Jump to content

OKAN

Korisnik
 • Broj objava

  288
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O OKAN

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

Prikaz nedavnih posjetitelja je isključen i nije prikazan drugim korisnicima.

 1. Dobio sam kaznu 30.000,00 forinti. Mogu se žaliti (postoji uputa o pravnom lijkeku) uz plaćanje takse od 5.000,00 forinti, mogu dostaviti i podatke ako je netko drugi vozio.
 2. Prije 13 dana bio u Mađarskoj. Danas došla preporučena pošiljka s prijevodom na hrvatski, vozio 81 km/h, ograničenje 70 km/h, kazna 30.000,00 forinti (oko 100 eura). Putem interneta na stranicama policije nakon unošenja broja predmeta i registarske oznake vidljive tri slike (jedna znaka ograničenja brzine, druga iz daljeg i treća neposredno prije kamere koja je snimila prekršaj), slike su dosta dobre rezolucije. Zanima me: - koji je rok zastare u Mađarskoj za ovaj prekršaj, - da li u Mađarskoj postoji tolerancija na mjerne uređaje, - da li se oni mogu ovrhom naplatiti, ako ja do zastare ne budem odlazio u Mađarsku, - da li oni mogu ustupiti taj postupak Hrvatskoj pa da me ovrši Hrvatska i - što mi savjetujete da učinim. LP.
 3. U prijašnjim zakonima postojala je zastara za pokretanje kaznenog postupka. Da li i sada postoji rok zastare za pokretanje kaznenog postupka? Hvala na odgovorima. pozdrav.
 4. Zanima me koji je rok za pokretanje kaznenog postupka za KD Ovjeravanje neistinitog sadržaja iz čl. 281 st.1 KZ-a.
 5. Odvjetnik mog prijatelja je kod nadležnog Županijskog suda izvršio uvid u spis. Nakon toga sucu izvršenja uputio je Podnesak osuđenika, pozivajući se na zakonske odredbe, pozvao sud da iz razloga nastupanja zastare donese rješenje o obustavi izvršenja kazne zatvora i da opozove tjeralicu. Sudac izvršenja odbio je izdati rješenje, već je samo običnim dopisom izvjestio da se zatjevu ne može udovoljiti pozivajući se na čl. 86 KZ-a i da je zastara 10 godina. Što dalje učiniti? Na ovaj "obični" dopis ne postoje nikakvi pravni ljekovi. Da li je sudac obvezan izdati rješenje? Da li se i kome žaliti? S štovanjem.
 6. Nekomercijalono Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nema obvezu vođenja poslovnih knjiga niti mu se priznaju bilo kakvi troškovi. Prema tome nema ni potrebe za izradom pečata. Zanima me ako neka tvrtka s takvim nekomercijalnim OPG-om ima poslovnu suradnju i pri tom zahtjeva da tu suradnju ovjeri pečatom što učiniti. Tvrtke koje izrađuju pečate kažu da će oni bez problema izraditi pečat temeljem rješenja o osnivanju OPG-a. Da li se takav pečat smije uporabiti za ovjeru nekakvog ugovora, otpremnice i sličnog?
 7. Kako stvari stoje mom prijatelju ovo će izgleda pomoći jer ako prođe sadašnji prijedlog na njega se neće odnositi primjena Europskog uhidbenog naloga jer je KD počinjeno 2000. godine, a po prijedlogu če se odnositi na KD počinjena nakon 07.08.2002. godine. Čak da se ova izmjena ne dogodi i da RH izda za njim Europski uhidbeni nalog, mislim da je "siguran" budući da se nalazi u jednoj zemlji EU koja u svom zakonodavstu već ima riješeno da se neprimjenjuje Europski uhidbeni nalog na KD počinjena prije 07.08.2002. godine.
 8. Molim da komentirate gore navedeno rješenje u svezi relativne zastare.
 9. Zanima me ako sud nakon 31.12.2009. god. nije poduzeo nikakvu radnju, ali je prije toga izdao nalog (mislim da je to bilo tjekom 2008. god.) s rokom važenja 29.11.2013. godine (apsolutna zastara), da li je nastupila apsolutna zastara. Na koji način se kod suda utvrđuje da li je nastupila relativna zastara (pismeno, uvidom u spis ili na neki drugi način). Osim stranke u postupku tko s punomoći može razgledavati spis (da li ta osoba mora biti odvjetnik).
 10. Ne radi se o meni već o mom dobrom prijatelju. On inače živi u jednoj zemlji EU i nakon drugostupanjske presude prestao je dolaziti u RH. Nakon što je pozvan na izvršenje kazne, kako nije pronađen, sud izvršenja izdao je za njim tjeralicu. Policija je za njim raspisla domaću potragu s rokom apsolutne zastare koja završava 29.11.2013. godine. Mislim da retroaktivna primjena zakona nije u skladu s ustavom, da li ju je itko osporio?
