Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7821
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  102

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Borbena7 u OBNOVA OBITELJSKE KUĆE   
  Ako se ne želi imati problema sa ovlaštenikom služnosti kao takovom osobom bez obzira na dozvolu vlasnika, isto se uvijek može zatražiti od suda da donese odluku o uporabi tuđe nekretnine radi izvođenja radova gdje bi se točno naznačilo koji dio tuđe nekretnine upotrijebiti, koji radovi se mogu izvoditi, u kojem trajanju te sve ostalo što navodi članak 107 zakona. 
 2. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Matrix u OBNOVA OBITELJSKE KUĆE   
  Datom suglasnošću trećoj osobi da se izvode radovi na poslužnoj nekretnini u obimu kojim će biti otežano izvršavanje služnosti, vlasnik nekretnine zajedno sa trećom osobom može biti tužen radi smetanja posjeda. 
 3. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na miroslav6 u Suvlasnik s minimalnim udjelom   
  Pokrenite razvrgnuce suvlasnicke zajednice na sudu, ako opet nece pristati na dogovore, parcela ide na drazbu. Pa onda na drazbi mozete kupiti Vi, on ili netko treci, tj. tko ponudi najvise. U Vasem slucaju, Vi cete platiti na kraju samo tih 5% cijene jer je ostatak vec Vas + sudske troskove, 95% Vi, 5% on.
 4. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Matrix u Suvlasnik s minimalnim udjelom   
  Mišljenja sam da trebate inicirati postupak za razvrgnuće suvlasništva isplatom. 
  Naime, prema čl. 51 st. 1.Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima, suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima., dok prema stavku. 3 suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi zajedno barem devet desetina, ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog iz stavka 1. ovoga članka.
 5. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Matrix u OBNOVA OBITELJSKE KUĆE   
  Bitno napomenuti da se i vlasnik poslužne nekretnine mora uzdržati od postupaka kojim će ovlašteniku prava služnosti onemogućiti ili otežati izvršavanje sadržaja služnosti. 
 6. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Matrix u Porez na promet nekretnina   
  Osnov se crpi iz odredaba čl. 26 ZoPNPN
   
  Zahtjev za povrat plaćenog poreza je u tom slučaju osnovan ( čl. 28 ZoPNPN) 
 7. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Alimentacija i zaposlenje   
  Lijepo je čuti da imate kvalitetan odnos sa svojim djetetom. Svakako podržavam Vaš prijedlog da zajedno ovo uređujete, jer sam mišljenja da su itekako ispunjeni uvjeti za smanjenje (ne samo jer sin ima svoje prihode, već i jer ste Vi ostali bez prihoda). Ukoliko su vam odnosi funkcionalni do te razine da se ne bojite da će Vas sin jednog dana ovršiti za neisplaćenu alimentaciju ili isplaćenu, ali u umanjenom iznosu, tada se možete i bez suda dogovoriti da mu npr. privremeno do nekog roka ili do zaposlenja uplaćujete nekakvi umanjeni dio, a koji bi opet bio dostatan za njegove osobne potrebe. Naravno, dostatan zato što se zaposlio i ima uz alimentaciju i svoje prihode. Te da po ispunjenu uvjeta za prestanak obveze uzdržavanja (a koji je prema Vašem upitu vrlo skoro) samo od suda tražite utvrđenje ove činjenice.
 8. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Alimentacija i zaposlenje   
  Prema Obiteljskom zakonu, dijete koje ima prihode dužno je pridonositi za svoje uzdržavanje. Vi kao roditelj kojemu je određena obveza uzdržavanja imate se pravo obratiti sudu, te tražiti da sud izmijeni odluku o uzdržavanju i to na način da smanji iznos koji ste do sada bili dužni uplaćivati, a sve navedeno jer su se promijenjene okolnosti, odnosno da Vaše dijete ostvaruje svoje prihode. Sud je taj koji donosi konačnu odluku, jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za umanjenje obveze uzdržavanja.
 9. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Iustitia_ZD u LEGALIZACIJA VIKEND KUĆE   
  Nije ni morao jer bez obzira na iznad navedeno zakonom je bilo izričito propisano da rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno što je logična posljedica mogućnosti da zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađene zgrade pokrene osoba koja nije vlasnik zgrade. Prema tome je kao što rekoh prijatelj imao mogućnost podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju bez obzira što nije vlasnik cijele zgrade. Mogao je podnijeti zahtjev i da uopće nije su/vlasnik. 
 10. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Urušavanje nakon potresa   
  Zakonom o građevinskoj inspekciji propisano je da kod provođenja nadzora komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku uklanjanje ruševne zgrade. Pri tome mu daje rok u kojem je dužan postupiti po njegovom rješenju, te upozorava vlasnika da će se pristupiti izvršenju tog rješenja, ako se utvrdi da u ostavljenom roku nije postupio po njemu, te da će se ove radnje provesti na njegovu odgovornost i trošak. Znači, da bi se hitno trebali obratiti komunalnom redaru sa ovim navodima.
 11. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od G-man u vas korisnicki racun je zakljucan   
  Ovo se dešava kada se tri puta za redom upiše pogrešna šifra..također se dobije obavijest na korisnički mail "Your account is locked for security reasons" te što je moguće poduzeti za pristup.
 12. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Matrix u Susjedov zid na međi   
  Susjedova je obveza održavati taj dio građevine u stanju da vam ne pravi štetu (trebao bi sanirati u slučaju da otpada žbuka i sl.), a svaki vaš opisani (bršljan, mreža s biljkama itd.) pokušaj može dovesti do vlaženje zida gdje ste tada vi odgovorni za štetu susjedu. ako vam je izgled toliko bitan pokuušajte se dogovoriti  sa susjedom, sve ostalo samo dovede do večih problema u odnosima.  
 13. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Provjera stana   
  Nikako. Zemljišne knjige su javne isprave.
 14. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Matrix u Korištenje suvlasničkih dijelova okućnice(dvorišta)   
  Dvojni objekt je po definiciji poluotvoreni tip izgradnje, građevina čija se jedna strana nalazi na međi građevne čestice i na toj strani se naslanja na susjednu građevinu a s ostalih strana ima neizgrađen prostor.
  Prema tome svaka ima svoju kat.čest. i svoj način su/vlasništva što bi značilo da se odnosi uređuju za svaku zasebno, pa se tako etažira jedna i/ili druga zasebno. Shodno tome ne vidim zašto bi vlasnik građevine na kat.čest. B morao etažirati tu građevinu ili se spajao s česticom vaše građevine i učestvovao u etažiranju iste kada vaša čini zasebnu nekretninu i možete je etažirati ako su se tako dogovorili sva tri suvlasnika.  
 15. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na BRKICA00 u Dizanje potkrovlja   
  Morate uzeti firmu koja će vam izvesti radove i zatražiti građevinsku. 
 16. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Matrix u Identifikacija parcele   
  Iz sudske prakse:
  Ako u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju nije identificirana jedna od nekretnina koja predstavlja ostavinsku imovinu, već je navedena samo opisno, bez oznake katastarskog broja i općine, sud prvog stupnja dužan je na zahtjev nasljednika provesti identifikaciju te nekretnine, te po potrebi angažirati vještaka ili zatražiti izjašnjenje nadležnog katastarskog ureda i pribaviti zemljišnoknjižne podatke za tu nekretninu, te za tu nekretninu donijeti dopunsko rješenje u kojem će točno odrediti broj čestice i katastarske općine u kojoj se nalazi nekretnina te će ujedno naložiti provedbu istog u zemljišne knjige.
  Kratki tekst odluke:

