Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8374
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  116

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Luna33 u Kupnja stana u društvenom vlasništvu   
  Upisano društveno vlasništvo znaći da je nekretnina, dakle zemljišna čestica sa zgradom vjerovatno vlasništvo JLS koje su po prijašnjim propisima morale nositeljima stanarskog prava na njihov zahtjev prodati stanove u takovim zgradama. Kako je kasnije uspostavljeno vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (etažirano) vlasnici tih posebnih dijelova su oni koji su upisani u ZK s neodređenim suvlasništvom u cijeloj građevini tj. zajedničkim dijelovima. Pošto je ista i zaštičeno kulturno dobro u teretovnici je upisana zabilježba u korist RH što znaći da je prodavatelj kulturnog dobra dužan najprije istodobno ga ponuditi RH, Županiji te JLS na čijem se području ono nalazi, navodeći cijenu i druge uvjete. Ukoliko navedeni ne pokažu interes ili prođe 60 dana od primitka pisane ponude, prodavatelj ga može prodati drugoj osobi uz cijenu i uvjete koji ne mogu biti niži od ponude iznad navedenima. Ukoliko se pisano ne ponudi, pravna osoba kojoj je povrijeđeno pravo prvokupa može podnijeti tužbu za poništenje ugovora o kupoprodaji.  
  Pojednostavljeno, vlasnik posebnog dijela nekretnine u ovome slučaju je onaj tko je upisan u ZK, može ga prodati no prije toga mora ponuditi RH, Županiji ili JLS. Nasljednici u slučaju smrti nasljeđuju to vlasništvo posebnog dijela nekretnine i upisuju se kao su/vlasnici u ZK.  
 2. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od prof u Kupnja stana u društvenom vlasništvu   
  Upisano društveno vlasništvo znaći da je nekretnina, dakle zemljišna čestica sa zgradom vjerovatno vlasništvo JLS koje su po prijašnjim propisima morale nositeljima stanarskog prava na njihov zahtjev prodati stanove u takovim zgradama. Kako je kasnije uspostavljeno vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (etažirano) vlasnici tih posebnih dijelova su oni koji su upisani u ZK s neodređenim suvlasništvom u cijeloj građevini tj. zajedničkim dijelovima. Pošto je ista i zaštičeno kulturno dobro u teretovnici je upisana zabilježba u korist RH što znaći da je prodavatelj kulturnog dobra dužan najprije istodobno ga ponuditi RH, Županiji te JLS na čijem se području ono nalazi, navodeći cijenu i druge uvjete. Ukoliko navedeni ne pokažu interes ili prođe 60 dana od primitka pisane ponude, prodavatelj ga može prodati drugoj osobi uz cijenu i uvjete koji ne mogu biti niži od ponude iznad navedenima. Ukoliko se pisano ne ponudi, pravna osoba kojoj je povrijeđeno pravo prvokupa može podnijeti tužbu za poništenje ugovora o kupoprodaji.  
  Pojednostavljeno, vlasnik posebnog dijela nekretnine u ovome slučaju je onaj tko je upisan u ZK, može ga prodati no prije toga mora ponuditi RH, Županiji ili JLS. Nasljednici u slučaju smrti nasljeđuju to vlasništvo posebnog dijela nekretnine i upisuju se kao su/vlasnici u ZK.  
 3. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od Vježbenik200 u Zatvor   
  Prije za kazneno pravo jer će biti boje upoznat sa odredbama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odredbama o odgodi te moguće kvalitetnije sročiti molbu.
 4. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Miljko u Kupovina vikendice bez papira   
  Možete kupiti, prepisati i platiti porez ali nećete moći legalizirati objekt za 2 do 3 godine jer je prošao vlak za legalizaciju, a nitko ne zna kad ide idući niti hoće li ga biti
 5. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Ruby_Danderfluff u Ovjera bračnog ugovora   
  Zbilja ne mogu biti jasnija od ovoga. Pravna snaga neovjerenog bračnog ugovora je nula, nema je, a kako će to pojedini sudac u pojedinom sporu cijeniti, to nitko ne može predvidjeti. Zakon o obveznim odnosima za sve imenovane ugovore točno navodi u kojem se obliku sklapaju, slijedom čega neki ugovori mogu biti i usmeni, a neki ugovori moraju biti pisani, pa čak i solemnizirani, da bi proizvodili pravne učinke. Vi ste pitali za bračni ugovor, koji smo citirali kako se sklapa, a ugovor o zamjeni, ako se radi o nekretninama, također mora biti ovjeren.
