Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  7682
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  136

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Ah, shvaćam, propustila sam da treća ide na bolovanje. Nijednoj od njih tri se ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme trajanja porodiljnog ili roditeljskog dopusta, sve sukladno odredbi čl. 34. Zakona o radu koji se supsidijarno primjenjuje u javnim službama, po mom mišljenju.
 2. Na temelju procjembenog elaborata ne može se izvršiti dioba nekretnine, jer je u tom elaboratu zadatak vještaka utvrditi vrijednost nekretnine, dok je uz diobni elaborat moguće izvršiti diobu. Što se tiče sudjelovanja u stečajnom postupku, procjembeni elaborat bi trebao biti dio stečajnog ili ovršnog spisa predmeta, te bi kroz e-komunikaciju trebao biti dostupan svim sudionicima stečajnog postupka, i onima koji su predali punomoći putem odvjetnika, odvjetnici bi mogli imati uvid u isti. Mada, ključna je iz procjembenog elaborata vrijednost nekretnine, a to je vidljivo iz samih uvjeta prodaje ili dražbe. Autorsko pravo je jedan od vidova intelektualnog vlasništva, da.
 3. Koliko je i meni poznato, Porezna uprava nema uvide u Revolut i Paypal račune. Međutim, po čl. 30. Zakona o PDV-u, oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena, odnosno usluge obavljene. Provjerite hoćete li ući u sustav PDV-a već izdavanjem računa.
 4. Možete, nema agencije, morate podnijeti tužbu općinskom sudu sa zahtjevom da Vam tuženik vrati sav novac jer je ugovor po sili zakona raskinut (ostavili ste mu naknadni primjereni rok, nije ga ispoštovao i to je to). Ako nećete znati sami sastaviti tužbu, možete angažirati odvjetnika.
 5. Što piše u ugovoru (nebitno što nije ovjeren), vezano uz rok?
 6. Nema pravila o reviziji, ovisi o tome koliko je složen predmet, ali načelno možete čekati još toliko koliko ste do sada čekali. Poslije toga, ako Vam se ne bude sviđalo što piše u reviziji, jedino možete pisati ustavnu tužbu, a poslije ustavne tužbe možete ići na Europski sud za ljudska prava. I to je onda kraj.
 7. Ja bih se za ova pitanja obratila Pravobranitelju za osobe s invaliditetom, on bi najbolje trebao znati propise koji se odnose na osobe s invaliditetom, a svakako bi Vas mogao uputiti gdje možete upitati o parkirnim mjestima.
 8. Možete ih prijaviti inspekcijama - veterinarskoj, sanitarnoj (zbog buke), policiji u slučaju remećenja javnog reda i mira, ali inače imate dvije mogućnosti - da uložite u vlastitu samoizolaciju (čepići za uši tijekom rada, izolacija zidova i otvora), ili da odselite, nažalost.
 9. Najbolje putem projektantskog ureda koji bi provjerio stvarno građevinsko stanje. Predlažem da angažirate nekoga da izvrši uvid na terenu, jer se radi o specifično građevinskoj problematici, ne striktno pravnoj.
 10. Nikakva prava, stan je bio njegova imovina, i prihod od prodaje stana je njegova imovina. Što god on kupio ili sagradio tim novcem, ostaje njegova imovina dok god on tom imovinom ne bude raspolagao u korist nekoga drugoga. Ako mu majka daruje zemljište za gradnju kuće, i to će biti njegova imovina. Djevojka, kao majka dvoje maloljetne djece ima prvenstveno pravo stanovanja u toj nekretnini ako ostaje živjeti s djecom u slučaju raskida izvanbračne zajednice, te bi imala pravo na povrat ulaganja učinjenih u njegovu nekretninu.
 11. Porezne uprave i uredi za gospodarstvo diljem Hrvatske imaju različite prakse: nekima je dovoljno da se dade izjava o korištenju prostora bez davanja u zakup, odnosno bez plaćanja zakupa. Drugi traže da bude sklopljen ugovor o zakupu pa da posljedično tome stjecatelj prihoda od zakupa plaća porez na taj dohodak. Zato ćete se o tome morati raspitati kod Vama nadležnih institucija. To nije loša opcija isplate novca iz poslovanja obrta, s obzirom da je porez na prihod od zakupa i najma 12%, a porez na dohodak obrtnika 24% (naravno, sve ovo podrazumijevajući da niste paušalni obrtnik i da knjižite troškove i rashode).
 12. Direktor je specifična funkcija, po mom mišljenju se može zaposliti u Hrvatskoj na puno radno vrijeme, čak štoviše, poslodavac ovdje, ako postoji zabrana dvostrukog oporezivanja primanja između RH i BiH, ne bi morao plaćati doprinose na plaću tog radnika u RH, jer on već plaća doprinose u BiH. Ali taj dio je najbolje provjeriti s knjigovođom.