  “Naime, jedan od nasljednika podnio je sudu prijedlog radi ispravka pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iz 1987., a u smislu da se nekretnina koja je u tom rješenju navedena opisno - samo nazivom nekretnine, sada točno označava brojem katastarske općine i čestice. Sud prvog stupnja pritom valja upozoriti da se odluke u ostavinskom postupku donose u obliku rješenja, i to rješenja o nasljeđivanju, rješenja o naknadno pronađenoj ostavinskoj imovini, rješenja o obustavi postupka zbog nepostojanja ostavinske imovine ili pak rješenja o upućivanju nasljednika na parnicu radi spora iz ostavinske imovine. Isto tako može se donijeti i dopunsko rješenje, odnosno može se ispraviti rješenje u 
  skladu s odredbama Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP). Identifikacija nekretnine nije sastavni 
  dio sudske odluke u ostavinskom postupku, to nije dio o čemu bi se trebalo odlučivati u izreci rješenja, već je identifikacija nekretnine procesna radnja koja prethodi donošenju jednog od gore navedenih rješenja.Osim toga, radnja identifikacije ostavinske imovine je radnja koju provodi ostavinski sud, a ne stranka u postupku, pri čemu iz samog predmeta nije uopće vidljivo na temelju čega je to nasljednik K. I. proveo tu navodnu identifikaciju nekretnine koja bi bila predmet nasljeđivanja.O ispravljanju presude i rješenja u smislu odredbe radi se o u slučaju kada u smislu čl. 342. st. 1. ZPP-a dođe do pogreške u imenima i brojevima, te druge očite pogreške u pisanju i računanju, nedostatka u obliku i nesuglasnost prijepisa presude ili rješenja s izvornikom, a o čemu se u konkretnom slučaju očito nije radilo, iako je podnositelj prijedloga predložio upravo ispravak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. U nastavku postupka sud prvog stupnja otklonit će počinjenu bitnu povredu odredaba parničnog postupka, pozvati sve nasljednike i raspraviti zahtjev za dopunu pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju točnim oznakama nekretnine, a ne za ispravak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Posebno kod toga sud prvoga stupnja vodit će računa da je identifikacija ostavinske imovine radnja koju provodi upravo ostavinski sud, te će u tu svrhu po potrebi angažirati i odgovarajućeg vještaka ili pak zatražiti izjašnjenje nadležnog katastarskog ureda, te pribaviti i zemljišnoknjižne podatke za predmetne nekretnine, a kako bi se u eventualnoj dopuni rješenja ujedno mogla i naložiti provedba istog u zemljišnoj knjizi.”
  Županijski sud u Varaždinu, Gž-702/06-2, od 10. VIII. 2006.
 17. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od MsBourne u Problem s B2 Kapital   
  Borbena je pojasnila opcije a ja bih se osobno u ovakovom slučaju držao zastare. Poslao im preporučeno s povratnicom dopis gdje se pozivam na zastaru toga potraživanja temeljem čl.84 st.2 i 225 Zakona o obveznim odnosima, da prestanu s uznemiravanjem pozivima te ako imaju što za predložiti ili ponovno poslati prijedlog za ovrhu neka to izvole napraviti na novu adresu.
  No problem je što mi se čini da ste im do sada otkrili previše toga, te poznavajući modus operandi tvrtki za naplatu potraživanja ne bi me čudilo da ponovno pokrenu ovrhu, naravno na staru adresu gdje je pitanje ima li tko to primiti i obavijestiti vas da bi mogli uložiti prigovor, pa sjesti na račun za cijeli iznos a vi se poslije mućite sa žalbom izvan roka...Poradi toga sam naglasio ono o ne pristajanju povlačenja tužbe.   
 18. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od miroslav6 u Parcelacija i pristupni put   
  Površina zemljišta u parcelaciji će se izračunati prema suvlasničkim omjerima i odrediti oblik, ako je to moguće, da obje imaju pristup putu. Ako nije moguće, isto se može riješiti kroz pravo služnosti. Dakle, dio jedne čestice koji bi trebala osigurati veza sa pristupnim putom računa se u površinu te čestice ali ne na način da bi se drugoj poršina umanjila za taj dio. 
 19. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Isključenje iz suvlasničke zajednice   
  Suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova u kvadraturi stana, a dvorište nemate u svome vlasništvu i kao takvo nije bitno.
 20. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Nikola2008 u Problem s B2 Kapital   
  Hvala vam svima na savjetima. Posebno se zahvaljujem: Borbena7 i Spitfire. 
  Bili smo u mogućnosti pa sam platio dug uz popust jednokratno samo da ih se riješim zauvijek. 
  Ubuduće ću paziti da ne moram imati problema s B2 Kaptial i njima sličnima.  
   