 6. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od prof u Kuća   
  Znači da je građevina legalizirana temeljem Zakona o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama te je izdano Rješenje o izvedenom stanju koje je zabilježeno u zemljišnim knjigama, te da je odluka o tome u postupku dostave stranci.
 7. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od ana.bab u Razvedeni- prodaja automobila u vlasništvu mllj djeteta   
  Postoji mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u smislu tumačenja tih odredbi Obiteljskog zakona od 02.11.2012., primjenom drugih pozitivnih propisa, u ovom slučaju Zakona o parničnom postupku koji kaže da su sporovi male vrijednosti oni u kojima se tuženi zahtjev za potraživanja u novcu ne prelazi iznos od 10 000 kn. Stoga je ministarstvo mišljenja da roditelji bez odobrenja Centra mogu raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta u razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi 10 000 kn i to radi njegova uzdržavanja, liječenja, odgoja, obrazovanja, školovanja ili za neku drugu važnu potrebu djeteta. Dakle, odobrenje Centra je potrebno kada roditelj želi raspolagati imovinom (otuđiti ili opteretiti) ili novčanim sredstvima većim od 10 000 kn.
  Iz navedenog bi se dalo zaključiti da bi imovina veće vrijednosti bila ona viša od 10 000 kn, no ne bi bilo zgorega zatražiti potvrdu toga od Centra.
 8. Hvala
  Spitfire je reagirao na Torkul u Brisanje založnog prava sa nekretnine   
  Zabilježba je napokon izbrisana.
 9. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od kornelije u Garaža u Ugovoru o kupoprodaji kuće   
  Piše iznad "kao pravni slijednik", prema tome da. Međutim, zakonski će postati vlasnik evidentiranjem iste u katastru i ZK.
 10. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od kornelije u Garaža u Ugovoru o kupoprodaji kuće   
  Formalnopravno onoga tko je istu gradio temeljem akta za gradnju i s tom nekretninom kao zemljišnom česticom trajno povezao.
  Kao pravni slijednik ne vidm zašto novi vlasnik ne bi mogao upisati, uz angažman ovl.geod.ureda te naravno ako je ista izgrađena temeljem izdanog akta. Kako to snosi određene izdatke može se dogovoriti, ako već sadašnji vlasnik to ne želi riješiti, da se samnji kupoprodajna cijena. 
 11. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na prof u Izračun mirovine za OSO   
  Poštovani Franjo,
  kod Vas se malo zakompliciralo.
  Možete zatražiti priznavanje starosne mirovine po članku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS ali mislim da to morate napraviti žurno.
  Vidite o kojoj se razlici mirovine radi a mislim da je i velika razlika u otpremnini.

  Franjo starosna mirovina.makroenabled.xlsm
 12. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od kornelije u Garaža u Ugovoru o kupoprodaji kuće   
  Da bi bio valjan za upis u ZK, ugovorom se otuđuje ono što je navedeno u zemljišnim knjigama.
 13. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od Miljko u Pomoć pri rješavanju vlasništva zemljišta/ishođenja građevinske dozvole   
  Jedino što će ZK odjel vjerovatno tražiti uplatu pristojbe za KU u peterostrukom iznosu.
 14. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od Borbena7 u Vraćanje roditeljskih prava   
  Nema razloga da vam se briše post, ali link svakako. Jer, korisnica je tražila 
   
  a novinski članak to nije. Zato vas molim i za ubuduće, kako se nalazimo na pravnom portalu da svoja mišljenja/odgovore temeljite na pravnim a ne novinskim izvorima. Posebno u ovako delikatnom podforumu kao što je Obiteljsko pravo.
