Jump to content

KronicnaStranka

Korisnik
 • Broj objava

  2922
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  20

KronicnaStranka je zadnji put osvojio dan srpanj 31 2016

KronicnaStranka objavljuje sadržaj koji drugi korisnici cijene!

O KronicnaStranka

 • Status
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

3532 pregleda profila
 1. A tko je upisan u zemljišnim knjigama i katastru? Kako ste znali da je osoba koja vam je prodala garažu vlasnik?
 2. Činjenica da isplata nije u skladu s poreznim ili nekim drugim propisom ne isključuje da je obaveza ispunjena tj. dug namiren u smislu međusobnog obveznopravnog odnosa. Međutim, mislim da u ovom slučaju dokazivanje isplate gotovinom "svjedocima" (pa tko nađe više "svjedoka" da je to bila isplata za uslugu ili da se radilo o povratu nekog drugog duga - a isplate uopće nije bilo ne bi prošlo, jer firma mora imati dokumente i za tok gotovine.
 3. Prvo ste napisali da su kao vlasnici upisani neki drugi ljudi, a sada da se radi o društvenom vlasništvu. To su bitno različite situacije, ali zbog isteka svih rokova ne mijenjaju konačni ishod. Ako su za realizaciju određenih prava propisani određeni rokovi (što je očigledno nužno jer bi mogućnost da se svaka radnja pobija bez vremenskih ograničenja stvorila opću pravnu nesigurnost i kaos i učinile zemljišne knjige besmislenim), onda su i stanja koja su uspostavljena postala nakon isteka rokova valjana i ako su možda nastala na nepravilan način. Uostalom, malo je teško vjerovati da st
 4. Kad je riječ o pravomoćnoj lokacijskoj ili građevinskoj dozvoli, kao i bilo kojem drugom pravomoćnom rješenju u upravnom postupku, onda stranka koja nije učestvovala u postupku bez svoje krivnje ima pravo tražiti obnovu postupka u roku od 3 godine od donošenja rješenja, a 30 dana od saznanja za razloge obnove (prema sada važećem Zakonu o općem upravnom postupku - čl. 123 st. (1) točka 5. Mislim da je ranije bilo isto, a u posebnim zakonima to može biti drugačije regulirano, ali mi ni jedan takav u kojem je obnova drugačije propisana nije poznat.) Ova mogućnost je zapravo nezgodnija od žalb
 5. Pitanja pravednosti i poštenja s jedne strane i pravnog rješavanja problema s druge strane nemaju puno zajedničkog (nažalost). Kod sagledavanja pravnih mogućnosti i planiranja potrebnih koraka razmišljanje o pravdi i poštenju će prije odmoći nego pomoći (još jednom nažalost). Navedeni redoslijed ukazuje na ništavost dogovora brata i sestre (ako u to nisu bili izravno uključeni roditelji) kao takvog, ali bi se moglo interpretirati da su darovni ugovor roditelji potpisali znajući da će sin biti isplaćen, dakle da se radi o raspodjeli za života. Ali, ponovno - ovo je jako nategnuto. Da je
 6. Nije mi jasno da li su se otac i njegova sestra dogovorili prije ili nakon sklapanja darovnog ugovora. Pravno gledano, dva buduća sunasljednika dogovorila su se o podjeli budućeg nasljedstva. Takav dogovor je po Zakonu o nasljeđivanju ništav. Vaš otac ništa nije izgubio, jer suvlasništvo u kući nije imao, a ostavina za koju bi dobio naknadu ne postoji. Međutim, ostaje činjenica (ne ulazim sada u mogućnost dokazivanja te činjenice) da se dogovor o naknadi počeo realizirati. Budući da se radi o ništavom pravnom poslu, stvar se može jedino vratiti u situaciju koja je postojala prije s
 7. Svi rokovi za poduzimanje bilo koje pravne radnje su istekli (preko 30 godina!). Nema niti jednog razloga zbog kojeg ne bi vrijedilo načelo povjerenja u zemljišne knjige. Načelo povjerenja u zemljišne knjige upravo štiti kupca koji je kupio od osobe koja je u njih upisana kao vlasnik bez obzira na to je li ta osoba stvarni vlasnik ili nije.