 21. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Matrix u Ostavinska rasprava, upućivanje u parnicu i uračunavanje dara   
  U parničnom postupku iznosite svaku činjenicu koja vam ide u prilog, no svaku takvu činjenicu ste dužni i dokazati, u suprotnom se radi o nedokazanim tvrdnjama. 
   
  Sve se uračunava ( čl. 71 st. 1.točka 3 ZN) 
 22. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Denver41 u Darovanje s odgodnim uvjetom   
  Takovo što Zakon o obveznim odnosima u dijelu baš koji se odnosi na Ugovoru o darovanju predviđa za slučaj smrti, dakle ako se ima ispuniti tek nakon smrti darovatelja i treba biti sastavljen u obliku JB akta ili ovjerovljene isprave.
  Za nekakove slične situacije kada se hoće obvezati obdarenika na nekakovu radnju ili se od nje uzdrži, moguće je darovanje s nametom.  
 23. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Matrix u Darovanje s odgodnim uvjetom   
  Takovo što Zakon o obveznim odnosima u dijelu baš koji se odnosi na Ugovoru o darovanju predviđa za slučaj smrti, dakle ako se ima ispuniti tek nakon smrti darovatelja i treba biti sastavljen u obliku JB akta ili ovjerovljene isprave.
  Za nekakove slične situacije kada se hoće obvezati obdarenika na nekakovu radnju ili se od nje uzdrži, moguće je darovanje s nametom.  
 24. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Glasni susjed   
  Vjerujem da ste ovdje mislili na predstavnika stanara.
  Možete zatražiti od predstavnika stanara ili direktno od Upravitelja zgrade da za suvlasnike organizira sastanak na kojemu će Vam pravna služba Upravitelja objasniti postupak isključenja iz suvlasničke zajednice, pa ukoliko ste suglasni da pristanete na pokretanje sudskog postupka tužbom ili da prije upozorite roditelje kao vlasnike da taj postupak slijedi ukoliko se ponašanje hitno ne svede na razinu prihvatljivog. Svakako upozorenje neka šalje pravna služba, i to pisano i sa povratnicom, a sve kako bi tema dobila na ozbiljnosti kod vlasnika.
 25. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Prodaja stana pod najmom   
  Pretpostavljam da u ugovoru o najmu nema govora o ovakvom razgledavanju. Ako je tako, onda tražite da dogovorite ovo pitanje, jer će se sigurno ponavljati. Jednostavno regulirajte pitanje koliko puta tjedno/mjesečno je razgledavanje, u kojim satima i koliko Vam se ranije treba javiti. Možete dogovoriti i mjere poštivanja preporuka u smislu maski i rukavica. I po time provedite i ovo razgledavanje. 
  Nije, već vrijedi otkazni rok od 3. mjeseca.
×
×
 • Napravi novi...