 15. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od Miljko u Christmas Wishes   
  Eto je ponoć, pa kao netko tko ima dovoljno sijede kose i brade, treba ići glumiti Djeda Božićnjaka..no prije toga, u ime Uredništva te svih Moderatora portala Legalis svim korisnicima, usputnim posjetiteljima i gostima želimo sve najbolje za Božić kao i u Novoj 2021-oj, više smijeha manje tuge, manje maski da se ti osmijesi vide, što manje problema koje život nosi a napose onih pravnih 
   
 16. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na sivko u Christmas Wishes   
  Blagoslovljen Božić svima.
 17. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od Andrijana2 u Kaznena prijava   
  Uvođenjem pregovaranja i sporazumijevanja u ZKP/08 nisu propisana ograničenja u pogledu KD za koje je nagodba moguća.
 18. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od Andrijana2 u Kaznena prijava   
  Bi li se DO dogovaralo ili ne, to pravno stoji ovako.
  Prema ZKP-u je izrijekom propisano da stranke u postupku, DO i okrivljenik mogu pregovarati o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanju o sankcijama. Štoviše, čl. 38 st. 2 tč. 8 ZKP-a određeno je kako u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, DO ima pravo i dužnost pregovaranja i sporazumijevanja s okrivljenikom o priznanju krivice i sankciji. Pregovori mogu početi i prije formalnog pokretanja postupka ako za tim postoji interes, mogu započeti tijekom prethodnog kaznenog postupka ali i nakon početka kaznenog postupka sve do trenutka kojeg ZKP dopušta donošenje presude po sporazumu stranaka. Kada se DO obrati okrivljenik, odnosno osumnjičenik ili njegov branitelj s pitanjem da li DO smatra da u konkretnom slučaju može doći do sporazuma, ili ukoliko je sam unaprijed ponudio određene uvjete sporazuma, DO ili zamjenik DO će prije davanja odgovora okrivljeniku, razmotriti da li su ispunjeni uvjeti iz čl. 74 st. 1 tč. 1-6 Zakona o državnom odvjetništvu.
  Odgovor DO na ponudu okrivljenika za sporazumijevanje ne može biti a priori negativan osim u slučajevima kojima sporazumijevanje nije moguće, ili je ponuda okrivljenika u suprotnosti sa zakonom. U svim drugim slučajevima DO će odgovoriti kako će ponudu razmotriti te u određenom vremenu obavijestiti okrivljenika o svojoj odluci. Ukoliko je DO obavijestio kako je voljan pregovarati, u daljnjem tijeku pregovora mora iznijeti svoje uvjete i započeti s pregovaranjem. Nadalje,  što se tiče
  u tome slučaju će najprije i utvrditi ima li okrivljenik branitelja, a ako ga nema uputit će se okrivljenika da uzme branitelja koji će sudjelovati u pregovorima. 
  Samo u slučajevima da je pregovaranje u posebnom interesu postupka radi otkrivanja drugih kaznenih djela ili drugih počinitelja kaznenih djela, a okrivljenik nema branitelja iz razloga što nema sredstava za plaćanje njegovih usluga, DO će predložit predsjedniku nadležnog suda određivanje branitelja okrivljeniku koji će zastupati njegove interese tijekom sporazumijevanja.
 19. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Fina-poziv potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošaća.   
  Svakako je poželjno očitovati se ukoliko želite da se postupak provede, iako se i šutnja smatra da pristajete na pokretanje postupka. Ovo navodim iz razloga primjene čl. 79 a. st. 4 Zakona o stečaju potrošača.