 11. Zahvaljujem se na Vašim odgovorima. Što se tiče zakonske regulative mislim da se radi o slijedećem: "Stari Kazneni zakon (NN 110/97) Zastara izvršenja kazne Članak 21. ...- tri godine od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od jedne godine, ... Tijek i prekid zastare izvršenja kazni i sigurnosnih mjera Članak 23. .... (5) Zastara izvršenja kazne i primjene sigurnosnih mjera nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je prema zakonu određena zastara izvršenja ili primjene. ... "Novi" Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12) Zastara izvršenja kazne Članak 83. (1) ... – 10 godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od jedne godine, ... Primjena rokova zastare Članak 86. Ako se prije nastupa zastare kaznenog progona ili zastare izvršenja kazne promijeni rok zastare, primijenit će se zastarni rokovi novog zakona. " Budući da je kazna zatvora 18 mjeseci relativna zastara istekla je nakon 3 godine (29.11.2010. god), a apsolutna zastara istječe 29.11.2013. godine). Novi zakon koliko vidim nepoznaje relativnu zastaru. Moja dvojba je da li se čl. 86 "novog" Kaznenog zakona primjenjuje nakon relativne ili apsolutne zastare po starom Kaznenom zakonu.
 12. Presudom Vrhovnog suda RH kao drugostupanjskog suda od 29.11.2007. godine zbog kaznenog djela Silovanja iz čl. 188 Kaznenog zakona (NN 110/97) osoba je osuđena na 18 mjeseci zatvora. Ta osoba nalazi se izvan RH te na taj način izbjegava izvršenje kazne zatvora. Budući da je sada na snazi „novi“ Kazneni zakon (NN 125/11 i 144/12) zanima me: - po kojem se zakonu u ovom slučaju primjenjuje Zastara izvršenja kazne, - kada u ovom slučaju nastupa aposlutna zastara, - na koji način će se nakon 01.07.2013. godine nakon ulaska RH u EU u ovom slučaju zaživjeti Europski uhidbeni nalog (da li će se primjeniti, ako da da li automatizmom ili svaki slučaj posebno).
 13. Umirovljenik sam u invalidskoj mirovini zbog opće nesposobnosti. Nositelj sam OPG-a, samostalna djelatnost poljoprivrede i šumarstva, konkretno pčelarstvo. Do sada nisam bio u obvezi plaćati nikakve obveze niti doprinose prema HZZO i HZMO. Nisam u sustavu PDV-a, niti u registru poreznik obveznika (RPO). Izravne potpore (poticaje) na žiro račun ne ostvarujem. Dogodak (prihodi) na žiro račun manji su mi od 80.500,00 kuna (35% od 230.000,00 kuna koji iznos od 01.01.2013. god. obveza za ulazak u sustav PDV-a). Proizvode koje prodajem prodajem u neprerađenom stanju. Prema mom mišljenju temeljem čl. 18. st. 3 Zakona o dokotku spadam u izuzetke (nisam obveznik poreza na dohodak), a doprinosi prema HZZO i HZMO su mi riješeni mirovinom (ovo se ne odnosi na osobe koji su u mirovini zbog profesionalne nesposobnosti). Molim Vaše stručno mišljenje da li i dalje mogu poslovati kao sam poslovao, odnosno da li podliježem po Vašem mišljenju bilo kakvim obvezama i na što bih eventualno trebao obratiti pozornost. Smtaram da moja mirovina ne utječe na ovih 80.500,00 kuna, jer se ne isplaćuje na žiro račun koji je vezan uz OPG. Također molim da mi pojasnite zakonsku odredbu da ako se ostvare poticaji bez obzira na visinu istih automatizmom postaje obveznikom poreza na dohodak. U privitku je izmjenjeni čl. 18. st. 3 na koji se pozivam. "ZAKON O POREZU NA DOHODAK (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12) Na snazi i primjenjuje se od 01. siječnja 2013. 3.2. Samostalne djelatnosti Članak 18. (3) Djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima. Napomena: Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 22/12, čl. 6.) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2013., stavak 3. članka 18. glasi: (3) Djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu, ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima. "
 14. Koliko je objavljeni Registar branitelja točan neznam. Koliko vidim gospođa ######## ####### zdušno se zalaže protiv lažnih branitelja, u svakoj prilici ih proziva i pojavljuje se u časničkoj odori Hrvatske vojske i na tome joj svaka čast. Uvidom u objavljeni Registar Hrvatskih branitelja gospođa se u istom ne vodi. Što nakon toga misliti da li je ona lažni ili pravi branitelj? Izvinjavam se gospođi što sam njeine podatke naveo (možda se u istom vodi pod nekim drugim podatcima), ali ipak postoji sumnja. Pozdrav.
 15. OKAN

  fond

  O tome možete pročitati ovdje
×
×
 • Napravi novi...