 13. S ovom plaćom bi Vam naknada bila ista, 950,00 kn. Isto tako porodiljna naknada, isto toliko roditeljska naknada (za drugih 6 mjeseci, odnosno u Vašem slučaju 2,5 godina, jer je treće dijete). Nažalost, poslodavac bi Vam morao isplaćivati pune tri plaće s doprinosima da biste stekli pravo na pune porodiljne naknade (dakle, da Vas zaposli na puno radno vrijeme i isplaćuje Vam minimalac, tada biste taj minimalac dobivali na komplikacijama, za vrijeme porodiljne i roditeljske potpore, prema sadašnjim propisima).
 14. Pretpostavljam, tada najmlađa kolegica koja nije otišla na porodiljni.
 15. Meni se čini da ne, to će se voditi u parnici pred općinskim sudom ako se ne dogovorite i ne isplatite, HZZO će Vas biti prisiljen tužiti i tada dokazivati svoje navode da "radni postupak nije razrađen na način da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika". U tom postupku će HZZO biti stranka jednako kao i Vi, tako da ćete moći i Vi iznijeti svoje navode (koje i ovdje navodite) i obraniti se.
 16. Potvrđujem, nešto kao health check ne postoji u Hrvatskoj, vjerujem da je to zbog drugačije kulture nego u Americi, gdje klinci ranije odu na koledž, veće su udaljenosti. Kod nas nema te policije koja bi radila bolju špijunažu rodbine od svake babe, strine i tetke.
 17. Možete na prvom ročištu parničnog postupka izjaviti da biste ipak potpisali sporazumni plan zajedničke skrbi za dijete i da tražite da se on odobri, sudu će također biti u interesu da se postupak okonča na takav način, umjesto dugotrajne parnice.
 18. Zahtjev ste trebali postaviti, jer bez postavljenog zahtjeva upravni sud neće odlučiti, ali mogu Vam reći da čak i da ste dobili spor i rješenje bilo poništeno, upravni sudovi u pravilu odbijaju zahtjeve stranaka koje nisu država za naknadom troškova upravnog sudovanja, sve uz blagoslov pravnih shvaćanja Visokog upravnog suda RH, zbog čega su dobili i packu od Ustavnog suda (iz razloga što se time obeshrabruju građani da idu u postupke protiv odluka tijela državne vlasti), ali su, koliko znam, ustrajali u tome. Možda Vam to objašnjenje obrazlaže Vašu situaciju. U svakom slučaju, ja bih zahtijevala donošenje dopunske presude u dijelu koji se odnosi na troškove i zateznu kamatu, pa neka Vas izrijekom odbiju tako da se u tom dijelu možete žaliti. Evo članak iz 2018. iz Informatora na tu temu. 931933.Trokovi_upravnog_spora.pdf
 19. Nije to moguće ovako prognozirati prema člancima, ovisi o tome radi li se o istom događaju ili više događaja, ovisi o držanju okrivljene osobe (surađuje li ili ne), je li ranije osuđivana ili ne, ali svakako čl. 136. najviše zabrinjava.
 20. Po mom mišljenju, može, pred bugarskim sudom uz primjenu bugarskog prava. Moj prijedlog je da potražite pravnu pomoć u Bugarskoj, tj. bugarskog odvjetnika.
 21. U najgorem slučaju će Vas ovršiti, što će uvećati Vaš dug za zatezne kamate i troškove, odnosno za iznos od oko 1.000,00 kn, te će se navedeni dug nastaviti povećavati za tekuću zateznu kamatu dok god ga ne otplatite. No kako pretpostavljam da nemate imovine i nemate stalna novčana primanja, tu nema opasnosti da biste bez nečega mogli ostati. Predlažem da i dalje ostanete u kontaktu s njima i da pokušate postići dogovor, jer što dulje pregovarate, to je manja šansa da će ovrhu i pokrenuti.
 22. Neovisno o tome, odgovornost za štetu je izvanugovorna odgovornost pa tko god drugome prouzroči štetu, dužan ju je popraviti, odnosno naknaditi. Naravno, ako se sve to može dokazati.
 23. Trebate napraviti sve navedeno, sve što je u Vašoj moći, pa čak i to se bojim da neće biti dovoljno u ovoj situaciji. Dakle, podnijeti kaznenu prijavu za prijevaru, kako u Hrvatskoj, tako i u Hong Kongu. Evo jedan link, pa pokušajte tako.
 24. LOL, to se zove vječni student
 25. Ako ste zbog njegove "neprofesionalnosti" i "muljanja" pretrpjeli štetu koja se dade financijski izraziti, tada možete pokušati ostvariti prijeboj s provizijom kao vid naknade štete, to tada morate biti sigurni da ste zaista pretrpjeli štetu koja se može financijski izraziti (npr. zbog čekanja na kuću ste deset mjeseci morali plaćati najamninu drugdje, platiti sređivanje dokumentacije u tom i tom iznosu i sl.) Međutim, ovo suprug-supruga po mom mišljenju ne bi prošlo, iz ovog razloga To znači da ste Vi potpisivali sve u njegovo ime i za njegov račun, ne u svoje ime i za svoj račun, pa Vaše pravne radnje imaju pravni učinak kao da ih je on sam poduzimao.
×
×
 • Napravi novi...