godine položi stručni ispit za bibliotekara - profesor s više od 5 godina iskustva u školi, s tim da u roku 4 godine završi dodiplomski studij za bibliotekara - profesor s više od 10 godina radnog iskustva u školi, s tim da u roku 2 godine položi ispit za bibliotekara - učitelj ostalih struka, prema posebnom odobrenju Ministarstva prosvjete i športa [h=1]Također, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11) naglašava uvjete za stjecanje zvanja diplomiranog knjižničara, dakle i osobe koja se zapošljava u školi na radnom mjestu školskog knjižničara. [/h] Citiram čl. 2. za zvanje diplomirani knjižničar: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili – završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te – položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara. Molim Vas možete li mi odgovoriti na nekoliko pitanja: 1. Po kojem Pravilniku je škola obvezna postupiti prilikom zapošljavanja školskog knjižničara? 2. Osoba u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika želi se u toj istoj školi kandidirati na upražnjeno radnom mjesto školskog knjižničara. Ima završen diplomski sveučilišni studij (hrvatski jezik), međutim nema položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara i nema onaj minimum od 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja (ako gledamo Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci) 3. Ima li škola u ovom slučaju obvezu raspisivanja natječaja za školskog knjižničara? 4. Ako ima tu obvezu i na natječaj se javi diplomirani knjižničar koji je završio studij knjižničarskog usmjerenja, ima li on u ovom slučaju prednost pri zapošljavanju? Unaprijed se zahvaljujem. Primite srdačan pozdrav.
 3. Još jednom puno hvala na odgovoru. Do neke druge prilike primite srdačan pozdrav!
 4. Zahvaljujem na odgovoru. Dakle, po važećem Zakonu i osobe s VŠS (čl. 155. ZOOOSŠ) se mogu zaposliti u OŠ na neodređeno radno vrijeme. (iako ovo na neodređeno nije naglašeno u Zakonu, ali je za pretpostaviti). Naravno, za vjerovati je da te osobe mogu zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme jedino ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete utvrđene čl. 105. istog Zakona. (možda i taj mali dodatak fali u Zakonu, a možda je i namjerno izostavljen?). Usput, proanalizirao sam bivši Zakon o osnovnom školstvu i njegove izmjene i dopune. Kako je čl. 97. iz izvornog ZOŠ iz 1990. izbrisan pretpostavljam da je Zakon o izmjenama i dopunama ZOŠ već i u 2001. g. na određeni način omogućio ravnopravnost prilikom zasnivanja radnog odnosa osobama s VŠS naspram onih s VSS. (možda griješim, ali mislim da se ne radi samo o periodu od 2005.-2008.). Citiram čl. 40. Zakona o izmjenama i dopunama ZOŠ iz 2001. Uz osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 73. ovoga Zakona, poslove učitelja predmetne nastave može obavljati i osoba koja ima odgovarajuću višu stručnu spremu pod uvjetom da ju je stekla do stupanja na snagu Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« br. 59/90.). Poslove učitelja razredne nastave može obavljati i osoba koja je najkasnije do 1992. godine upisala dvogodišnji studij razredne nastave i stekla odgovarajuću višu stručnu spremu. Kakvo je Vaše razmišljanje o tome? Srdačan pozdrav!
 5. Poštovani, Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školstvu regulirani su u čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U skladu s tim molim Vas možete li pojasniti značenje st. 3. čl. 155. Istog Zakona. Radi preglednosti citiram cijeli čl. 155. koji glasi: (1) Učitelji predmetne nastave u osnovnoj školi koji su stekli višu stručnu spremu odgovarajuće vrste do 7. siječnja 1991., a koji se na dan stupanja na snagu ovog Zakona zateknu u osnovnoj školi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, nastavljaju s obavljanjem poslova svog radnog mjesta. (2) Učitelji razredne nastave u osnovnoj školi koji su stekli višu stručnu spremu odgovarajuće vrste završetkom dvogodišnjeg studija razredne nastave upisanog najkasnije do 1992. godine, a koji se na dan stupanja na snagu ovog Zakona zateknu u osnovnoj školi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, nastavljaju s obavljanjem poslova svog radnog mjesta. (3) Učitelji iz stavka 1. ovog članka, kao i učitelji s višom stručnom spremom stečenom prema uvjetima iz stavka 1. i 2. ovog članka, a koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona nisu zatečeni u radnom odnosu u osnovnoj školi, mogu zasnovati radni odnos u osnovnoj školi. Može li se iz navedenog zaključiti da i osobe, odnosno učitelji s VŠS, a u skladu sa st. 3. čl. 155. imaju uvijete za zasnivanje radnog odnosa u osnovnoj školi na neodređeno radno vrijeme. Unaprijed se zahvaljujem. Srdačan pozdrav!
×
×
 • Napravi novi...