 8. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju je dvostrani pravni ugovor između stranaka, primatelja i davatelja uzdržavanja, i kao takav tiče se samo njih, tako dugo dok predmet ugovaranja nije nešto što bi pripadalo trećim osobama ili utjecalo na prava trećih osoba. Prema tome, ugovorne stranke nemaju nikakvu obavezu da ugovor daju na uvid trećim osobama. Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju prenosi se vlasništvo imovine primatelja uzdržavanja koja je navedena u ugovoru na davatelja uzdržavanja odmah, pa ako se radi o nekretninama, može davatelj uzdržavanja u zemljišnim knjigama odmah zatražiti upis pr
 9. Darovni ugovor uz koji uknjiženo i pravo plodouživanja itd. nije isto što i ugovor o doživotnom (ili dosmrtnom) uzdržavanju. Što se tiče mogućnosti pobijanja ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (kad bi postojao), ne može se nikome tko ima pravni interes uskratiti pravo na pobijanje takvog ugovora, pitanje je može li se uspješno pobiti (a kod ugovora o uzdržavanju to je u pravilu jako teško). Točno je da kod takvih ugovora nema nužnog dijela jer ugovoreno ne ulazi u ostavinu, dok je mogućnost potraživanja nužnog dijela pri darovanju - iako darovano u trenutku smrti ostavitel
 10. Ako je ovako kako ste napisali, neće biti dovoljni, samo gubite vrijeme i novac za pristojbu. Ostavinski sud nije mogao odlučiti o vlasništvu nego samo navesti imovinu i prava ostavitelja koja nasljednici nasljeđuju u onom stanju u kojem su bili u trenutku smrti, a vanknjižno vlasništvo je vlasništvo koje se ne može izravno upisati u zemljišne knjige bez odgovarajućeg postupka (inače ne bi bilo vanknjižno). U rješenju o nasljeđivanju sasvim sigurno ne piše da ste vlasnici te čestice niti da je premet nasljeđivanja vlasništvo te čestica niti postoji odredba kojom se nalaže z.k. odjelu da iz
 11. Ostavio je ovako kako piše u rješenju i kako ste i sami napisali, kao imovinu upisanu u katastru, dakle kao vanknjižnu imovinu, pa je rješenju u katastru i provedeno. Kako je dobivena građevinska dozvola samo na temelju posjedovnog lista, doista ne znam, ali ne bi to sigurno bio ni prvi ni jedini takav dokument ni u bivšoj ni u sadašnjoj državi da nije izdan po zakonu, a moguće je i da su u to vrijeme propisi u vezi građevinske dozvole bili drugačiji. U građevinskoj dozvoli bi vam trebalo pisati na temelju čega je izdana, ne očekujte da netko ovako preko weba pogađa što piše u dokumentu ko
 12. Nemoguće je da u rješenju o nasljeđivanju piše da vi nasljeđujete tu česticu kao z.k. vlasništvo, ako ona u z.k. ne glasi na vašeg oca. Vjerojatno ste to naslijedili kao vanknjižno vlasništvo (upis u katastru?), a to sasvim sigurno jasno piše u rješenju o nasljeđivanju. Prema tome, s takvim se rješenjem ne možete upisati pravo vlasništva u zemljišne knjige, ali možete pokrenuti pojedinačni ispravni postupak ili podnijeti tužbu radi utvrđenja vlasništva dosjelošću. Pri tome ćete morati naći nasljednike upisanih osoba i navesti ih kao stranke u jednom od tih postupaka. Doduše, pokojnici se m
 13. "Prijepis" kao pravni pojam ne postoji, a pod tim se obično podrazumijeva prijenos vlasništva na drugu osobu upisom u zemljišne knjige temeljem nekog pravnog posla, obično darovanja, a darovati svatko može bilo kome. Dakle, otac vam može darovati kuću darovnim ugovorom. Za darovanje djetetu se ne plaća porez, a za darovanje drugoj osobi (vašem suprugu) se plaća. Za darovanje bračnom drugu se ne plaća, pa je bolje da otac daruje vama, a vi dio toga suprugu. Darovana imovina se ne smatra bračnom stečevinom, dakle ako otac daruje samo vama, vaš suprug nema vlasnički udio u toj nekretnini.
 14. U slučaju da bi bila potrebna sudska zaštita, paziti na rok za tužbu koji je 30 dana od dana saznanja o smetanju, a to je ovdje istovremeno kad i početak smetanja. Bilo bi dobro da pismeno upozorenje općini bude u obliku opomene pred tužbu, a djeluje uvjerljivije ako ga pošalje odvjetnik. Također evidentirati, prikupljati i čuvati dokaze o bilo kakvoj šteti ili neugodnosti za koju bi se mogla tražiti odšteta.
 15. Na koji način odnosno kakvim djelovanjem općina "prisvaja parcelu"?
×
×
 • Napravi novi...