 20. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Ivana.R. u Predbilježba vlasništva i hipoteka   
  Nemate brige oko toga, ni slučajno vam neće vraćati hipoteku. Odredba na koju mislite možda nije najsretnije formulirana ali nikako ne dolazi do vraćanja hipoteke. I u ranijem Zakonu o zemljišnim knjigama je stajala takva odredba, i sjećam se dok sam radila na sudu na jednom seminaru netko je pitao jednog suca županijskog suda baš slično pitanje, i isti je također rekao da nikako ne dolazi do nikakvog vraćanja hipoteke te ako je nekom odredba sporna tada treba poći od intencije zakonodavca za donošenje takve odredbe. Svrha te odredbe je zaštita osobe koja je upisala predbilježbu da nikakvi upisi nakon njene predbilježbe, a ako je došlo do opravdanja, ne mogu joj ići na teret ili štetu. Brisanje hipoteke zasigurno nije na štetu predbilježenog vlasnika, a vraćanje hipoteke bi bilo na štetu. Brišu se samo upisi, ne i upisi brisanja. Kada bi sud tako postupio i vratio hipoteku time bi došlo do odgovornosti suda ili referenta osobno za štetu nastalu opravdanom vlasniku.

  U svakom slučaju, možete biti mirni sigurno, a nikada nisam ni čula da je neki sud tako postupio.

 21. Sviđa mi se
  Spitfire je dobio reakciju od Borbena7 u Imaju li trgovci ovlasti tražiti kupce liječničke potvrde?   
  Naravno, mada ću ipak mrvu prepraviti objavu 
  Mda, rekoh sam sebi da se neću više petljati u ovakove upite, posebno kada je onaj koji pita u svojoj glavi posložio nešto kako mu odgovara (opet moram ponoviti) bez mrve pravne pismenosti. Ta mrva podrazumijeva da ni jedan zakon neće imati propisano sve, niti mora kada postoje drugi propisi koji nešto reguliraju.
  Fokusirajući se samo na ono najbitnije, u ovom slučaju,  Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski koji propisuje da, "Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:...zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonici." Dalje se kaže da mogu postojati izuzeci koje određuje HZJZ i da, "Obvezuju se poslodavci i ... da provode kontrolu korištenja maski za lice ili medicinskih maski."
  Dakle, spušteno je na poslodavca da organizira kontrolu korištenja maski za lice kako zaposlenika, tako i kupaca. On će to napraviti internom odlukom kojom će odrediti način i osobu za kontrolu. Pa imate tri opcije-imate masku, uđete u prodavaonicu. Nemate masku ali imate dokaz o izuzeću i pokažete ga, uđete u prodavaonicu. Nemate masku niti dokaz ili ga ne želite pokazati, ne uđete u prodavaonicu. 
  Trebate točne članke? Eto ih u Zakonu o sustavu civilne zaštite, Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Odluci o nužnoj mjeri obveznog nošenja maski za lice ili medicinskih maski i Zakona o zaštiti na radu.
 22. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Korištenje poslovnog prostora bez naknade   
  Kako god vi naslovili ugovor (pa i Ugovor o korištenju bez naknade) porezna ima ovlasti tretirati ga kao ugovor o zakupu te kad primitak od zakupnine nije naznače ili nije naznačen u tržišnom iznosu, utvrditi dohodak od imovine i imovinskih prava prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se nekretnina nalazi ili prema naputku o osnovama k mjerilima za utvrđivanje tržišnih cijena.
 23. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na PH84 u Darovni ugovor - da li ga mogu sastaviti sam?   
  Hvala Vam puno na odgovorima. Pomoglo je.
 24. Sviđa mi se
  Spitfire je reagirao na Borbena7 u Stambena pričuva   
  Trebali bi podmiriti dug koji nije pod zastarom, ali bi trebali pri tome obračunati zatezne zakonske kamatne stope, kao i troškove postupka, te sve to zajedno istovremeno platiti. U protivnom se ovršni postupak može nastaviti za dio koji niste podmirili. Namjeravate li uložiti prigovor na zaprimljeno rješenje o ovrsi ili samo planirate podmiriti dio potraživanja koji nije sporan?
 25. Hvala
  Spitfire je dobio reakciju od baso53 u Pogrešan iznos na KU   
  Da biste se riješili pitanja što bi bilo kad bi bilo, vjerovatno je najbolje napraviti citirano. Dakle aneks ugovoru u kojem se navodi da je u članku xy opisana kupoprodajna cijena slovima pogrešno upisana te da ispravna glasi šezdesettisuća EUR.
×
×
 • Napravi novi...